Edupoli

Markkinointi- ja brändiaineistot hallitusti julkaisukuntoon

Edupolin monipuoliset koulutusväylät mahdollistavat uuden urapolun suunnittelun ja käynnistämisen työn ohessa tai työttömyysjakson kohdatessa. Edupolista löytyy koulutusvaihtoehtoja myös henkilöille, jotka haluavat tähdätä urallaan eteenpäin. Mahdollisuuksia on monia – parisenkymmentä koulutusalaa ja reilu kahdeksankymmentä tutkintoa ovat valittavanasi. Edupoli on Uudellamaalla toimiva aikuisten osaamisen kehittäjä.

Markkinointi- ja brändiaineistot hallitusti julkaisukuntoon

Edupolin koulutusohjelmien markkinoinnissa yksi keskeinen väline ovat koulutusta kuvaavat esitteet, joita tehdään kustakin koulutusohjelmasta omansa. Edupoli halusi kehittää esitteiden työstämistä ja esiteaineiston hallintaa. Kartoitettuaan eri vaihtoehtoja, se valitsi Gredin modulaarisen digitaalisen aineistonhallinnan ratkaisun. Valintaan vaikuttivat Gredin ratkaisun tarjoamat lisäominaisuudet, modulaarisuus, selkeä käyttöliittymä ja palvelun helppokäyttöisyys.

Haasteet

Edupolin markkinointimateriaalin haasteeksi oli muodostunut hyvin laajaksi kasvaneen esiteaineiston päivittäminen ja brändihallittu johtaminen. Iso osa esitteistä oli tehty Word-pohjiin ja kukin käyttäjä oli päivittänyt niitä omilla koneillaan ja tallentanut niitä omille levyasemilleen. Viimeisimmät ja oikeat versiot eivät olleet helposti löydettävissä. Lisäksi sekä visuaalinen että sisällöllinen lopputulos oli kirjavaa eikä aina johdonmukaisesti brändi-ilmeen mukaista. Ratkaisuksi haettiin palvelua, jolla mahdollistuisi markkinointimateriaalien tehokas ja brändihallittu tuotanto, jakelu ja hallinnointi.

Ratkaisu

Gredi toteutti Edupolille digiviisaan ja dynaamisen materiaalipankkiratkaisun, johon koottiin Edupolin eri koulutusohjelmien esitteiden koko digitaalinen aineisto. Tavoitteeksi asetettiin markkinoinnin toimenpiteiden tehostaminen brändihallitusti ja aineistojen sekä muun informaation helppo päivittäminen sekä tehokas jakaminen eri kanaviin. Digitaalisen aineistonhallinnan järjestelmän vaatimuksiksi kirjattiin mm.

 • Selkeä käyttöliittymä ja käytön helppous
 • Sähköiset aineistot ovat nopeasti ladattavissa, avattavissa, tallennettavissa ja jaeltavissa
 • Materiaalien sijainti on helppo muistaa
 • Aineisto soveltuu muodoltaan erilaisiin tilanteisiin, kuten sähköiseen ja tulostettuun käyttöön
 • Sisältö on graafisesti selkeää
 • Esitystapa ottaa huomioon erilaiset oppimistyylit ja käyttäjät

Edupolin pääkäyttäjät koulutettiin palvelun käyttöön Gredin jalkautusohjelman mukaisesti. Älykkäät dynaamiset tuotepohjat otettiin käyttöön ja markkinointimateriaalit pystytään nyt tuottamaan, jakamaan ja hallinnoimaan helposti, tehokkaasti ja brändihallitusti.

Hyödyt

Gredin älykäs, kotimainen ratkaisu on tuonut selkeitä hyötyjä Edupolin markkinoinnille:

 • Digiviisas materiaalipankki on tuonut lisää tehokkuutta, kun digitaaliset ja ajantasaiset aineistot ovat nyt yhdessä keskitetyssä järjestelmässä ja Edupolin koko organisaation käytettävissä. Esitteiden tekemiseen käytettävää työmäärää on saatu vähennettyä huomattavasti ja sitä kautta on tullut iso säästö työtunneissa.
 • Oikean informaation tallentaminen, etsiminen, hallinta, jakaminen ja julkaiseminen ovat nyt helppoa ja yksinkertaista. Modulaarisella ratkaisulla pystytään varautumaan laajentuvan toiminnan mukanaan tuomiin haasteisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin.
 • Gredin aineistonhallintaratkaisun dynaamisten julkaisupohjien avulla koulutusesitteet voidaan nyt päivittää nopeasti oikeaan muotoon ja Edupolin brändin mukaiseen ulkoasuun. Järjestelmään on tallennettu kaikki kuvat ja esitteet, joiden sisältöelementit ovat aina helposti löydettävissä̈ ja liitettävissä̈ valmiisiin pohjiin.
 • Resurssien käyttö on suoraviivaista ja helposti ohjattavaa selkeiden työnkulkujen ja dynaamisten tuotepohjien ansiosta. Markkinointimateriaalien muokattavuus ja automatisointi ovat helpottaneet materiaalin räätälöintiä ja jakelua.
 • Palvelun käyttökokemus on ollut hyvä ja käyttöliittymän toimivuuden kautta käyttäjät ovat ottaneet palvelun nopeasti omakseen ja jokapäiväiseen käyttöön.
 • Esitteiden painokelpoisten versioiden toteutus ja aineistojen toimitus painoon hoituu järjestelmän avulla tarvittaessa yhdellä napin painalluksella.

”Gredin palvelu on vastannut tarpeisiimme erinomaisesti. Markkinoinnin prosessimme ovat tehostuneet, kun on yksi paikka, jossa digitaalinen omaisuutemme on brändihallitusti tallessa. Siitä on tullut markkinointimme päätyökalu ja sitä käytetään kaikkien esitteidemme tekemiseen”, sanoo Edupolin asiakkuusjohtaja Mikko Kivekäs.

”Palvelun käyttöönotto oli nopeaa ja helppoa. Gredi koulutti meidän avainhenkilömme ja olemme itse jalkauttaneet noita oppeja workshopeissa kaikkien käyttäjien kanssa. Käytön tuki on ollut myös hyvää ja olemme saaneet Grediltä apua aina, kun olemme sitä tarvinneet”, sanoo Edupolin markkinointikoordinaattori ja Gredin palvelun pääkäyttäjä Tuija Monto.

 
AAA Suomen Vahvimmat Lowest credit risk Menestyjäyritys Suomalaista palvelua Koodia Suomesta Luotettava kumppani