Tamro Oyj

Markkinointiin ja viestintään uutta tehoa

Tamro on johtava lääkkeiden ja terveystuotteiden jakelija sekä palveluntarjoaja Suomessa. Suomalaisessa hyvinvoinnin ketjussa Tamrolla on tärkeä rooli: se huolehtii, että apteekit, sairaalat ja muut terveydenhuollon palvelupisteet saavat tarvitsemansa lääkkeet ja muut tuotteet nopeasti ja luotettavasti. Tamro toimii Vantaan Tamrotalossa ja Tampereella. Tamro kuuluu PHOENIX-konserniin, joka on Euroopan johtava lääkejakelija.

Tamron markkinointiin ja viestintään uutta tehoa

Tamron markkinointi- ja viestintätoiminnot organisoitiin uudelleen neljä vuotta sitten. Samassa yhteydessä Tamro halusi parhaat mahdolliset markkinoinnin ja viestinnän työkalut ja teknologiat tehostamaan toimintaansa sekä mahdollistamaan modernit, digitaaliset markkinointitoimenpiteet. Tarve oli saada käyttöön digitaalisen aineistonhallinnan työkalu ja ratkaisu, joka palvelisi omien asiantuntijoiden lisäksi myös asiakaskohderyhmiä ja tärkeimpiä markkinointiviestintäkumppaneita. Ratkaisu tarjoaisi lisäksi käyttäjäystävällisen palvelun ja toimivan rajapinnan 800 apteekin markkinointiasiantuntijoiden tarpeisiin. Ratkaisun toimittajaksi valittiin Gredi, joka vakuutti asiantuntemuksellaan, aktiivisuudellaan ja käyttäjäystävällisellä järjestelmällään.

Haasteet

Tamro tarvitsee markkinointiinsa suuren määrän edustamiensa terveystuotebrändien markkinointi- ja viestintäaineistoja: logoja, kuvia, videoita, dokumentteja sekä erilaisia markkinointimateriaaleja. Lisäksi tarvittiin paikka, josta löytyisivät mm. Tamron visuaaliset ohjeet ja elementit, asiakaslehdet, henkilökuvat, tapahtumakuvat ja palveluiden markkinointimateriaalit. Nämä aineistot olivat aikaisemmin verkkolevyillä ja niitä jaettiin pääasiassa sähköpostitse. Markkinoinnin ja viestinnän tehostamiseksi nämä aineistot oli saatava yhteen paikkaan helposti ja läpinäkyvästi saataville, mutta ennen kaikkea siksi, että niiden jakaminen sidosryhmille olisi brändihallittua ja tietoturvallista.

Tamro halusi myös saada käyttöön sähköpostimarkkinointiratkaisun, jota markkinointi voisi joustavasti itse hallinnoida ja joka mahdollistaisi eri kohderyhmille lähetettävien uutiskirjeiden kustannustehokkaan tuottamisen ja lähettämisen.

Ratkaisu

Gredi toimitti Tamrolle räätälöidyn ratkaisukokonaisuuden, joka vastasi kumpaankin haasteeseen. Gredin toimittama, AINO aineistosalkuksi nimetty, digitaalisen aineistonhallinnan ratkaisu tehostaa digitaalisten markkinointiaineistojen säilyttämistä, saatavuutta ja jakamista. Selkeä käyttöliittymä ja käyttäjähallinnan integraatio-ominaisuudet toivat helppoutta ja nopeutta toimintoihin, joihin aikaisemmin oli mennyt paljon aikaa.

Gredin ratkaisun uutiskirjeominaisuus mahdollistaa brändihallitun viestinnän kaikille eri kohderyhmille. Tamron markkinointi pystyy nyt itse toteuttamaan kaiken helposti ja kustannustehokkaasti. Aiemmin sähköpostimarkkinointia tehtiin vain satunnaisesti sähköpostiohjelmiston kautta.

Hyödyt

Gredin digiviisas aineistonhallintaratkaisu on tuonut hyötyjä sekä Tamron markkinoinnille ja viestinnälle, että asiakkaille ja kumppaneille:

  • Digitaaliset tuotebrändiaineistot ovat nyt yhdessä keskitetyssä AINO aineistosalkku -järjestelmässä ja läpinäkyvästi eri sidosryhmien saatavilla helposti, nopeasti ja brändihallitusti. Oikean informaation tallentaminen, etsiminen, hallinta, jakaminen ja julkaiseminen on nyt helppoa ja kätevää.
  • Uutiskirjetoiminto on mahdollistanut tehokkaan asiakas- ja kohderyhmäkohtaisen viestinnän. Kullekin kohderyhmälle on luotu räätälöidyt pohjat ja visuaaliset ilmeet ja säännöllisen asiakasviestinnän toteuttaminen omin resurssein on kustannustehokasta.
  • Prosessien laatu on parantunut, kun käyttäjähallinnan integraatio on poistanut manuaalisia vaiheita.
  • Palvelun käyttökokemus on ollut hyvä ja käyttäjät ovat ottaneet palvelun hyvin vastaan ja säännölliseen käyttöön käyttöliittymän toimivuuden johdosta.
  • Aineistopankki ja sen digitaalinen informaatio voidaan jatkossa integroida muihinkin järjestelmiin, kuten esimerkiksi verkkokauppaan.

”Olemme erittäin tyytyväisiä Gredin aineistonhallinnan ratkaisuun. Omat markkinoinnin ja viestinnän prosessimme ovat yksinkertaistuneet, nopeutuneet ja tehostuneet monellakin tavalla. Grediläisten hyvä asenne, aktiivinen ote aineistopankkia koskevan osion kehittämisessä sekä kaikin tavoin toimiva asiakaspalvelu ovat tehneet tästä yhteistyöstä meille todella mieluisan”, sanoo Hanne Bergholm, Tamron markkinoinnin ja viestinnän päällikkö.

 
AAA Suomen Vahvimmat Lowest credit risk Menestyjäyritys Suomalaista palvelua Koodia Suomesta Luotettava kumppani