Kalevala Koru

Markkinoinnin tehostaminen brändihallitusti ratkaisi

Kalevala Koru Oy on alansa suurin yritys Suomessa ja yksi suurimmista Pohjois-Euroopassa. Yritys suunnittelee, valmistaa ja markkinoi korkealaatuisia kulta-, hopea- ja pronssikoruja tuotemerkeillä Kalevala Koru ja Lapponia Jewelry. Yrityksen liikevaihto on n. 14,5 milj. € ja henkilömäärä noin 120. Työntekijät ovat alallaan Suomen huippuammattilaisia sekä käsityön että korkean teknologian osaamisessa.

Kaikki korut valmistetaan Suomessa ja raaka-aineissa suositaan mahdollisuuksien mukaan suomalaista alkuperää olevia materiaaleja. Yritys vaalii huolella vahvaa tuotemerkkiään. Se näkyy kaikessa yrityksen toiminnassa, niin myynnissä, valmistuksessa kuin markkinoinnissakin. Kalevala Koru on Brändien arvostus 2015 -bränditutkimuksen mukaan Suomen 11:nneksi arvostetuin tuotemerkki.

Jälleenmyyjäverkoston nopeampi palveleminen ja markkinoinnin tehostaminen brändihallitusti ratkaisivat

Brändin johtaminen ja jälleenmyyjäverkoston palveleminen ovat Suomen suurimman korualan yrityksen Kalevala Koru Oy:n markkinoinnin keskeisimpiä tehtäviä. Näiden tehtävien tehokas ja tuloksellinen hoitaminen nykypäivän digitaalisessa liiketoimintaympäristössä ei olisi mahdollista ilman toimivaa ja luotettavaa digitaalista brändin- ja markkinointiviestintäsisältöjen hallintaa. Gredi on vastannut Kalevala Korun digitaalisen omaisuuden arvon kasvattamisesta jo 10 vuotta.

Haasteet

Kalevala Korun jälleenmyyjät tarvitsevat omaa paikallista markkinointiviestintäänsä varten ajantasaista ja brändin mukaista markkinointimateriaalia jatkuvalla syötöllä. Tuotekuvien ja oikean tuotetiedon lisäksi Kalevala Koru tarjoaa heille valmiita ilmoituspohjia ja parhaan asiakaskokemuksen aikaansaamiseksi eri julkaisukanaviin sopivia sisältömuotoja. Kun jälleenmyyjiä ja heidän markkinointiviestintäkumppaneita on satoja ja myytäviä tuotteita sekä niiden kuvia on kymmeniä tuhansia, kokonaisuuden hallitseminen voi olla ylivoimainen haaste.

Ratkaisu

Gredi toteutti Kalevala Korulle digitaalisen aineistonhallinnan ratkaisun, jonka moduuleista otettiin aluksi käyttöön materiaalipankki. Kalevala Korun kahdelle brändille rakennettiin omat visuaaliset näkymät ja kokonaisuudet ”työpöydät”, joiden kautta materiaalien hallinta ja toimittaminen jälleenmyyjille sekä heidän kumppaneilleen tuli mahdolliseksi.

Kalevala Koru otti käyttöön Gredin palvelun päivitetyn version ja uuden käyttöliittymän, jossa brändinäkymät on nyt yhdistetty. Päivityksen yhteydessä helpompaan käytettävyyteen kiinnitettiin erityistä huomiota ja mm. dynaamiset ilmoituspohjat otettiin tehokkaampaan käyttöön. Kuvatiedostojen formaatit muokataan nyt automaattisesti eri kanaviin ja käyttötarkoituksiin sopiviksi. Uutta on myös Gredin palvelun integrointi suoraan Kalevala Korun verkkokaupparatkaisuun.

Hyödyt

Gredin brändinhallinnan, markkinoinnin tehostamisen ja digitaalisen informaationhallinnan ratkaisu on tuonut useita selkeitä hyötyjä Kalevala Korulle:

  • Tuloksellisen liiketoiminnan kannalta ratkaisevassa roolissa on ollut jälleenmyyjäverkoston parempi palveleminen. Kuvat toimitetaan heille aina oikeassa formaatissa ja dynaamisten ilmoituspohjien kautta markkinoinnin sisällöt pystytään toimittamaan kulloiseenkin kanavaan sopivassa muodossa.
  • Kalevala Koru haluaa vaalia ja kasvattaa huolella vahvaa brändiään. Vaikka itse tuotteet tehdään edelleen käsityönä, on digitaalisuuden hyödyntäminen brändinhallinnan kannalta välttämätöntä. Yhtenäisen brändi-ilmeen hallinta ja parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen aikaansaaminen ovat pitäneet Kalevala Korun Suomen arvostetuimpien brändien joukossa vuodesta toiseen.
  • Kalevala Korulla on korunvalmistajana pitkät perinteet. Historiansa aikana kuva-aineistoja on syntynyt kymmeniä tuhansia. Gredin palvelu toimii Kalevala Korun digitaalisena sydämenä/arkistona ja yhtiön pitkä perinne välittyy digitaalisena omaisuutena tietoturvallisesti sukupolvilta toiselle.
  • Jotta digitaalisesta informaationhallinnasta saa kaiken hyödyn irti, on palvelun oltava niin helppokäyttöinen, että sen ottavat omakseen kaikki osapuolet. Oman organisaation lisäksi jälleenmyyjien ja heidän markkinointiviestintäkumppaniensa on kaikkien pystyttävä toimimaan saumattomasti yhteen. Tässäkin suhteessa Gredin palvelu on toiminut erinomaisesti.

”Omasta näkökulmastani katsottuna palvelun jatkuva kehittäminen, selkeä hinnoittelu ja luotettavuus ovat olleet ne syyt miksi Kalevala Koru luottaa edelleen Grediin. Pitkät perinteet omaavana suomalaisena yrityksenä palveluntarjoajien kotimaisuus on totta kai meille tärkeätä. ”, sanoo Kalevala Korun Tietohallintopäällikkö Tiina Ahlfors.

”Asiakaskunnan, jälleenmyyjien ja kaikkien muidenkin osapuolien palveleminen brändihallitusti ja tehokkaasti on kaikkein tärkeintä. Omalle markkinoinnille jää aikaa keskittyä strategisimpiin tehtäviin, kun aineistot hallitaan Gredin palvelussa. Gredin palvelun päivitysprojekti hoitui nopeasti ja täsmällisesti. Uusi käyttöliittymä on helppokäyttöinen ja monet toiminnot on nyt automatisoitu. ”, sanoo Kalevala Korun Materiaalipankista vastaava Pirjo Helenius.

 
AAA Suomen Vahvimmat Lowest credit risk Menestyjäyritys Suomalaista palvelua Koodia Suomesta Luotettava kumppani