KONE

Räätälöity aineistonhallinnan ratkaisu globaalin yhtiön tarpeisiin

KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. KONE on alansa yksi maailman johtavista yrityksistä, joka valmistaa hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoaa ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. KONE tekee ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2015 KONEen liikevaihto oli 8,6 miljardia euroa ja vuoden 2015 lopulla henkilöstömäärä oli lähes 50 000.

Räätälöity aineistonhallinnan ratkaisu globaalin yhtiön tarpeisiin

KONE on globaali toimija, jonka markkinointia ja viestintää tehdään lokaalisti kunkin paikallisen markkinan tilanteen ja vaatimusten mukaisesti. Jotta nämä operaatiot hoituisivat brändihallitusti ja tehokkaasti, on kaikkien markkinoinnin ja viestinnän aineistojen oltava älykkäästi ja digitaalisesti arkistoituna sekä helposti ja nopeasti jaettavissa. Gredin ratkaisun tarjoamat ominaisuudet, kuten modulaarisuus, käyttäjäystävällisyys sekä mahdollisuus räätälöidä kokonaisuus KONEen tarpeisiin olivat tekijöitä, jotka vaikuttivat heidän päätökseensä valita digitaalisen aineistonhallinnan toimittajaksi Gredi.

Haasteet

Globaaleilla markkinoilla toimivan yrityksen markkinoinnin ja viestinnän haasteena tämän päivän monikanavaisessa markkinointiympäristössä on tuottaa yhdenmukainen asiakas- ja brändikokemus markkinasta ja kanavasta riippumatta. Markkinoinnin ja viestinnän sisältöjen ja niihin liittyvien digitaalisten aineistojen on oltava helposti löydettävissä, muokattavissa paikallisesti ja jaettavissa eri kanaviin brändiohjeistojen mukaisesti.

KONEella oli aikaisemmin käytössään kaksi erillistä järjestelmää näiden toimintojen hallintaan: kuvapankki- ja aineistonhallintaratkaisu. Ne piti yhdistää yhdeksi käyttäjäystävälliseksi kokonaisuudeksi. Sen käyttäjiä olisivat, yhtiön omat asiantuntijat ja ulkopuoliset markkinointi- ja viestintätoimistokumppanit ja sen pitäisi olla helppo ottaa käyttöön.

Ratkaisu

Gredi räätälöi KONEelle digiviisaan aineistonhallintaratkaisun markkinoinnin ja viestinnän tarpeisiin. Gredin ratkaisu mahdollistaa KONEen digitaalisen omaisuuden älykkään arkistoinnin ja markkinointiviestinnän sisältöjen ja aineistojen löytämisen ja tehokkaan jakelun brändihallitusti. Gredin käyttäjäystävällinen ratkaisu palvelee yhtiön nykyisiä tarpeita ja siinä on varauduttu myös tuleviin haasteisiin, kuten tehdä siitä myös eri markkinoiden paikallisten sisältöjen hallinnointiratkaisu. Gredi koulutti KONEen pääkäyttäjät palvelun käyttöön jalkautusohjelman mukaisesti.

Hyödyt

Gredin digitaalisen aineistonhallinnan ratkaisu on tuonut hyötyjä sekä KONEen keskitetylle markkinoinnille ja viestinnälle, että eri markkinoiden paikallisille asiantuntijoille ja heidän markkinointiviestintäkumppaneilleen.

  • Digiviisas materiaalipankki on tuonut lisää tehokkuutta, kun digitaaliset ja ajantasaiset aineistot ovat nyt yhdessä keskitetyssä järjestelmässä ja KONEen globaalin organisaation käytettävissä.
  • Aihekohtainen hakutoiminto ja digitaalisen informaatioon liitetty metadata tekevät oikean informaation tallentamisesta, etsimisestä, hallinnasta, jakamisesta ja julkaisemisesta nyt helppoa ja yksinkertaista.
  • Palvelun käyttöoikeuksilla ja käyttäjäryhmillä voidaan hallita helposti ja turvallisesti kaikkia digitaalisia sisältöjä ja aineistoja. Alkuperäiset versiot ovat tallessa pääkäyttäjien tunnusten takana ja muut käyttäjät saavat pääsyn vain heille tarpeellisiin tietoihin.
  • Palvelun käyttökokemus on ollut hyvä ja käyttöliittymän toimivuuden kautta käyttäjät ovat ottaneet palvelun nopeasti omakseen ja jokapäiväiseen käyttöön.
  • Liiketoiminnan digitalisaatio on ollut KONEen strategiassa ja kulttuurissa jo pitkään. Nyt tämä kulttuurin muutos on selkeämmin osa markkinoinnin ja viestinnän toimintoja.
  • Gredin digitaalisen aineistonhallinnan ratkaisu tarjoaa erinomaisen alustan tulevaisuuden jatkokehitykselle. Jatkossa järjestelmää kehitetään siten, että paikalliset asiantuntijat pystyvät paremmin hallinnoimaan myös itse tuottamiaan sisältöjä ja jakamaan niitä koko globaalille organisaatiolle.

”Gredin digiviisas aineistonhallinnan ratkaisu palvelee meitä globaalina yhtiönä erinomaisesti. Markkinoinnin ja viestinnän prosessimme ovat tehostuneet automaattisten työnkulkujen ja metatiedon hallinnan avulla. Suunnitelmamme on laajentaa järjestelmän käyttöä paikallisissa organisaatioissamme sekä integroida Gredin ratkaisu muihin järjestelmiimme”, sanoo Mikko Sissala KONEen markkinoinnista.

 
AAA Suomen Vahvimmat Lowest credit risk Menestyjäyritys Suomalaista palvelua Koodia Suomesta Luotettava kumppani