Suomen partiolaiset

Partio-brändi pysyy yhtenäisenä keskitetyllä aineistonhallinnalla

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on suomalaisen partioliikkeen kattojärjestö ja maailman partioliikkeen edustaja Suomessa. Partio on Suomen suurin nuorisojärjestö, jonka toiminnassa on vuosittain mukana noin 65 000 jäsentä. Partiota harrastetaan lippukunnissa, joita toimii noin 750 ympäri Suomen. Lippukunnat jakaantuvat maantieteellisen sijaintinsa perusteella kymmeneen partiopiiriin.

Partio-brändi pysyy yhtenäisenä keskitetyllä aineistonhallinnalla

Suomen Partiolaiset otti vuoden 2016 alussa käyttöönsä Gredin toimittaman digitaalisen aineistonhallinnan palvelun. Partiolaisten tavoitteena on digitaalisen aineistonhallinnan avulla pitää ilme yhdenmukaisena ja tarjota aina ajantasaiset materiaalit koko jäsenistölle.

”Meitä partiolaisiahan on noin 65 000 Suomen joka notkelmassa. Organisaatio käsittää keskusjärjestön ja 10 alueellista partiopiiriä, joihin noin 750 lippukuntaa kuuluvat. Meillä on jatkuva tarve viestiä jäsenille ja uusille partiolaisille. Ennemmin ei ollut kuitenkaan selvää keinoa, miten materiaalit olisivat kaikkien saatavissa”, kertoo markkinointisuunnittelija Jenni Lahtinen Suomen Partiolaisten keskustoimistolta.

”Tärkeintä on, että aineistot ovat nyt helposti saatavilla ja löydettävissä. Enää ei kenenkään tarvitse miettiä, että mistä mikäkin löytyy. Ja kun syksyllä ilmeemmekin uudistui, niin oli hyvä syy ottaa käyttöön digitaalinen aineistopankki myös brändinhallintaa helpottamaan.”

Kaikki aineisto kaikkien saatavilla ja muokattavissa

Partiolaisten keskustoimisto ja alueelliset partiopiirit tuottavat viestintäaineistoa, joita sitten lippukunnat voivat hyödyntää ja muokata omaan käyttöönsä.

”Dynaamisten pohjien ansiosta partiolaiset pystyvät tuottamaan yhtenäistä, brändin mukaista materiaalia ilman taitto-ohjelmien lisenssejä ja osaamista. Valmiit pohjat on helppo personoida esimerkiksi lippukuntakohtaisilla tiedoilla, päivämäärillä ja muilla vaihtuvilla tiedoilla”, Lahtinen kertoo.

Partion toiminta hakee monipuolisuudessaan vertaistaan: viikoittaisia kokouksia partiokoloilla, retkiä, leirejä, vaelluksia, kisoja ja muita yhteisiä tapahtumia, tempauksia ja juhlia. Toimintaan kuuluu myös adventtikalenterit ja muu varainhankinta. Siten hallittavaa viestintä- ja markkinointiaineistoa on myös paljon, Word- ja julistepohjista vanhempien kirjeisiin ja adventtikalenterereista graafisiin elementteihin ja ohjeistuksiin.

”Aiemmin nämä aineistot toimitettiin sähköpostilla ja piirit lisäilivät niitä omille sivuilleen lippukuntien hyödynnettäväksi. Nyt on yksi selkeä, keskitetty paikka, jossa materiaali on aina ajan tasalla.”

Suuri käyttäjämäärä vaatii tehokkaan jalkautuksen

”Keskitetty aineistonhallinta on meille vielä tuore juttu. Tällä hetkellä on tärkeintä saada palvelu jalkautettua niin, että kaikki rupeavat sitä käyttämään. Pelkän luonnollisen siirtymän varaan ei käytön leviämistä näin isossa organisaatiossa voi laskea.”

”Nyt on rummutettava, että on yksi paikka kaikille aineistoille ja siten saada kaikki viimeistä lippukuntaa myöden ottamaan palvelu täysillä käyttöönsä. Se vaatii aktiivista viestintää ja selkeää ohjeistusta sekä piiri- että lippukuntatasolle”, Lahtinen painottaa.

Partiolaiset ovat olleet tyytyväisiä tapaan, jolla Gredi on ollut mukana käyttöönotossa.

”Gredillä on hyvä, auttavainen asenne, ja koulutusta on ollut hyvin tarjolla. Kaikkiin kysymyksiin ja pyyntöihin on vastattu ja reagoitu tosi nopeasti. Tästä on hyvä jatkaa.”

 
AAA Suomen Vahvimmat Lowest credit risk Menestyjäyritys Suomalaista palvelua Koodia Suomesta Luotettava kumppani