Brändianalyysillä enemmän ymmärrystä – Gredin brändin tunnemielikuvat analysoitiin

Visuaalisen brändianalyysin avulla varmistetaan, että yrityksen visuaalinen viestintä on linjassa yrityksen brändistrategian, markkinoinnin ja ydinosaamisen kanssa. Analyysi kiinnittää erityistä huomiota siihen, millaisia tunnemielikuvia yrityksen käyttämät kuvastot, kirjasintyypit ja graafiset ratkaisut viestivät. Käytännössä analyysi tarkoittaa brändin visuaalisen elementtien läpikäyntiä ja niiden merkitysten hahmottamista yrityksen keskeisissä kanavissa, kuten nettisivuilla, mainonnassa ja asiakaskirjeissä.

”Halusimme Gredillä laajentaa omaa ymmärrystämme ja osaamistamme brändimielikuvan muodostumiseen liittyvissä asioissa, ja päätimme tehdä tämän matkan yhdessä professori Janne Seppäsen oppien ja osaamisen mukaan”, aloittaa Gredin toimitusjohtaja Risto Pasanen.

”Janne hallitsee asian, ja halusimme selvittää, miten brändimielikuvan esille tuominen ja sen analysoiminen auttavat yrityksiä brändinhallinnassa. Gredin brändin tunnemielikuva-analyysin pohjalta tuli esille useita olennaisia ja toimintamme ohjaamiseen liittyviä konkreettisia yksityiskohtia. Niiden avulla voimme varmistua, että luomamme tunnemielikuva on juuri se oikea, jota tavoittelemme! Analyysi antoi konkreettisia näkemyksiä nykytilan analysointiin ja kehitystyömme suuntaamiseen”, Risto Pasanen summaa.

Brändianalyysi kiteytti sen, että Gredin vahvuuksia ovat huumorin siivittämä lähestyttävyys, dynaamisuus, rentous ja keveys. Ne myös erottavat Gredin kilpailijoista.

Analyysin pohjalta ajatuksia herätti, pitäisikö Gredin brändin nykyisten tunnemielikuvien kuitenkin tukea vieläkin vahvemmin yrityksen ydinosaamista ja siitä rakentuvaa kokonaistarinaa. Yli kaksikymmentä vuotta toimineen yrityksen tarinan ydintä ovat luovuus, luotettavuus, ymmärrys, näytöt osaamisesta, vastuu asiakkaista ja vahva asema markkinoilla.

”Visuaalisen kulttuurin aikakaudella brändien kuvalliset ja graafiset ratkaisut herättävät paljon tunnemielikuvia ja puhuttelevat asiakkaita vahvasti. Osuvan ja luotettavan analyysin tekeminen niistä on kuitenkin kaikkea muuta kuin yksinkertaista. Esimerkiksi brändin tunnettuutta voidaan mitata suhteellisen tarkasti, mutta sen herättämiä tunnemielikuvia on hankalampi tavoittaa ja muuttaa numeroiksi”, Seppänen sanoo.

Brändin visuaaliset tunnemielikuvat ovat myös haaste markkinatutkimukselle. Niiden toiminnan ymmärtäminen vaatii paitsi tietoa kohderyhmästä myös kykyä analysoida laajempaa visuaalista kulttuuria ja yhteiskuntaa. Puhtaan markkinoinnin tutkimuksen näkökulma on usein riittämätön.

”On eri asia nähdä jonkin visuaalisen ratkaisun toimivan, kuin ymmärtää, miksi se toimii tai on toimimatta”, Seppänen kiteyttää. Visuaalisen brändin toiminnan ymmärtäminen on strategisesti tärkeää varsinkin silloin, kun mietitään brändin uudistamista, personointia tai hiomista ylipäätään. Tärkeää Seppäsen mukaan on tietenkin se, että brändi kytkeytyy sekä tuotteisiin että asiakkaiden odotuksiin ja toiveisiin. Lähes yhtä olennaista on kuitenkin se, että yhteisö tunnistaa vaivatta itsensä oman yrityksensä brändistä.

”Brändien voima syntyy asiakkaiden kokemusten ja tunnemielikuvien kautta. Tähän voimaan vaikuttaa kuitenkin myös se, kuinka paljon brändiin liittyvät tunnemielikuvat nousevat yrityksen omasta ydinosaamisesta ja toiminnasta”, Seppänen sanoo. Varsinkin uusia ja vasta paikkaansa hakevia brändejä rakennettaessa tämä yhteys unohdetaan helposti. Näin jätetään käyttämättä brändin iskukyvyn kannalta olennainen pääoma.

”Esimerkiksi toimiva brändilähettiläisyys ei voi nojautua pelkästään ulkoa opeteltuihin brändin piirteisiin, vaan samastumiseen ja brändin tuntemiseen omaksi. Silloin brändi kiinnittyy yrityksen substanssiin. Sen viestiminen pontevoituu ja saa lisää uskottavuutta”, Seppänen tiivistää.

Kysy lisää tästä tärkeästä ja kiehtovasta aiheesta meiltä Gredistä, Pasasen Ristolta!


Professori Janne Seppänen on Suomen johtavia visuaalisen kulttuurin ja mediayhteiskunnan tutkijoita. Hän kouluttaa journalisteja Tampereen yliopistossa ja kirjoittaa suosittua Mediayhteiskunta-blogia. Päätyönsä ohella hän konsultoi yrityksiä ja julkishallinnon organisaatioita brändin rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä. Seppänen rakentaa parhaillaan muun muassa omiin tutkimuksiinsa perustuvaa visuaalisen brändin analysoinnin työkalua.

 

«
»
 
AAA Suomen Vahvimmat Lowest credit risk Menestyjäyritys Suomalaista palvelua Koodia Suomesta Luotettava kumppani