Management Events

11 maan tapahtuma-aineistoja tuotetaan ja
koordinoidaan Suomesta

Management Events on kehittänyt ainutlaatuisen tapahtumakonseptin, joka kokoaan yhteen ylimmän johdon päätöksentekijät ja heille ratkaisuja tarjoavat yritykset – tuottaen lisäarvoa molemmille osapuolille. Järjestämme vuosittain 180 tilaisuutta 11 eri maassa, sekä myös Nordic, DACH ja Pan-European tilaisuuksia. Henkilöstömme koostuu yli 200 tapahtuma-alan ammattilaisesta. Management Events on jo useampaan otteeseen valittu Suomen parhaaksi tapahtumajärjestäjäksi Taloustutkimus Oy:n yrityskuvatutkimuksessa.

11 maan tapahtuma-aineistoja tuotetaan ja koordinoidaan Suomesta

Management Events on nopeasti kansainvälistyvä tapahtumajärjestäjä, jonka myyntiä, markkinointia ja viestintää tehdään paikallisesti kunkin markkinan vaatimusten mukaisesti. Tämän päivän nopeasykkeisessä markkinointiympäristössä ensi arvoisen tärkeää yhtiön kannalta on, että myynnin ja markkinoinnin operoijat pystyvät hyödyntämään markkinoinnin sisältöjä brändihallitusti ja tehokkaasti.

Aikaisemmin näitä sisältöjä säilytettiin verkkolevyillä ja jaettiin liitetiedostoina. Prosessi oli kankea ja virheiden mahdollisuus aina läsnä.

Management Events tarvitsi järjestelmän ja palvelun, joka mahdollistaisi toisaalta näiden markkinoinnin aineistojen älykkään arkistoinnin, mutta ennen kaikkea niiden brändihallitun, tehokkaan ja helpon jakelun. Gredin pilvipalveluratkaisun tarjoamat ominaisuudet, käyttöliittymän helppokäyttöisyys sekä aikaisempien referenssien suositukset olivat tekijöitä, jotka vaikuttivat heidän päätökseensä valita toimittajaksi Gredi.

Haasteet

Management Events on menestyksekkäästi kansainvälistänyt ainutlaatuista tapahtumakonseptiaan, yhtiön palveluita tarjotaan jo 11 maassa. Jotta tämän konseptin kansainvälistäminen on mahdollista, tulee myynnin ja markkinoinnin pelata saumattomasti yhteen ja siten, että yhtiön asiakaslupaukset ja brändi välittyvät yhtenäisesti ja hallitusti eri markkinoille.

Markkinoinnin aineistojen ja sisältöjen on oltava kaikkien eri markkinoiden käyttäjien käytettävissä ja jaettavissa reaaliaikaisesti. Perinteinen tapa säilöä ja jakaa näitä aineistoja ei enää tullut kyseeseen ja yhtiö etsi toimijaa, joka voisi nykyaikaistaa digitaalisten aineistojen hallinnan ja viedä sen kokonaan uudelle tasolle.

Ratkaisu

Gredi toimitti Management Eventsille digitaalisen aineistonhallinnan ratkaisun, joka mahdollistaa yhtiön tapahtumiin liittyvien myynnin ja markkinoinnin aineistojen dynaamisen tuottamisen, älykkään arkistoinnin ja reaaliaikaisen jakamisen. Gredin digiviisaan ratkaisun avulla Management Eventsin myynnin ja markkinoinnin asiantuntijat ympäri maailmaa pääsevät aina hyödyntämään ajantasaisia ja brändiohjeistojen mukaisia aineistoja.

Palvelun käyttöönotto sujui nopeasti yhdessä valmistellun projektisuunnitelman mukaisesti. Gredin asiakaspalvelu ja käytön tuki on ollut apuna aina, kun sitä on tarvittu.

Hyödyt

Gredin ratkaisu on tuonut useita hyötyjä Management Eventsin myynnin, markkinoinnin ja viestinnän tarpeisiin:

  • Nopean kansainvälistymisen vaatima dynaaminen aineistonhallinta mahdollistui.
  • Aineistojen tuottamisen, arkistoinnin ja jakamisen prosessit tehostuivat.
  • Konkreettisia kustannussäästöjä syntyi, kun samoja aineistoja ei tarvitse tehdä useaan kertaan.
  • Digiviisasta aineiston- ja informaationhallintaa pystytään nyt tekemään laajallekin käyttäjäkunnalle täysin brändihallitusti.
  • Palvelun käyttöoikeuksia voidaan hallita helposti ja turvallisesti. Käytön tuki ja asiakaspalvelu ovat nopeasti saatavilla toimittaessa kotimaisen Gredin kanssa.

”Meille oli tärkeää löytää digitaalisen aineistonhallinnan ja markkinoinnin sisältöjen hallinnan ratkaisu, joka tukee meidän kansainvälistymistämme. Kaikkein tärkeintä on, että palvelun käyttäjät saavat aineistot käyttöönsä missä päin maailmaa tahansa ja aina, kun niitä tarvitsevat. Ja, että kaikki tämä tapahtuu brändihallitusti”, sanoo Sirke Kontio, Head of Marketing, Management Events Oy.

 
AAA Suomen Vahvimmat Lowest credit risk Menestyjäyritys Suomalaista palvelua Koodia Suomesta Luotettava kumppani