Basware

Digitaalinen markkinointiaineisto globaalin organisaation tarpeisiin

Basware on maailman johtava hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen toimittaja. Baswaren avulla organisaatiot voivat tehostaa talousohjaustaan ja talous- ja hankintatoimintojaan sekä yksinkertaistaa ja sujuvoittaa niihin liittyviä prosesseja. Paremmalla talousohjauksella Basware auttaa asiakkaitaan menestymään ja tuottamaan lisäarvoa liiketoiminnalle. Basware Commerce Network on maailman suurin yritysten välinen verkosto, joka mahdollistaa vaivattoman yhteistyön ja kaupankäynnin miljoonalle ostajalle ja myyjälle yli sadassa eri maassa. Lue lisää Baswaren tavasta tehostaa rahankiertoa sekä liiketoimintaa: www.basware.fi.

Baswaren digitaalinen aineistohallinta virtaviivaistunut Gredillä

Baswaren Suomessa sijaitsevan pääkonttorin globaali markkinointitiimi tuottaa markkinointiaineistoa, jota paikalliset markkinointitiimit eri maissa lokalisoivat ja hyödyntävät. Niin globaalin kuin paikallistenkin markkinointitiimien tuottama aineisto tallennetaan Gredin materiaalipankkin, josta se on saatavilla koko globaalin organisaation käyttöön.

“Aiemmin aineistot olivat siellä täällä verkkolevyillä tai työntekijöiden omilla kovalevyillä. Globaalisti toimivassa yrityksessä jo ihmisten vaihtuvuus aiheutti sen, että aineisto oli usein hukassa”, kertoo content strategist Lynn-Marie Sederlöf-Airisto Baswaren Marketing Communications tiimistä.

“Ennen eri maiden markkinointitiimit eivät olleet välttämättä aina varmoja, mistä aineistot löytyvät ja mikä on se viimeisin versio. Prosessi ei varsinkaan päivitysten ja lokalisointien yhteydessä ollut optimaalisen tehokas. Nyt markkinointitiimit ympäri maailmaa tietävät, mitä voi käyttää ja mistä minkäkin tiedoston löytää.”

Valmiiden aineistojen lisäksi Basware tallentaa Gredin materiaalipankkiin monipuolisesti kaiken pohjamateriaalin kuten valokuvat, brändikuvat ja kuvituskuvat sekä taittotiedostot, joita hyödynnetään erilaisen markkinointimateriaalin tuottamiseen, esimerkiksi esitteisiin, e-kirjoihin, uutiskirjeisiin ja case-kuvauksiin. “Myös erilaiset ohjeistukset vaikkapa asiakasvideoita varten löytyvät nyt materiaalipankista, mikä osaltaan tukee globaalia brändinhallintaa”, kertoo Sederlöf-Airisto.

Järjestelmän hyödyt ovat tulleet nopeasti esille

Aineiston löydettävyys ja saatavuus oli Baswarelle tärkein syy siirtyä digitaaliseen aineistonhallintaan. “Nyt kun kaikki aineisto tallennetaan systemaattisesti yhteen paikkaan, se myös löytyy. Järjestelmä ja ihmiset toimivat juuri niin kuin pitääkin.” Tietojen luokittelun ja metatietojen ja ansiosta kaikki aineisto kuvamateriaaleista ja asiakasvideoiden ohjeistuksesta e-kirjoihin ja white papereihin löytyy nopeasti. “Materiaalin jakaminen tietoturvallisesti myös organisaation ulkopuolelle on helpottunut ja nopeutunut, kun se hoituu yhdellä sähköpostin linkillä”, Sederlöf-Airisto kertaa järjestelmän hyötyjä.

Uudet toimintatavat oli helppo omaksua

Gredi muokkasi aineistonhallinnan käyttöliittymän Baswaren brändin mukaiseksi helpottamaan palvelun omaksumista. Käyttöönoton yhteydessä järjestettiin koulutuswebinaari, joka nauhoitettiin Suomessa. Paikalliset markkinointitiimit ympäri maailmaa olivat kirjautuneina Gredin palveluun ja seurasivat koulutusta netin kautta. “Koulutustapahtuma nauhoitettiin, joten siihen voi tarpeen mukaan aina palata. Se on osoittautunut erittäin käteväksi myös uusien työntekijöiden koulutuksessa, olivatpa he missäpäin maailmaa tahansa.”

Lisää tehoa dynaamisilla pohjilla

Seuraavaksi Basware aikoo ottaa käyttöön dynaamiset pohjat, jotka tehostavat esimerkiksi standardoitujen case-kuvausten tuottamista. Vakioidut pohjat on jo suunniteltu, ja testauksen jälkeen paikalliset markkinointitiimit saavat ne käyttöönsä. Sen jälkeen paikalliset tiimit voivat luoda ja muokata materiaaleja itsenäisesti ilman kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmia, mikä yksinkertaistaa ja nopeuttaa aineistojen hyödyntämistä entisestään.

 
AAA Suomen Vahvimmat Lowest credit risk Menestyjäyritys Suomalaista palvelua Koodia Suomesta Luotettava kumppani