Tarinoita ja
vinkkejä

100% quarantee
edellinen seuraava
 
Gredin blogi

Lue vinkit digitaaliseen aineistonhallintaan!
Tiedätkö miten tehostaa markkinointia, hallita asiakaskokemusta ja brändiä tai luoda älykkäitä arkistoja? Kaipaatko vinkkejä sisältömarkkinointiin ja digitaalisten sisältöjen hallintaan? Olet tullut oikeaan paikkaan. Gredin blogi kertoo vinkit digitaaliseen aineistonhallintaan. Tai lataa laadukkaita Digiviisaan oppaitamme!PYYDÄ ILMAINEN DEMO!

Tilaa Gredin uutiskirje
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
 

Blogi

Systemaattinen kehitys ja yhteinen tiekartta luovat arvoa kumppanuudesta

Jokainen organisaatio, riippumatta koostaan tai toimialastaan, kohtaa haasteen – miten saavuttaa asetetut tavoitteet tehokkaasti ja kestävästi? Vastaus piilee systemaattisessa kehityksessä, tiiviissä yhteistyössä asiakkaan ja muiden sidosryhmien kanssa sekä jatkuvassa innovoinnissa.

Systemaattinen kehitys tarkoittaa järjestelmällistä ja suunnitelmallista lähestymistapaa parannusten ja muutosten toteuttamisessa. Sen sijaan, että muutokset toteutetaan satunnaisesti tai ad hoc -pohjalta, systemaattisessa kehityksessä noudatetaan selkeää prosessia, joka varmistaa johdonmukaisuuden, tehokkuuden ja jatkuvuuden.

Innovaatiot ovat keskeinen osa systemaattista kehitystä. Ne tuovat mukanaan uusia tapoja ajatella, toimia ja ratkaista ongelmia. Innovoinnin kautta organisaatiot voivat tunnistaa uusia mahdollisuuksia, parantaa tuotteitaan ja palveluitaan, kehittää toimintatapojaan sekä erottautua kilpailijoistaan. Kun innovaatiot yhdistetään systemaattiseen kehittämiseen, ne voivat nopeuttaa organisaation kasvua, lisätä tehokkuutta ja tuottaa konkreettista lisäarvoa asiakkaille.

Gredissä systemaattisen kehittämisen toimintatapa on aina ollut keskeinen osa toimintakulttuuria ja asiakasyhteistyötä. Sen olennaiset elementit ovat:

Strukturoitu lähestymistapa

Kehitystoimenpiteet perustuvat analyysiin ja suunnitteluun, mikä auttaa varmistamaan, että toimenpiteet ovat perusteltuja ja strategisesti merkityksellisiä.

Mittaukset ja arviointi

Systemaattisessa kehityksessä keskitytään tulosten mittaamiseen ja arviointiin, jotta voidaan arvioida toimenpiteiden tehokkuutta ja tehdä tarvittavia säätöjä.

Jatkuva parantaminen

Tavoitteena on jatkuva ja progressiivinen kehitys, ei vain yksittäisten muutosten toteuttaminen.

Osallistaminen

Sidosryhmien, kuten työntekijöiden, asiakkaiden tai kumppaneiden, osallistuminen kehitysprosessiin on keskeistä, jotta saadaan kokonaisvaltainen näkemys ja varmistetaan sitoutuminen.

Dokumentaatio

Järjestelmällinen kehitys edellyttää usein toimintojen, päätösten ja muutosten dokumentointia. Tämä auttaa varmistamaan läpinäkyvyyden, mahdollistaa tiedon jakamisen ja helpottaa myöhempiä arviointeja.

Ennakointi

Systemaattisessa lähestymistavassa pyritään myös ennakoimaan tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia, jotta organisaatio voi olla proaktiivinen eikä vain reaktiivinen.

Systemaattinen kehitys auttaa organisaatioita navigoimaan muutosprosesseissa johdonmukaisesti ja tehokkaasti. Se korostaa suunnittelua, arviointia, innovatiivisuutta ja jatkuvaa oppimista, jotta saavutetaan parhaat mahdolliset tulokset ja vastataan dynaamiseen ja muuttuvaan ympäristöön.

Systemaattinen kehitys yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ei ole vain toimintatapa tai strategia, vaan kulttuurimuutos. Se vaatii jatkuvaa sitoutumista, avoimuutta uusille ideoille, halua innovoida ja oppia yhdessä. Mutta kun tämä lähestymistapa omaksutaan aidosti, organisaatiot eivät ainoastaan saavuta tavoitteitaan – ne ylittävät ne ja luovat kumppanuudesta arvoa, joka hyödyttää kaikkia osapuolia.

Yhteinen tiekartta on merkki sitoutumisesta yhteiseen menestykseen

Gredissä yhteisen tiekartan luominen asiakkaan kanssa on keskeinen osa kumppanuutta ja yhteistyötä. Tiekartta ei ole vain suunnitelma tulevaisuuden toiminnasta, vaan se on myös sitoumus yhteisiin tavoitteisiin, arvoihin ja prioriteetteihin. Yhteisen tiekartan luomiseen asiakkaan kanssa Gredissä noudatetaan toimiviksi osoittautuneita periaatteita:

Ymmärrä asiakkaan tarpeet ja tavoitteet

Aloita syväluotaavilla keskusteluilla asiakkaan kanssa heidän liiketoimintatavoitteistaan, haasteistaan ja odotuksistaan. Tämä luo perustan yhteiselle tiekartalle.

Määrittele yhteiset tavoitteet

Pohjaa tavoitteet molempien osapuolten intresseihin. Miettikää, mitkä ovat ne keskeiset päämäärät, jotka haluatte saavuttaa yhteistyössä.

Analysoi nykytila

Selvittäkää, missä kumpikin osapuoli on nyt ja mitkä tekijät vaikuttavat tulevaisuuden suunnitelmiin.

Luo toimenpidesuunnitelma

Määritä konkreettiset askeleet, joilla tavoitteisiin päästään. Muista sisällyttää aikataulut, vastuut ja resurssit.

Jaa vastuut

Kirkasta kummankin osapuolen roolit ja vastuut tiekartassa. Tämä vähentää sekaannuksia ja päällekkäisyyksiä tulevaisuudessa.

Seuraa ja arvioi

Tiekartta ei ole staattinen dokumentti. Säännöllisesti arvioikaa ja seuratkaa edistystä sekä tehkää tarvittavia muutoksia.

Kommunikoi avoimesti

Avoimuus ja jatkuva viestintä ovat avain menestyksekkääseen yhteistyöhön. Pidä säännöllisiä palavereja asiakkaan kanssa ja päivittäkää tiekarttaa tarvittaessa.

Ole valmis sopeutumaan

Markkinat, teknologia ja liiketoimintaympäristö muuttuvat jatkuvasti. Ole valmis tekemään päivityksiä tiekarttaan vastatakseen näihin muutoksiin.

Sitoudu pitkäjänteisyyteen

Yhteistyön hedelmät eivät välttämättä näy heti. Pitkäjänteisyys ja sitoutuminen yhteiseen tiekarttaan auttavat molempia osapuolia saavuttamaan tavoitteensa.

Yhteinen tiekartta asiakkaan kanssa ei ole vain suunnitelma, vaan se on merkki molemminpuolisesta luottamuksesta ja sitoutumisesta yhteiseen menestykseen. Se auttaa varmistamaan, että molemmat osapuolet ymmärtävät toistensa odotukset ja ovat sitoutuneet yhteiseen visioon.

Me Gredillä luotamme vahvasti systemaattiseen kehitykseen, yhdessä tekemiseen ja arvoa tuottavaan kumppanuuteen. Asetamme yhdessä tavoitteet markkinointiviestinnällesi, uudistamme strategisia tavoitteitasi tukevat toimintamallit ja otamme kokonaisvastuun yhdessä onnistumisesta.

Lue lisää asiakaslupauksestamme Capturing Value Together blogistamme!

 

 

 

Johda brändiä ja automatisoi monikanavaista viestintää yhdellä sovelluksella

Digiviestinnän ajassa brändin johtamiseen ja laadunvalvontaan kohdistuu uudenlaisia haasteita

Viestinnän ja brändin johtaminen ei ole koskaan ollut helppoa. Tänä päivänä siihen kohdistuu kuitenkin ennennäkemättömiä haasteita. Uusia viestinnällisiä aineistoja tuotetaan jatkuvasti sisäiseen käyttöön, sidosryhmille viestimiseen sekä myynnin ja markkinoinnin tarpeisiin. Lisäksi yritysten odotetaan entistä hanakammin osallistuvan yhteiskunnalliseen keskusteluun eri kanavissa.

Laadunvalvonta ja eri viestintäkanavien hallinta karkaavat helposti viestijöiden käsistä.

Gredi Content HUB kokoaa viestinnälliset aineistot ja kanavien hallinnan yhteen paikkaan

Kun haluatte tehostaa brändin johtamista, viestintäkanavien hallintaa ja viestinnän laadunvalvontaa, on Gredi Content HUB erinomainen valinta. Sen avulla mm.

 • Hallitset ja automatisoit monikanavaista viestintää yhdellä sovelluksella.
 • Kokoat kaikki aineistot yhteen paikkaan, jolloin laadunvalvonta helpottuu.
 • Mittaat viestintätoimiesi tehoa.
 • Varmistat, että viestisi tavoittavat kohderyhmäsi tarkemmin ja osuvammin.
 • Säästät viestintärutiineihin kuluvaa aikaasi.

Gredi Content HUBista hyötyvät yritysten viestintäorganisaation lisäksi myynti-, markkinointi, IT- ja liiketoimintajohto sekä eri sidosryhmät ja kumppanit.

Lue lisää>> 

Helsingin Mylly mullistaa viljamaailmaa Gredin kanssa yhteistyössä

Helsingin Mylly aloitti yhteistyön Gredin kanssa, rakentaakseen digitaalisen brändin- ja aineistonhallintapalvelun Gredi Content HUBin.

”Sisäisistä sidosryhmistä omalle henkilöstölle meillä on Content HUBissa oma osuus, joka on suunnattu myynnille, viestinnälle ja tietenkin markkinoinnille. Sieltä löytyvät tarvittavat kuvat, ja pakettiin kuuluvat myös julkaisut. Ulkoisia sidosryhmiä ovat kaikki meidän yhteistyökumppanimme, esimerkiksi mainostoimistot, viestintätoimistot ja kaupalliset kumppanit, kuten ulkoistetut myyntiorganisaatiot Suomessa ja ulkomailla. Niille on tarjolla esimerkiksi kuvapankki ja logopankki”, kertovat Helsingin Myllyn kaupallinen johtaja Jarkko Tuomola ja markkinointipäällikkö Mia Kettunen.

Lue lisää>>

Gredi – arvoa kumppanuudesta

Tänä päivänä Gredi on osa PunaMusta Mediaa, joka tarjoaa yhteistyölle huippuammattilaisten verkoston sekä palvelut, jotka yhdessä Gredin ratkaisujen kanssa muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden markkinoijien tarpeisiin sekä yritysten digitaalisen liiketoiminnan johtamiseen.

Yhteisenä visiona on yhdistää kaupankäynti kivijalassa ja digitaalisessa ympäristössä yhdeksi läpinäkyväksi, mitattavaksi kokonaisuudeksi sekä yhdenmukaiseksi brändikokemukseksi.

Ota yhteyttä>> 

Nyt voit tutustua samantien konsernimme koko kattavaan brändisi näkyvyyttä edistävään, nykyaikaiseen, vastuulliseen osaamiseen tästä.

Luovuudesta kilpailukykyä – Omat vahvuudet? Mistä oikeat kumppanit?

Pallottelimme hiihtolenkin jälkeen ystäväni kanssa mökillä villisti ajatuksia luovuudesta puolin toisin. Jo alkuun totesimme yhdessä, että luovuus on kuin ilma – sitä on kaikkialla ja ilman sitä emme voi elää.

Itse lähestyn luovuutta erittäin sisäsyntyisesti ja luonnollisesti. Se on ollut aina läsnä elämässäni ja olemuksessani, tavassani nähdä ja käsitellä elämää. Olen aina ollut visuaalinen, luonut uusia ajatuksia ja asioita lapsesta asti ja olen myös ajautunut elämässäni onneksi ympäristöihin, joissa tätä on ruokittu ja vahvistettu. Ystäväpiirini koostuu sekalaisesta ryhmästä voimakkaasti eri tavoin ajattelevia ihmisiä kaikilta aloilta ja elämänkatsomuksista. Suvaitsevaisuus on ollut läsnä läpi elämän. Olen erittäin utelias ja lapsenomainen, suurpiirteinen ja kerroksellinen. Minulle tärkeintä on matka, ei se koska ja miten päästään perille. Moni on sanonut, että minua on vaikea määrittää. Olen usein kuullut itseäni kuvailtavan luovaksi ja se on vahvistanut luovaa identiteettiäni läpi elämän.

Ystäväni on keski-ikäinen ”jäyhä jätkä”, mustavalkoisempi ja hänellä on tarve hallita asioita. Harkittu ja hillitty insinööri, joka rakastaa pivot-taulukoita ja asioiden laskentaa ja prosessoimista. Asioilla tulee olla selkeä alku ja loppu, matka tulisi taittaa mielellään systemaattisesti edeten. Hänellä on kilpaurheilutausta ja jos hän jotain tekee, hän tekee sen tosissaan. Pitää saada aikaan jotain konkreettista, ja mielellään paljon. Hän on ympäröinyt itsensä enemmän samanlaisilla ihmisillä. Sellaisilla, jotka ovat kaivanneet vahvaa näkemystä ja johtamista, erityisesti häneltä. Hän on myös vahvalla tuotekehittäjän mindsetillä varustettu jatkuva uudistaja.

Kumpikin olemme johtavassa asemassa ja jaamme vahvasti uteliasuuden, ihmisten arvostamisen, yhteistyön, tasavertaisuuden, avoimuuden ja jatkuvan kehittymisen ja kehittämisen arvomaailman. Kun erilaisia näkemyksiä törmäytetään, syntyy lähes poikkeuksetta jotain uutta.  Niin syntyi nytkin. Pallottelustamme luovuudesta syntyi luovuusalkio. Ihastelimme ja täydensimme sitä kaksi päivää! Jestas miten suurta iloa tuotti, kun epämääräisenä pidetty luovuus sai ruutupaperille selkeän ilmentymän. Hieman on ollut heikkoa aktiivisuus biologian tunneilla kouluaikana, mutta tämä alkio tuntui kuitenkin heti tutulta. Alkio on parantava ja uutta luova jo itsessään. Jos siis ajatellaan luovuutta alkiona, luovuusalkiona, pohdiskeluissamme se koostuisi jotenkin näin:

Yksilöluovuudesta, jossa avainasemassa ovat mm. yksilön luovuuden muodostavat ominaisuudet, rohkeus, uteliaisuus, toimeenpanokyky, näkemyksellisyys, avoimuus. Se, miten hyvin yksilö saa elämässään ja työssään hyödynnettyä luovan potentiaalinsa, riippuu paljon siitä, miten turvalliseksi hän olonsa kokee ja miten ympäristö antaa luovuudelle tilaa ja arvoa. Merkittävää on myös se, onko yksilö riittävän rohkea altistamaan itseään tilanteille, joissa uusia ajatuksia ja toimintatapoja pääsee kokeilemaan läpi elämän ja sopivasti kehityskauteen nähden. Luova työelämä 2030 -hankkeemme antaa yksilöluovuuden alkutilanteeseen oivan alkutilannekartoituksen.

Parviluovuus on luovuusalkion seuraava osa. Jos ajatellaan vaikkapa maailman suurimpia haasteita kuten ilmastonmuutosta, talouskriisiä tai pandemiaa, saamme edistettyä niitä suotuisaan suuntaan parviluovuuden avulla. Meillä on yhdessä jokin ongelma tai haaste, johon me yhdessä haluamme löytää ratkaisun. Miten enemmän ja mitä erilaisemmin näkökulmin me yhdessä lähestymme yhteisiä ongelmiamme, sitä varmemmin löydämme niihin myös kestäviä ratkaisuja. Parviluovuus on myös erittäin nopea liikkumaan ja siksi on tärkeää, että sitä ohjataan joko pienen ydinryhmän tai kollektiivisesti oikeaan suuntaan. Tähänkin saa lääkettä hankkeemme organisaatiotason valmennuksesta ja työkalusta.

Sisältöluovuus on ehkä toinen niistä luovuuden ilmentymistä, joka on tuttu ja tunnustettu yleisesti. Tässä luovuuden osassa asustaa mm. kirjallisuus, taide, musiikki, viihde ja mainonta, markkinointi laajemminkin. Liian usein luovuus on meille vain tämän pienen osa-alueen tehtävä ja etuoikeus. On totta, että sisältöluovuus on erityinen ja uskon, että voisimme ammentaa sen sisältämästä herkkyydestä ja luomisvoimasta paljon myös muihin luovuuden osa-alueisiin. Erityisesti tätä yhdistämällä seuraavin osa-alueisiin, saadaan työelämässä mielettömiä asioita aikaan. Markkinoinnin alalla sisältöluovuus on erittäin voimakasta ja siksi koen, että alamme ammattilaisia tulisi hyödyntää huomattavasti laajemmin Oy Suomi Ab:n menestymisen ajureina. Sisältöluovuus pitää sisällään paljon markkinoinnin osa-alueita designista palvelumuotoiluun, luovasta suunnittelusta markkinoinnin automaation laajamittaiseen hyödyntämiseen. Toki sisältöluovuudella voidaan rakentaa myös vahva brändi, joka puhuttelee, sitouttaa ja sälyttää arvonsa myös haastavina talousaikoina. Sisältöluovuuden täydet tehot saadaan irti, kun uskaltaudumme yksilöinä viemään oman sisältöluovuutemme ympäristöihin, joissa on eri tavalla maailmaa näkeviä ja kokevia ihmisiä kuin me itse olemme. Omasta kokemuksesta voin sanoa, että se todellakin kannattaa!

Prosessiluovuus ilmentyy paljon tuotantoluovuudessa. Olemme vahvasti tuotantolähtöinen maa ja siksi tämän luovuuden lajin edustajia on meillä työelämässä erittäin paljon. Tänä päivänä muuttuvassa maailmassa tarvitaan kuitenkin prosesseja entistä enemmän, jotta energia saadaan valjastettua mahdollisimman tehokkaasti, oli kyseessä tuotantokone tai ihminen. Nykyään kuitenkin prosessiluovuuden merkitys korostuu, jotta ketteryys säilyy niin tuotannossa kuin ihmisissäkin. Prosessiluovuudessa on arvokasta miettiä, mitkä prosessin vaiheet luovasti joustavat ja mitkä ovat ne osa-alueet, jotka pitävät energian liikkumassa oikeaan suuntaan kokonaisuutena.

Keksintö- ja innovaatioluovuus on tietysti uuden synnyttämistä. Aikoinaan vaikka puhelin ja sähkö ovat olleet tämän luovuusalkion osan synnyttämiä. Samalla tavalla niiden hyödyntämisen mahdollisuudet ovat osa jalostettua keksintö- ja innovaatioluovuutta. Muuttuvassa maailmassa olisi hyvä jokaisen miettiä, koska on tarvetta synnyttää oikeasti uutta, ja koska kevyt vanhan kehittäminen riittäisi. Liian usein tänä päivänä haetaan nopeita muutoksia ja tuloksia ja siksi uuden synnyttäminen tuntuu houkuttelevammalta vaihtoehdolta. Uuden synnyttäminen on kuitenkin erittäin paljon energiaa vievää ja usein siihen ei osata varautua tarvittavin resurssein.

Liiketoiminta- ja palveluluovuus ovat Oy Suomi Ab:n ja oikeastaan myös yksilöiden kehittymisen ytimessä. Jotta kaikessa olisi joku järki, työssä ja elämässä, on sen tuotettava jotain selkeää arvoa. Rakenteet työelämässä ovat murtumassa ja se mahdollistaa luovat ratkaisut liiketoiminnan raameissa ja toimintatavoissa. Palvelulla voi saavuttaa merkittävää kilpailuetua ja oikeastaan se alkaa olla merkittävin asia, jolla erottua, kun kaikilla tekniset ja taktiset ominaisuudet ovat samoja.

Näin me ystäväni kanssa purimme luovuuden alkion atomeiksi. Jos ajattelee asiaa työelämän kannalta, on muuttuvassa maailmassa tunnettava omat vahvuutensa, löydettävä oikeat kumppanit ja ymmärrettävä yhdessä, mitä arvoa olemme tuottamassa ja miten maksimoimme arvon tuottamisen yhdessä. Esimerkiksi markkinoinnin alalla sisältöluovuutta on valtavasti, jolloin oikean prosessiluovuuden kumppanin avulla, se saadaan valjastettua systemaattiseksi ja kestäväksi brändinrakennuskoneeksi, joka tuottaa yritykselle arvoa vuosikymmeniä. Mitä paremmat kumppanit oman toiminnan tukena, sen varmemmin voit itse keskittyä oman liiketoiminnan kannalta oleelliseen.

Luovuus on todellinen työelämän supervoima meille kaikille! Luova työelämä 2030 -hankkeella haluan auttaa mahdollisimman montaa ihmistä, tiimiä ja organisaatiota ymmärtämään ja hyödyntämään omaa luovaa potentiaaliaan mahdollisimman laajasti. Samalla uskon, että luovan identiteetin vahvistumisen myötä muutamme yhdessä myös työelämää paremmaksi, alamme sietää paremmin epävarmuutta. Alamme myös vaatia itseltämme ja työpaikoilta asioita, joilla syvä muutos tapahtuu hetki hetkeltä, sillä luovuus vaatii aina ympärilleen myös rehellisyyttä, avoimuutta ja turvallisuutta.

Sanna Laakkio

MARK Suomen Markkinointiliiton toiminnanjohtaja
Luova työelämä 2030 -hankkeen johtaja
Valmentaja, puhuja, kirjoittaja, elämän ihmettelijä
www.markkinointiliitto.fi


LUOVA TYÖELÄMÄ 2030 -hanke

Luovuus on kriittinen työelämän kyky. Luovuutta tarvitaan vauhdittamaan toimintatapojen uudistamista, uusien teknologioiden hyödyntämistä, kehittämään työelämän innovaatioita, tuottamaan kaupallisia innovaatioita ja tekemään suomalaisesta työelämästä maailman parasta. Hanketta johtaa MARK Suomen Markkinointiliitto ry ja se on osa TYÖ2030-ohjelmaa. Kumppaneina hankkeessa ovat Marketing Finland, Teknologiateollisuus, Tivia, Henry, TEK, VTT ja Aalto. Asiantuntijana hankkeessa toimii Yellow Method. Hankkeen todellisena muutosvoimana toimii yksilöiden, yritysten ja liittojen tiivis yhteistyö.
Lisätietoja >

TYÖ2030-ohjelma

TYÖ2030-ohjelmassa kehitetään uudenlaisia toimintatapoja yhdessä työpaikkojen, toimialojen ja asiantuntijoiden kanssa sekä kannustetaan kokeiluihin. Toimintatapoja uudistamalla voidaan vaikuttaa työllisyyteen, talouteen, kilpailukykyyn sekä Suomen työelämäbrändiin maailmalla. Vuonna 2020 käynnistynyt TYÖ2030-ohjelma on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaa, ja sen on tarkoitus jatkua yli hallituskausien aiempien kansallisten työelämän kehittämisohjelmien tapaan. TYÖ2030-ohjelman tavoitteet: Vauhdittaa toimintatapojen uudistamista ja uuden teknologian hyödyntämistä suomalaisilla työpaikoilla. Vahvistaa yhteistoimintaan ja luottamukseen perustuvaa työkulttuuria. Nostaa Suomi digiaikakauden johtavaksi työelämäinnovaatioiden kehittäjäksi. Nostaa työhyvinvointi Suomessa maailman parhaaksi vuoteen 2030 mennessä.

 

Uutta puhtia sidosryhmäviestintään

 

Uudet sähköiset viestintäkanavat mahdollistavat nopean, vuorovaikutteisen tiedonkulun. Samalla ne pirstaloivat viestintäkenttää ja vievät tehoa massapostituksilta ja yksi-koko-kaikille-lähestymiseltä. Kun tietoa tulvii ovista ja ikkunoista, harvat viestit ylittävät huomiokynnyksen. Vastaanottaja osaa vaatia räätälöityä tiedonvälitystä ja valitsee tulvasta juuri häntä kiinnostavat aiheet. Miten lähettäjä voi parantaa viestinsä huomioarvoa ja varmistaa, että se läpäisee vastaanottajan kuplan?

Mitä paremmin tunnet kohderyhmäsi, sitä todennäköisemmin saat viestisi perille – kunhan sisällölliset perusasiat, kuten selkeys, tiiviys, johdonmukaisuus ja vastaanottajaa kiinnostava aihe ovat kunnossa. Yllättävä näkökulma herättää kiinnostusta. Nokkeluus viihdyttää ja älyllinen haaste jää mieleen.

Viesti tavoittaa lukijansa varmimmin, kun se saapuu sopivaan aikaan vastaanottajan arvostamassa kanavassa.

Monikanavainen sidosryhmäviestintä tavoittaa yhdellä, eri kanaviin versioidulla viestillä monta vastaanottajaa. Sen sijaan, että toistaisit viestiä samassa kanavassa puuduttavuuteen asti, luota monikanavaiseen viestintään. Tämä ei ole uusi asia – viestintäväyliä on hyödynnetty rinnakkaisesti aina. Lehti-ilmoitusta on tukenut koulutusesite ja oppilaitoksen yhteishakua on mainostettu television lisäksi radiossa.

Edullisten ja ilmaisten kanavien lisääntyminen luo mahdollisuuksia rinnakkaisviestinnälle. Lisäksi sähköisen aineistonhallinnan palvelut ovat tuoneet monikanavajakeluun tarvittavat työkalut kaikkien käyttäjien ulottuville. Teknisen osaamisen kynnys poistuu, kun järjestelmä huolehtii parin napin painalluksella ajastettujen viestien digitaalisesta julkaisusta.

Sisällön kohdentamisen vaatimukset ovat lisääntyneet. Yksi ehdotus ei puhuttele kaikkia kohderyhmiä. Ikä, elämäntilanne, tiedon tarve, viestintäkanava ja lukuisat muut yksityiskohdat sanelevat, mitä ja miten tietoa vastaanotetaan.

Vastaanottajat haluavat tietää, mitä erityistä tarjoat. Myös vuorovaikutteisuus on tärkeää ja siksi lähettäjän tulisi tarjota palautekanava. Lisäksi vastaanottaja haluaa valita, millaisia viestejä ja missä kanavissa hänelle toimitetaan.

Kaikkien kohderyhmäsi jäsenten henkilökohtaisten muuttujien huomioon ottaminen on vaikeaa, jos ei jopa mahdotonta. Olennaisempaa on tunnistaa kohderyhmää yhdistävät kiinnostuksen herättäjät. Jokaisella sidosryhmälläsi, kuten nykyisillä ja tulevilla opiskelijoilla, henkilökunnalla, tutkijayhteisöllä, kansainvälisillä kumppaneilla, yhteistyöyrityksillä, tiedostusvälineillä ja viranomaisilla on tarve erilaiselle tiedolle. Siksi viestin sisältö tulee säätää kohderyhmän mukaan.

Esimerkiksi opiskelijat haluavat kuulla opintojaan koskevista uutisista ja muutoksista heti. Samalla tavoin oppilaitoksen henkilökuntaa kannattaa tiedottaa ennen tiedotusvälineitä, kun haluat huolehtia yhteishengestä ja työnteon sujuvuudesta. Yrityksiä kiinnostaa niiden oman liiketoiminnan kehitys, jonka oivaksi ajuriksi voi osoittautua soveltuvan tieteenalan uusin koulutussuuntaus tai tulevat tutkimukset.

Kartoita oppilaitoksesi sidosryhmät ja räätälöi viestintäsi keihäänkärjet sidosryhmien tiedontarpeen ja kiinnostuksen mukaan. Mieti myös, miten voisit tehostaa ja automatisoida tiedon jakelua, jolloin viestin räätälöinnin kynnys laskee ja viestisi monistuu samalla vaivalla eri kanaviin ja kohderyhmille.

Vuorovaikutteinen viestintä on entistä helpompaa. Viestin lähettäjän ei tarvitse istuskella norsunluutornissaan tähyämässä, osuiko viesti haluttuun maaliin, vaan hän voi tarjota vastaanottajille mahdollisuuden kertoa jo etukäteen kiinnostuksen kohteistaan ja formaatista, jossa tieto mieluiten vastaanotetaan. Tilattu viesti tulee luettua ja sisäistettyä todennäköisemmin kuin satunnainen yhteydenotto.

Jos tarjoat paljon eri kohderyhmiä kiinnostavaa tietoa, kuten eri tieteenalojen tutkimustietoa ja uutisia, sen leviämistä voi tehostaa lisäämällä sähköisen uutiskirjeen tilaukseen aihealuevalinta. Näin lukija voi varmistua, että uutiskirjeesi ei ole pelkkää spämmipostia, vaan sisältää aina jotakin kiinnostavaa. Sähköisen aineistonhallinnan automaattiset julkaisutoiminnot hoitavat tällaisten personoitujen viestien koostamisen ja jakelun käden käänteessä.

Avoin viestintä sitouttaa sidosryhmiäsi: jaa tulevaisuudennäkemyksesi ja tutkimustuloksesi verkostollesi ja synnytä yhteiskunnallista keskustelua. Tekemisen meininki välittyy oppilaitoksesi seinien ulkopuolelle, saat mainehyötyjä ja tunnustusta sekä herätät kiinnostusta kumppanoitua oppilaitoksesi kanssa.

Jotta viestintä ei muistuttaisi karkkien heittelyä pimeään huoneeseen, sen tehoa ja osumistarkkuutta kannattaa mitata. Kerättyyn tietoon perustuvalla ns. dataohjatulla viestinnällä on helppo säätää kohderyhmää, viestien sisältöä tai lähetysaikataulua. Samalla vältät virheiden toistamisen.

Upota viesteihisi toimintakehotuksia. Niiden avulla seuraat, miten ydinviestisi vaikuttaa. Mittaa ja tunnista, milloin sopiva toisto muuttuu rasittavaksi pommitukseksi. Sähköisen aineistonhallinnan työkaluilla viestin vaikuttavuuden seuranta on helppoa. Tunnistat kohderyhmistäsi vastaanottajat, jotka tarvitsevat järeämpiä viestinnällisiä toimenpiteitä, ennen kuin sisältösi huomataan. Voit hienosäätää aikatauluja ja automatisoida viestien jakelua kohderyhmittäin tai halutessasi jopa yksittäisten vastaanottajien tarkkuudella.

Viestintäsi tehostuu ja kehittyy, kun otat käyttöön vaikuttavuusmittarit ja hyödynnät tietoa päätöksenteossasi. Hallittu, etukäteen suunniteltu viestintä puhuu aiheista, jotka valitset itse. Hallitsematon viestintä esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa voi nakertaa julkisuuskuvaasi ja jättää sinut keskustelussa muiden armoille.

Digitointi lisää tietoturvaa sekä parantaa tiedon saavutettavuutta ja hyötykäyttöä

Gredi kuuluu samaan konserniin PunaMustan kanssa. PunaMustan laajaan tarjoomaan kuuluu myös digitointipalvelu. PunaMustan asiakkuusjohtaja Timo Peltoniemi sanoo, että yksinkertaisuudessaan digitoinnissa muutetaan ei-sähköiset aineistot sähköiseen muotoon. Mutta se on paljon muuta, ja tuo laajasti hyötyjä eri toimialojen organisaatiolle.

”Nykyisten ja tulevien aineistojen, kuten paperisten asiakirjojen ja julkaisujen, digitointi säästää aikaa, rahaa ja tilaa. Digitoinnin jälkeen ei enää haeta jalkaisin tietoa arkistoista, eikä tarvita satoja hyllymetre mappeja. Varastorakennuksia kuluineen ei enää tarvita”, Timo sanoo.

 

Mahdollistaa ja nopeuttaa tiedonhakua

Timo kertoo, että suurin osa materiaaleista on nykyään jo valmiiksi syntysähköistä. Vaan ei kaikki. Siksi massadigitointi on nykyään yleistä, ja organisaatioille tehdään sitä paljon koko ajan.

”Kyse digitoinnissa ei ole koskaan teknisestä suorittamisesta, vaan selvien hyötyjen saavuttamisesta asiakkaille heti digitoinnin jälkeen!”

Digitoinnin suurimmat hyödyt organisaatioille ovat:

 • Digitoiduissa arkistoissa tiedot ovat helposti saavutettavia ja heti käytettaviä
 • Varastointikustannukset pienenevät tai poistuvat kokonaan
 • Aineistot pysyvät paremmin turvassa vahingoilta ja tuhoilta
 • Tietoturva on kunnossa kaikille aineistoille, myös arkaluontoisille

Kun aineistot on digitoitu, ne on helppo tallentaa Gredi Content HUB -aineistonhallintapalveluun, josta niitä on helppo käyttää arjen työssä koko organisaatiossa.

”Digitoinnin ja aineistonhallinnan yhteishyödyistä suurimmat ovat: saavutettavuus, hyödynnettävyys, tietoturva ja kustannussäästöt. Digiarkistoista tiedot löytyvät nopeammin kuin paperiarkistoista, sillä digitoinnissa sivuihin lisätään tekstintunnistus. Sen ansiosta voit hakea aineistoista tietoa hakusanoilla, Timo havainnollistaa. Ajansäästö on valtava: tiedonhaku muuttuu tunneista sekunneiksi! Tiedon hyödyntäminen ja jatkokäyttö on helppoa.

Turvassa vaaroilta ja uhkilta

Aineistojen digitointi pitää tiedot turvassa esimerkiksi vesivahingoilta, tulipaloilta, varkailta, tuholaisilta ja saastumisilta, kuten homevaurioilta.

Timo tähdentää, että esimerkiksi homevaurioiset aineistot puhdistetaan ennen digitointia, jonka jälkeen ihmisten on turvallista käyttää aineistoja.

Digitoitavaa riittää valtaosalla toimialoista ja organisaatioista

Digitointi koskettaa kaikkia toimialoja kotimaassa ja kansainvälisesti. Timo kertoo, että digitointipalvelun asiakkaat ovat yrityksistä ja julkiselta sektorilta.

Huomionarvoista on, että 1.1.2020 voimaan tullut tiedonhallintalaki pakottaa julkishallintoa digitoimaan aineistot.

Eri toimialojen esimerkkejä digitoitavista aineistoista on runsaasti. ”Lehdet ja muut julkaisut. Tarjoukset, tilaukset, sopimukset, kauppakirjat, lähetteet, rahtikirjat, selvitykset, suunnitelmat, piirustukset, raportit, muistiot, pöytäkirjat, kokeet, todistukset ja manuaalit. Kirjanpito, laskut, kuitit, tilinpäätökset, vuosikertomukset. Ja tietenkin valokuvat, mikrofilmit, diat ja VHS-kasetit. Muutamia mainitakseni”, Timo listaa.

Timo huomauttaa, että myös henkilöstöhallinnon materiaaleissa on organisaatioilla runsaasti digitoitavaa. Tärkeää on oivaltaa, että eri puolilla organisaatioita uutta digitoitavaa syntyy koko ajan.

”Valtaosalla organisaatioista on jotain digitoitavaa. Tavoitteemme on toteuttaa jatkuvasti kehittyvällä Gredi Content HUB brändin- ja aineistonhallintapalvelulla sekä konsernimme laajan tarjooman avulla arjen työn sujuvuutta organisaatioille tietoturvallisesti”, sanoo Gredin operatiivinen johtaja Risto Pasanen.

Lisätietoja mieluusti antavat:

Timo Peltoniemi, PunaMusta, asiakkuusjohtaja,
timo.peltoniemi@punamusta.com,puh. 040 774 1277

Risto Pasanen, Gredi, operatiivinen johtaja,
risto.pasanen@gredi.fi, puh. 040 849 2620

Tutustu PunaMustan laajaan tarjoomaan: www.punamusta.com

Kiinnostuitko Gredi Content HUBista? Katso 1 min pikavideo: https://www.gredi.fi/gredi-content-hub-tutuksi/

 

Gredi – Capturing Value Together

Me Gredillä luotamme vahvasti yhdessä tekemiseen ja arvoa tuottavaan kumppanuuteen. Asetamme yhdessä tavoitteet markkinointiviestinnällesi, uudistamme strategisia tavoitteitasi tukevat toimintamallit ja otamme kokonaisvastuun yhdessä onnistumisesta. Uusi sloganimme ”Capturing Value Together” kiteyttää palvelumme kolme kivijalkaa yhdeksi lupaukseksi.

VALUE – Arvoa kumppanuudesta

Kumppanuusmallimme ytimessä on arvo (VALUE) ja sen tuottaminen. Jos yhteistyöstämme ei synny ylimääräistä ”hyvää” jaettavaksi, haaskaamme aikaasi ja resurssejasi. Tuottamamme arvo voi näkyä ajan tai kustannusten säästöinä, toimintasi tehostumisena, prosessiesi automatisointina tai vaikkapa tuotteittesi ja palveluittesi nopeutuneena time-to-market-aikana. Oleellista on, että teemme asioita yhdessä aiempaa tehokkaammin, järkevämmin ja sujuvammin. Näin varmistamme, että yhdessä tuottamamme arvo muuttuu mitattaviksi hyödyiksi ja parantaa kannattavuuttasi.

Asiantuntijamme ovat harjaantuneet tunnistamaan liiketoiminnassasi potentiaalisia arvonlisäyksen paikkoja. Kartoitamme toimintaasi ja seuraamme sekä analysoimme dataasi, jotta pystymme ehdottamaan sinulle aiempaa tuottavampia ketteriä toimintamalleja ja sähköisiä ratkaisuja. Etsimme yhdessä liiketoimintaasi parhaiten hyödyttävät vaihtoehdot ja asetamme kasvuasi ja kehittämistäsi tukevat yhteiset tavoitteet. Suunnittelemme myös mittarit, joilla seuraamme arvon syntymistä.

CAPTURING – Autamme sinua menestymään

Emme keskity pelkästään arvon tuottamiseen, vaan varmistamme, että se myös muuntuu euroiksi ja kasvattaa tuottojasi. Vangitsemisella (CAPTURING) tarkoitamme juuri tätä. Yhteiset ponnistelumme eivät valu hukkaan, kun huolehdimme loppuun saakka, että toimintamme tuottaa sinulle aidosti lisäeuroja viivan alle. Arvoa kumppanuudesta -mallilla varmistamme, että liiketoimintasi tuottavuus paranee ja markkinointi-investointisi maksavat itsensä takaisin.

Seuraamme liiketoimintasi kehitystä yhdessä sovitulla tavalla ja etsimme proaktiivisesti erilaisia tapoja parantaa tulostasi. Innovoimme ja luomme uusia, tarpeisiisi sopivia ratkaisuja, mutta tehostamme myös jo olemassa olevia toimintojasi. Saat käyttöösi laajan asiantuntijaverkostomme ja halutessasi myös PunaMusta Media -konsernin koko osaamisen.

TOGETHER – Yhteistyö on voimaa

Meillä Gredillä uskotaan yhdessä tekemiseen (TOGETHER). Yhdessä olemme vahvempia ja viisaampia. Jaamme kanssasi yhteiset tavoitteet, toimintamallit ja resurssit. Yhteisiin pelisääntöihimme kuuluvat esimerkiksi palvelutuotannon tavoitemalli, sovitut resurssit sekä yhteinen ongelmanratkaisu. Asiantuntijamme työskentelevät halutessasi saumattomasti osana omia tiimejäsi niin päivittäisissä rutiineissa kuin isommissa kehityshankkeissa.

Yhteistyö on myös luottamusta. Kehitämme omaa osaamistamme tarpeittesi mukaan. Jaamme tietomme ja parhaat käytäntömme kanssasi. Rakennamme yhteisen tiekartan ja toimintamallin, joka muuttaa tavoitteesi sujuviksi ja vastuullisiksi arjen ratkaisuiksi. Saat meistä strategisen kumppanin, jota aidosti kiinnostaa menestymisesi. Kun sinä onnistut, mekin onnistumme!

Mitä hyötyjä digitaalinen aineistonhallinta tarjoaa oppilaitokselle?

Opiskelijasi, henkilökuntasi ja sidosryhmäsi ovat tottuneet vapaa-aikanaan sujuvaan digitaaliseen ja personoituun tiedonvälitykseen. Siksi odotukset ovat korkealla myös oppilaitoksesi viestinnän laadulle ja osuvuudelle. Miten hyvä on valmiutesi jaella sähköisiä aineistoja ja viestiä vaikuttavasti?

Vastaaja arvostaa viestiä, joka puhuttelee juuri häntä. Hyvä sisältö on ajantasaista ja oikea-aikaista. Visuaalisesti selkeä viesti tulee luettua ja sen ydinkohdat jäävät mieleen.

Sähköisen viestintäsi merkitys kasvaa koko ajan ja sen tulee tavoittaa entistä moninaisempia kohderyhmiä. Sisällön on löydettävä tiensä niin ulkomaisille opiskelija- ja tutkijaehdokkaille, tutkimustuloksia hyödyntäville yrityksille kuin nykyisille opiskelijoille ja henkilökunnallesi.

Jos viestin kokoaminen ja lähettäminen vaatii useita järjestelmiä ja paljon käsityötä, eivät aikasi ja voimasi riitä viestinnän kaikkien tavoitteiden saavuttamiseen.

Hyvä esimerkki digitaalisen aineistonhallintapalvelun käytännön hyödyistä akateemisessa viestinnässä on posterin eli tutkimusjulisteen tuotanto. Kun tutkijalla on käytössään aineistonhallintapalvelun dynaamiset mallipohjat, hän rakentaa visuaalisesti vakuuttavan tutkimusjulisteen käden käänteessä. Valmiilla pohjalla varmistat, että lopputulos noudattaa oppilaitoksesi brändi-ilmettä ja on koostettu posterisuunnittelun kolmen perusperiaatteen mukaisesti*:

 • Johdonmukaisuus. Posterissa esitetyt perustelut ovat visuaalisesti helppolukuisia. Esitystapa osoittaa, miten havainnot tukevat johtopäätöksiä. Hyvä tutkimusjuliste ei ole täynnä mikroskooppista tekstiä, vaan sen sisältö hahmottuu yhdellä vilkaisulla. Tarina etenee johdonmukaisesti, kun sisältö ja grafiikat on muotoiltu parhaiden käytäntöjen mukaan. Mallipohjan rakenne ohjaa tässä tekijää.
 • Kohderyhmän tuntemus. Posterin pitää vastata kuulijoiden kysymyksiin ja osoittaa, että tekijä ymmärtää viestin vastaanottajien näkökulman. Kun juliste noudattaa kohderyhmälle tuttua formaattia ja siihen on visualisoitu keskeiset havainnot kuvina, on viestin pääkohdat nopea sisäistää. Aineistonhallintapalvelu tuottaa mallipohjiin automaattisesti oikean kokoiset kuvat ja niiden sijoittelu etukäteen määriteltyihin kuvapaikkoihin on helppoa.
 • Uskottavauus. Tutkimusjulisteen pitää olla myös ulkoasultaan vaikuttava ja ammattimainen. Tärkeäkin tutkimustulos voi jäädä huomaamatta, jos se hautautuu tutkimuksen yksityiskohtien viidakkoon. Mallipohjan muokattavat kentät tukevat viestin tiivistämistä. Julisteen ulkoasu noudattaa aina kirjasimia ja värejä myöten organisaatiosi visuaalista ilmettä.

Tutkimusjuliste on vain yksi esimerkki oppilaitoksen pienistä puroista rakentuvista viestintätarpeista, joiden täyttämisessä valmiit mallipohjat säästävät tuntitolkulla työaikaa. Kun mietit sähköisen aineistonhallinnan käyttökohteita omassa oppilaitoksessasi, pohdi esimerkiksi seuraavia näkökulmia ja niihin liittyviä tavoitteitasi:

 1. Maineenhallinta. Kun oppilaitoksesi viestii yhtenäisellä ulkoasulla, tunnistaa vastaanottaja organisaatiosi helposti. Viestisi arvo kasvaa, kun sen tunnistaa kertavilkaisulla saapuvan luotettavasta lähteestä.
 2. Sähköisten aineistojen löytäminen. Opettajien ja opiskelijoiden päivästä kuluu merkittävä siivu uuden tiedon etsimiseen. Kömpelöt hakutoiminnot ja useisiin järjestelmiin jakautuneet tiedot hidastavat tiedon löytämistä ja turhauttavat käyttäjiä. Sähköisiin aineistoihin sisältyy myös paljon kuvia ja kaavioita. Laadukas tiedonhakujärjestelmä kattaa myös niiden sisältö.
 3. Monikanavainen sidosryhmäviestintä. Kohderyhmäsi käyttää lukuisia sähköisiä kanavia ja välineitä, joiden kautta viestisi tulisi löytää tiensä perille erehtymättömästi. Jos julkaiset jokaiseen kanavaan erikseen käsityönä, viestiesi muokkaamiseen ja julkaisuun tuhraantuu runsaasti työaikaasi, jota voisi helposti säästää viestinnän automaatiolla.
 4. Aineistojen jakelu. Tietoa kannattaa hallita ja jaella yhdestä paikasta. Näin vältät perinteisen jakelun pullonkaulan, jossa materiaaleistasi on liikkeellä useita sähköposteja ja kiintolevyjä kuormittavia versioita ja kopioita. Älylinkkien avulla kaikki käyttäjäsi pääsevät kerralla kiinni alkuperäiseen aineistoon.
 5. Personointi käyttäjäryhmittäin. Vastaanottaja päättelee viestin tärkeyden sen mukaan, miten henkilökohtaisesti sisältö puhuttelee häntä. Jos viesti ei osu kohdalleen, se lentää saman tien roskakoriin. Kun tunnet kohderyhmäsi odotukset ja tarpeet, kohdistat viestisi oikein.
 6. Tunnistautuminen. Jatkuva kirjautuminen ja käyttäjätunnusten metsästäminen turhauttaa. Kun aineistosi löytyvät integroiduista järjestelmistäsi yhdellä sisäänkirjautumisella, kaikkien käyttäjien elämä helpottuu. Kertakirjautuminen on kokemuksiemme mukaan suurimpia digitaalisen aineistonhallintapalvelun käyttöintoa kasvattavia tekijöitä.
 7. Kaupallisen yhteistyön kehittäminen. Oppilaitoksesi viestintä tulisi olla säännöllistä ja sen pitäisi tarjoilla uusia ideoita, jotta vastaanottajat huomaavat ja innostuvat sanomastasi. Kun yritykset ja yhteistyökumppanisi ovat tietoisia tutkimusalueistasi ja tulevista hankkeistasi, löydät entistä helpommin tukea ja rahoitusta.
 8. Vastuullisuus. Toimit vastuullisesti, kun säästät henkilöstösi työaikaa. Jaat ja hyödynnät syntynyttä tietoa tehokkaasti yhteisössäsi. Tarjoilet tietoa julkisesti ja perustelet toimintasi tehokkuuden. Myös kotimaisuus ja tietoturvallisuus sisältyvät vastuulliseen aineistonhallintaan.
 9. Tuki ulkomaiselle opiskelijahankinnalle. Tavoitat ulkomaiset opiskelija- ja tutkijaehdokkaat tehokkaammin, kun julkaiset oikealla kielellä ja sovitat viestisi vastaanottajan kulttuuriin ja tavoitteisiin sopivaksi.
 10. Käyttäjien aineistonhallintaosaaminen. Tarvitset työvälineiden ja toimintamallien lisäksi aineistonhallinnan ja markkinoinnin automaation osaamista. Oikeiden henkilöiden valmennus ja organisoituminen varmistavat, että tietämys kasvaa ja parhaat käytännöt tavoittavat kaikki käyttäjäryhmäsi.

 

Edellä mainitut aiheet eivät tietenkään kata kaikkia digitaalisen aineistonhallintapalvelun hyötyjä ja mahdollisuuksia. Mutta ne ovat hyvä lähtökohta, kun mietit, miten vastaat viestinnällesi asetettuihin odotuksiin ja tavoitteisiin.

Haluatko selvittää aineistonhallintasi pullonkaulat ja mahdollisuudet? Gredi tarjoaa tueksesi oppilaitoksille räätälöidyn työpajan, jonka aikana tutustumme alan parhaisiin käytäntöihin ja pohdimme yhdessä, miten tehostat oppilaitoksesi viestintää oikeilla toimintamalleilla, työvälineillä ja osaamisella. Kerromme, miten kasvatat sähköisen viestinnän osaamistasi ja vertaat toimintamallejasi muihin oppilaitoksiin.

Ota yhteyttä ja osallistu kartoitustyöpajaan:

 

*Lähde: Pedwell, Hardy & Rowland: Effective Visual Design and Communication Practices for Research Posters. The School of Chemistry and Biosciences, The University of Queensland (2017).

Integroi aineistot ketterästi, kustannustehokkaasti ja tietoturvallisesti

Hidas ja kallis IT-projekti voi vesittää järjestelmähankkeen

Uusi järjestelmä tarkoittaa usein uusia haasteita ja lisää kuormitusta yrityksen IT:lle. Jo valmiiksi monimutkaiseen järjestelmäarkkitehtuuriin ei haluta ehdoin tahdoin lisää kiemuroita, ja nykyisetkin integraatiot (tai niiden puute) työllistävät riittävästi. Käyttöönottoprojektitkin vievät aikaa ja rahaa. Myös uuden järjestelmän tietoturva herättää huolta.

Gredi Content HUB käyttöön ketterästi, kustannustehokkaasti ja tietoturvallisesti

Kun etsitte helposti käyttöön otettavaa digitaalisen aineiston ja tuotetiedon hallintajärjestelmää, on Gredi Content HUB erinomainen valinta:

 • Standardirajapintojen avulla luot kätevästi yhteydet Gredi Content HUBin sekä yrityksesi CRM:n, toiminnanohjauksen, sosiaalisen median ja verkkokaupan sovelluksien välille.
 • Gredin asiantuntijapalvelut auttavat integroimaan valitsemanne ratkaisut nopeasti ja kustannustehokkaasti.
 • Voit valita palvelut pilvestä tai omasta konesalista.
 • Hallitset aineistosi käyttöoikeuksia, käyttäjärooleja sekä voimassaoloaikoja. Luo turvalliset pääsynhallintakäytännöt, jotka eivät rajoita liiketoiminnan toimintakykyä.
 • Gredi Content HUB on liiketoimintasi mukana skaalautuva kotimainen ratkaisu.

 

Tutustu Digiviisaan IT-päättäjän tietopakettiin täällä!

Tietoturvallinen ja kotimainen ratkaisu on helppo valinta.

Gredi Content HUBista hyötyvät yritysten IT-organisaation lisäksi myynti-, viestintä, markkinointi- ja liiketoimintajohto sekä eri sidosryhmät ja kumppanit.

Lue lisää! 

Gredi integroi Alkon kuva-aineistot verkkopalveluihin

Gredi Content HUB toimii keskitettynä yhteiskäytöllisenä järjestelmänä Alkon käyttämälle kuvadatalle. Tuotekuvien lisäksi jo pelkästään Alkon sivusto sisältää rikasta kuvamateriaalia viinitiloista rypäleisiin eri puolelta maailmaa.

“Kuvat linkittyvät digitaalisesta aineistonhallinnasta suoraan alko.fi:hin. Kun kuluttaja tutkailee tiettyä viiniä, viinipullon kuva tulee Gredi Content HUB:ista, ja kuvainformaatio rikastuu tuotetiedolla Alkon tuotejärjestelmästä. Kaikki järjestelmät keskustelevat sujuvasti keskenään.”

“Käytämme Gredi Content HUB:ia monipuolisesti Alkon kuva-aineiston hyödyntämiseen. Sieltä löytyvät niin brändikuvat, logot kuin myös tuotekoulutukseen, historiaan ja myymälöihin liittyvät aineistot”, kertoo markkinointiasiantuntija Samu Ristoja Alko Oy:stä.

Lue lisää!

 Gredi – arvoa kumppanuudesta

Tänä päivänä Gredi on osa PunaMusta Mediaa, joka tarjoaa yhteistyölle huippuammattilaisten verkoston sekä palvelut, jotka yhdessä Gredin ratkaisujen kanssa muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden markkinoijien tarpeisiin sekä yritysten digitaalisen liiketoiminnan johtamiseen.

Yhteisenä visiona on yhdistää kaupankäynti kivijalassa ja digitaalisessa ympäristössä yhdeksi läpinäkyväksi, mitattavaksi kokonaisuudeksi sekä yhdenmukaiseksi brändikokemukseksi.

Ota yhteyttä!

Julkaisuautomaatio on paras ratkaisu julkaisuprosessin tehostamiseen

Ennen kuin julkaistava sisältö putkahtaa maailmaan halutussa kanavassa ja muodossa, se on läpikäynyt pitkän ja monesti usein monimutkaisen tuotantoprosessin, riippumatta siitä onko kyseessä digitaalinen tai printtikanava. Jatkuvasti kasvava tarve julkaista sisältöjä nopeasti eri kanavissa, päätelaitteilla ja muodoissa vaatiikin tuekseen tehokkaan julkaisuprosessin ja älykkään julkaisuautomaatioratkaisun.

Julkaisuprosessin tehostaminen alkaa perusteellisesta nykytila-analyysista

Ennen kuin julkaisuprosessin eri vaiheita aletaan viedä tuotantoon, on syytä läpivalaista koko nykyinen tuotanto- ja julkaisuprosessi sekä selvittää pullonkaulat ja kehityskohteet. Tuotantoprosessin yksityiskohtainen nykytila-analyysi tuo pintaan prosessia hidastavat tai sen monimutkaisuutta lisäävät, monesti turhatkin käsityövaiheet. Tuotantoprosessin analyysi paljastaa myös hyvin, mitä prosessin vaiheita kannattaisi automatisoida ja mitä teknologioita kannattaisi hyödyntää.

Prosessin pullonkaulat näkyviksi

Tuotantoprosessin pullonkaulojen selvittämiseksi olisi hyvä aina käydä yksityiskohtaisesti läpi kaikki julkaisun työnkulkuun liittyvät tekijät kaikkien eri osapuolten näkökulmasta. Tuotannon näkökulman lisäksi on tarpeen käydä työnkulut läpi myös ostajan ja tuotteistajan sekä markkinoinnin ja projektijohdon kanssa. Yhdessä määriteltäviä asioita ovat mm.

 • Tuotetietojen lähteet, niiden tuonti ja muokkaus
 • Kuva-aineistojen lähteet, hallinta, tiedostomuodot ja nimeämistavat
 • Hintatietojen lähde ja ylläpitoprosessi
 • Taittopohjat, tyylit ja dokumenttiasetukset
 • Kampanjakohtaiset tiedot
 • Vedosliikenne ja kommentoinnit

 

Tyypillisesti julkaisuprosessia hidastavat taittajien ohjeistukset, lukuisat vedoskierrokset sekä niiden kommentointiin ja kommunikointiin sisältyvät monet käsityövaiheet. Jos nykyaikaisia tuotetiedon- tai kampanjanhallintatyökaluja ei ole käytössä, julkaisuprosessi on työlästä, vaikeaa ja aikaa vievää.

Tavoitetila selkeäksi ja oikeat ratkaisut käyttöön

Huolellisen nykytila-analyysin jälkeen on helppo määrittää selkeät tavoitteet sekä ennen kaikkea päättää niistä asioista, joita ensin lähdetään kehittämään. Kun tavoitteena on ottaa tehot irti tuotanto- ja julkaisuprosessin kaikista vaiheista, paras ratkaisu on julkaisuautomaation käyttöönotto. Nykyaikaisen julkaisuautomaatioratkaisun hyödyt ovat ilmeiset:

 • Helppous: automatisoitu tiedonkulku
 • Tuottavuuden kasvu: ei tietojen etsiskelyä eri järjestelmistä, ei copy-peistaushommaa, ei turhia vedoskierroksia
 • Päivitettävyys: nopea tapa päivittää tuotekuvia ja -tietoja, kuten hintoja kampanjoihin
 • Muokattavuus: automaatiolla tuotettua taittoa voi vapaasti muokata
 • Laadun parantuminen: ei kirjoitusvirheitä, laskuvirheitä eikä ajatusvirheitä
 • Vapautuneen ajan fiksu käyttö: henkilöstöllä jää aikaa enempi arvoa tuottavaan työhön
 • Skaalautuvuus: helpot järjestelmien integraatiot, automaattiset kieliversiot, nopeampi markkinoille tuloaika


Gredin julkaisuautomaatio tekee taittotyöstä huipputehokasta

Gredi tarjoaa julkaisuautomaatioon kattavan monikanavaisen kokonaisratkaisun, on sitten kyseessä digi- tai printtikanavan automatisoitavasta ja integroitavasta julkaisuprosessista. Gredi Content HUB mahdollistaa automatisoiduimmat toimintatavat ja nykyaikaisimmat helppokäyttöiset työvälineet eri käyttötapauksiin. Sisällön tuottajille aineiston tuottamisen, taiton ja samansisältöisen julkaisun uudelleenkäytettävyys mahdollistuu kaikissa keskeisimmissä kanavissa. Samalla säästyy sisällöntuottajien aikaa ja brändimarkkinoijien vaivaa.

Gredi Content HUBin dynaamiset aineistopohjat, lisäarvotietojen hallintaominaisuudet sekä uusi julkaisuautomaatio AutoTaitto yhdistyvät sujuvaksi julkaisuautomaatioprosessiksi, joka tuo julkaisemiseen nopeutta, helppoutta, laatua ja aivan uusia mahdollisuuksia.

Lue lisää julkaisuautomaatiosta täällä ja täällä!

Ota julkaisuautomaation hyödyt irti omassa organisaatiossasi

Gredin kotimaiset julkaisuautomaatioratkaisut ovat helposti ja nopeasti käyttöönotettavissa. Oli kyseessä laajat taittotyöt tai dynaamista personointia vaativat markkinointimateriaalit, Gredin ratkaisut taipuvat jokaiseen tarpeeseen.

Mieluusti lisätietoa antaa:

Tero O. Nieminen, Gredi, head of publishing automation, tero.nieminen@gredi.fi, puh. 050 464 2045

Tuoteorganisaatio ei menesty ilman PIMiä kovassa kilpailussa

RockOnin operatiivinen johtaja Teemu Tapper kertoo, että RockOn tarjoaa asiakkailleen tuotekehitystä, myyntiä ja markkinointia tukevan tuotetiedon keskitetyn hallintajärjestelmän, PIM- eli Product Information Management -järjestelmän, johon kaikki tuotetiedot kerätään.

RockOn kuuluu Gredin kanssa samaan PunaMusta Media -pörssiyhtiöön, jonka tarjonta kattaa DAM eli brändin- ja aineistonhallinnan sekä PIM- eli tuotetiedon hallinnan palvelujen lisäksi esimerkiksi mobiili-, verkkopalvelu- ja verkkokaupparatkaisut sekä analytiikka- ja integraatiopalvelut, ynnä Suomen vastuullisimmat painopalvelut.

Mikä on yleisin syy organisaatioille ottaa PIM käyttöön?

”Valtaosassa eli 90% caseista syy on se, että tuotetiedot ovat hajallaan organisaatioissa ERP:ssä, CRM:ssä, verkkosivuilla ja exceleissä. Joillakin organisaatioilla on käytössä ikivanhoja järjestelmiä, joista halutaan nykyaikaan. Ongelmina ilman PIMiä elämisessä on tuotetietojen laadun puute ja virheet, sekä ihmisten ajan haaskaus”, Teemu listaa.

5 ylivoimaista PIM-hyötyä asiakkaille

RockOn pystyttää asiakkaille nykyaikaisen, täysverisen PIMin rokkaamaan 3-6 kuukaudessa asiakkaan ostopäätöksestä. Teemu listaa viisi hyötyä, miksi asiakkaat hankkivat PIMin:

 • Parempi tuotetieto parantaa tuotteen näkyvyyttä Google-hakukoneessa ja nostaa asiakkaiden keskiostosta verkkokaupoissa
 • Jopa 40% verkkokaupan tuotepalautuksista olisi vältettävissä paremmalla tuotetiedolla. Vastuullinen toiminta on vastuullisuustekoja ja säästää asiakkaita pettymyksiltä sekä henkilöstöä turhalta työltä
 • PIM tehostaa uusien tuotteiden julkaisua markkinoille nopeammin
 • Myynnin kasvu ja kaupan skaalautuminen on sujuvaa, kun uusien tuotteiden ja tuotevarianttien lisääminen PIMiin on helppoa. Tuotteita saadaan nopeammin markkinointiin ja myytyä halukkaille ostajille
 • Tuotetiedon rikastaminen helpottuu kaikkiin kanaviin. RockOn määrittelee aluksi, millaisia tietoja tuotteilla on, kuten: tuotenumero, koko, väri, ravintoarvotaulukot, allergeenit. Osa tuotetiedoista on eri alojen organisaatioille tarkasti säädeltyjä, kuten ainesosa, jota tuotteessa on eniten, pitää listata tuotepakkauksessa ensimmäisenä esimerkiksi mehutölkissä ja lounaskeitossa. Osa tuotetiedoista tulee PIM-järjestelmään integroidusti tavarantoimittajilta, osa omilta tuotantolinjoilta


Suuri ihmistyön määrän säästö PIMin avulla

Riippuu organisaation koosta, kuinka suuri ihmistyön määrä säästetään, kun otetaan PIM käyttöön.  Työtä säästetään erityisesti tuotepäälliköiltä, joita on monissa organisaatioissa asiakastyytyväisyyttä orkestroimassa joka tuotteelle tai tuotelinjalle erikseen. Meille hymyilee myös laatupäälliköt, markkinointi, tuotekehitys ja laadunvarmistus, Teemu kertoo.

”Pitkässä juoksussa jopa henkilötyövuosia säästetään tuotepäälliköiden ja muiden tuotteiden parissa työskentelevien töissä!”

Tosi usein menemme asiakkuuksissa erittäin syvälle ja kaikkiin tuotteisiin liittyviin attribuutteihin. Siellä mietitään ja hallitaan jopa tuotteen elinkaarta, Teemu pohtii.

No, kuinka paljon tuotteita pitää olla, että kannattaa ottaa PIM käyttöön?Käytännössä tuotemäärä ei ratkaise aina. Joissain tapauksissa riittää, että organisaatiolla on kymmeniä tuotteita, jos organisaatiolla on kompleksisia tuotteita tai tarvetta hallita esimerkiksi pakkaushierarkioita ja reseptiikkaa.

Entä voiko PIMissä tuote olla palvelu? Käyttävätkö palveluorganisaatiot PIMiä? Vähemmän kuin tuoteorganisaatiot, mutta kyllä, käyttävät. Ja usein tuoteorganisaatioilla on myös palvelufunktioita.”

Puolueetonta ja saumatonta yhteistyötä asiakashyödyt keskiössä

Kuten Gredi, RockOn on puolueeton ja kaikkien toimialojen asiakkaita palveleva yritys.

Moni organisaatio haluaa panna kuntoon sekä PIMin RockOnin kanssa, että DAMin Gredin kanssa. RockOn kytkee PIM-järjestelmiä DAM-järjestelmiin, kuten Gredi Content HUBiin. Gredi Content HUB puolestaan integroituu saumattomasti RockOnin tekemiin Akeneo-PIMeihin sekä muihin PIM-järjestelmiin.

Asiakas ja asiakkaalle saavutettavat hyödyt tuotannon, markkinoinnin ja myynnin sujuvassa ja kauniisti soivassa yhteistyössä antavat selvät sävelet RockOnin ja Gredin asiakastyöhön.

”Asiakaskokemuksen ja -kumppanuuden arvo rakentuu aina luottamuksen, oivalluksen, teknologian ja monipuolisen osaamisen yhteisvaikutuksena. Tähän me Gredillä kumppaneidemme kanssa panostamme asiakkaidemme parhaaksi vahvasti. Digitaalisessa muodossa olevan omaisuuden, kuten aineistojen ja tuotetietojen älykäs, monikanavainen ja integroitu hallinta, rikastus, jakelu ja julkaiseminen tarvitsevat perustan, joka tuo arkeen jouhevia toimintamalleja, helppokäyttöisiä työkaluja ja yhdessä oppimista. Näihin keskittymällä voimme konvertoida yhteiset tavoitteet konkreettisiksi ajan ja rahan säästöiksi sekä tuotoiksi yhdessä sopimamme mukaisesti”, toteaa Gredin operatiivinen johtaja Risto Pasanen.

Mikä trendaa PIM-maailmassa juuri nyt?

Tekoäly, robotiikka ja analytiikka. AkeneoPIMissä hyödynnetään tekoälyä esimerkiksi tuotedatan analysoinnissa, Teemu sanoo.

”Nyt on vallitseva linja se, että PIM on masterina tuotetiedoissa, eikä ERP! Tämä tarkoittaa sitä, että tuotteet perustetaan PIMiin, ja PIMistä tuotetiedot valuvat automaattisesti ERP:iin. Syykin on selvä, koska PIM on joustavampi kuin ERP, Teemu kertoo.

Saat lisätietoja näiltä bändiemme keulakuvilta:

Teemu Tapper, RockOn, operatiivinen johtaja, teemu.tapper@rockon.io,
puh. 050 328 9857

Risto Pasanen, Gredi, operatiivinen johtaja, risto.pasanen@gredi.fi,
puh. 040 849 2620

Tutustu rokkistarojen referensseihin: www.rockon.io

Automatisoi rutiinejasi ja paranna markkinointitoimenpiteiden laatua

Kun markkinointisisältöjä ja -kanavia on valtavasti, vie manuaalinen hallinta ja julkaiseminen kaiken ajan

Markkinointi muistuttaa tänä päivänä usein jonglööraamista. Yrityksen markkinointisisältöjen, -toimenpiteiden ja -kanavien hallinta sekä laadunvalvonta edellyttää useiden pallojen pitämistä ilmassa samaan aikaan. Pallojen määrän lisääntyessä ennemmin tai myöhemmin joku niistä tippuu. Silloin pettää joko markkinoinnin tuloksellisuus, brändinhallinta tai markkinoijan hyvinvointi.

Gredi Content HUB vapauttaa markkinoijan manuaalisesta työstä

Kun haluatte tehdä hyvin hallittuja, johdonmukaisia ja laadukkaita markkinointitoimenpiteitä, Gredi Content HUB on erinomainen työkalu. Sen avulla mm.

• Parannat markkinointitoimenpiteittesi laatua. Sisältöjen ja muiden materiaalien laadun- ja brändinmukaisuuden valvonta helpottuu, kun ne kaikki löytyvät samasta paikasta. Jatkossa markkinointitoimesi ovat aina johdonmukaisia ja laadukkaita.

• Automatisoit markkinointirutiinejasi. Pitkälle viedyt julkaisu- ja taittoautomaatiot vähentävät manuaalisen työn minimiin. Rutiininomaiset versioinnit ja some-julkaisut hoituvat automaattisesti ja tiimisi voi keskittyä olennaiseen.

• Lisäät markkinointisi mitattavuutta. Mitattavuus edellyttää johdonmukaisuutta ja selkeitä A/B-testejä. Gredi Content Hubin avulla parannat molempia. Ratkaisu tuottaa myös automaattiset raportit toimenpiteistäsi.

• Säilytät brändi-ilmeesi kanavasta ja käyttäjästä riippumatta. Kun kaikki materiaalit löytyvät yhdestä paikasta ja esimerkiksi lokalisoinnit voidaan tehdä automaattisesti, on brändinhallinta helppoa. Sillä ei ole merkitystä, kuinka paljon kanavia tai käyttäjiä materiaaleillasi on.

• Tehostat työvaiheita tekoälyllä. Tekoälyavustetut hakutoiminnot nopeuttavat oikeiden materiaalien löytämistä. Älykkäät taitto-ominaisuudet tuottavat oikeanlaiset versiot automaattisesti ja kanavariippumattomasti.

Gredi Content HUBista hyötyvät yritysten markkinointiorganisaation lisäksi myynti-, viestintä, IT- ja liiketoimintajohto sekä eri sidosryhmät ja kumppanit.

Lue lisää!

 

Sinebrychoffin aineistonhallinnan tehostamisen avainsanat: dynaamisuus, monikanavaisuus ja integroitavuus

Gredi toimitti Sinebrychoffille digitaalisen aineistonhallinnan ratkaisun, joka mahdollistaa erilaisten markkinointimateriaalien dynaamisen tuottamisen, monikanavaisen julkaisemisen ja asiakkaiden eri järjestelmiin integroitavuuden. Gredin digiviisaan ratkaisun avulla Sinebrychoffin ravintola-asiakkaat voivat itse tehdä erilliset juomalistat, hintatarjoukset sekä muut myynninedistämismateriaalit. Ne voidaan tarpeen mukaisesti tulostaa, julkaista ravintolan digiscreeneillä tai vaikka sosiaalisen median eri kanavissa.

”Meille on ensisijaisen tärkeää, että asiakkaidemme käyttöön tarkoitettu aineistonhallinnan ratkaisu on helppokäyttöinen ja soveltuu erilaisten asiakkaidemme alati muuttuviin tarpeisiin. Toisaalta haluamme pitää huolen siitä, että kaikki julkaistava materiaali on brändiohjeistuksiemme mukaista. Kartoitimme markkinoilta eri vaihtoehtoja. Päädyimme valitsemaan Gredin ratkaisun, joka korvasi kaksi aikaisempaa palvelua ja joka on käytännössä osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi meidän kaltaiselle bränditalolle,” sanoo Maija Mäkirinne, Key Account Director, Sinebrychoff.

Lue Sinebrychoffin koko asiakastarina!

 

Gredi – arvoa kumppanuudesta

Tänä päivänä Gredi on osa PunaMusta Mediaa, joka tarjoaa yhteistyölle huippuammattilaisten verkoston sekä palvelut, jotka yhdessä Gredin ratkaisujen kanssa muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden markkinoijien tarpeisiin sekä yritysten digitaalisen liiketoiminnan johtamiseen.

Yhteisenä visiona on yhdistää kaupankäynti kivijalassa ja digitaalisessa ympäristössä yhdeksi läpinäkyväksi, mitattavaksi kokonaisuudeksi sekä yhdenmukaiseksi brändikokemukseksi.

Ota yhteyttä!

 

 

Huolehdimme brändistäsi vastuullisesti

Asiakkaamme kysyvät usein, mistä Gredi-nimi tulee. Arvaatko? Kun Gredi perustettiin 1998, nimikilpailun voitti ehdotus Gredi, joka tulee sanoista green digital eli vihreä digitalisaatio. Jo Gredin nimeen sisältyy vastuullinen ajattelu ja kaiken tekemisen keskiössä on vastuullisesti asiakkaidemme brändistä ja brändiaineistoista huolehtiminen.

Gredillä asiakashyötyjä luodaan 3 tavalla: toimintamallit, työvälineet ja osaaminen.

Gredin palveluissa asiakkaille tärkeitä asioita ovat erityisesti automatisaation, tekoälyn ja dynamisoinnin hyödyntäminen, sekä sujuvat aineistonhallinnan prosessit ja integroinnit tärkeisiin liiketoimintajärjestelmiin. Asiakkaat tähtäävät Gredin avulla arjen työn sujuvuuteen etänä, ryhmissä, yksilötasolla ja organisaatioiden koko laajassa ekosysteemissä.

Myös vastuullisuusarvot korostuvat asiakastyytyväisyystutkimuksissamme. Eräs tärkeistä arvoista on Gredin kotimaisuus, ja siitä osoituksena Gredi Content HUBilla on Avainlippu-merkki.

Asiakkaiden vastuulliseen digitaaliseen brändin- ja aineistonhallintaan Gredi käyttää konesaleja, jotka hyödyntävät huipputekniikkaa ja varmistavat korkean käytettävyyden sekä tietoturvan. Gredin konesalikumppanilla Valtilla on kansainväliset ISO/IEC 27001:2013 ja ISO/IEC 20000-1:2011 sekä ISO 14001 -sertifikaatit. Konesaleissa on älykäs vapaajäähdytysjärjestelmä.

Konsernin kolme vastuullista kokonaisuutta

Gredi kuuluu pörssilistattuun PunaMusta Media -konserniin. Mirka Lammi, PunaMusta Median markkinointi- ja vastuullisuusjohtaja kertoo, että konsernilla on vastuullisuuteen liittyen lain mukaan kolme raportoitavaa kokonaisuutta: sosiaalinen vastuu, taloudellinen vastuu ja ympäristövastuu.

”Vastuullisuuteen liittyen annan konkreettiset esimerkit saavutuksistamme. Vuonna 2021 konsernimme painoliiketoiminnan käyttämästä sähköstä 99 % oli vihreää sähköä ja paperista yli 90 % on PEFC-sertifioitua. Samoin painoliiketoiminnan toimintaa ohjaavat ISO 9001 JA ISO 14001 -sertifikaatit”, Mirka listaa.

”Koko konsernin tasolla tavoitteemme on olla ei pelkästään hiilineutraali, vaan hiilinegatiivinen konserni vuonna 2029. Olemme sitoutuneet asettamaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet, Science Based Targetsit, joiden mukaisesti vähennämme päästöjämme systemaattisesti ja kunnianhimoisesti vuosittain. Vuoteen 2029 mennessä emme usko aivan nettonollaa saavuttavamme, jolloin siinä vaiheessa jäljellä olevat päästöt tulemme ylikompensoimaan luotettaviin ilmastoprojekteihin. Tämänkin jälkeen päästöjen systemaattinen vähentäminen tulee luonnollisesti jatkumaan.”

Konsernimme allekirjoitti vuonna 2021 Yhdistyneiden Kansakuntien perustaman UN Global Compact -aloitteen, jonka myötä olemme sitoutuneet aloitteen mukaisiin ihmisoikeuksiin, työelämän periaatteisiin, ympäristöön sekä korruption vastaiseen toimintaan liittyviin perusarvoihin”, Mirka kertoo.

Gredillä vastuullisuuteen liittyvät myös digitaalisen palvelualustan Gredi Content HUBin GDPR-valmius sekä verkkopalvelujen saavutettavuus Euroopan parlamentin saavutettavuus-direktiivin mukaisesti.

Saavutettavaa verkkopalvelua on helpompi hallita ja käyttää

Vastuullista on asiakkaiden hyvinvoinnin vaalimisen lisäksi myös työntekijöistä huolehtiminen. Koko konsernissa panostetaan monin tavoin proaktiivisesti työntekijöiden hyvinvointiin ja työturvallisuuteen.

”Tavoitteena esimerkiksi Nollis-hankkeessa on nolla työtapaturmaa joka vuosi, oli sitten kyseessä tietokonetta naputteleva tietotyöläinen tai isolla painokoneella työskentelevä osaaja. GDPR:ään ja tiedonhallintaan liittyen jo perehdytysvaiheessa jokainen konsernin yhtiöihin tuleva uusi työntekijä käy läpi tietoturva- ja tietosuojakoulutuksen”, Mirka kertoo. Siitä on oman alansa superosaajien hyvä ponnistaa vastuullisiin sankaritekoihin asiakkaidemme menestykseksi yhteisellä kasvun tiellä.

Tutustu Vastuullinen PunaMusta -sivuun: https://www.punamusta.com/vastuullisuus/

Lue 7 vastuullisuustekoa -blogi: https://www.punamusta.com/blogi/7-vastuullista-tekoa/

PunaMusta Median vastuullisuusraportti: https://www.punamustamedia.fi/sijoittajatieto/vuosikertomukset/

Konsernin eettiset ohjeet: https://www.punamustamedia.fi/konserni/eettiset-ohjeet/

Tutustu Gredin ratkaisujen asiakashöytyihin: https://www.gredi.fi/ratkaisut/

Ota Gredin Digiviisas ekosysteemi -opas: https://www.gredi.fi/lataa-oppaat/

 

Mieluusti lisätietoja antavat:

Mirka Lammi, PunaMusta Media, markkinointi- ja vastuullisuusjohtaja, mirka.lammi@punamustamedia.fi, puh. 044 5658976

Risto Pasanen, Gredi, operatiivinen johtaja, risto.pasanen@gredi.fi, puh. 040 849 2620

Myyjä, hanki uusia asiakkaita tehokkaasti ja vaivattomasti

Myynnin tehot putoavat, jos aika menee vääriin asioihin

Yritysten myynnin tehottomuuden suuri syy on, että myyjien aika menee turhiin tai väärin asioihin. Jos myyntiesitys pitää tehdä aina jokaista myyntitapaamista varten alusta asti tai, jos ajantasaisten myyntiesitysten tai myynnin tukimateriaalien löytäminen on vaikeaa, ei ole ihme, että myyjää turhauttaa. Kun fokus hajoaa eikä varsinaiselle myyntityölle tai asiakassuhteen hoidolle jää tarpeeksi aikaa, myynnin tulos tippuu eikä tavoitteisiin päästä.

Gredi Content HUB on myyjän paras ystävä

Kun tarvitset lisää tehoja myyntityöhön ja enemmän aikaa myyntitapaamisten ja asiakassuhteen hyvään hoitamiseen, Gredi Content HUB on erinomainen ratkaisu. Sen ainutlaatuisia hyötyjä ovat mm.

 • Gredi Content HUBin pilvipalvelussa ajantasaiset myyntimateriaalit ovat aina saatavilla. Mukanasi kulkee brändiohjeiden mukaiset ja oikeat myyntiargumentit sisältävät materiaalit, olivat ne myyntiesityksiä, videoita tai mitä tahansa muita aineistoja.
 • Myyntimateriaaleja on helppo muokata, personoida ja versioida asiakkaan ja tilanteen mukaan millä tahansa päätelaitteella mistä tahansa verkkoyhteyden päästä.
 • Gredi Content HUBissa olevia raskaita tiedostoja ei tarvitse ladata myyjän omalle koneelle, esim. kuvat ja videot voidaan näyttää linkkien kautta asiakastilanteessa verkon yli.
 • Kun myyntitapaamisen jälkeen haluat toimittaa myyntiesitykset ja liitemateriaalit asiakkaalle, moderni tapa on lähettää asiakkaalle suoralinkki, jonka päässä halutut materiaalit ovat.

Nopeuta ja lisää myyntiäsi vaikuttavilla ja selkeillä myynti- ja tukimateriaaleilla. Säästä aikaa ja itseäsi, pääset keskittymään varsinaiseen myyntityöhön ja asiakassuhteen hoitoon.

Gredi Content HUBista hyötyvät yritysten myyntiorganisaation lisäksi niiden markkinointi-, viestintä, IT- ja liiketoimintajohto sekä eri sidosryhmät ja kumppanit.

Lue lisää

 

Näin Lomarengas hyödyntää Gredi Content HUBia myyntityössä

Lomarengas on Suomen vanhin ja suurin loma-asuntojen vuokraaja. Yritys välittää verkkopalvelussaan mökkejä, huviloita ja huoneistoja. Noin 4000 kohteen valikoima kattaa kaiken rantamökeistä hiihtohuoneistoihin ja luksushuviloista eräkämppiin.

”Meillä on toistakymmentä kuvaajaa, jotka kiertävät ympäri Suomea ottamassa myyvät kuvat mökeistä. Kuvat käsitellään, värikorjataan ja tehdään houkutteleviksi. Joka mökistä on 20–25 kuvaa. Koska kohteita on noin 4000, meillä on yhteensä yli 100 000 kuvaa. Tämä mahtava ja massiivinen kuvamäärämme on nyt Gredi Content HUBissa”, Lomarenkaan markkinointipäällikkö Pekka Huttunen kertoo. Kuvat integroituvat automaattisesti verkkopalveluun, kun sisällön tuottajat lataavat aineistot järjestelmään.

Lue Lomarenkaan koko asiakastarina

 

Gredi ja PunaMusta Media – arvoa kumppanuudesta

Tänä päivänä Gredi on osa PunaMusta Mediaa, joka tarjoaa yhteistyölle huippuammattilaisten verkoston sekä palvelut, jotka yhdessä Gredin ratkaisujen kanssa muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden markkinoijien tarpeisiin sekä yritysten digitaalisen liiketoiminnan johtamiseen.

Yhteisenä visiona on yhdistää kaupankäynti kivijalassa ja digitaalisessa ympäristössä yhdeksi läpinäkyväksi, mitattavaksi kokonaisuudeksi sekä yhdenmukaiseksi brändikokemukseksi.

Ota yhteyttä

 

Digitaalisesta aineistonhallinnasta brändin ja koko liiketoiminnan johtamiseen

Pitkään markkinoinnin ja brändin johtamisen tehtävissä työskenteleville digitaalinen aineistonhallinta (Digital Asset Management, DAM) on alun perin tarkoittanut digitaalisten aineistojen ja tiedostojen arkistointia sekä niiden hyödyntämistä lähinnä yrityksen markkinoinnin toimenpiteissä.

Tänä päivänä DAM-teknologia tarkoittaa bisneskriittistä alustaa ja ekosysteemiä, jota hyödyntävät yritysten markkinointi- ja viestintäfunktioiden lisäksi niiden myynti-, IT- ja liiketoimintajohto sekä eri sidosryhmät ja kumppanit. Siitä on tullut yritysten markkinointiteknologian olennainen osa, joka integroituu saumattomasti yritysten keskeisiin järjestelmiin ja on omalta osaltaan mahdollistamassa tehokkaan digitaalisen liiketoiminnan johtamista.

Kaikki sai alkunsa materiaalipankista

Kuten muidenkin teknologioiden kohdalla, DAM-teknologian kehitys on edennyt 2000-luvulta lähtien kiihtyvällä vauhdilla. Ensimmäisen sukupolven digitaalisen aineistonhallinnan järjestelmää käytettiin kuvien, videoiden ja äänitiedostojen tallentamiseen sekä hallinnointiin, jotta ne tukisivat paremmin yrityksen brändi- ja markkinointitoimenpiteitä. Materiaali- ja kuvapankkina käytetty järjestelmä mahdollisti korkearesoluutioisten kuvien sekä raskaiden tiedostojen hallinnoinnin alhaisen kaistanleveyden maailmassa ja sillä lähinnä korvattiin ulkoiset kovalevyt ja tiedostonjakoalustat.

Vaikka markkinointitiimit pystyivät löytämään ja jakamaan aineistoja aikaisempaa helpommin ja nopeammin, näitä ensimmäisen sukupolven itsenäisiä järjestelmiä ei pystytty integroimaan yritysten muihin teknologioihin. Kun markkinointi- ja myyntikanavat lisääntyivät ja mediaformaatteja tuli koko ajan lisää, yritykset alkoivat vaatia järjestelmiltä enemmän. Digitaalisen aineistonhallinnan palvelun täytyi olla enemmän kuin pelkkä materiaalipankki.

Kehitystä suurin harppauksin

Toisen sukupolven digitaalisen aineistonhallinnan järjestelmät ja palvelut alkoivat kehittyä kiihtyvällä vauhdilla, sillä markkinoijien vaateena oli pystyä entistä useammin julkaisemaan sisältöjä monikanavaisesti voimakkaasti kehittyvässä digitaalisessa mediaympäristössä. Paikallisista ratkaisuista alettiin siirtyä pilvipalveluratkaisuihin.

Ratkaisuihin kehitettiin helppokäyttöisiä itsepalvelutyökaluja ja työnkulkuja, samalla kun integraatiot eri julkaisujärjestelmiin, sosiaalisen median julkaisukanaviin ja markkinoinnin automaatiotyökaluihin mahdollistivat sisältöjen toimittamisen ja julkaisun eri kanavissa.

Digitaalisen aineistonhallinnan ratkaisut eivät enää olleet erillisiä staattisia saarekkeita markkinointiosastojen työkalupakissa, vaan niistä alkoi muodostua koko organisaatiota hyödyttävä digitaalinen alusta ja ekosysteemi, jolla organisaatiot pystyivät tehostamaan toimintaansa ja lisäämään tuottavuutta.

Mitä DAM on tänään?

Viimeisten vuosien aikana digitaalisen aineistonhallinnan järjestelmistä on tullut yritysten markkinointiteknologioiden kulmakivi, joka mahdollistaa monikanavaisen digitaalisen liiketoiminnan johtamisen ja parhaan asiakaskokemuksen tuottamisen. Tämän mahdollistaa digitaalisen aineistonhallintajärjestelmien dynaaminen vuorovaikutus ja integraatiot yritysten muihin liiketoimintakriittisiin järjestelmiin, kuten esim. toiminnanohjaus-, tuotetiedonhallinta-, asiakastiedonhallinta- ja julkaisujärjestelmiin.

Kehittyneimmät digitaalisen aineistonhallinnan järjestelmät ovat pitkälle automatisoituja ja varmistavat, että oikeat aineistot ja data toimitetaan oikeissa tiedostomuodoissa oikeille mediakanaville, oikeisiin järjestelmiin tai vaikka yrityksen verkkokauppaan. Markkinoijat voivat tekoälyn avulla kerätä tärkeitä tietoja sisällöstään ja asiakkaistaan sekä mukauttaa digitaalisen aineistonhallinnan järjestelmissä olevia sisältöjä esim. maantieteellisesti tai kielialueen mukaan. Tiedolla johtaminen tehostuu, kun digitaalisten aineistojen metatiedot voidaan yhdistää asiakastietoon tai tuotetietoon, jolloin pystytään reaaliaikaisesti keräämään analytiikkatietoa hyödynnettäväksi yrityksen liiketoiminnassa.

Lukuisat innovaatiot ovat mahdollistuneet, kun toimialan erikoisosaajat ovat panostaneet jatkuvaan kehittämiseen. Asiakkaiden yksilölliset toiveet ja tarpeet muodostavat kehitykselle dynaamisen vaatimusmäärittelykehikon, joka kasvaa niin horisontaalisesti kuin vertikaalisestikin.

Jatkossa digitaalinen aineistonhallinta on muuttumassa sisältöjen hallinnasta yhä enemmän markkinoinnin, myynnin ja koko liiketoiminnan johtamiseen. Siitä on tulossa yhä keskeisempi alusta yritysten digitaalisessa ekosysteemissä, johon nivoutuvat kaikki liiketoimintakriittiset teknologiat.

Kehityksen aallonharjalla, yhteisellä matkalla

Gredi on Suomen johtava digitaalisen aineistonhallinnan yritys, jonka evoluutio on noudattanut toimialan kansainvälisen kehityksen suuntalinjoja. Panostukset järjestelmän ja sen käytettävyyden sekä palvelujen jatkuvaan kehittämiseen yli 20 vuoden ajan ovat tehneet Gredistä markkinajohtajan Suomessa. Kotimaisena toimijana Gredi on pystynyt olemaan läsnä ja herkällä korvalla kuuntelemaan asiakkaittensa tarpeita. Kaiken kehittämisen ytimessä ovat aina olleet asiakkaan toiveet ja tarpeet.

Tällä yhteisellä matkalla asiakkaiden kanssa Gredin toimintaa ovat ohjanneet asiakashyötyjen tuottaminen ja kumppanuudesta syntyvän arvon kasvattaminen. Gredin palveluihin luottavat lukuisat toimialojensa markkinajohtajat ja globaalit brändit. Gredissä ratkaisujen ja palveluiden kehittämisen tulevaisuuden suunta on selkeä, olla kansainvälisen kehityksen kärjessä ja tarjota asiakkailleen seuraavien sukupolvien digitaalisen aineistonhallinnan palveluita ensimmäisten joukossa.

Tänä päivänä Gredi on osa PunaMusta Mediaa, joka tarjoaa yhteistyölle huippuammattilaisten verkoston sekä palvelut, jotka yhdessä Gredin ratkaisujen kanssa muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden markkinoijien tarpeisiin sekä yritysten digitaalisen liiketoiminnan johtamiseen.

Yhteisenä visiona on yhdistää kaupankäynti kivijalassa ja digitaalisessa ympäristössä yhdeksi läpinäkyväksi, mitattavaksi kokonaisuudeksi sekä yhdenmukaiseksi brändikokemukseksi.

Lue lisää, miten Gredin asiakkaat hyödyntävät digitaalisen aineistonhallinnan monipuolisia palveluita

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja pyydä demo digitaalisen aineistonhallinnan hyödyistä juuri teidän yrityksellenne

 

 

Julkaisuautomaatio helpottaa työtä dramaattisesti

Kuvituskuva_header

Gredin palveluihin uusimpana kuuluva julkaisuautomaatio tehostaa työtä ja ajankäyttöä koko tuotanto- ja markkinointiekosysteemissä. Julkaisuautomaatiolla aineiston- ja tuotetiedonhallinnasta saadaan mahtitehot irti! Automatisointi tarjoaa Gredin asiakkaille uutta arvoa ja hyötyä: tietojen laatuun ja luotettavuuteen, helppoon hallintaan ja nopeampaan julkaisuun.

”Gredi haluaa kasvaa vahvasti, ja nyt meillä on Suomen paras julkaisuautomaation osaaminen talossa ja asiakkaidemme käytössä. Otamme asiakkaan keskiöön ja kuuntelemme asiakasta, ymmärrämme nykytilan ja tulevaisuuden tavoitteet. Kasvun tekemiseen liittyy asiakkaillamme vahvasti teknologia ja sen hyödyntäminen eri käänteissä”, linjaa Gredin operatiivinen johtaja Risto Pasanen.

”Ekosysteemi-ajattelu, integraatiot tietojärjestelmien välillä ja automaatio, ne kaikki liittyvät yhteen. Meillä on kolme tapaa automatisoida asiakkaidemme prosesseja. Dynaamiset julkaisupohjat ovat asiakkaidemme kovassa käytössä jo maailmanlaajuisesti, erityisesti markkinointikampanjoissa ja eri kielialueilla. Automaattisia työnkulkuja ja integraatioita tietojärjestelmistä toisiin käytetään jo laajasti esimerkiksi painotrafiikissa, ja trendi on vahvassa kasvussa. Nyt automatisoimme lisää asiakkaidemme sisällöntuotanto- ja julkaisuprosessia. Teemme siitä älykkäämpää, helpompaa, laadukkaampaa ja mielekkäämpää, tietenkin monikanavaisesti”, Risto Pasanen kertoo.

Hukka pois!

Gredi tuottaa julkaisuautomaatiota asiakkailleen palveluna tai hybridinä yhteistuotantona asiakkaan kanssa. Tämä on Lean-ajattelua, joka johtamisfilosofiana perustuu turhuuksien poistoon prosesseista. Julkaisuautomaation avulla hukka vähenee – ajanhukka ja työnhukka. Asiakkaat arvostavat myös sitä, että tuotantomääriä voidaan kasvattaa samalla henkilöstömäärällä, kun otetaan julkaisuautomaatio avuksi.

Tero O. Nieminen, Gredin head of publishing automation, kertoo, että julkaisuautomaation kolme suurinta hyötyä asiakkaiden mielestä ovat:

 1. Kun vertaa perinteiseen tekemiseen, heti alkumetreillä julkaisun taittajan ohjeistukseen kuluu aikaa ja palavereja. Kun on julkaisuautomaatio, asiakkaan ei tarvitse enää briiffata taittajaa juuri ollenkaan! Esimerkiksi julkaisun tarjoushintojen paikat on julkaisuautomaatiossa määritelty ennakkoon valmiiksi, ja hintojen muuttuessa data ui oikeaan paikkaan automaattisesti.
 2. Lainmukaisuus ja laatu täyttyvät julkaisuautomaatiolla. Jotta lainmukaisuutta noudatetaan, esimerkiksi juomailmoituksissa pitää olla litrahinta, yksikköhinta ja tarjoushinta, kuten 3 pulloa kympillä. Julkaisuautomaatio laskee nämäkin asiat automaattisesti. Taittajan ei tarvitse laskea, eikä tehdä kiireessä laskuvirheitä.
 3. Asiakkailta tulee kiitosta projektien läpivientiaikojen dramaattisesta lyhentymisestä. Esimerkiksi suurissa kuvastoprojekteissa aikaa säästyy valtavasti, ja ajansäästön määrä on suuri positiivinen yllätys monille asiakkaille.

Teron mukaan esimerkiksi tuotekatalogien ja hinnastojen taittovaiheessa iso osa tarkkuutta ja aikaa vievästä tietojen käsin kopioinnista korvataan julkaisuautomaatiolla ja integraatiolla.

Mitä suurempi tietomäärä ja mitä enemmän toistuvia ja vaihtuvia tietoja on, sitä suurempi ajan, työn ja rahan säästö saadaan!

Gredistä julkaisuautomaatioon kaikki = Tekniikka – Suunnittelu – Tuotanto – Tuki

Periaatteessa mikä tahansa taitto, mikä Adobe InDesignilla on mahdollista tehdä, voidaan automatisoida Adobe InDesignin plug-in ohjelmistolla nimeltä Easy Catalog, joko asiakkaalla tai Gredissä.

Tekniset avainkysymykset ovat:

 • Missä tuotetieto on varastoitu?
 • Onko kaikki tieto samassa vai eri tietolähteissä?
 • Millaisia julkaisuja tarvitaan?
 • Halutaanko kieliversioita?

 

Gredi Content HUBissa asiakkaidemme brändit hallitsevat, muokkaavat, jakelevat ja julkaisevat erilaisia markkinoinnin, myynnin ja viestinnän materiaaleja sekä monenlaisia muita digiaineistoja. Julkaisuautomaatioon tiedon lähteinä toimivat Gredi Content HUB, johon olemme integroineet julkaisuautomaation valmiiksi. Tiedon lähteinä ovat usein PIM-tuotetietojärjestelmät, ERP-liiketoimintajärjestelmät ja hinta-Excelit. Kaikki tieto on helppo prosessoida automaattisesti ennen julkaisun sivutusta ja kieliversiointia.

”Design brändihallitusti on tärkeä osa työtämme. Meiltä saa kaiken, luovasta konseptoinnista julkaisuautomaatiopohjien suunnittelun, sääntöjen koodauksen ja sivutuksen määrittelyn kautta automaattitaittoon ja painovalmiiksi – vieläpä hiilineutraaleina painotuotteina”, Tero kertoo.

Saat enemmän aikaa – ja aikaan!

Julkaisuautomaation hyödyt asiakkaillemme ovat ilmeiset:

 • Helppous: automatisoitu tiedonkulku
 • Tuottavuuden kasvu: ei tietojen etsiskelyä eri järjestelmistä, ei copy-peistaushommaa, ei eestaas-vedoskierroksia, ei käsityötä
 • Muokattavuus: nopea päivittää tuotekuvia ja -tietoja, kuten hintoja kampanjoihin
 • Laadun parantuminen: ei kirjoitusvirheitä, laskuvirheitä eikä ajatusvirheitä
 • Työn ja ajan säästö: samalla henkilöstömäärällä saadaan enemmän aikaan ja nopeammin
 • Skaalautuvuus: helpot järjestelmien integraatiot, automaattiset kieliversiot, nopeampi markkinoille tuloaika

 

”Teemme automaattitaittona eniten monikymmensivuisia tuoteoppaita ja tarjouskuvastoja, tuotekortteja ja hintalappuja, julisteita, halstereita – sekä digiaineistoja, kuten somekuvia ja digiscreenejä”, Tero listaa.

”Autamme myös itse tekeviä asiakkaitamme julkaisuautomaation täyteen hyödyntämiseen: valmennamme, konsultoimme ja tuemme työssä. Meiltä saa aina näkemyksiä ja ideoita! Koska meillä on osaaminen ja kokemus, tiedämme kertoa asiakkaillemme, mitä kannattaa automatisoida ja miten”, Risto Pasanen kiteyttää.

Mieluusti lisätietoja antavat:

Risto Pasanen, Gredi, operatiivinen johtaja, risto.pasanen@gredi.fi, puh. 040 849 2620

Tero O. Nieminen, Gredi, head of publishing automation, tero.nieminen@gredi.fi, puh. 050 464 2045

Lue myös blogi markkinoinnin automaatiosta: https://www.gredi.fi/markkinoinnin-automaatio-ja-brandinhallinta/

Miten brändin ja aineistonhallinnan pilvipalvelumme Gredi Content HUB vauhdittaisi tavoitteidenne mukaista markkinointia, viestintää ja myyntiä kaikissa kanavissa, julkaisuautomaatiota ja tekoälyä hyödyntäen? Ota yhteys: https://www.gredi.fi/yhteystiedot/

Käytössäsi on koko PunaMusta Media -konsernimme osaaminen, kuten verkkokaupat, näyttävät mainospinnat ja Suomen johtava hiilineutraali painatus kaikkiin brändihallitun markkinoinnin ja viestinnän tarpeisiin: https://www.punamustamedia.fi/

Julkaisuautomaatio säästää aikaa ja rahaa

Kuvituskuva_header

Jatkuvasti kasvava tarve julkaista sisältöjä nopeasti eri kanavissa, päätelaitteilla ja formaateissa vaatii tuekseen älykkään julkaisuprosessin ja julkaisuautomaatioratkaisun. Gredi tarjoaa julkaisuautomaatioon kattavan monikanavaisen kokonaisratkaisun, on sitten kyseessä digi- tai printtikanavan automatisoitavasta ja integroitavasta julkaisuprosessista.

Gredin Content HUB mahdollistaa automatisoiduimmat toimintatavat ja moderneimmat helppokäyttöiset työvälineet eri käyttötapauksiin. Sisällön tuottajille aineiston tuottamisen, taiton ja samansisältöisen julkaisun uudelleenkäytettävyys mahdollistuu kaikissa keskeisimmissä kanavissa ilman lisäkustannuksia. Samalla säästyy sisällöntuottajien aikaa ja brändimarkkinoijien vaivaa. Gredi Content HUBin dynaamiset aineistopohjat, lisäarvotietojen hallintaominaisuudet sekä uusi julkaisuautomaatio AutoTaitto yhdistyvät moderniksi julkaisuautomaatioprosessiksi, joka tuo julkaisemiseen nopeutta, helppoutta, laatua ja aivan uusia mahdollisuuksia.

Nopeammat automaattiset työnkulut mahdollistavat eri liiketoimintajärjestelmiin ja digitaalisiin sekä printtikanaviin integroituvat julkaisuautomaatioratkaisut vievät perinteisen julkaisuprosessin täysin uudelle tasolle monikanavaisesti. Tehoja saadaan lisättyä merkittävästi, kun luovien sisältöjen ohjelmistot, tuotantojärjestelmät ja eri julkaisukanavien vaatimukset täyttävä aineistonhallintaratkaisu on saumattomasti integroitu yhteen ja samaan julkaisuprosessiin.

Gredin julkaisuautomaatio tekee taittotyöstä huipputehokasta

Gredi Content HUB ja uusi AutoTaitto julkaisuautomaation konseptit pystyvät nyt automatisoimaan suoraan kaiken julkaisujen taittoon liittyvään tiedon entistä laajemmassa mittakaavassa. Automatisointi ja integraatiot tarjoavat selkeää lisäarvoa ja siitä tuotettuja hyötyjä liittyen tietojen luotettavuuteen, helppoon hallintaan, oikeellisuuteen ja nopeampaan julkaisemiseen.

Esimerkiksi tuotekatalogien ja tuotekorttien taittovaiheessa iso osa tarkkuutta ja resursseja vaativasta tietojen manuaaliseen tuotetiedon ja aineistojen kopiointiin liittyvistä rutiinityöistä pystytään nyt täysin korvaamaan automaation ja integraatioiden avulla.

Gredin julkaisuautomaation avulla tuotedata linkitetään suoraan tiedon lähteestä taittoon. Kun perinteinen copy/paste -vaihe jää pois, tuotetietojen taitto on tehokasta ja virheetöntä. Mitä suurempi tuotemäärä, mitä useampia kanavia tai mitä enemmän toistoja, sitä suurempi hyöty älykkäästä julkaisuautomaatioprosessista ja Gredin tarjoamasta toimintatavasta on.

Tuotedatan ja aineistojen oikeat versiot voidaan tuoda Gredi Content HUBista, taulukosta (Excel, CSV), CRM:stä, ERP:stä, tuotetietojärjestelmästä tai vaikka suoraan verkkokaupan tietokannasta. Haluttu data ja aineistot voidaan koota eri järjestelmistä ja lokaatioista älykkäästi yhteen automaation avulla julkaisuprosessiin käytettävää aikaa säästäen.  Kun julkaisuun käytettävä data ja aineisto on taitossa linkitetty alkuperäiseen master-tietoon, voidaan julkaisun kaikki tiedot päivittää helposti – vain nappia painamalla. Tehokkuus on huipussaan ja virheiden mahdollisuus minimoituu. Gredin julkaisuautomaatiopalvelut säästävät tuotantoaikaa ja vapauttavat aikaa suunnitteluun ja viimeistelyyn sekä tuottavat virheettömän brändihallitun lopputuloksen.

Julkaisuautomaation avulla Gredin AutoTaitto tuottaa merkittävää hyötyä sisällöntuotantoon ja taittotöiden toteuttamiseen, kun kyseessä on esim.

– tuotekatalogit
– hinnastot
– asiakaskohtaiset hinnastot
– kampanjamateriaalit
– lehti-ilmoitukset
– tuotekortit

Julkaisuautomaation hyödyt:

JULKAISUN TIEDOT JA KOKO SISÄLTÖ AINA AJAN TASALLA Jos tiedot datan lähteessä ovat muuttuneet, voit päivittää julkaisun tiedot nopeasti ja helposti ajan tasalle.
TUOTTAVUUDEN KASVATTAMINEN Gredin julkaisuautomaatioratkaisun avulla markkinoija saa tehokkaasti tuotettua isommatkin julkaisut, kuten esim. tuoteluettelot, esitteet, hinnastot ja kampanjamateriaalit.
LAADUN LISÄÄNTYMINEN JA VIRHEIDEN POISTAMINEN Gredin julkaisuautomaatio tarkistaa aina automaattisesti koko julkaisun sisällön ja vertaa sitä lähdedataan. Jos eroja on, palvelu ilmoittaa niistä ja julkaisun data voidaan synkronoida lähteen kanssa.
HELPPO JA MUKAVA KÄYTTÄÄ Gredin julkaisuautomaatioratkaisun vahvuus on sen helppokäyttöisyydessä. AutoTaitto toimii tutun InDesign -taitto-ohjelman sisällä ja ohjelmointia ei tarvitse osata.
TOIMII ERI DATALÄHTEIDEN KANSSA Lähdedata voi olla CSV- tai Excel -tiedosto – tai ratkaisu voidaan integroida suoraan ODBC-tietokantaan tai XML-lähteeseen.
KASVAA TARPEIDEN MUKAAN Koska automaattitaittopalvelun toiminta perustuu erillisiin moduuleihin, voit hankkia tarvittavan moduulin silloin, kun se on tarpeellista.
JULKAISUAUTOMAATIOTA PALVELUNA Haluaisitko, että Gredin ammattilaiset hoitavat julkaisuautomaation suunnittelun ja tekemisen puolestasi? Se onnistuu aina. Kysy meiltä lisää!

 

Dynaamiset brändihallitut aineistopohjat nopeuttavat työtä

Gredi Content HUBin dynaamiset aineistopohjat varmistavat, että kaikki aineistosi pysyvät aina brändihallitusti yhtenäisinä, vaikka työntekijä, kumppani, media, maa tai kielialue vaihtuisivatkin. Kun kerran on luotu älykkäät aineistopohjat eri käyttötarkoituksiin, ne löytyvät palvelusta valmiina kaikkien käyttöön, ajasta ja paikasta riippumatta.

Dynaamiset aineistopohjat auttavat koko organisaatiota sekä markkinointi- ja yhteistyökumppaneita luomaan ja muokkaamaan helposti brändin mukaisia, valmiita aineistoja itse. Jokainen käyttäjä voi personoida aineistopohjista oikeat brändihallitut versiot omiin tarpeisiinsa, ilman kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmien osaamista tai ammattilaisten apua. Heti valmista!

Gredi Content HUBin automaattisten työnkulkujen avulla valmiit kanavakohtaiset aineistot voidaan suoraan ohjata eri kanaviin, ilman välikäsiä tai muita palveluja. Voimme myös koodata räätälöityjä julkaisuautomaatioratkaisuja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, esim. verkkosivujen yhteyteen.

Tarjoamme myös ns. ”Black Box-ratkaisuja”, joiden avulla asiakas voi syöttää verkkosivullaan olevaan lomakkeeseen tietoa, joiden pohjalta Gredin julkaisuautomaatio toteuttaa valmiin brändi-ilmeen mukaisen ratkaisun hänen haluamaansa käyttötarkoitukseen.

Dynaamiset aineistopohjat ovat helposti räätälöitävissä niin tekstisisällön, graafisten elementtien kuin asettelunkin osalta. Ne sisältävät valmiiksi oikeat logoversiot, värit, fontit, muotoilut ja muut brändielementit. Eri käyttökohteisiin tarkoitettu aineisto pysyy aina yhtenäisenä ja brändin mukaisena.

Ota julkaisuautomaation osaamisemme ja palveluidemme hyödyt irti omassa organisaatiossasi

Gredin kotimaiset julkaisuautomaatioratkaisut ovat helposti ja nopeasti käyttöönotettavissa. Oli kyseessä laajat taittotyöt tai dynaamista personointia vaativat markkinointimateriaalit, Gredin ratkaisut taipuvat jokaiseen tarpeeseen.

Kerromme mielellämme lisää julkaisuautomaatioratkaisuistamme ja annamme mielellämme apua brändin, digitaalisen aineiston hallinnan, markkinoinnin ja viestinnän johtamiseen. Ota yhteyttä!

Lue lisää, miten Gredin lukuisat asiakkaat hyödyntävät dynaamisia aineistopohjia

Muutosten myllerryksessä merkitsee yhä enemmän se, että kumppaniin voi luottaa

Digitaalinen markkinointi on jatkuvassa muutoksessa ja maailmanlaajuiset kriisit ovat vain lisänneet markkinoijien arjen haasteita. Muutoksen myötä vanhat tutut toimintatavat tuntuvat joskus kankeilta ja vanhat teknologiat hapantuvan käsiin, kun uusia tuputetaan joka puolelta.

Markkinoijat investoivat uuteen teknologiaan, vaikka monesti nykyisissä teknologioissa olisi vielä paljon potentiaalia hyödynnettävänä. Markkinoijien tulisikin keskittyä löytämään tapoja hyödyntää jo käyttämiään työkaluja ja teknologioita ja ottamaan niistä kaikki hyödyt irti. Ja parhaassa tapauksessa löytää kumppani, joka osaa siinä auttaa.

Aineistonhallinta voi olla markkinointitoimiston pahin painajainen

Markkinointitoimistojen luovilla tiimeillä on kasvava paine tuottaa yhä enemmän aineistoja julkaistavaksi yhä useammissa kanavissa, yhä tiiviimmässä tahdissa. Tuotettavan materiaalin määrä on räjähtänyt järjettömiin mittoihin ja aineistojen hallitseminen on monesti yhtä painajaista. Loppukäyttäjälle näkyvän markkinointituotoksen taustalla on lukuisia työvaiheita: ideointi, luova ratkaisu, kommentointikierrokset, muokkaukset, tarkistukset ja hyväksynnät, tallennus, toimitus, julkaisu ja arkistointi.

Raskaat tiedostot tukkivat sähköposteja ja aineistojen versionhallinta tuottaa päänvaivaa. Aineistojen lukemattomat erilaiset versiot lisäävät riskiä siihen, että ne eivät aina ole brändien graafisten ohjeiden mukaisia. Tilanne voi muuttua kaaokseksi, kun prosessiin osallistuu useita tahoja ja henkilöitä, joiden digitaaliset kyvykkyydet vaihtelevat.

Korvaamaton työkalu markkinointitoimistoille

MicroMedia on hyödyntänyt Gredi Content HUBia jo usean vuoden ajan omien ja asiakkaidensa markkinointiaineistojen hallinnassa. Vajaakäytöllä ollut teknologia aktivoitiin laajempaan käyttöön, kun aineistojen hallinnasta haluttiin ottaa enemmän tehoja irti.

Gredi Content HUBin avulla säästämme aikaa ja asiakkaidemme brändien johtaminen tehostuu. Siitä on tullut meille dynaaminen alusta, jolla arjen hallitseminen on parantunut, kun meillä on visuaalinen näkymä kaikkiin digitaalisiin aineistoihin ja niiden lisäarvotietoihin. Meille Gredi Content HUB ei ole pelkkä materiaalipankki, vaan se integroituu saumattomasti käyttämiimme markkinoinnin järjestelmiin ja suunnitteluohjelmistoihin”, kertoo MicroMedian digitaalisesta markkinoinnista vastaava Calle Gråsten.

Kumppanuudessa tärkeintä on luottamus

Pitkän asiakassuhteen taustalla on aina molemminpuolinen luottamus. Se syntyminen pohjautuu aitoon asiakaskuunteluun sekä kannattavaan ja asiakkaalle lisäarvoa tuottavaan toimintaan. Ponnistelut yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi sitouttavat henkilöitä ja tiimejä, varsinkin silloin, kun asiakas kokee saavansa yritykseltä asiantuntevampaa ja kattavampaa palvelua kuin alun perin odotti.

”Meille yhteistyö ja kumppanuus Gredin kanssa on antanut paljon. Gredi Content HUB oli pitkään ”tarkimmin varjeltu salaisuus”, jota ei osattu täysimittaisesti hyödyntää. Kun se on nyt laajemmin otettu käyttöön, ovat sen hyödyt näkyneet konkreettisesti. Palvelun ominaisuuksia ja lukuisia hienoja yksityiskohtia tärkeämpää on ollut Gredin tiimin asiakaslähtöinen tuki ja opastus juuri meidän tarpeemme huomioiden”, sanoo MicroMedian strategiajohtaja Petri Ojanen.

Sähköinen ekosysteemi avaa uusia mahdollisuuksia

Oletko kiinnostunut luomaan oppilaitoksesi tavoitteita tukevan ja arvoa tuottavan, joustavan ja monialaisen toimijoiden verkoston? Onko sähköisten oppimisympäristöjen kehittäminen työlistallasi? Haluatko kaataa tiedonkulkua hidastavia raja-aitoja ja tehostaa osaamisen ja tiedon leviämistä oppimisyhteisössäsi? Tai tehostaa organisaatiosi toimintaa automatisoimalla esimerkiksi viestinnän rutiineja ja kansainvälistymistä edistävää monikielistä materiaalintuotantoa? Digitaalinen aineistonhallinta luo tarvitsemasi perustan toimivalle sähköiselle, tulevaisuudenkin tarpeisiisi venyvälle ekosysteemille.

Viime vuodet ovat kirittäneet meidät suuriin loikkiin opiskelun ja työnteon sähköistymisessä. Opinnoilta edellytetään yhä enemmän monimuotoisuutta ja mukautuvuutta yksilöllisiin tarpeisiin sekä elämänmittaisen oppimisen vaatimuksiin. Samalla niiden aika- ja paikkasidonnaisuus on vähentynyt. Työnteko ja opiskelu ovat siirtyneet joiltain osin jo pysyvästi sähköisiin ympäristöihin, jotka mukautuvat joustavasti muuttuviin tarpeisiin.

Tehokkaasti verkostoituneet sähköiset ekosysteemit tekevät tuloaan myös opetus- ja koulutusalalle. Tiedon liikkumista estäviä raja-aitoja kaadetaan. Eri toimijat yhdistyvät yhteisen sähköisen alustan kautta monitieteellistä osaamista ja jatkuvaa oppimista tukeviksi verkostoiksi.

Onnistunut ekosysteemi tuo oppilaitoksiin laaja-alaista osaamista ja joustavuutta, joita tarvitaan nopeasti muuttuvan toimintaympäristön vaatimusten ja yksilöllisten tarpeiden – niin koulutusorganisaatioiden kuin oppilaiden – täyttämiseen.

Sähköinen ekosysteemi tarjoaa huimia mahdollisuuksia esimerkiksi oppimisympäristöjen ja tiedonkulun kehittämiseen. Kun monialaisia ja perinteisestä poikkeavat toimijat kohtaavat kaikkien etua ajavassa ekosysteemissä, syntyy uudenlaisia ja yllättäviä tilaisuuksia, oivalluksia ja tietoa:

 • Kytke ekosysteemiisi erilaisia toimijoita. Rikasta verkostoasi esimerkiksi ulkopuolisilla asiantuntijoilla ja yritysyhteistyö- sekä oppilaitoskumppaneilla. Kehitä sähköistä toimintaympäristöäsi teknisten kumppaneittesi kanssa.
 • Hyödynnä ekosysteemiisi kertyvää monialaista tietoa ja osaamista oppimisympäristöjesi kehittämisessä. Datan ymmärtämisen ja hyödyntämisen merkitys kasvaa. Monialaisessa ekosysteemissä voit löytää uudenlaisia käyttötapoja aineettomalle pääomallesi. Yhdistä tiedon lähteesi digitaalisen aineistonhallinnan hubiin, jossa tieto liikkuu avoimesti, sujuvasti ja tietoturvallisesti. Näin ekosysteemissäsi syntyvä arvokas sähköinen omaisuus on ajasta ja paikasta riippumatta kaikkien ulottuvilla.
 • Ekosysteemi parantaa toimintojesi taloudellisuutta. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse, kun kumppanoidut järkevästi. Voit keskittää resurssisi siihen, missä olet parhaimmillasi ja jakaa muita vastuita kustannustehokkaaseen verkostoosi, jossa opiskelijasi, työntekijäsi ja kumppanisi kohtaavat vuorovaikutteisissa viestintäkanavissa.
 • Jaa riskiä. Ekosysteemisi toimijat voivat saavuttaa yhdessä asioita, joita eivät pysty yksinään Saavutat niukemmilla resursseilla ja taloudellisilla panostuksilla enemmän, kun jaat riskiä ja hyötyä koko ekosysteemiisi. Esimerkiksi uusien teknologioiden edistäminen ja taloudellinen hyödyntäminen vaativat isoja ponnistuksia. Onnistumisen todennäköisyys kasvaa monialaisten asiantuntijoiden vastuullisessa ekosysteemissä.

Sähköisen ekosysteemin rakentajan muistilista

 1. Valitse strategiaasi sopivat tärkeimmät kehityskohteet, joiden tuoton parantamiseen tai kustannussäästöihin haluat ekosysteemisi keskittyvän.
 2. Tunnista millaisia yhteistyökumppaneita tarvitset päämääriesi saavuttamiseksi. Vaikuttaako kotimaisuus valintaasi?
 3. Mieti etukäteen, miten vastuullinen ekosysteemisi voi laajentua ja hyödyttää kaikkia toimijoita, ei vain omaa oppilaitostasi.
 4. Päätä, millaisille suhteille ekosysteemisi perustuu ja mikä on oma roolisi verkostossa.
 5. Valitse alusta, jonka ympärille lähdet rakentaman ekosysteemiäsi. Hyvä alusta yhdistää toimijat ja tuo ekosysteemissäsi liikkuvan tiedon ja aineettoman omaisuuden vaivattomasti kaikkien ulottuville.
 6. Aseta selkeät tavoitteet, johda ja mittaa kehitystä ja säädä ekosysteemiäsi keräämäsi palautteen perusteella.
 7. Varaudu yllätyksiin. Ekosysteemin kasvaessa toimijoiden vaatimukset, odotukset ja yhteistyökyky saattavat muuttua ja vaihdella laidasta laitaan. Toimijat saattavat myös haluta irtaantua ekosysteemistäsi kesken matkan. Varmista, että ekosysteemisi pystyy toimimaan murroksissakin.

Tutustu myös näihin:

Kaupallisuus on koko organisaation asia

Organisaatiosi tärkein prosessi on myynti. Jos myyntiprosessisi sakkaa, yrityksesi elinkaari jää lyhyeksi. Kaupallisuus on asenne, jonka tulisi ulottua organisaatiosi jokaiseen toimintoon, oli kyseessä sitten asiakaspalvelu tai henkilöstöhallinto. Valitettavan usein myynnin merkitys unohtuu organisaatioarjen kiireissä toimijoilta, joiden tavoitteita ei mitata suoraan toteutuneilla myyntiluvuilla.

Mitä laajempi organisaatio, sen haasteellisempaa on kohdistaa koko henkilöstön huomio yhteen asiaan. Taloudellisen hyödyn tavoittelu, kaupallisuus ja myynnin merkitys liiketoiminnan menestykselle tulisi olla kaikille toimijoille itsestään selvää. Mutta jos oma toimenkuva ei huuda neonkirjaimin ”myy”, niin miksi pohtia oman tekemisen ja kaupallisuuden suhdetta? Myyntitoiminnostahan löytyy varta vasten hommaan palkatut asiantuntijat. Tuottavan liiketoiminnan synnyttäminen on heidän heiniään. Kevyttä tukea tarvitaan korkeintaan markkinoinnilta ja yritysjohdolta.

Siiloutunut organisaatio on kokonaisvaltaisen kaupallisen ajattelun pahin hidaste. Toisistaan erkaantuneet liiketoimintayksiköt ja tukitoiminnot eivät näe myynnin edistämistä yhteisenä ydintehtävänään. Tuotannolla on yllin kyllin haastetta toimittaa tilatut tuotteet ja palvelut ajallaan. Asiakaspalvelu keskittyy sammuttelemaan reklamaatiotulipaloja. Viestintä haluaa erottautua some-pöhinässä vastuullisuudella ja yrityksen upeilla arvoilla. Markkinoinnin kädet täyttyvät vuosikelloon ajastetuista toimenpiteistä – myyntimiesten poukkoileviin ad hoc -tarpeisiin ei ehditä reagoida. Kun johtokin on hoitanut oman osuutensa resursoinnissa, kaupankäynnin edellytykset ja sujuvuus ovat enää myynnin ongelmia. Jokainen tonkii omaa hiekkalaatikkoaan ja lapiota ei lainata – ei vaikka hiekka loppuisi omasta laatikosta ja kaverin kasa vaatisi selvästi apukäsiä.

Siiloutuneessa toimintaympäristössä on myös vaikea nähdä, miten oma tekeminen voisi tukea myyntiä. Myynnin rutiinit, käytännöt ja saavutukset eivät näy kokonaisuudessaan muille toimijoille. Myyntituloksia mitataan eri mittareilla kuin esimerkiksi asiakaspalvelun tai henkilöstöhallinnan onnistumisia. Siiloutuneen organisaation johtaminen on haasteellista, kun esimerkiksi päällekkäistä työtä tehdään näkymättömissä useassa paikassa. Pahimmillaan jokaisessa siilossa on omat työntekijäkohtaiset toimintatapansa asioille, jotka voisi hoitaa myös keskitetysti yhdellä optimoidulla toimintamallilla. Todelliset kustannusvaikutukset jäävät helposti piiloon, samoin tehokkaimmat tavat hallita vaikkapa asiakkuuden elinkaarta.

Siilojen yhdistäminen avaa liiketoiminnallesi uudenlaisia mahdollisuuksia. Siiloja ei kuitenkaan kannata sulauttaa hallitsemattomasti, ellet halua synnyttää kaaosta. Jotta rikkonaisesta, monien käytäntöjen ja sekalaisten rutiinien täyttämästä organisaatiosta tulisi yhtenäinen, tarvitset selkeät ja kaikille yhtenäiset toimintamallit. Toimintamallien käyttöönottoa tukee sähköinen alusta, joka yhdistää osaajasi läpinäkyvään, tehokkaasti automatisoituun ja johdonmukaisesti toimivaan kaupallisuutta tukevaan ekosysteemiin.

Sähköisellä aineistonhallinnan ekosysteemillä sidot näppärästi yhteen yrityksessäsi liikkuvan tiedon, aineistot sekä niiden tekijät ja käyttäjät. Yhteinen alusta ohjaa toimintosi yhtenäisiin toimintamalleihin, poistaa päällekkäistä työtä ja tukee jo olemassa olevien materiaalien hyödyntämistä. Kun integroit esimerkiksi myynnin, markkinoinnin ja asiakashallinnan järjestelmäsi sekä verkkokauppasi samaan ekosysteemiin, asiantuntijoillasi on yksi näkymä kaikkeen yrityksesi kaupalliseen toimintaan. Kun tieto on kaikkien ulottuvilla, sitä on helpompi hyödyntää. Kattavan ja yhtenäisen liiketoimintatiedon pohjalta on luontevaa rakentaa jaettuihin tavoitteisiin tähtääviä kaupallisia, myyntiä tukevia päivittäisiä rutiineja kaikille toiminnoillesi.

Seuraava askel on siirtyä arvioimaan asiakkuuksiasi elinkaarimallilla, jolloin mittaamisen painopiste siirtyy toimintoja siilouttavista arvioinneista yhteisen kokonaisponnistuksen ja asiakkuuden elinkaaren aikana syntyvän arvon seurantaan. Saatat huomata, että myynnin uusasiakashankinnan ohella sinun kannattaa kehittää asiakkuuksiesi jatkosta huolehtivan asiakaspalvelusi rutiineja kaupallisempaan suuntaan. Asiakkaallesi saattaa olla merkityksellisempää saada ongelmansa ratkaistua nopeasti esimerkiksi asiakaspalvelusta automaattisesti yhteydenoton jälkeen lähtevän sähköisen tukipaketin ja kehitysehdotusten avulla kuin odottaa myyntitykkisi yhteydenottoa.

Yhteiset toimintamallit ja sähköinen alusta lisäävät, ja asiakkaidesi onneksi myös tasalaatuistavat myyntiäsi. Mietitty, toimiva myyntiprosessi on useamman asiantuntijasi toimitettavissa, kun siihen tarvittava ohjeistus, materiaalit ja raportointi eivät ole myynnin yksinomaisuutta. Tarve myynnin ylimääräisille sankarisuorituksille vähenee ja myynti voi keskittyä ydintehtäviinsä, kun jokainen asiakkaasi kanssa tekemisissä oleva taho haistelee muuttuvia tarpeita sekä ostoikkunan aukeamista ja kertoo niistä muillekin.

Haluatko tietoa Gredin eri toimialoille tekemistä kaupallisuutta edistävistä aineiston- ja brändinhallinnan ratkaisuista? Katso asiakkaat: https://www.gredi.fi/asiakkaat/
Ota yhteys Gredin asiantuntijoihin: https://www.gredi.fi/yhteystiedot/

Asiakaslähtöistä markkinointia ja elinkaaren hallintaa

Korona-aika on pistänyt uusiksi markkinoinnin pelikenttää. Perinteiset kanavat ja toimintatavat eivät tehoakaan vanhaan malliin, kun kansa etäilee ja eristäytyy. Kulutuskäyttäytymisen nopeat muutokset pakottavat myös yritykset muuttamaan markkinointikäytäntöjään. Olisiko nyt korkea aika tunnistaa asiakkaiden todelliset tarpeet ja rakentaa niiden pohjalta toimiva, asiakaslähtöinen markkinointiekosysteemi?

Yhdysvaltalaisen CMO-tutkimuksen mukaan firmoissa osataan jo tunnistaa ja hyödyntää henkilöstön laaja-alaista osaamista esimerkiksi yhdistämällä sähköisten ja perinteisten markkinointikanavien taitajat samaan tiimiin. Myös kasvumahdollisuuksien linjaaminen yrityksen strategiaan ja tavoitteisiin sujuu, samoin kasvustrategiaa tukevien liiketoimintatarkastelujen, ”business casejen” rakentaminen.

Sen sijaan yrityksen eri toimintojen, kuten markkinoinnin ja taloustoimintojen, rajat ylittävä voimavarojen yhdistäminen on vieraampaa, vaikka hyödyt ovat ilmeiset: kun koko organisaatio keskittyy samoihin tavoitteisiin, joita mitataan kokonaisuuden, ei yksittäisten toimijoiden onnistumisen kautta, turha höntyily ja resursseja kuormittava toiminta on mahdollista karsia pois.

Asiakaslähtöinen markkinoija pyrkii tunnistamaan asiakkaan tarpeet ja halut, tarjoamiensa palvelujen ja tuotteiden todelliset kustannukset asiakkaille, ostotapahtuman mukavuuden ja jouhevuuden asiakkaan näkökulmasta sekä yrityksen ja asiakkaan välisen kaksisuuntaisen viestinnän, vuoropuhelun merkityksen. Oikean kohderyhmän löytäminen on avainasemassa ja sen pitäisi edeltää varsinaista tuote- tai palvelukehitystä. Vasta kun ymmärrämme asiakkaittemme todelliset tarpeet, pystymme markkinoimaan heille merkityksellisiä ratkaisuja.

Perinteiset markkinointikanavat ovat jo osittain hävinneet taistelun sähköiselle ja automatisoidulle markkinoinnille. Kun sähköiseen markkinoinnin ekosysteemiin yhdistetään kanavakohtaisten materiaalien automaattinen versiointi, asiakkuuden tiedolla johtaminen ja yksilöllisten asiakastarpeiden analyysi sekä nopea, ajasta ja paikasta riippumaton kaksisuuntainen viestintä, niin asiakaslähtöisyyden luomiseen ja ylläpitämiseen riittävät vakioidut toimintamallit ja yhteiset brändihallitut tuotepohjat, kuten some-postauspohjat.

Sosiaalisen median painoarvo jatkaa kasvamistaan. Onnistuneen some-viestinnän ytimessä on nopeus – unohtamatta yhtenäisyyttä, jolla vahvistetaan esimerkiksi vastaanottajan brändimielikuvaa. Nopeuden vaatimukseen vastaaminen edellyttää organisaatiosi toimijoilta sähköisen alustan lisäksi yhtenäiset ohjeet yrityksesi tavasta viestiä. Näin viesteihin ja kyselyihin voi reagoida nopeasti asiasta parhaiten tietävä, some-viestintään kykenevä henkilö, eikä kaikkea tarvitse kierrättää viestintäosaston kautta. Sähköinen aineistonhallinnan alusta varmistaa, että viestisi ovat visuaalisesti yhdenmukaisia ja brändihallittuja. Myös tarvittavat ohjeistukset, taustamateriaalit ja esimerkiksi brändi-ilmeen mukaiset kuvat sekä videot ovat aineistonhallinnassa kaikkien ulottuvilla.

Inbound-markkinointi on yksi tapa toteuttaa asiakaslähtöistä markkinointia. Siinä markkinoija tarjoaa kohderyhmää kiinnostavaa ja merkityksellistä sisältöä, joka ohjaa potentiaaliset asiakkaat ottamaan yhteyttä markkinoijaan. Sähköinen ekosysteemi mahdollistaa automaattisen konversiopolun ja tukee sen hallintaa ja esimerkiksi asiakkaan tarkempien kiinnostuksen kohteiden analysoinnin. Asiakasta ei kannata unohtaa ensimmäisen ostotapahtuman jälkeen, vaan viisas inbound-markkinoija sitouttaa asiakkaitaan älykkäästi kohdennetulla sisällöllä jatkossakin.

Myös ketterä growth hacking eli kasvuhakkerointi tarvitsee sähköisen alustan toimiakseen tehokkaasti. Se sopii erityisesti ennakkoluulottoman kokeilukulttuurin organisaatioille, joissa ollaan valmiita testaamaan nopeasti erilaisia tapoja tavoittaa asiakas muuttuvissa olosuhteissa. Kasvuhakkerin keinovalikoimaan kuuluvat esimerkiksi sisältö- ja vaikuttajamarkkinointi, webinaarit, podcastit ja sähköpostimarkkinointi, sosiaalisen median kanavat, konversion ja käytettävyyden optimointi, analytiikka sekä A/B-testaus.

Asiakaslähtöinen markkinointi johtaa luontevasti asiakkuuden koko elinkaaren hallintaan. Tällöin yksittäisiä työkaluja ja toimintamalleja tärkeämmäksi nousee asiakkaan muuttuvien tarpeiden tunnistaminen, niihin reagointi, asiakkaan sitouttaminen yhä uudelleen, havaintojen sekä toimenpiteiden kirjaaminen ja asiakkuuden jatkuva mittaaminen ja analysointi. Inbound-markkinointi ja kasvuhakkerointi yhdistettynä sähköiseen markkinoinnin, myynnin, viestinnän ja aineistonhallinnan alustaan tarjoavat erinomaiset lähtökohdat siirtyä asiakkuuden elinkaarimalliin.

Kiinnostuitko Gredi Content HUBista? Katso 1 min pikavideo: https://www.gredi.fi/gredi-content-hub-tutuksi/
Haluatko kuulla, miten Gredi Content HUB vauhdittaa asiakastarpeiden mukaista markkinointia ja elinkaaren hallintaa? Ota yhteys ja pyydä maksuton esittely:  https://www.gredi.fi/yhteystiedot/

Miksi markkinoinnin automaatio kuuluu brändinhallinnan työlistan kärkeen?

markkinoinnin automaatioMarkkinoinnin automaatio ja tehokas brändinhallinta kasvattavat markkinointiin ja myyntiin panostetun euron tuottoa. Lisäksi se auttaa yritystäsi palvelemaan asiakkaitasi entistä laadukkaammin, nopeammin ja personoidummin.

Automaatio tuo ensimmäisenä mieleen olemassa olevan työtehtävän sähköistämisen. Me Gredillä näemme, että rutiinien helpottamisen lisäksi automaatio avaa kokonaan uusia mahdollisuuksia. Tässä muutamia ajatuksia siitä, miten voit tehostaa omaa toimintaasi markkinointia automatisoimalla.

Markkinoinnin automaatio – tehot irti:

 

 • Säästä aikaa ja rahaa. Automatisoi puuduttavat rutiinit ja keskity uuden iskevän sisällön luomiseen.
 • Lyhennä kampanjoiden suunnitteluun kuluvaa aikaa. Automaattinen versiointi ja kampanjamallit säästävät sisällöntuotantoaikaa. Automaattinen julkaisu eri kanaviin nopeuttaa kampanjan käynnistämistä.
 • Mittaa ja kehitä kampanjoidesi vaikuttavuutta. Esimerkiksi uutiskirjeiden seuranta tarjoaa tietoa tuotteista ja aiheista, jotka kiinnostavat asiakastasi. Vertailet sisältöversioiden tehoa automaattisen raportoinnin avulla ja saat ideoita kampanjoidesi jatkokehitykseen. Ja kun julkaiset moneen kanavaan, tavoitat asiakkaasi entistä varmemmin.
 • Seuraa kattavasti sisällöntuotannon kaikkia vaiheita. Kun aineisto viedään yhteen järjestelmään ja kommentoidaan siellä, näet kampanjasuunnittelun tilanteen yhdessä pisteessä. Kun käytät kampanjamallia, on jokaiselle kampanjan osalle selkeä paikkansa ja aikansa.
 • Roolita. Jaat aineistoa käyttäjäroolin mukaisesti kumppaneille, asiakkaille ja yrityksesi henkilöstölle. Järjestelmän avulla huolehdit, että käyttöoikeudet ja julkaisuajat ovat automaattisesti oikein kampanjasta toiseen.
 • Integroi. Tiedot päivittyvät automaattisesti taustajärjestelmien välillä. Kun työstät kampanjan aineistoa, käytössäsi on ajantasainen tuote- ja asiakastieto. Myös asiakkaasi näkee aina viimeisimmän tuotetiedon verkossa ja verkkokaupassa, kun tiedot päivitetään automaattisesti.
 • Monista parhaita kampanjamalleja. Kopioit kampanjarungon hetkessä uuden kampanjan pohjaksi. Hyödynnät olemassa olevia työnkulkuja ja varmistat, että kaikki tarvittavat osat ovat paikallaan.
 • Vähennä virheitä. Dynaamiset sivupohjat huolehtivat puolestasi, että vaikkapa tuote-esitteet tai lehti-ilmoitukset syntyvät täsmälleen oikeassa formaatissa.

Markkinoinnin automaatio on tehokas keino lisätä pöhinää asiakasrajapinnassa ja herättää kiinnostusta palveluihisi. Lisäksi se nostaa brändisi yhdenmukaisuutta ja ajantasaisuutta, sekä nopeuttaa viestintääsi.

Kiinnostuitko markkinoinnin älykkäämpää automaatiota sekä vastuullista digitaalista brändin- ja aineistonhallintaa tekevästä Gredi Content HUBista? Tutustu helposti heti – katso 1 min pikavideo: https://www.gredi.fi/gredi-content-hub-tutuksi/

Haluaisitko kuulla, miten Gredi Content HUB vauhdittaa organisaationne tarpeiden mukaista markkinointia, viestintää ja myyntiä kaikissa kanavissa, automaatiota ja AI tekoälyä hyödyntäen? Ota yhteys meihin, niin kerromme: https://www.gredi.fi/yhteystiedot/

Asiakkaamme avaavat käytännön esimerkein, mitä merkittäviä hyötyjä he saavat koko ajan Gredi Content HUBia laajasti organisaatiossaan ja kumppaniverkostossaan käyttämällä. Tutustu tästä asiakascaseihimme: https://www.gredi.fi/asiakkaat/

 

Integrointi lisää tiedon arvoa

tietojärjestelmien integraatioBisnes siiloutuu helposti liiketoimintayksiköihin, tietojärjestelmiin ja jopa yksittäisten asiantuntijoiden korvien väliin. Tietojärjestelmien integraatio auttaa raja-aitojen kaatamisessa. Myös tiedon arvo nousee, kun sitä yhdistellään oikein.

Verkkokaupan myynti kasvaa, kun tuotekuvausten tiedot ovat ajan tasalla. Ostoskorin arvo nousee, kun asiakkaalle voidaan suositella lisäpalveluita aiemman ostohistorian perusteella. Ja uskollinen käyttäjäkunta on entistä tyytyväisempää, kun se saa tietoa suosikkibrändistään sosiaalisen median välityksellä.

Listasimme kuusi tietojärjestelmiesi integraatioon liittyvää ehdotusta, joiden avulla lisäät helposti digitaalisen omaisuutesi arvoa.

Tietojärjestelmien integraatio:

  • Luo kokonaisvaltainen näkymä. Integroimattomissa järjestelmissä tai tiedostoissa makaavat tiedot eivät ole niin tuottavassa käytössä kuin voisivat. Jos tietoja pitää kerätä käsityötä monista lähteistä, jää työ liian helposti tekemättä tai parhaimmillaankin tulokset vanhentuvat nopeasti. Kun käytät digitaalista aineistonhallintaa alustanasi, voit tuoda kattavat tuote- ja asiakastiedot automaattisesti käyttöösi. Näet kokonaisuuden yhdellä silmäyksellä. Rakennat asiakkaasi osuvasti tietoa tarjoilevia ja tuotettasi hyvin myyviä viestejä.
  • Tuo tieto näkyville. Salattu tuotetieto myy huonosti. Huolehdi siitä, että digitaalisessa aineistonhallinnassa koostamasi tieto pääty saman tien myös asiakkaidesi ulottuville. Käytä automaattisia työnkulkuja, joiden avulla julkaiset useista järjestelmistä yhdistetyt tiedot suoraan verkkosivuille tai verkkokauppaan.
  • Yhdistele. Kattava tieto on arvokkaampaa kuin hajanaiset yksityiskohdat. Haastattele asiakastasi kysy mitä kaikkea tietoa hän tarvitsee päätöksenteon tueksi. Tee suunnitelma siitä, mitä tietoja integroimalla parannat asiakaskokemusta selkeimmin ja kasvatat myyntiäsi eniten.
  • Hajauta työ, kokoa tulokset. Rakenna sisällöntuotantoverkostollesi välineet, joiden avulla he toimittavat materiaalia nopeasti, oikeassa muodossa ja oikeaan paikkaan. Anna järjestelmän huolehtia aineiston automaattisesta muokkaamisesta ja luokittelusta. Keskitä keräämäsi aineisto digitaalisen aineistonhallinnan alustalle, jossa myynnin, markkinoinnin ja tuotehallinnan käyttäjäsi voivat tuottaa näppärästi kampanjoita ja muita viestejä asiakkaillesi.
  • Huolehdi tietojen ajantasaisuudesta. Synkronoi tiedot järjestelmien välillä tosiaikaisesti. Vältä tiedon versiointia eri järjestelmissä.
  • Kehitä tiedonsiirtoa kumppaneidesi ja liiketoimintayksiköidesi kanssa. Tarjoa asiakkaalle kokonaisvaltaisia vastauksia. Kerää tiedot yrityksesi eri liiketoiminnoista, järjestelmistä ja myös kumppaneiltasi. Kun teet työn asiakkaasi puolesta, helpotat asiakkaan päätöksentekoa ja madallat ostamisen kynnystä.

Entistä useampi asiakkaasi tekee ostopäätöksensä kauan ennen kuin saat tilaisuuden jutella heidän kanssaan. Integroi eri järjestelmissä makaavat tiedot kattavaksi kokonaisuudeksi, kun haluat tarjoilla asiakkaallesi päätöksentekoon tarvittavat tiedot ja kokemuksen ilman kasvokkain tapaamista.

Mitä integrointeja tarvitsisitte? Katso tästä integraatiomahdollisuudet: https://www.gredi.fi/aineistonhallinta/gredi-integraatiot/

Asiakkaamme avaavat käytännön esimerkein, mitä hyötyjä he saavat Gredi Content HUBia organisaatiossaan ja kumppaniverkostossaan käyttämällä, ja integroimalla keskeiset liiketoimintajärjestelmänsä siihen. Kurkkaa tästä kymmeniä kiintoisia asiakascasejamme loistavilta asiakkailtamme: https://www.gredi.fi/asiakkaat/

Kiinnostuitko kuulemaan, kuinka nopeasti ja asiakkaillemme vaivattomasti voisimme hoitaa teille tärkeät integraatiot kuntoon? Ota yhteys meihin, niin kerromme lisää:  https://www.gredi.fi/yhteystiedot/

Digitaalinen aineistonhallinta kasvattaa sähköisen omaisuutesi arvoa

Sähköisessä ekosysteemissäsi liikkuu valtavasti tietoa. Sen arvokkaimman osan muodostavat sähköinen omaisuutesi, johon kuuluu toistuvasti käytettävä tieto (esimerkiksi brändiaineistosi), liiketoiminnallesi välttämätön ja kilpailuetua tarjoava tieto (kuten sopimukset ja patentit) sekä tuottavuuttasi kasvattava tieto (kuten automatisoidut työnkulut, benchmark-tietokannat ja big data -analyysit).

Sähköisen omaisuutesi arvo kasvaa, kun se on laajasti koko ekosysteemisi hyödynnettävissä. Arvokkain tieto on saavutettavaa – helposti löydettävissä ja käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta – sekä ajantasaista, yhtenäistä ja oikeaa. Kun keskität irralliset ja siiloutuneet tiedon lähteesi yhteen digitaalisen aineistonhallinnan ekosysteemiin, tehostat sähköisen omaisuutesi käyttöä.

Gredi Content HUB on helposti integroitava sähköisen ekosysteemin ydin. Standardi-rajapinnoillamme ja integrointimahdollisuuksillamme vaihdat tietoa digitaalisen aineistonhallinnan ja muiden liiketoimintajärjestelmiesi välillä tai julkaiset aineistojasi esimerkiksi sosiaaliseen mediaan ja verkkokauppaan. Jos et löydä tarvitsemaasi valmista liittymää listaltamme, räätälöimme sinulle sellaisen.

Tarjoamme käyttöösi muun muassa seuraavat rajapinnat:

 • RESTful API
 • Integraatiot esimerkiksi Google Cloud AI, PowerPoint, WordPress, EPIserver, InRiver,
  Synkka, SAP, Adobe InDesign
 • WebService-rajapinnat (SOAP/WSDL)
 • Ajax/Json
 • XML-pohjaiset rajapintatoteutukset
 • Servlet- ja HTTP-rajapinnat
 • SSO (Single Sign-On) -kertakirjautumisratkaisut ja vahva tunnistautuminen

Saat Content HUBin käyttöösi ketterästi ja IT-osastoasi kuormittamatta jopa parissa viikossa.  Tietoturvallinen ja tulevaisuudenkin vaatimuksista selviävä SaaS-ratkaisumme pyörii kotimaisilla palvelimilla. Huolehdimme puolestasi GDPR-valmiin keskitetyn sähköisen aineistonhallinnan käyttöönotosta, ylläpidosta, saatavuudesta, käyttäjien koulutuksesta, tukipalveluista sekä kyberturvallisuudesta. Kehitämme palveluamme aktiivisesti ja halutessasi räätälöimme sen tarpeidesi mukaisesti.

Gredi Content HUBin monipuolinen käyttäjähallinta tukee ekosysteemisi tietoturvallisuutta. Pystyt seuraamaan aineistojen käyttöä käyttäjä- ja aineistokohtaisesti ja rajoittamaan pääsyn palveluusi tai sen osiin vain valituista IP-osoitteista. Voit myös käyttää salattua https-yhteyttä palvelimen ja selaimen välillä. Käyttäjien salasanat on salattu järjestelmässä.

Content HUB toimii hajautetusti usealla konesalikumppanimme virtuaalisella ja fyysisellä palvelimella yhdessä tai useammassa vikasietoisessa datakeskuksessa. Ne hyödyntävät huipputekniikkaa ja varmistavat korkean käytettävyyden. ISO/IEC 27001:2013-sertifioitu konesaliympäristömme täyttää fyysiseltä turvallisuudeltaan KATAKRI ST IV -tason vaatimukset. Käytössä on keskitetty SOC-valvomo, tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä sekä aktiivinen riskien- ja liiketoiminnan jatkuvuudenhallinta.


Tutustu myös näihin:

Sähköinen omaisuus hallintaan.  Pikaoppaamme valottaa digiviisaan datanhallinnan käytäntöjä.

Datanhallinnan blogisarjamme:

Datanhallinnan ABCD, osa 1: Onko yrityksesi datanhallinta agendallasi?
Datanhallinnan ABCD, osa 2: Miten datanhallintasuunnitelma tukee bisnestäsi?
Datanhallinnan ABCD, osa 3: Miten viet datanhallintasuunnitelmasi käytäntöön?
Datanhallinnan ABCD, osa 4: Miten datanhallinnan tehokuutta voi mitata?

Datanhallinnan ABCD, osa 4: Miten datanhallinnan tehokuutta voi mitata?

Olet tähän mennessä tunnistanut keskeiset liiketoimintaprosessit, joihin liittyvät tiedot kannattaa ensisijaisesti ottaa haltuun. Tiedät myös, kuka vastaa eri liiketoiminta-alueiden tietosisällöstä. Olet listannut lain ja viranomaisten vaatimukset sekä liiketoimintasäännöt ja tiedonhallinnan tavoitteet. Nyt tarvitsee enää mitata tulokset.

CDO:n tehtävä on huolehtia, että sähköisen omaisuuden käytettävyys ja arvo kasvavat ja säilyvät suunnitelman mukaisesti. Siksi mittavuus ja tulosten analysointi ovat välttämättömyys. Jos datanhallintasuunnitelma on pelkkä viitteellinen ohjeistus, vaikutukset jäävät yleensä pieniksi.

Metadatan pitää olla kunnossa ja sen pitää olla laajasti käytössä. Jos metatiedot voidaan päivittää osinkin automaattisesti, aina parempi. Liiketoimintaprosessien kuvausten pitää olla ajan tasalla, jotta käyttäjät löytävät hakemansa tiedon helposti ja osaavat järjestellä syntyvän tiedon.

Mittareina voi käyttää esimerkiksi datan suojauksen kattavuutta, tiedon löytämisen helppoutta ja nopeutta, metadatan kattavuutta ja yhtenäisyyttä, tiedon ajantasaisuutta ja käyttäjäongelmien ratkaisunopeutta.

Helppo keino on kysyä käyttäjiltä henkilökohtaista arviota asteikolla 1–5 tai prosentteina siitä, miten hyvin tavoitteet heidän mielestään kullakin osa-alueella toteutuvat. Et siis tarvitse monimutkaisia teknisiä mittauksia. Yksinkertainen kysely käyttäjille ja esimerkiksi neljännesvuosittainen pika-auditointi valitun liiketoimintaprosessin tietosisältöihin riittää yleensä mainiosti.

Esimerkki mittareista*

* Lähde: Sunil Soares: The Chief Data Officer Handbook for Data Governance. MC Press Online (2014).

 

Tässä vielä malliksi pikaiseen auditointiin ja mittariston suunnitteluun sopivia kysymyksiä:

 

 • Onko jokaisella tietovarastolla omistaja, joka on myös dokumentoitu suunnitelmaan?
 • Onko tiedon omistaja mukana käytön suunnittelussa ja kehittämisessä?
 • Onko päivittäiseen tukeen ja tehtäviin tarvittavat resurssit tunnistettu?
 • Onko kriittiset tiedot tunnistettu ja merkitty metadatan avulla?
 • Ovatko liiketoiminnan prosessit määritelty ja niihin liittyvät tiedonhallintavaatimukset kirjattu?
 • Mitataanko tavoitteiden toteutumista kuukausitasolla?
 • Toimiiko ongelmien ratkaisuprosessi?
 • Ovatko käyttöoikeudet ajan tasalla?
 • Tarkistetaanko tietosuojavaatimukset ja käyttöoikeudet säännöllisesti (esimerkiksi vuosittainen auditointi)?

Aloita yksinkertaisilla tavoitteilla, mittareilla ja kysymyksillä. Kasvata tavoitteita, kun saat perusasiat toimimaan. Lähtötilanteessa kun asiakokonaisuuksien omistajilla on paljon töitä, ennen kuin sisällön perusolettamat saadaan kohdalleen.

Hienosäädä datanhallinnan toimintamalliasi, jos tulokset eivät vastaa odotuksia. Analysoi mahdollisuuksia ja kasvata sähköisen omaisuutesi tuottavuutta uusilla digitaalisilla toimintamalleilla, kuten automatisoiduilla työnkuluilla.

Datanhallinnan ABCD, osa 3: Miten viet datanhallintasuunnitelmasi käytäntöön?

Pääset kasvattamaan tuottavuuttasi, kun otat datanhallintasuunnitelmasi käyttöön koko laajuudessaan. Millaisia asioita kannattaa ottaa huomioon, kun suunnittelet sähköisen omaisuutesi arvon kasvattamista ja kriittisten tietojen entistä tehokkaampaa hyödyntämistä?

Datanhallintasuunnitelmasi määrittelee korkean tason tavoitteet. Seuraavaksi tarvitset ohjeet, joiden avulla käyttäjäsi ylläpitävät tiedon laatua, metatietoja ja tietoturvaa.

Hyvä ohjeistus ottaa kantaa vähintään seuraaviin asioihin:

 • Tiedon laatu. Listaa kriittisiksi määrittelemäsi tiedot ja korvamerkitse tiedot sen mukaisesti. Kuvaile ohjeistuksessa, miten käyttäjät tunnistavat kriittiset tiedot ja osaavat luokitella ne jatkossakin. Dokumentoi myös keskeiset kriittisiä tietoja käyttävät liiketoimintaprosessit, jotta käyttäjät ymmärtävät mihin tuotannon tai palvelutoimitusten vaiheeseen tieto liittyy. Selvitä konfliktit datan hallinnassa ja omistuksessa, ja ratkaise ne päättäväisesti.
 • Metadatan hallinta. Listaa liiketoimintaa kuvaavat hakutermit, joiden avulla voit ryhmitellä tietoja helposti käsiteltäviksi ja löydettäviksi kokonaisuuksiksi. Luo toimintamalli automaattiseen metatietojen päivitykseen tai ohjeista metadatan käyttö. Liitä termit dokumentoimiisi liiketoimintaprosessien kuvauksiin, jotta tiedot löytyvät näppärästi myös prosessikuvauksen avulla (esimerkiksi reklamaatioiden käsittelyprosessissa tarvittavat tiedot voivat muodostaa tällaisen kokonaisuuden).
 • Master datan hallinta. Koska tietoa yhdistellään useista lähteistä ja jaellaan useisiin kanaviin, tarvitset kuvaukset asiakokonaisuuksista. Niiden avulla tunnista tietoa yhdistävät tekijät (esimerkiksi yhden viestin versiointi ja jakelu useisiin sosiaalisen median kanavaan tai suorapostitukseen tarvittavat tiedot asiakas-, brändi- ja aineistonhallinnan järjestelmistä). Kirjoita säännöt asiakokonaisuuksien määrittelyyn ja tietojen keräämiseen. Vastuuta kaksoiskappaleiden poistaminen ja yhdistely. Ylläpidä hierarkiaa, jonka perusteella käyttäjät näkevät missä järjestelmissä ylläpidetään master-versiot eri tiedoista (esimerkiksi määräävä ja viimeisin tuotetieto ylläpidetään tuotetiedon hallintajärjestelmässä, vaikka samat tiedot löytyisivät myös verkkokauppajärjestelmästä).
 • Tietoturva ja -suoja. Suojaat kriittisiksi määritellyt tiedot erityisen hyvin. Silti kaikkea datanhallintasuunnitelmasi piiriin kuuluvaa tietoa koskevat yleiset tietoturva- ja kayttäjähallintaohjeistuksesi. Merkitse suojattava tieto metatiedoissa ja dokumentoi käyttöoikeudet. Listaa myös helposti ymmärrettävään muotoon liiketoimintaasi koskevat asiakas- ja viranomaisvaatimukset.

Tiedot voivat olla yksittäisiä tiedostoja, tietokantoja tai sovelluksia. Kun olet tunnistanut liiketoimintojen omistajien kanssa datanhallintasuunnitelmassa kuvatut tiedot, listaa tiedon omistajat. Hanki henkilöiltä hyväksyntä ja sitoutuminen omistajuudelle. Sovi myös tavoitteista ja seurannasta.

Tiedon laatukriteerit, metadatan kuvaus ja datanhallinnan mittarit auttavat suunnitelmasi jalkauttamisessa. Vastuuttaminen, seuranta ja kehitys on helppoa, kun kaikilla on yhteinen tavoite ja ymmärrys

Datanhallinnan ABCD, osa 2: Miten datanhallintasuunnitelma tukee bisnestäsi?

Miten datanhallintasuunnitelma tukee bisnestäsi? Kasvatat yrityksesi sähköisen omaisuuden arvoa, kun asetat selkeät tavoitteet, toimintamallit ja mittarit datanhallinnalle.

datanhallintasuunnitelma

Onko yrityksesi datanhallinta agendallasi? Onko yrityksesi datanhallinta agendallasi? -blogissa tutustuimme yrityksen datanhallinnan perusperiaatteisiin ja roolitukseen. Seuraava kysymys kuuluu, millaisia tehtäviä yrityksesi kannattaa liittää datanhallintasuunnitelmaan.

Datanhallinnan perustehtävä on yhdistää eri liiketoimintayksiköissä ja kanavissa oleva tieto ja tehdä sen löytämisestä ja käytöstä helppoa.

Avainsanat ovat löytäminen ja käytettävyys. Jokainen tiedon etsimiseen kuluva ylimääräinen sekunti kasvattaa tuottamattomuuttasi. Ja kun löytyvä tieto on käyttötarpeeseen sopivaa tai helposti sellaiseksi muokattavaa, saavuttavat työntekijänsä tavoitteensa tehokkaasti. Selkeän viestinnän toimintamallin automatisointi on helpompaa kuin etsimistä ja käsityötä vaativan sekamelskan.

Hyvä datanhallintasuunnitelma sisältää muun muassa seuraavat suuntaviivat:

1.Tuki päivittäisille operaatioille. Tiedonhallinnan vaatimukset ja mahdollisuudet perustuvat suoraan liiketoimintasi keskeisiin prosesseihin. Vakuutuskäsittelijä tarvitsee vahinkoilmoituksen ratkaisuun liittyvät tiedot nopeasti. Autonkorjaaja haluaa nähdä auton huoltohistorian. Siksi tehtäväsi on kuvata tärkeimmät liiketoimintaprosessit ja niiden datanhallinnalle asettamat vaatimukset. Näin varmistat, että osaat priorisoida oikeat asiat datanhallinnan työlistasi kärkeen.

2.Luotettava tieto. Jos käyttäjät eivät luota tiedon ajantasaisuuteen tai oikeellisuuteen, on tuottavuutesi vaarassa. Aikaa kuluu hukkaan tietojen tarkisteluun ja varmisteluun. Hyvä datanhallintasuunnitelma listaa kriittiset tiedot ja määrittelee niiden julkaisu- ja tarkastusprosessit. Tiedon luotettavuuden varmistamiseen kulunut aika palautuu sitä moninkertaisempana takaisin mitä useammin toistuvaan tehtävään tieto liittyy.

3.Suojattu ja turvattu tieto. Tietoturvauhkat lisääntyvät ja niistä koituvat taloudelliset riskit kasvavat. CDO:n tontille kuuluu ehdottomasti myös kriittisten tietojen suojaaminen ja turvaaminen. Vastaavasti myös käyttäjiä, erityisesti kuluttajia, suojaava lainsäädäntö on tiukentunut. Se tarkoittaa, että tietoja pitää voida antaa turvallisesti ja tietäen, että ne eivät päädy vääriin käsiin ja tarkoituksiin.

4.Malli toteuttamiseen. Organisaatiosi tarvitsee mallit käytännön työhön. Esimerkiksi markkinointi tyypillisesti osoittaa itse kriittiset tietonsa (kuten brändiaineisto), mutta yhteiset pelisäännöt tietojen tallentamiseen ja jakeluun määritellään datanhallintasuunnitelmassa. Tietoturvaa ja käyttöoikeuksia koskevat prosessit ja ohjeistukset voivat olla koko yrityksessä yhtenäisiä, samoin kuin tietojen tallennukseen käytettävä digitaalisen aineistonhallinnan järjestelmä. CDO tarjoaa ohjeet, työvälineet ja toimintamallit – markkinointi puolestaan osoittaa sisältövastaavan, joka huolehtii tietojen yhtenäisyydestä ja ajantasaisuudesta markkinointiprosessien osalta.

Tässä muutamia kysymyksiä, joita voit käyttää apuna datanhallintasuunnitelmaa luonnostellessasi:

 • Miten organisoimme yrityksemme datanhallinnan?
 • Miten vahvistamme liiketoimintavetoista tiedon omistajuutta?
 • Millaisia datanhallinnan suunnitelmia, toimintamalleja ja ohjeita tarvitsemme?
 • Miten mittaamme tiedon käyttöä ja sähköisen omaisuuden tuottavuutta?
 • Miten varmistamme liiketoimintojen, asiakkaiden, viranomaisten ja kumppaneiden vaatimusten täyttymisen?
 • Miten digitalisoimme ja kasvatamme tuottavuutta teknologian avulla?

Datanhallintasuunnitelma on turha, jos se ei johda säännöllisiin ja sähköisen omaisuutesi arvoa mitattavasti kasvattaviin toimenpiteisiin. Pelkkä vastuuhenkilöiden nimeäminen ei riitä, jos suunnitelmasta puuttuvat kaikki muut osat. Testaa tiedon löytämisen nopeutta. Tartu tuote- tai markkinointipäällikköäsi hihasta ja pyydä heitä hakemaan ja julkaisemaan jotakin saman tien. Näet hetkessä, jos homma tökkii.

Datanhallinnan ABCD, osa 1: Onko yrityksesi datanhallinta agendallasi?

Datanhallinnan ABCD, osa 1: Onko yrityksesi datanhallinta agendallasi?Sähköinen omaisuus muodostaa kasvavan osan yrityksesi arvosta. Siksi tarvitset selkeän toimintamallin ja roolituksen, jonka avulla hallitset liiketoiminnallesi kriittistä tietoa.

Enterprise Data Management (EDM) on yritysdatan hallinnalle maailmalla käytetty kattotermi, joka kuvaa yrityksesi kykyä määritellä ja integroida tietolähteitä. Lisäksi se kattaa tiedon julkaisun sekä etsimisen sisäisistä ja ulkoisista lähteistä.

Yrityksesi datanhallinta kattaa siis paljon muutakin kuin yksittäisiä tiedostoja tai tietokantoja. Se määrittelee pelisäännöt liiketoimintatiedon arkkitehtuurille, tietoturvalle ja -suojalle sekä metadatan, sisällön ja elinkaaren hallinnalle.

Aika monta asiaa yhdessä paketissa. Siksi ajatusta on syytä purkaa palasiin, jotta pääsemme paremmin käsiksi yrityksesi datanhallintaan kuuluviin yksittäisiin tehtäviin.

Datanhallinnan kokonaisuudesta vastaa Chief Data Officer (CDO). Organisaation koosta riippuen on kysymys tehtävästä, jota joku hoitaa muiden tehtävien ohella tai johon haetaan kokopäiväinen vastuuhenkilö.

Ensimmäinen ajatus voi olla, että CDO toimii tietohallintojohtajan alaisuudessa. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla. Enemmän asiaan vaikuttaa toimialan asettamat erityisvaatimukset. Vaikkapa kuluttajabisneksessä luonteva esimies voi olla markkinointijohtaja. Jos CDO nähdään pelkästään IT-henkisenä roolina, voi se vähentää liiketoimintayksiköiden sitoutumista.

CDO huolehtii tyypillisesti seuraavista kokonaisuuksista:

 • Datanhallintasuunnitelma
  Yrityksesi pitää tunnistaa kriittiset tiedot ja asettaa tavoitteet sähköisen omaisuuden tuottavuudelle. Ilman kattavaa suunnitelmaa datanhallinta jää helposti dokumenttien hautausmaaksi. Silloin tiedon käytettävyys on huono, eikä tuottavuus lisäänny.
 • Viranomaisvaatimusten täyttäminen (compliance)
  Yrityksesi toimintaan liittyy erilaisia vaatimuksia, joita asettavat viranomaiset, asiakkaat, toiset liiketoimintayksiköt ja kumppanit. Näiden vaatimusten noudattaminen on itsestäänselvyys silloin, kun ne ovat koko liiketoimintasi perusedellytys.
 • Mitattavan arvon tuottaminen tiedon avulla
  Tiedon löydettävyyden ja käytettävyyden parantamisessa ei ole järkeä, jos siitä ei ole rahallista hyötyä yrityksellesi. Siksi CDO:n keskeinen tehtävä on tunnistaa sähköisten toimintamallien hyötyjä ja varmistaa, että hyödyt myös saavutetaan tavoitteiden mukaisesti.
 • Monimuotoisen ja -kanavaisen tiedon ja tietolähteiden (Big Data) hallinta
  Tieto ei juuri koskaan ole selkeä kokonaisuus, jota hallittaisiin yhdessä paikassa tai järjestelmässä. Siksi CDO:n pitää ymmärtää ja hallita järjestelmien kokonaisuus ja tietolähteiden väliset integraatiot. Hyvä CDO tunnistaa monikanavaisuuden vaatimukset ja mahdollisuudet, mukaan lukien sosiaalisen median kanavat.

Datanhallintaprosessin omistajuuden määrittely on ensimmäinen askel. Sen jälkeen pitää myös muut tehokkaan toimintamallin edellytykset hoitaa kuntoon. Niitä ovat esimerkiksi:

 • Vahva IT:n tuki
  Sähköinen omaisuus vaatii tietojärjestelmiä, joiden käytettävyydestä vastaa IT. Jos datanhallinta on liiketoimintavetoinen prosessi, tarvitsee suunnitelmasi sisältöasiantuntijan, joka tukee CDO:ta. Tällaisia teknisiä asiantuntijoita voi olla useita, jos yrityksessäsi on mittavia operatiivisia tietojärjestelmiä.
 • Keskittyminen olennaiseen tietoon
  Nyrkkisääntö on, että kriittisen tiedon osuus ei ylitä 10–15 prosenttia liiketoimintatiedostasi. Jos yrität hallita kaikkea yrityksessäsi syntyvää dataa, saatat hukata voimiasi. Aloita kriittisistä tiedoista ja laajenna toimintamallia sen mukaisesti, mistä saat parasta lisätuottoa.
 • Mitattavuus
  Datanhallinnan pitää tuottaa yrityksellesi hyötyä, mieluiten rahassa mitattavaa. Järkevät toimintamallit säästävät työaikaa, parantavat laatua tai kasvattavat myyntiäsi – vaihtoehtoja on useita. Voit verrata vaikkapa monikanavajulkaisuun kuluvaa työaikaa vanhan ja uuden prosessin välillä. Tuloksena saat euroja, joiden avulla perustelet brändiaineistosi hallintaan liittyvät toimintamallit.
 • Säännöllinen toiminta
  Kertaluontoiset dokumentinhallinnan projektit eivät ratkaise ongelmaa, jos et samalla tuoreuta datanhallinnan toimintamalleja ja osaamista. Datanhallintaa pitää kehittää ja seurata jatkuvasti, ei vasta silloin kun kaikki on jo onnellisesti sekaisin ja kadoksissa.
 • Ongelmien päättäväinen ja nopea ratkaisu
  Viesti käyttäjillesi selkeästi, että he saavat apua ja tukea omien liiketoimintojensa kriittisten tietojen hallinnassa. Jos jokainen käyttäjä valitsee oman toimintamallinsa, on käsissäsi pian kymmeniä erilaisia hakemisto- ja tietokantarakenteita.

Yrityksesi datanhallinta näiden periaatteiden mukaisesti tarjoaa useita nopeita voittoja, mutta suurimpien hyötyjen löytäminen vaatii myös pitkäjänteistä suunnittelua ja kärsivällistä toimintamallin sisäistä markkinointia.

Ota organisaatiossasi käyttöön datanhallinnan toimintamalli, jolla kasvatat työn tuottavuutta, vastaat viranomaisten sekä asiakkaidesi vaatimuksiin ja kasvatat sähköisen omaisuutesi arvoa.

Kartoita kaupunkiorganisaatiosi viestinnän digivalmiudet

Varhainen ja avoin tiedottaminen on yksi osallistavan kaupunkipolitiikan peruskivistä. Asukkaille ja eri sidosryhmille viestitään ajantasaisesti ja luotettavasti esimerkiksi valmisteilla olevista asioista ja osallistumismahdollisuuksista. Mutta miten varmistat laadukkaan, visuaalisesti yhtenäisen ja tunnistettavan sekä tietoturvallisen viestinnän kaikissa kanavissa jokaiselle kohderyhmälle – 24/7?

Digitaalinen aineistonhallintapalvelu yhdistää viestijät ja vastaanottajat samaan digitaaliseen ekosysteemiin. Säästät tuntitolkulla työaikaa, kun automatisoit arkirutiineja esimerkiksi aineistonhallinnan dynaamisilla tuotepohjilla tai julkaisutoiminnoilla. Saat lisäksi yhden näkymän kaikkeen arvokkaaseen tietoosi. Tehostat aineistojesi käyttöä ja jakelua tietoturvallisesti.

Kun mietit sähköisen aineistonhallinnan käyttökohteita omassa kunnassasi, pohdi esimerkiksi seuraavia näkökulmia ja niihin liittyviä tavoitteitasi:

 1. Maineenhallinta. Mitä yhtenäisemmällä ulkoasulla ja sisällöllä viestit, sitä helpompi vastaanottajasi on tunnistaa organisaatiosi. Viestisi arvo kasvaa, kun sen tunnistaa kertavilkaisulla saapuvan luotettavasta lähteestä. Sähköisellä aineistonhallinnalla hajautat viestintäsi verkostosi lukuisille toimijoille ilman, että sinun tarvitsee tinkiä brändisi yhtenäisyydestä ja tunnistettavuudesta.
 2. Sähköisten aineistojen löytäminen. Palvelujen ja aineistojen digitalisoituminen tuo asukkaittesi ulottuville paljon tietoa, johon pääsee käsiksi 24/7 paikasta riippumatta. Kömpelöt hakutoiminnot ja useisiin järjestelmiin jakautuneet tiedot hidastavat tiedon löytämistä ja turhauttavat käyttäjiä. Sähköisiin aineistoihin sisältyy myös paljon kuvia, kaavioita ja videoita. Laadukas tiedonhakujärjestelmä kattaa niidenkin sisällön.
 3. Monikanavainen sidosryhmäviestintä. Kohderyhmäsi käyttää lukuisia sähköisiä kanavia ja välineitä, joiden kautta viestisi tulisi löytää tiensä perille erehtymättömästi. Jos julkaiset jokaiseen kanavaan erikseen käsityönä, viestiesi muokkaamiseen ja julkaisuun tuhraantuu runsaasti työaikaasi, jota voisi helposti säästää viestinnän automaatiolla.
 4. Aineistojen jakelu. Tietoa kannattaa hallita ja jaella yhdestä paikasta. Näin vältät perinteisen jakelun pullonkaulan, jossa materiaaleistasi on liikkeellä useita sähköposteja ja kiintolevyjä kuormittavia versioita ja kopioita. Älylinkkien avulla kaikki käyttäjäsi pääsevät kerralla kiinni alkuperäiseen aineistoon.
 5. Personointi käyttäjäryhmittäin. Vastaanottaja päättelee viestin tärkeyden sen mukaan, miten henkilökohtaisesti sisältö puhuttelee häntä. Jos viesti ei osu kohdalleen, se lentää roskakoriin. Kun tunnet kohderyhmäsi odotukset ja tarpeet, kohdistat viestisi oikein.
 6. Tunnistautuminen. Jatkuva kirjautuminen ja käyttäjätunnusten metsästäminen turhauttaa. Kun aineistosi löytyvät integroiduista järjestelmistäsi yhdellä sisäänkirjautumisella, kaikkien käyttäjien elämä helpottuu. Kertakirjautuminen on kokemuksiemme mukaan suurimpia digitaalisen aineistonhallintapalvelun käyttöintoa kasvattavia tekijöitä. Osa tiedosta on kaikille avointa, osa vaatii vahvaa tunnistautumista.
 7. Markkinoinnin kehittäminen. Viestintäsi ei ole pelkästään nykyisiä asukkaitasi varten. Palvelet myös median edustajia. Tiedottamisella ja markkinoinnilla houkuttelet esimerkiksi tulevia asukkaita, yrityksiä ja yhteisöjä – ja kasvavaa joukkoa matkailijoita. Markkinointiviestintäsi tulisi olla säännöllistä ja tarjoilla uusia ideoita, jotta vastaanottajat huomaavat ja innostuvat sanomastasi.
 8. Vastuullisuus. Toimit vastuullisesti, kun säästät henkilöstösi työaikaa. Jaat ja hyödynnät syntynyttä tietoa tehokkaasti yhteisössäsi. Tarjoilet tietoa julkisesti ja perustelet toimintasi tehokkuuden. Myös kotimaisuus ja tietoturvallisuus sisältyvät vastuulliseen aineistonhallintaan.
 9. Tuki erityisryhmille ja kielivähemmistöille. Viestintäsi kohderyhmät moninaistuvat ja haastavat uudella tavalla. Tavoitat erityisryhmäsi entistä tehokkaammin, kun julkaiset oikealla tai selkokielellä mieluisassa kanavassa ja sovitat viestisi vastaanottajan kulttuuriin ja tavoitteisiin sopivaksi.
 10. Käyttäjien aineistonhallintaosaaminen. Tarvitset työvälineiden ja toimintamallien lisäksi aineistonhallinnan ja markkinoinnin automaation osaamista. Oikeiden henkilöiden valmennus ja organisoituminen varmistavat, että tietämys kasvaa ja parhaat käytännöt tavoittavat kaikki käyttäjäryhmäsi.

Edellä mainitut aiheet eivät tietenkään kata kaikkia digitaalisen aineistonhallintapalvelun hyötyjä ja mahdollisuuksia. Mutta ne ovat hyvä lähtökohta, kun mietit, miten vastaat viestinnällesi asetettuihin odotuksiin ja tavoitteisiin.

Haluatko selvittää aineistonhallintasi pullonkaulat ja mahdollisuudet? Ota meihin yhteyttä, ja kokoa paikalle aineistonhallinnan ydinryhmäsi. Esittelemme alan parhaat käytännöt ja pohdimme yhdessä, miten tehostat viestintää oikeilla toimintamalleilla, työvälineillä ja osaamisella.

Tutustu myös näihin:

Tutustu ilmaisiin pikaoppaisiimme , joista löydät paljon vinkkejä digitaalisen aineistonhallinnan hyödyntämiseen. Perehdy aineiston- ja datanhallinnan perusteisiin tai inspiroidu vastuullisen ekosysteemin rakentamisesta. Uusin oppaamme Digiviisas ekosysteemi on julkaistu myös englanniksi ja äänikirjana.

Digitaalinen aineistonhallinta helpottaa viestintääsi

Viestinnälle asetetut vaatimukset kasvavat julkisyhteisöissämme. Varhaisen tiedottamisen ja avoimuuden vaatimukset teetättävät paljon työtä kaupunkien viestinnässä. Sidosryhmien moninaistuminen sekä kasvavat erityisryhmien ja kielellisten vähemmistöjen tarpeet haastavat vanhoja viestintäkäytäntöjä. Miten tukea tehokasta, monikanavaista, ajantasaista ja tasapuolista tiedon kulkua pirstaloituvassa viestintäkentässä?

Avoimuuteen perustuva tiedottaminen lisää viestintään kohdistuvia paineita kaupungeissamme. Perustuslakimme velvoittaa julkisen vallan edesauttamaan kansalaisten tiedonsaantia ja oman elinympäristön kehittämiseen osallistumista. Nykyisillä ja tulevilla asukkailla on omanlaisensa viestintätarpeet, samoin kaupunkien laajojen sidosryhmäverkostojen lukuisilla muilla toimijoilla. Selkokielisen sisällön tarve kasvaa väestön monimuotoistuessa ja julkisten palvelujen sähköistyessä.

Organisaatiosi tulisi tuottaa ajantasaista, luotettavaa, kattavaa ja eri vastaanottajaryhmien tarpeet huomioivaa tietoa, joka myös tavoittaa toimijat oikea-aikaisesti oikeissa kanavissa.

Tiedotusvälineet ovat olleet perinteisesti kaupungeille tärkeä viestintäkanava. Niiden rinnalle ovat nousseet sähköiset kanavat, kuten kaupunkien omat verkkosivut. Sisäisessä viestinnässä hyödynnetään usein intranetiä. Perinteiset menetelmät, kuten painotuotteet, elävät edelleen rinnakkain sähköisten kanavien kanssa. Saman sisällön pitäisi siis taipua moneen mediaan – viestin muuttumatta.

Jos viestin kokoaminen ja lähettäminen vaatii useita järjestelmiä ja paljon käsityötä, eivät aikasi ja voimasi riitä viestinnän kaikkien tavoitteiden saavuttamiseen.

Viestinnän yhtenäisyyden säilyttäminen on haasteellista, kun kaupunkiorganisaation sisäisten ja ulkoisten viestien lähettäjiin kuuluu esimerkiksi alihankkijoita ja muita sidosryhmien edustajia. Usein eri toimijat vastaavat omasta hankeviestinnästään. Tällöin tarvitaan selkeä ohjeistus, jotta yhtenäisyys, kuten ulkoasu ja viestin kieliasu sekä sovitut julkaisukäytännöt toteutuvat.

Sähköisen viestinnän merkitys kasvaa koko ajan ja sen tulee tavoittaa entistä moninaisempia kohderyhmiä.

Keskitetty digitaalinen aineistonhallinta taklaa viestinnän monimutkaistuvat haasteet. Se kokoaa yhteen paikkaan teksti- ja kuvasisällöt, mallipohjat sekä graafiset ohjeet ja brändinhallinnan. Jakelet napin painalluksella sisältösi kaikkiin kanaviin ja oikeille kohderyhmille tietoturvallisesti. Voit myös määrittää jopa käyttäjäkohtaisesti, mitä aineistoja kukin käyttäjä voi tarkastella ja hyödyntää. Digiviisaalla integroinnilla yhdistät tiedon lähteesi ja vähennät sähköisten työkalujesi määrää.

Sähköistämällä aineistonhallintasi saavutat muun muassa nämä hyödyt:

 • Viestinnän yhtenäisyys tukee maineenhallintaasi ja vahvistaa brändiäsi. Aineistonhallinnan työkaluilla, kuten dynaamisilla tuotepohjilla, varmistat, että viestisi visuaalisuus säilyy ohjeistuksesi mukaisena. Voit luoda erilaisia pohjia markkinointisi ja viestintäsi moninaisiin tarpeisiin ja hajauttaa viestintääsi verkostosi toimijoille. Visuaalisen yhtenäisyyden vartiointiin kulunut työaika vapautuu mielekkäämpiin asioihin.
 • Sisällön versiointi eri kanaviin nopeutuu ja helpottuu. Säästät aikaa ja vaivaa, kun aineistonhallinta versioi sisältösi puolestasi eri kanaviin ja käyttötarkoituksiin. Voit automatisoida esimerkiksi verkkosivujesi päivittymisen ja some-julkaisut. Tai tuottaa sisällöistäsi kieliversioita ja tekstittää videosi automaattisesti. Myös uutiskirjeiden luominen eri vastaanottajaryhmille käy näppärästi, kun haluat viestiä aktiivisesti esimerkiksi käynnissä olevista hankkeistasi.
 • Käyttäjien hallinta ja aineistojen jakelutoiminnot parantavat tietoturvaasi. Jaat aineistosi helposti ja hallitusti niin isolle kuin pienelle ryhmälle, organisaatiosi sisälle tai ulkopuolelle. Voit avata esimerkiksi hankekohtaisia käyttäjäoikeuksia sidosryhmillesi, jolloin he voivat hyödyntää olemassa olevaa, visuaalisesti hallittua ja hyväksyttyä materiaalia viestintänsä pohjana. Hyödynnät aineistosi entistä tehokkaammin, kun pyörää ei keksitä joka kerta uudestaan. Pääset samalla eroon sähköpostin tukkivista liitetiedostoista.
 • Pääset yhdellä sisäänkirjautumisella kaiken sähköisen tietosi äärelle. Kun integroit tiedon lähteesi aineistonhallintaasi, vähennät erillisten sisäänkirjautumisten ja sähköisten työkalujen määrää. Henkilöstösi aikaa ei kulu turhaan monien salasanojen muistamiseen, aineistojen etsimiseen monista paikoista ja tiedon siirtelyyn. Uusiokäytät tehokkaasti ja vastuullisesti jo tehtyjä aineistoja ja varmistat, että kaikilla on käytössään ajantasaiset versiot materiaaleistasi.

Digitaalisen aineistonhallinnan käyttöönotto ei ole iso IT-projekti, vaan saat palvelun perusversion käyttöösi ketteräsi parissa viikossa. Voit avata palvelun henkilöstösi ja sidosryhmien käyttöön ryhmä kerrallaan ja laajentaa palvelusi ominaisuuksia pala palalta. Tuemme sinua käyttöönoton kaikissa vaiheissa.

Digitaalinen aineistonhallinta yhdistää viestijät ja vastaanottajat samaan digitaaliseen ekosysteemiin. Se on vahva työkalu esimerkiksi viestinnällesi ja markkinoinnillesi. Tehokas aineistonhallinta tukee myös sähköisiä palvelujasi ja huomioi moninaiset kohderyhmäsi.

Tutustu myös näihin:

 • Kartoita kaupunkiorganisaatiosi viestinnän digivalmiudet
 • Haluatko selvittää aineistonhallintasi pullonkaulat ja mahdollisuudet? Ota yhteyttä, niin esittelemme sinulle alan parhaat käytännöt ja pohdimme yhdessä, miten tehostat viestintää oikeilla toimintamalleilla, työvälineillä ja osaamisella.
 • Tutustu myös ilmaisiin pikaoppaisiimme, joista löydät paljon vinkkejä digitaalisen aineistonhallinnan hyödyntämiseen. Perehdy aineiston- ja datanhallinnan perusteisiin tai inspiroidu vastuullisen ekosysteemin rakentamisesta. Uusin oppaamme Digiviisas ekosysteemi on julkaistu myös englanniksi ja äänikirjana.

Brändinhallinta on muutakin kuin visuaalisen ilmeen vartiointia

Digitaalinen aineistonhallinnan ekosysteemi on loistava työjuhta esimerkiksi brändi-ilmeen yhtenäistämiseen. Se raksuttaa väsymättä 24/7 ja vapauttaa asiantuntijat tuottavampiin hommiin. Mutta riittääkö pelkkä visuaalisesta ilmeestä huolehtiminen tavoitteelliselle brändinhallinnalle? Miten sähköistyvän (brändi)maailman nopeisiin muutoksiin kannattaa vastata?

Visuaalinen ilme on usein brändin näkyvin osa. Se ei kuitenkaan ole brändin ainoa, eikä aina edes tärkein ilmentymä. Viestinnän pohjana tulee olla brändin tyylin ja siihen sopivan käyttäytymisen sisäistäminen. Brändiin voi liittyä ääniä, makuja ja tuoksuja. Varsinkin palvelubrändeissä korostuu ympäröivä tila ja henkilökunnan toiminta. Sähköisissä palveluissa jopa visuaalista ilmettä vahvemmin asiakaskokemukseen ja asiakkaan brändimielikuvaan vaikuttaa se, miten sujuvasti palvelu etenee tai miten virheet korjataan ja ongelmat ratkaistaan.

Brändinhallinta on visuaalisen ilmeen hallintaa laajempi kokonaisuus. Miten varmistat, että jokainen miljöösi paitsi näyttää, myös tuoksuu ja kuulostaa halutulta? Tai että henkilökuntasi toimii brändin arvojen ja tavoitteiden mukaisesti tilanteessa kuin tilanteessa? Onhan asiakaspalvelusi valmistautunut vastaamaan puheluihin brändin mukaisesti, iloisesti ja pirteästi, luottamusta herättävästi tai kohteliaan välittävästi?

Onneksi keskeneräisessä maailmassa myös brändinhallintaa voi kehittää pala kerrallaan. Visuaalisen ilmeen hallinta on jo iso askel oikeaan suuntaan. Hyvä hetki tarkistaa, että brändi-ilme ja ohjeistus vastaavat kaikkiin tarpeisiin, on esimerkiksi sähköisen aineistonhallinnan ekosysteemin käyttöönottovaihe.

Visuaalisia ilmeitä on perinteisesti suunniteltu pitkälti painetun median vaatimusten pohjalta. Digitaalinen viestintä asettaa uudenlaisia rajoituksia ja haasteita brändi-ilmeelle ja nämä pitää ottaa huomioon päivitysvaiheessa. Sähköisessä ympäristössä esimerkiksi värien toistumiselle, logon, grafiikan ja kuvien koolle ja tarkkuudelle sekä kirjasimien käytölle on tiukempia reunaehtoja kuin printtimaailmassa. Myös ympäröivän visuaalisuuden ja viestien hallinta on digimediassa usein haasteellisempaa. Brändi-ilmeen pitäisi säilyä tunnistettavana ja erottua muista hyvin erilaisissa ja muuttuvissa (responsiivisissa) ympäristöissä.

Digitaalisen aineistonhallinnan ekosysteemissä brändin visuaalisen ilmeen yhtenäisyys varmistetaan esimerkiksi dynaamisilla tuotepohjilla. Niillä käyttäjät pystyvät tuottamaan brändihallittua materiaalia ilman taito-ohjelmia tai graafista osaamista. Digitaalisen aineistonhallinnan tuottama hyöty ei jää tähän: kun kaikki ajantasainen markkinointimateriaali, brändiaineisto ja -ohjeistus löytyvät yhdestä paikasta ja ovat helposti jaettavissa koko ekosysteemille, verkostosi brändiosaaminen kasvaa ja yhtenäistyy.

Brändinhallinnan kehittämisessä kannattaa hyödyntää digitaalisen aineistonhallinnan mittaus- ja raportointityökaluja. Perusta päätöksesi arvailun sijaan mitattuun tietoon toimivimmasta brändiviestistä tai kohderyhmän parhaiten tavoittavasta viestintäkanavasta. Kasvata brändinhallinnan osaamistasi askel kerrallaan kohti vastuullista, jatkuvasti kehittyvää toimintamallia.

Jos haluat kuulla lisää digiviisaista ratkaisuistamme, ota yhteyttä myyntijohtajaamme Matti Tammisaloon (p. 050 583 8319, matti.tammisalo@gredi.fi).

Jos olet kiinnostunut brändin visuaalisen ilmeen rakentamisesta ja johtamisesta, aihetta käsitellään tarkemmin esimerkiksi Juha Pohjolan kirjassa ”Brändin ilmeen johtaminen” (Alma Talent Oy 2019).

Lue Gredin suositut oppaat, saat ne samantien maksutta tästä.
Kuuntele Gredin Digiviisas Ekosysteemi -äänikirja, saat sen heti maksutta tästä.

Brändin jalkautus – mahdollisuus vai riski?

 

blogi_Brändin_jalkautus

Uuden brändin rakentaminen tai vanhan uudistaminen ovat aikaa vieviä prosesseja. Varsinainen urakka alkaa, kun valmis brändi-ilme julkistetaan ja otetaan käyttöön. Huonolla jalkauttamisella on helppo tärvellä erinomainenkin suunnittelu- ja valmistelutyö. Miten siis rakennat yhtenäisen ja linjakkaan brändin – ja vältät käyttöönottovaiheen sudenkuopat?

1. Paaluta brändisi arvot yritysstrategiaasi

Vahva brändi heijastaa yrityksesi arvoja ja toimintatapoja. Brändikokemus syntyy ja vahvistuu jokaisessa asiakaskohtaamisessasi. Kontaktipisteissä brändimielikuvaa muokkaavat muun muassa henkilöstösi toiminta, näkemykset ja arvot, yrityksesi toimintamallit, reaktiivisuus ja ansaintalogiikka sekä muu palvelu- ja tuotetarjoomasi. Brändisi on siis paljon enemmän kuin huolella viilattu visuaalinen ilme tai viestintäsi vaalima tarina.

Brändisi ja yrityksesi arvot realisoituvat jokaisessa yrityksesi ja asiakkaasi fyysisessä tai virtuaalisessa kohtaamisessa.

Ristiriitaiset signaalit asiakkaasi kohtaamisissa nakertavat sekä brändisi että yrityksesi uskottavuutta. Varmista, että henkilöstösi ja tärkeimmät sidosryhmäsi ovat sisäistäneet brändisi ydinviestin ja osaavat välittää sen haluamallasi tavalla. Osallista henkilöstöä mahdollisuuksien mukaan brändityöhön jo ennen varsinaista jalkautusvaihetta. Pidä heidät vähintään ajan tasalla tulevista muutoksista. Avaa myös brändisi taustoja, siihen liittyviä arvoja ja tavoitteita ja perustele, miten ne toteuttavat yrityksesi strategiaa.

Vahva, toimiva brändi muuttaa yrityksesi strategiaa käytännön teoiksi ja lunastettaviksi lupauksiksi.

Asiakkaat odottavat hyvältä brändiltä puhtaan tuotehyödyn ylittävää arvoa. Tyhjät lupaukset esimerkiksi vastuullisuudesta eivät enää vakuuta valveutuneita kuluttajia. Siksi yritys, joka pystyy ohjaamaan toimintaansa ja ihmisiään aidosti yhtenäisen arvomaailman ja tavoitteiden kautta ja lunastamaan lupauksensa, herättää luottamusta.

Brändin jalkauttaminen on oiva tilaisuus yhtenäistää organisaatiokulttuuriasi ja kehittää yhteisiä tavoitteita ja toimintaa. Jos otat uuden brändin käyttöön digitaalisen aineistonhallintasi avulla, saat jalkautettua arkea helpottavat sähköiset brändityökalut ja toimintamallit samalla kertaa koko organisaatiosi käyttöön.

2. Verkostoidu

Brändiekosysteemi tukee viestiesi visuaalisuuden ja sisällön yhtenäisyyttä. Pirstaloituneet viestintäkanavat haastavat brändisi yhtenäisyyttä. Miten säilyttää yksiääninen brändiviestintä, kun median vaatimukset ja jopa viestin lähettäjät vaihtuvat kanavasta toiseen?

Brändinrakentamisesta onkin tullut enemmän tai vähemmän ekosysteemin rakentamista – useiden toimijoiden ja aineistovirtojen yhdistämistä ja koordinointia yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.

Mieleenpainuva, hallittu ja yhtenäinen brändikokemus on asiakaskeskeisen markkinoinnin kivijalka.

Personoinnista on tullut uusi normaali. Tiedolla johdettu asiakaskokemus rakennetaan yksilölliseksi eri kontaktipisteistä kerätyn datan pohjalta. Jos tuotteesi tai palvelusi toimittamiseen tarvitaan organisaatiosi ulkopuolisia sidosryhmiä, myös heiltä kerätty tieto on tärkeää. Taitavasti ohjattu brändikokemus on henkilökohtainen, mutta silti yhtenäinen ja linjassa brändi-imagosi kanssa. Personoinnin vaatimukset kannattaa siis miettiä valmiiksi ja sisäänkirjoittaa brändisi ohjeistukseen.

Tiedolla johdetusta brändistä tuotetut oikeaan aikaan ja oikeisiin kanaviin leviävät viestit saavat lisävoimaa älykkäästä personoinnista.

Valjasta digitaalinen aineistonhallintasi brändiaineiston ja -tiedon keskukseksi. Jakelet ja seuraat brändiaineistojesi käyttöä tarkasti ja tietoturvallisesti myös organisaatiosi ulkopuolella. Varmista, että uusin brändiaineistosi ja -ohjeistus on koko ekosysteemisi käytössä.

Levitä brändiekosysteemiisi parhaita käytäntöjä ja ideoita. Tuota valmiita aineistopohjia ja tarjoa niitä laajaan käyttöön. Samalla madallat kynnystä brändiohjeistuksesi mukaisen materiaalin tuottamiseen ja käyttämiseen haluamallasi tavalla.

3. Priorisoi ja ennakoi

Digiajan brändinhallinta vaatii ketteryyttä ja reagointinopeutta. Asiakkaasi täydentää huolella rakentamaasi brändimielikuvaa omilla ja muiden uskomuksilla ja kokemuksilla tuotteistasi, palveluistasi ja yrityksestäsi. Osa näistä palikoista on kontrollisi ulottumattomissa. Jos brändisi herättää kiinnostusta esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, nosteet ja myrskyt voivat syntyä silmänräpäyksessä. Silloin sinun kannattaa reagoida heti, ei päivien viiveellä.

Brändiviestinnän kanavat eivät ole ainoastaan viestin lähettäjän hallinnassa. Sähköisissä kanavissa leviävät tehokkaasti myös epätodet uskomukset, huhut sekä kehut ja kiitokset.

Brändi-ilmeen jalkautuksen yhteydessä joudut tuottamaan suuren määrän organisaatiollesi elintärkeitä aineistoja. Priorisoi yrityksesi ydintoimintoja, kuten myynnin, markkinoinnin sekä viestinnän materiaaleja. Näin liiketoimintasi ei notkahda ainakaan brändiin liittyvän tiedonpuutteen vuoksi. Esimerkiksi www-sivujen ja some-kanavien sisällön ajantasaisuus on tärkeää, sillä ne ovat välitön sähköinen ikkunasi maailmalle.

Jaa päivitystä vaativat aineistosi muutamaan tärkeysluokkaan. Kun olet saanut välttämättömimmät päivittäisen myynti- ja markkinointityön dokumentit kuntoon, voit keskittyä kiireettömämpiin uudistuksiin.

Varaudu viestimään nykyisille asiakkaillesi myös siitä, miten brändisi ei muutu. Näin tyytyväisten asiakkaittesi ei tarvitse pohtia, saavatko he jatkossakin rahoilleen haluamaansa vastinetta. Huolehdi, että asiakkaittesi aikanaan tekemä ostopäätös ei käänny uudessa brändiviestinnässäsi virheratkaisuksi.

Keskitetty aineistonhallinta tukee ja nopeuttaa materiaaliesi päivitystyötä. Löydät kaikki aineistosi graafista ohjeistusta myöten yhdestä paikkaa, josta myös hallinnoit ja seuraat niiden käyttöä. Personoit ja kohdistat viestejäsi eri asiakasryhmille, vakioit visuaalisen ilmeen elementtejä ja automatisoit julkaisuprosessejasi.

Kun yhdistät siiloutuneet tekijäsi yhteiseen ekosysteemiin, varmistat, että brändin- ja yrityksesi maineenhallinnan kannalta tärkeä tieto on kaikkien ulottuvilla.

Taito United ja Gredi kehittävät yhdessä parasta asiakaskokemusta

 

”Taito on kyky jonkin asian tekemiseen erityisen hyvin. Meillä Taidolla se asia on tulevaisuuden digitaaliset palvelut”, aloittaa Gredin yhteistyökumppanin Taito Unitedin toimitusjohtaja Tuomas Kaipainen.

Taito United on 2011 perustettu yritys, ja lähes hetimiten perustamisensa jälkeen eli jo vuonna 2012 Taito sai toimitusjohtajakseen Tuomas Kaipaisen. Gredi on tehnyt yhteistyötä Taito Unitedin kanssa vuosien ajan Gredin luoman brändin- ja aineistonhallinnan pilvipalvelun Gredi Content HUBin kehitys- ja koodaustyön parissa, sekä käyttöliittymäuudistuksessa. Gredi haluaa erottua kilpailjoista asiakasläheisyydellään, ja se asettaa kaikille Gredin kumppaneille riman antoisan korkealle.

Missä Taito United on Suomen paras?

”Kokonaisvaltaisen modernin softakehityksen osaamisessa. Softan ideointi, suunnittelu ja kehitys on se meidän juttu. Moni pieni konsulttitalo toimii resurssivuokraus-periaatteella. Me emme. Me toimitamme kokonaisia palveluja monille asiakkaillemme. Se onnistuu, koska meillä on käytettävyys-suunnitteluosaamista, ja olemme hyviä rakentamaan digipalveluja”, Tuomas kertoo.

Taidokas ja reilu kumppani digihankkeisiin, sanotaan Taito Unitedin saitilla. Lupaukset asiakkaalle: hyvää softaa, ketteryys ja avoimuus, tyytyväisyys yhteistyöhön ja lopputulokseen. Ei vähät mitään!

Taito United yhdistää tiimeissään taitavimmat nuoret kyvyt kokeneisiin konkareihin, ja uskoo, että tämä on optimaalinen tapa uusien, innovatiivisten digipalvelujen luontiin. Toimintamalli osallistaa vahvasti myös asiakkaat ja loppukäyttäjät ratkaisujen ideointiin. Se passaa hyvin Gredin asiakasläheiseen tapaan toimia, ja sitä on kiitelty myös Gredin asiakastyytyväisyyskyselyissä.

Tulevaisuuden softaa asiakas edellä

Miksi Gredi ja Taito United sopivat niin hyvin yhteistyökumppaneiksi? ”Gredi on meille ydinkohderyhmäämme. Gredi on softaliiketoiminnan ympärillä elävä yritys, jonka keskeinen kilpailutekijä on oma ohjelmisto”, Tuomas linjaa. ”Meidän ydinosaamisemme on juuri siinä. Kun Gredi on pystynyt kasvamaan koko ajan mainiosti, molemmat osapuolet voittavat. Pitkässä yhteistyössä opimme tuntemaan toistemme liiketoiminnan ja asiakkaiden tarpeet – asiakkaiden sielunmaisemaa.”

”Kaiken pystyy kyllä koodaamaan, kun tietää mitä ja kenelle tehdään”

Edistyksellisen pilvipalvelun jatkuvassa kehitystyössä kaiken keskiössä on asiakasymmärrys. Kotimaisuus, osaaminen, älykkyys – ne yhdistävät myös. Gredin omat koodia tekevät mestarit ovat puolestaan todenneet, että yhdessä pystymme aina luomaan sellaista aivan uutta, mitä maailmassa aiemmin ei ole ollut, ja mitä asiakas on halunnut. Mahtiduunia!

Miten Taito United on pystynyt auttamaan Grediä asiakaskokemuksen parantamisessa?

Asiakkaat haaveilevat tärkeistä asioista brändin- ja aineistonhallintapalvelunsa kehittämisessä omien sisäisten ja ulkoisten asiakkaidensa sekä muiden kohderyhmiensä monituisiin tarpeisiin. ”Tarvitaan systemaattiset menetelmät siitä, miten asiakkaiden toiveet ja haaveet kuullaan. Ja miten ne toteutetaan hyviksi käytettävyysratkaisuiksi ja asiakastarpeisiin optimaalisiksi”, Tuomas paaluttaa.

Taito Unitedilla ja Gredillä on myös yhteisiä asiakkaita, esimerkiksi toimialansa johtavia pörssiyhtiöitä.

”Gredi tuntee parhaiten omat asiakkaansa. Me pystymme peilaamaan trendejä maailmalta ja kokemuksia muista asiakkuuksistamme ja sekä omien asiakkaidemme toimialoilta”, Tuomas sanoo.

”Luottamus, pitkäjänteisyys, kumppanuus ja innovatiivisuus – ne ovat hienosti toteutuneet yhteistyössämme Gredin kanssa”, Tuomas kiittää.

Kun Tuomasta pyytää kertomaan jonkin yllättävän asian, mitä Taito Unitedista ei tiedetä, Tuomas nauraa. ”Koetamme olla selkeä ja läpinäkyvä yritys. Meillä on ydinporukka, joka on tehnyt yhdessä töitä lähes 20 vuoden ajan – sitä ei moni tiedä.”

Ennustetaanpa tulevaisuutta!

”Perinteisen maailman nopeampi katoaminen digitaalisen edestä on megatrendi, joka vaikuttaa meidän tekemiseen eniten. Paljon on ollut pinnalla koronasta johtuvat asiat, kuten suurloikka etätekemisen määrässä – mikä kaikki pitäisi organisaatioissa yhtäkkiä hoitaa täysin etänä. Se on luonut meille tietysti lisää bisnestä.”

”Kun monien yritysten palvelu ei ole saavutettavissa muuta kautta kuin digitaalisena, se loi ja luo myös tulevaisuudessa saavutettavuusvaateita muillekin kuin verkkokaupoille!”

”Nyt trendaavat myös uudenlaiset tavat tehdä kuvaa ja kuvantunnistusta, ääntä ja muuta perinteisen maailman digitalisointia.”

”Tekoäly on meillä ollut jo pidempään työssä mukana – me näemme sen digipalvelujen älykkäistymisenä. Ne osaa yhä enemmän tehdä sun puolesta! Niiden pitää olla fiksuja käytettävyyden lisäksi seuraavassa aallossa myös toiminnallisesti. Tässä automaatio on kasvanut valtavasti ja kasvaa myös tulevaisuudessa”, Tuomas ennustaa.

Tuomas Kaipainen on Taito Unitedin toimitusjohtaja ja softa-alan moniottelija. Tuomas on viihtynyt koko uransa ohjelmistokonsultointialalla, ja perusteellisena miehenä hän on toiminut kaikissa rooleissa – toimarin hommien lisäksi tutuksi ovat tulleet koodarin ja IT-arkkitehdin kiehtovat työt.

Vastuullisuutta ja kestävyyttä aineistonhallinnalla

Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat nykypäivää. Aikaansa seuraava pörssiyhtiö tuottaa vuosikertomuksen kylkiäisenä vastuullisuusraportin toiminnastaan ja sisällyttää kestävän kehityksen periaatteet luontevasti liiketoimintastrategiaansa. Vastuullisuus on selkeä kilpailuetu ja joillain aloilla se on jo muuttumassa hygieniatekijäksi eli perusvaatimukseksi, jota ei enää voi lakaista maton alle.

Vastuullisuus ja kestävä kehitys kattavat liiketoiminnan kaikki osa-alueet. Heppoinen viherpesu ei enää hämää valistuneita asiakkaita. Suurimman hyödyn saavuttavat yritykset, jotka uskaltavat olla läpinäkyviä ja kantavat vastuunsa niin ympäristöstä, yhteiskunnasta kuin työntekijöistään ja asiakkaistaan. Digitalisaatio on tässä kehityksessä hyvä renki. Edelläkävijät hyödyntävät jo sähköisiä ympäristöjään läpinäkyvyyden, kestävän kehityksen ja vastuullisuuden parantamisessa.

Digitaalinen kestävyys näkyy yrityksen arjessa esimerkiksi näin:

 • Avoimuus ja läpinäkyvyys. Yritykset brändit ymmärretään julkiseksi omaisuudeksi. Asiakkaat kehuvat ja kritisoivat niitä julkisesti esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, halusitpa tai et. Tuulimyllyjä vastaan on turha taistella. Keskitä ennemmin paukut brändi-imagon kehitykseen ja kestävien arvojen mukaiseen liiketoimintaan. Läpinäkyvässä ja eettisesti kestävässä liiketoiminnassa myös työntekijöitä arvostetaan.
 • Ketteryys. Digitaalisesti kestävä organisaatio hyödyntää sähköistä alustaansa ja reagoi nopeasti asiakkaiden ja markkinoiden tarpeiden muutokseen. Digitaaliset työvälineet mahdollistavat asiakkaan kuuntelemisen herkällä korvalla ja tosiaikaisen vuoropuhelun. Ketterä toimija ehtii muuttuville apajille ensimmäisten joukossa.
 • Verkostoituminen. Kaikkia osapuolia hyödyttävä ekosysteemiajattelu yleistyy. Huolella rakennetussa verkostossa jatkuvan yhteistyön tuomat hyödyt ekosysteemin sisäisille ja ulkoisille toimijoille ovat monissa bisneksissä kiistattomat. Tehokas verkostoituminen vaatii sähköisen alustan, jonka voi avata myös loppuasiakkaille.
 • Selkeät päämäärät. Tunnistetaan, mitä hyötyä digitalisaatio tuo organisaatiolle ja keskitytään niiden saavuttamiseen. Turhat rönsyt leikataan pois. Kokeilukulttuuria vahvistetaan – se on kelpo työkalu, kun päämäärät ovat kirkkaana mielessä. Selkeä tavoitteenasettelu sekä tavoitteiden toteutumisen jatkuva seuranta ja mittaaminen ovat hyviä keinoja kestävän sähköisen ympäristön rakentamiseen.
 • Työntekijöiden sitouttaminen. Työntekijät nähdään yrityksen voimavarana. Koko organisaatio työskentelee yhteisen päämäärän eteen. Yksittäiset työntekijät ymmärtävät roolinsa ja arvonsa osana kokonaisuutta sekä työnsä vaikutuksen muihin. He pystyvät tarvittaessa itsenäiseen päätöksentekoon. Digitaaliset työvälineet tukevat ruohonjuuritason päätöksentekoa ja koko organisaation avoimuutta

Mitä tekemistä digitaalisella aineistonhallinnalla on tämän kaiken kanssa? Digitaalisesti vastuullinen toimija ottaa huomioon ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät vastuunsa. Myös sosiaalinen ja taloudellinen vastuu ovat tärkeitä. Digitaalinen aineistonhallinta tarjoaa hyvät työvälineet ja toimintamallit tuottavuuden ja kustannustehokkuuden lisäämiseen yrityksissä. Samalla kohennetaan työn mielekkyyttä – rutiinien automatisointi tai nopeuttaminen vapauttaa työntekijöiden aikaa tärkeisiin työtehtäviin. Digitalisointi voidaan suunnitella niin, että se säästää ympäristöä – vähentää energiantarvetta, fyysisiä kuljetuksia tai materiaaliresursseja.

Rakenna yrityksestäsi digitaalisesti vastuullinen esimerkiksi näin:

 • Hyödynnä datasi tehokkaasti. Kerran tuotettu tieto kannattaa hyödyntää mahdollisimman kattavasti. Avaa pääsy digitaaliseen aineistonhallintapalveluusi kaikille osapuolille ja opasta heitä tehokkaan tiedonkäytön periaatteisiin. Varmista tärkeän tiedon säilyvyys myös tuleville sukupolville – pitkäikäinen data säästää resursseja.
 • Etsi uusia ansaintamahdollisuuksia. Mieti, miten sähköinen alustasi voisi muuttaa nykyistä bisnestäsi ja ole rohkeasti markkinahäirikkö. Huolehdi, että bisneksesi on taloudellisesti kannattavaa. Verorahoillasi tuet ympäröivää yhteiskuntaa ja parannat työntekijöidesi elämänlaatua.
 • Liity edelläkävijöihin. Vastuullisuudesta tulee ennemmin tai myöhemmin perusvaatimus, jota asiakkaat edellyttävät palveluilta ja tuotteilta. Aloita harjoittelu nyt, niin saat etumatkaa kilpailjoihisi ja enemmän aikaa kehittyä siinä hyväksi. Ole läpinäkyvä, vastuullinen ja eettisesti kestävä.
 • Ota asiakkaasi osaksi ekosysteemiäsi. Anna asiakkaittesi tarpeiden ohjata rohkeasti liiketoimintaasi. Ota heidät mukaan kehittämään parempia tuotteita ja palveluita, testaamaan ja arvioimaan niitä. Perusta päätöksesi tietoon, jota keräät ja analysoit jatkuvasti. Kerää suoraa palautetta sähköisesti ja huolehdi, että kasvokkain saatu tieto siirtyy myös sähköisiin järjestelmiisi. Kokoa data yhteen paikkaan koko organisaatiosi ulottuville.
 • Tutki verkostoasi. Laske, missä ja miten asiat kannattaa tehdä. Prosessien ja resurssien optimoinnista hyötyvät kaikki osapuolesi. Tehokas sähköinen alusta helpottaa resurssien jakamista ja toimintatapojen yhtenäistämistä. Markkinoinnin ekosysteemissä tärkein yhteinen työkalu on digitaalinen aineistonhallintajärjestelmä.
 • Rakenna pitkäaikaisia asiakassuhteita. Siirrä fokus datanhallinnasta sähköisten alustojesi käyttäjiin. Älä heitä hukkaan kalliilla hankittuja kontakteja. Sitouta asiakkaitasi ja pyri ymmärtämään heidän tarpeitaan ja ongelmiaan entistä paremmin. Keskity asiakkaan koko elinkaaren mittaisen tuottavuuden kasvattamiseen. Säästät kaikkien resursseja.

Lataa uusi Digitaalinen ekosysteemi -opas tästä.

Verkostosta lisäpotkua markkinointiisi

Ekosysteemin perusajatus on, että kaikki voittavat. Keskinäisen kilpailun sijaan verkostossa hyödynnetään yhteisiä resursseja ekosysteemin kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Myös tuotto ja onnistumiset jakautuvat osallistujien kesken. Näin menestymisesi ei riipu pelkästään oman yrityksesi voimavaroista.

Ekosysteemin rakentaminen kannattaa aloittaa syventämällä yhteistyötä yrityksesi jo olemassa olevien kumppanien kanssa. Pääset ketterästi vauhtiin, kun etsit nykyisistä markkinoinnin, myynnin, jakelun, tuotekehityksen tai tuotannon yhteistyökumppaneistasi soveliaimmat ja suunnittelette yhdessä kaikkia hyödyntävän verkostoitumismallin. Voitte jakaa tietoa, osaamista tai rahaa.

Markkinoinnin ekosysteemissä verkostoitumisratkaisu voi näyttää esimerkiksi tältä:

1. Ekosysteemin jäsenten markkinointiosastot toimivat yhteistyössä, suunnittelevat kampanjat ja hallitsevat verkoston brändejä. Yhteisistä pelisäännöistä kannattaa sopia selkeästi ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Markkinointiosastot vastaavat myös siitä, että ulospäin suuntautuva viestintä on yrityksestä riippumatta yhtenäistä.

Verkostossa kaikilta osapuolilta ei tarvitse löytyä omaa markkinointiosaamista. Markkinoinnin osaaja tuottaa materiaalia koko ekosysteemin käyttöön. Voit tehostaa markkinointia digitaalisella aineistonhallinnalla, joka helpottaa yhtenäisen aineiston tuotantoa ja hyödyntämistä ja automatisoi rutiinejasi, kuten viestin jakelua eri kanaviin.

Perusta aineistonhallinnan iskujoukko, joka jakaa ja kehittää parhaita käytäntöjä kaikille osapuolille.

2. Sähköinen alusta tuottaa liidejä myynnille. Myynti auttaa sisältömarkkinointia kohdentamaan viestit halutuille vastaanottajille ja tukee markkinointiviestintää ajantasaisella tiedolla asiakkaiden tarpeista ja toiveista.

Myyjät edustavat ensisijaisesti koko ekosysteemiä, mutta myös yhden jäsenen tuottaman osaratkaisun myynti asiakkaalle on sallittua, jos se sopii verkoston toimintatapaan. Tämä lisää myyjän vastuuta asiakkaan tarpeiden selvittäjänä ja ymmärtäjänä. Ei riitä, että myyjä tunnistaa vain oman yrityksensä tuotteiden ja palvelujen myyntinäkymät. Heidän pitää tuntea koko verkostosi tarjooma ja potentiaali. Kun myyjäsi ovat sisäistäneet tämän, he saavat työkalupakkiinsa entistä laajemman ratkaisuvalikoiman.

Ristiinmyyntiä tehostaa hyvin tuotettu, sähköisellä alustalla jaeltu markkinointimateriaali sekä tuotteiden ja palveluiden paketointi valmiiksi ratkaisuiksi.

3. Ekosysteemissä korostuu tiedon jakaminen, jakamisen helppous ja luotettavuus. Kun asiakas- ja tuotetieto eivät synny enää yksinomaan omassa yrityksessäsi, on pääsy yhteiseen tietoon elintärkeää. Myös asiakaspalautteet ja teknisen tuen keräämä data tulee jakaa kaikille osapuolille.

Tuotetietojen päivitys kannattaa automatisoida, jolloin virheen mahdollisuudet vähenevät ja uusin tieto leviää verkostoon tosiaikaisesti. Yrityksien johto voi seurata markkinointitoimenpiteitä ja tuottavuutta sähköisen alustan kautta. Heillä on myös näkymä palautetietoon, asiakkaiden toiveisiin ja vaatimuksiin. Näin johto pystyy reagoimaan muutoksiin nopeasti ja voi hyödyntää tietoa päätöksenteossaan.

4. Hyvä sähköinen alusta tarjoaa kaikille pääsyn yhteiseen arvokkaaseen aineettomaan omaisuuteen. Markkinointiin liittyvä materiaalituotanto tehostuu, kun digitaalinen aineistonhallinta tuo viimeisimmät dokumentit, kuvat, esitteet ja tekniset materiaalit viiveettä kaikkien ulottuville.

Markkinoinnin resursseja voidaan hyödyntää tehokkaammin, kun jokaisen ekosysteemin jäsenen ei enää tarvitse tuottaa samaa peruskauraa. Sisällöt leviävät yhdellä ponnistuksella koko verkoston käyttöön.

Aineistonhallintapalvelun tarjoamaa automatiikkaa kannattaa hyödyntää niin visuaalisen ilmeen yhtenäistämisessä kuin julkaisutoimintojen automatisoinnissa ja ajastamisessa.

Aineistonhallinta tukee myös viestin monistamista. Etenkin palvelujen markkinoinnissa puhutaan paljon osa-aikaisista markkinoijista. Ryhmään kuuluvat kaikki palvelun tuottamiseen tavalla tai toisella osallistuvat työntekijät, laajimmillaan koko yrityksen henkilökunta toimenkuvasta riippumatta. Heidän työpanoksensa vaikuttaa ratkaisevasti asiakkaan laatukokemukseen ja ostokäyttäytymiseen. Ekosysteemissä osa-aikaisten markkinoijien määrä voi moninkertaistua, kun palvelusi tuotantoon osallistuvien ammattilaisten ketju kasvaa. Digitaalisen aineistonhallinnan työkaluilla nämä epäviralliset palvelusi markkinoijat pääsevät helposti käsiksi tuotetietoon ja markkinointimateriaaliin.

Lataa uusi Digitaalinen ekosysteemi -opas tästä.

Tekoäly helpottaa ja nopeuttaa digitaalista aineistonhallintaa

Tekoäly, keinoäly, Artificial Intelligence, AI. Tekoäly on ajankohtainen nyt lähes kaikilla toimialoilla ja kaikissa liiketoiminnoissa. Tekoäly tuli maailmaan jäädäkseen, ja se nopeuttaa jopa miljoonakertaisesti monenlaisten kuluttaja- ja bisnespalvelujen sekä julkishallinnon palvelujen käyttöä.

Aina et edes huomaa, että sinua palvelee tekoäly. Tekoäly käy läpi miljoonia tietoja sekunneissa, näkee jalanjälkesi älypuhelimilla ja tietokoneilla käyttämistäsi palveluista, ja osaa ehdottaa sinulle juuri sopivia ostoksia. Tekoäly oppii koko ajan lisää ja toimii koko ajan tehokkaammin, eikä sitä uuvuta jättimäiset, koko ajan lisääntyvät tietomäärät. Päinvastoin, se toimii entistäkin tarkemmin ja tehokkaammin. Siksi se on äärimmäisen tehokas työkalu markkinoinnille ja myynnille.

Menestyvät yritykset ovat jo huomanneet, että tekoälystä saadaan parhaat tehot irti yhdistämällä liiketoiminnassa tekoäly ja se perinteinen ihmisäly, sekä ihmisten tunneälyn sosiaalinen tilannetaju. Silti tekoälystä kirjoitetaan usein tulevaisuuden teknologiana. Miksi? Se on jo nyt arkipäivää monessa palvelussa, kuten Gredin digitaalisessa aineistonhallinnassa. Aluksi käytämme sitä perinteistä ihmisälyä ja luomme asiakkaidemme kanssa yhteisen toimintamallin. Gredin ammattilaisten laaja asiakasosaaminen ja kokemus asiakkaiden eri toimialoilta hyödyttää aina uusia asiakkaitamme. Yhdessä asiakkaiden kanssa opimme myös lisää

Metatieto parantaa käytettävyyttä ja laatua

Metatiedosta puhutaan paljon. Mitä kaikkea se on ja mikä sen merkitys on digitaalisen aineiston hallinnassa? Metatieto eli metadata, liitännäistieto ja kuvailutieto on tietoa tiedosta eli kuvailevaa ja määrittävää tietoa jostakin tiedostosta tai sisällöstä. Metatieto luo pohjan aineistojen haulle ja hyödyntämiselle. Hyvin toimivan aineistonhallinnan edellytys on riittävän yksityiskohtainen ja tarkoituksenmukainen aineistoihin liitetty metatieto.

Digitaalisen aineistonhallintapalvelun yksi asiakkaille eniten hyötyä tuottavista ja siksi tärkeimmistä sisällöistä on eri muodoissa oleva kuva; tuotekuva, mainoskuva, henkilökuva, tuotevideo, yritysvideo tai muu visuaalinen aineisto. Kuvia ja videoita hyödynnetäänkin mahdollisimman tehokkaasti markkinoinnissa ja viestinnässä. Ne pyritään tekemään helposti löydettäviksi, käsiteltäviksi ja julkaistaviksi eri kanavissa.

Kuviin liitetty metatieto parantaa merkittävästi aineistonhallinnan palvelun käytettävyyttä ja nostaa yrityksen digi-aineistojen arvoa. Metatietoa voi olla periaatteessa rajaton määrä. Haasteeksi muodostuu metatietojen lisäämisen viemä aika ja työn resursointi, jos tekoälyä ei hyödynnetä.

Tekoälyyn pohjautuva kuvantunnistus luo metatiedon automaattisesti

Kuvien tallentaminen ja niiden löytäminen helpottuu merkittävästi, koska Gredin palvelu Gredi Content Hub hyödyntää nyt tekoälyä. Kun palveluun lisätään kuva, palvelu luo tekoälyyn pohjautuvan kuvantunnistusteknologian avulla kuvasta automaattisesti metatietoja, kuten hakusanoja, ja liittää ne kuvan tunnistetiedoiksi sekä hakusanoiksi.

Tekoälyn luomaa metatietoa ja sen yksityiskohtaisuutta voidaan säädellä halutuilla kriteereillä. Metatieto voidaan luoda eri kieliversioina, ja kuvasta voidaan tunnistaa myös siihen painettu teksti. Yksityiskohtaisuuden tason valinta kannattaa tapauskohtaisesti validoida testaamalla.

Tekoälyn ja ihmisälyn yhdistäminen tuo paljon hyötyjä

Gredin tekoälyn ansiosta markkinoinnin ammattilaiset voivat jättää rutiinityöt tekoälyn hoidettavaksi, ja keskittyä itse muihin tärkeisiin tehtäviinsä. On erittäin hyödyllistä, kannattavaa ja palkitsevaa, kun on käytössä älykäs työkalu, joka yksinkertaistaa rutiineja ja auttaa informaation tuottamisessa. Asiakkaamme sanovat, että he ovat oppineet meidän kanssamme yhdessä tekemään helposti paremmin, nopeammin, enemmän ja laadukkaammin. Tekoäly esimerkiksi tunnistaa virheet, jolloin laadunhallinta paranee heti.

Asiakkaamme tykkäävät erityisesti siitä, että Gredi on kotimainen, luotettava ja vastuullinen kumppani. Asiakkaillemme on myös erittäin tärkeää, että kaikki heidän digitaalinen omaisuutensa varastoidaan tietoturvallisesti Suomessa, samaan konserniin kanssamme kuuluvan Valtin suurissa konesaleissa.

Gredi Content Hubilla tekoäly yrityksesi käyttöön

Gredi otti tekoälyyn pohjautuvan kuvan-tunnistusteknologian käyttöön aineistonhallintapalvelussaan ja testasi itse sen tehoja. Kokemukset ovat olleet erinomaisia, ja tämä uusi ominaisuus tuotiin tarjolle kaikille Gredin asiakkaille huhtikuussa 2018.

Haluatko kuulla lisää ja nähdä omin silmin, miten Gredin tekoälyyn perustuva kuvantunnistuspalvelu toimii? Pyydä meidät käymään niin, näytämme sinulle.

Miten rakennat toimivan markkinoinnin ja brändinhallinnan ekosysteemin?

Markkinoinnin ja brändinhallinnan ekosysteemi kannattaa perustaa sähköiselle alustalle, jolla tieto liikkuu avoimesti, sujuvasti ja tietoturvallisesti. Digitaalisen aineistonhallinnan hubissa yhdistyvät eri tiedon lähteet. Ekosysteemissä syntyvä arvokas sähköinen omaisuus on siellä ajasta ja paikasta riippumatta kaikkien ulottuvilla.

Markkinoinnin ja brändinhallinnan ekosysteemin suunnitteluun kannattaa uhrata tovi. Valmiiksi mietitty prosessi ja toimintamallit helpottavat yhteisten käytäntöjen rakentumista. Verkoston jäsenten kokoonpano kannattaa miettiä tarkkaan, jotta mukana on varmasti kaikki tarvittavat, toisiaan tukevat osapuolet. Osaamiseltaan ja resursseiltaan vajaa verkosto ei toimi tehokkaasti.

Tehokas ekosysteemi vaatii sähköisen alustan, joka täyttää markkinoinnin tarpeet. Digitaalisen brändin- ja aineistonhallinnan järjestelmästä rakennetaan hubi, jossa liikkuu markkinoinnin aineistojen, kuvien, videoiden ja taittopohjien lisäksi markkinoinnin ja brändin tarvitsemaa taustatietoa. Esimerkiksi asiakastiedosta on hyötyä kohderyhmien rajauksessa ja markkinointiviestien personoinnissa. Hubiin integroituja hinta- ja tuotetietoja voivat hyödyntää myös myynti, jälleenmyyjät ja loppukäyttäjät.

Kun perusasiat ovat kunnossa, voit keskittyä markkinointiprosessisi viilaamiseen:

1. Aloita listaamalla kohdeasiakasryhmäsi.  Ota huomioon koko ekosysteemisi tarjooma ja valitse kanavat, joilla tavoitat asiakkaasi parhaiten. Voit myös avata sähköisen alustasi asiakkaittesi käyttöön ja kerätä esimerkiksi palautteen suoraan alustallesi.

2. Seuraavaksi keskity siihen, mitä viestit. Kuvaa ja listaa viestit ja aineistot, joita hubisi kautta kulkee valitsemiisi kanaviin. Listaa materiaalit, tuotepohjat, kuvat, tekstit ynnä muut, joita tarvitset viestisi luomiseen. Suunnittele viestisi niin, että ydinsanoma säilyy muuttumattomana ja visuaalinen ilme tunnistettavana kanavasta riippumatta.

3. Vastuuta tekijät. Listaa edellisen kohdan viestien tuottamiseen tarvittavat henkilöt. Jaa ja vastuuta kunkin rooli selkeästi ja määrittele, missä vaiheessa prosessia kukin astuu mukaan kuvaan.

4. Kerää sisällöntuotannon vaatimat taustatiedot. Tarkista, että hubistasi löytyvät ajantasaiset aineistovaatimukset ja tuotepohjat eri julkaisukanaviin. Tarvittaessa päivitä ne. Kokoa ajantasaiset tuotetiedot ja kuvamateriaali.

5. Personoi älykkäästi. Huolella rakennettu sähköinen alusta mahdollistaa tarkan ja pitkälle viedyn viestien personoinnin. Asiakasrekisterisi laadusta riippuen voit kohdistaa viestejäsi hyvinkin terävästi asiakkaasi aiemman ostohistorian perusteella. Hyödynnä tietoa esimerkiksi oheispalvelujen tai -tuotteiden myynnissä. Ole erityisen huolellinen siinä, ettet kuormita asiakastasi sellaisten tuotteiden viesteillä, jotka hän on jo ostanut.

6. Avaa markkinoinnin pelikenttäsi muille osallistujille. Huolehdi siitä, että yhteiset pelisäännöt ovat kaikkien tiedossa ja muistuta niistä säännöllisesti alkuvaiheessa. Esimerkiksi kommentointi- ja keskustelukäytäntöjen yhtenäisyydestä kannattaa pitää tiukasti kiinni. Törmäät todennäköisesti varsinkin alussa muutosvastarintaan, joten varaudu perustelemaan alustasi tuomia hyötyjä moneen kertaan.

7. Kytke markkinointiautomaatio kanaviisi. Käynnistä sisällöntuotanto ja automatisoi viestiesi ulkoasun muotoilu aineistonhallinnan hubissasi. Aineistonhallinta versioi viestisi haluamiisi kanaviin ja julkaisee ne ajastetusti etukäteen määrittelemänäsi hetkenä.

8. Mittaa ja opi tuloksista. Seuraa viestejäsi, kuten uutiskirjeiden läpimenoa ja klikkauksia. Varmista, että asiakkaasi ostopolku on huolella viimeistely ja tuettu ostopäätökseen asti esimerkiksi verkosta löytyvällä laskeutumissivulla ja myyjän oikea-aikaisella yhteydenotolla. Pyydä palautetta kaikilta osapuolilta, jaa se ekosysteemissäsi välittömästi ja hyödynnä keräämäsi tieto palvelutuotantosi kehittämisessä.

Lataa uusi Digitaalinen ekosysteemi -opas tästä.

Miten rakennat toimivan tuotantoekosysteemin?

Etätyöloikan myötä tiedon liikkuminen on muuttunut entistä tärkeämmäksi työnteon edellytykseksi. Nyt on korkea aika varmistaa, ettei digitaalisen aineistonhallinnan investointisi ole jäänyt vajaakäytölle ja vain markkinointiosastosi erikoistyökaluksi.

Tuotantoekosysteemissä koko organisaatiosi hyötyy digitaalisesta aineistonhallinnastasi, kun valjastat sen kattavaksi tiedon ja sähköisen omaisuutesi liikuttamisen oletustyökaluksi.

Digitalisaatiobuumin myötä monessa yrityksessä liiketoiminnan perusrutiineja on jo sähköistetty kiitettävästi. Aidosti liikkuva, mobiili tiedonhallinta ja yhteydenpito tekee ajasta ja paikasta riippumattoman työskentelyn mahdolliseksi ja jopa helpoksi. Keskitetty tietoturvallinen brändi- ja versiohallittujen aineistojen tallennus- ja jakelupaikka hyödyttää niin myyntiä, markkinointia, viestintää kuin muitakin toimintojasi.

Digiviisaan tuotantoekosysteemin peruspilareita ovat digitaalinen aineistonhallinta, sähköinen yhteydenpitoalusta ja etätyötä tukevat toimintamallit.

Eri toiminnoillasi on erilaisia aineistonhallinnan tarpeita. Myynnissä arvostetaan ajantasaisia, personoitavia materiaaleja, aikaa säästäviä ja virheitä vähentäviä asiakas- ja tuotetietojen integraatioita tai jälleenmyyntikanavan helppoa hallintaa. Erinomainen myynnin työrukkanen on myös aineistonhallinnan PowerPoint-työkalu, jolla tuotat brändihallittuja esityksiä aineistoistasi käden käänteessä. Myös tarjousten ja liitetiedostojen jakelu verkkoselaimella luettavana Digipaperina helpottaa myyntiäsi.

Markkinoinnin aineistonhallintavaatimukset painottuvat aineistojen jakelun ja käyttöoikeuksien hallinnan helppouteen ja brändi-ilmeen mukaisen materiaalintuotannon varmistamiseen ja automatisointiin. Esimerkiksi Gredi Content HUBin tekoäly auttaa aineistojen luokittelussa, muotoilussa, kieliversioinnissa ja vaikkapa videoiden automaattisessa tekstityksessä.

Viestinnän prioriteetteihin Gredi Content HUB tarjoaa apua esimerkiksi ajastetussa brändihallitussa julkaisussa, olemassa olevien sisältöjen ja materiaalien tehokkaassa hyödyntämisessä ja kierrätyksessä sekä käytön ja julkaisun seurannassa sekä raportoinnissa. Voit myös automatisoida viestisi muokkaamisen eri kanaviin.

Kun haluat tehostaa etätyötäsi ja rakentaa sen ympärille toimivan tuotantoekosysteemin, aloita näistä kolmesta perusasiasta:

 1. Etätyön yhteydenpitoalusta. Valitse organisaatiollesi parhaiten sopivat yhteydenpitotyökalut. Vaihtoehtoja on useita ja niihin kannattaa perehtyä kunnolla. Hyvä alusta on toimintavarma, helppokäyttöinen, venyy moneen käyttötarkoitukseen ja on integroitavissa muihin järjestelmiin.

  Tehokkaassa tuotantoekosysteemissä sisäisen viestinnän työkalujen määrä kannattaa minimoida. Keskitetty tiedonkulku vähentää virheitä ja säästää työaikaa.

 2. Tiedon vapaa liikkuminen ja helppo pääsy sähköiseen omaisuuteen. Hajautettu tietotyö tarvitsee sähköisen yhteydenpitoalustan lisäksi digitalisoitua tietoa. Mitä kattavammin sähköistät tiedon lähteesi ja datan keruun, sitä helpommin valjastat ne tietotyösi käyttöön.Tehokkaan etätyön edellytys on sujuva pääsy yrityksesi sähköiseen omaisuuteen. Aineistot eivät makaa asiantuntijoittesi kovalevyillä, vaan niiden tallennus ja jakelu keskitetään digitaaliseen aineistonhallintaan.

  Ajantasainen tieto liikkuu helposti ja nopeasti etätyötä tukevassa tuotantoekosysteemissäsi. Tehosta tiedonkulkua integroimalla tärkeimmät järjestelmäsi aineistonhallintaasi. Saat yhden keskitetyn näkymän kaikkeen tietoosi.

  Esimerkiksi etämyyntipalaveri vaatii sähköisiä myyntimateriaaleja, perinteinen posti kun tavoittaa etätyöskentelevän asiakkaan huonosti. Työnteon rytmi on nopeutunut niin, että materiaaleja tarvitaan heti, ei vasta päivien päästä.

  Digitaalisen aineistonhallinnan integraatioilla varmistat, että esimerkiksi asiakas- ja tuotetietosi päivittyvät napin painalluksella haluamiisi tietokantoihin tai verkkosivuillesi. Voit myös hajauttaa materiaalintuotantoasi ja aineistojesi personointia asiantuntijoillesi. Bonuksena kevennät markkinointiosastosi työkuormaa.

 3. Yhteiset toimintamallit. Kun koko organisaatiosi työskentelee yhteisiä pelisääntöjä ja käytäntöjä noudattaen, turha säätäminen ja arvailu jää pois. Sähköiset työkalut auttavat ja tukevat liiketoimintojasi. Gredi Content HUB huolehtii automaattisesti kampanjoista ja markkinointiviestiesi julkaisuista, muistuttaa projektiesi aikatauluista, valvoo aineistojesi käyttöoikeuksia ja päivittää sisältösi eri kanaviin sekä tuotepohjiin.

  Yhteiset toimintamallit vähentävät virheitä, selkiinnyttävät prosesseja ja tehostavat käytäntöjäsi. Niiden avulla konkretisoit askeleet, joilla saavutatte yrityksesi tavoitteet. Asiantuntijasi ymmärtävät, mitä olet tekemässä ja mikä rooli kullakin on isossa kuvassa.

Lue Gredin suositut oppaat, saat ne samantien maksutta tästä.
Kuuntele Gredin Digiviisas Ekosysteemi -äänikirja, saat sen heti maksutta tästä.

Tehoa etä- ja ryhmätyöhön!

Kulunut vuosi on mullistanut työnteon käytäntöjä. Etätyöstä tuli koronan myötä uusi normaali. Paikasta riippumattoman työn malli polkaistiin pystyyn kiireesti siellä, missä sitä ei entuudestaan ollut.

Nyt kun kokemuksia on karttunut, kannattaa pysähtyä arvioimaan, miten etätyön digiloikka onnistui. Puksuttaako organisaatiosi kohti menestystä entistä kiivaammalla tahdilla ja uusien toimintamallien innoittamana? Vai ovatko tietotyöläisesi jääneet jumiin etätyön haasteisiin?

Yksi etätyön suurimmista haasteista on ryhmätyön hankaluus. Kun fyysinen yhteys katkeaa, tarvitaan edistyneitä digitaalisia ratkaisuja, jotta virtuaalinen työympäristö tukee tiimityöskentelyä.

Boston Consulting Groupin tutkimuksen mukaan etätyön tuottavuuteen vaikuttavat keskeisimmin yhteydenpito, henkinen ja fyysinen hyvinvointi sekä työvälineet.

Etätyöhön siirtyneistä työntekijöistä yli puolet oli sitä mieltä, että etenkin ryhmätyöskentely kärsi etäloikasta ja 40 prosenttia koki myös työn tehokkuuden laskeneen.

Etätyö on kuitenkin tullut jäädäkseen: tutkimukseen osallistuneista yrityksistä 40 prosenttia odotti työntekijöiden jatkavan kokonaan tai osittain etätyössä. Etätyöstä on myös tullut varteenotettava rekrytointivaltti: 60 prosenttia haastatelluista työtekijöistä halusi jatkossakin mahdollisuuden työskennellä etänä. Virtuaalisen työskentelytilan pystyttäminen ei siis ollut yhteen epidemiaan liittyvä pikaratkaisu, vaan sillä on tärkeä ja perusteltu paikkansa tulevaisuuden työympäristön kehittämisessä.

Tehokkaan ja kestävän etätyömallin tulee tarjota tietotyöläisille samat digitaaliset mahdollisuudet kuin perinteisen toimistossa työskentelyn, toteaa BCG:n tutkimus.

Etätyön välineiden pitää mahdollistaa sujuva ryhmätyöskentely digitaalisessa ympäristössä, ajasta ja paikasta riippumatta. Lähes 90 % tutkimukseen osallistuneista yrityksistä sanoi etätyön teknologiaan investoinnin olevan prioriteettilistallaan.

Sähköiset kohtaamiset kaipaavat vaikuttavaa digitaalista viestintää

Etäpalavereissa viestinnän keinovalikoima on rajallisempi kuin kasvokkain kohdatessa. Pahimmillaan keskustelua käydään pelkän katkeilevan ääniyhteyden varassa. Sähköisesti esitettävässä materiaalissa esimerkiksi selkeys, brändinmukaisuus ja ajantasaisuus korostuvat, kun viestiä vahvistavat elementit, kuten keskustelukumppanin eleet ja ilmeet, ympäristö, äänet ja tuoksut eivät välity vastaanottajalle täydellisesti – jos lainkaan.

Varmista viestisi perillemeno laadukkaalla, yhtenäisellä digitaalisella materiaalilla, joka taipuu sujuvasti eri kanaviin ja formaatteihin.

Asiakkaiden huomiosta kilpaillaan ja joukosta on erottauduttava

Sähköiset kanavat ja markkinoinnin automaatio ovat kasvattaneet asiakkaittesi kohtaamaa viestitulvaa jo pitkään. Huomion saavuttaminen ei tulevaisuudessa tule olemaan ainakaan helpompaa. Viestien joukosta erottuvat asiakkaan tarpeet parhaiten tunnistavat lähettäjät. Myös toistolla, kanavalla ja lähetysajankohdalla on merkitystä. Asiakasymmärryksesi kohenee, kun seuraat lähettämiesi viestien perillemenoa ja analysoit asiakkaasi reaktioita.

Digitaalinen aineistonhallinta lisää viestiesi osumatarkkuutta, kun kohdennat viestisi. Automaation avulla jakelet ajantasaiset, tarkat ja brändihallitut viestisi oikeissa formaateissa eri kanaviin.

Brändihallittu ja helppolukuinen aineisto kertoo mieleen jäävän tarinan

Tuhansien viestien joukosta parhaiten jäävät mieleen tarinat, jotka ruokkivat mielikuvitusta ja tunteita. Kuvan voima on valtava. Siksi viestinnän visuaalisen ilmeen merkitystä ei kannata väheksyä. Tuttu, yhtenäinen brändi-ilmeesi pysäyttää vastaanottajan todennäköisemmin viestisi äärelle.

Varmista, että etäpalaverisi jättävät asiakkaillesi positiivisen mielikuvan yrityksestäsi. Laadukkaat, selkeät myynti- ja tarjousmateriaalit viestivät yrityksesi luotettavuudesta ja ammattitaidosta pienissäkin yksityiskohdissa.

Lue asiantuntijoiden etä- ja ryhmätyötä helpottavista Gredin ratkaisuista Varmalle

Lue Gredin suositut oppaat, saat ne samantien maksutta tästä.
Kuuntele Gredin Digiviisas Ekosysteemi -äänikirja, saat sen heti maksutta tästä.

Kotikonttorin tehokkuusloikka

Nyt kun työyhteisöt on hajotettu ja työntekijät ajettu kukin tahoilleen etäyhteyksien päähän, on korkea aika varmistaa työntekijöidesi mutkaton pääsy sähköisiin aineistoihisi. Etätyöskentely on toimivaa ja tehokasta, kun työvälineet ovat kunnossa, viestintä pelaa ja käytössäsi on kaikki työntekoon tarvittava materiaali ja tieto. Tässä kohdassa sähköinen aineistonhallinnan ratkaisu, kuten Gredi Content HUB, helpottaa elämääsi merkittävästi.

Etätyö on tullut jäädäkseen. Sen suosio on kiistatonta. Esimerkiksi State of Remote Work -raportin mukaan 99 prosenttia vastaajista halusi jatkaa etätyön tekemistä koko työuransa ajan ja 95 prosenttia oli valmis rohkaisemaan muitakin etätyöhön.

Etätyöstä on tulossa monilla aloilla itsestäänselvyys, jota työntekijät edellyttävät. Etätyö on rekrytointivaltti, mutta myös luottamuksen osoitus työntekijöitä kohtaan. Vastuullinen työnantaja minimoi henkilökuntansa matkustustarpeen ja huolehtii, että etätyön edellytykset ovat jokaiselle moitteettomassa kunnossa.

Rekrytointipoolisi kasvaa maailmanlaajuiseksi, jos voit taata asiantuntijoillesi pääsyn tietoosi ajasta ja paikasta riippumatta. Etätyön tekijöille pääkonttorin läheisyydellä ei ole merkitystä, jos tieto kulkee saumattomasti ja työvälineet tukevat viestintää eri muodoissa.

Sähköinen aineistonhallinta tukee työn tekemistä hajautetusti. Aineistonhallinnan pilvipalvelusta työntekijäsi löytävät ajantasaiset aineistosi ja pystyvät tuottamaan itsenäisesti brändihallittua materiaalia. Myös aineistojen jakaminen, kommentointi ja julkaisu on vaivatonta. Aineistonhallinta tukee etätyöntekijöidesi tiedostojen versionhallintaa ja ehkäisee virheellisten materiaalien leviämistä.

Avaa pääsy aineistonhallintapalveluusi myös yhteistyökumppaneillesi, niin he voivat ladata aineistosi itselleen sopivimmalla hetkellä. Kun sisällöntuottajasi siirtävät materiaalinsa suoraan palveluusi ilman turhia välikäsiä, työt eivät enää jää panttivangiksi kenenkään sähköpostiin.

Kun integroit kaikki tiedon lähteesi Gredi Content HUBiin, työntekijöilläsi on yksi näkymä sähköiseen omaisuuteesi ja tärkeään tietoon. Tämä nopeuttaa ja yksinkertaistaa työntekoa.

Työtehtävien järkiperäistäminen ja turhien rutiinien karsiminen sekä etätyön tuoma positiivinen lisävastuu omasta työnteosta parantaa henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista.

Sähköisen aineistonhallintapalvelun käyttöönotossa päivität vanhat toimintatapasi ja työnkulkusi entistä tehokkaammiksi. Samalla voit automatisoida rutiinejasi ja poistaa turhat työtehtävät. Osa toistuvista, mekaanisista töistä siirtyy luontevasti aineistonhallinnan tekoälyn hoidettaviksi. Käyttöönoton imussa virtaviivaistat myös yrityksesi etätyökäytännöt ja hiot niiden toimintavarmuuden huippuunsa.

Lähde: https://buffer.com/state-of-remote-work-2019

Lue Gredin suositut oppaat, saat ne samantien maksutta tästä.
Kuuntele Gredin Digiviisas Ekosysteemi -äänikirja, saat sen heti maksutta tästä.

Aika kotiuttaa datasi?

Koronavirus mullisti elämämme. Se sulki rajat sekä pakotti meidät erilleen työtovereistamme ja ystävistämme. Suurin osa suomalaisista siirtyi etätöihin, koululaiset ja opiskelijat mukaan lukien. Datayhteydet ovat koetuksella, kun kansakunta striimaa, lataa tiedostoja, googlaa ja osallistuu etäpalavereihin.

Koronavirus on saanut monet länsimaiset yritykset miettimään, olisiko aika kotiuttaa kaukaiset tuotantoyksiköt, investoida vastuullisesti lähialueelle ja hyödyntää paikallista työvoimaa. Maailmantalouden muutokset ovat toki olleet näkyvillä jo ennen virustakin. Kiinassa työvoimakustannukset ovat kirineet kiinni länsimaiden etumatkaa ja sopivia osaajia on entistä vaikeampi löytää. Valmistus on keskittynyt jopa yksittäisiin tehtaisiin, joiden ongelmat saattavat pysäyttää länsimaissa tärkeän tavaran tai lääkkeen valmistusketjun. Monille yrityksille Kiinan jättimäisen tuotantokoneen lamauttanut koronavirus oli vain viimeinen pisara.

Tuotantoa on jo nyt siirretty viruksen takia takaisin lähtömaihin, lähemmäs tuotekehitystä ja päämarkkina-aluetta. Globalisaation rattaisiin jääneitä hyötyjä on puhallettu uudelleen henkiin. Tuotantoketjun laadunhallinta on helppoa ja tehokasta, kun tehdas on lähellä. Prosessiautomaatio ja digitalisaatio-osaaminen ovat keinoja, joilla paikallisen tuotannon korkeampien työvoimakustannusten vaikutuksia voidaan kompensoida.

Lähituotanto joustaa markkinatilanteiden muuttuessa. Kuluttajien vaatimuksiin on helpompi vastata, kun resurssit ovat omissa käsissä ja toimitusajat merkittävästi lyhyempiä kuin tavaraa Kaukoidästä rahdattaessa.

Kotimaiseen ekosysteemiin panostaminen tukee maamme taloutta poikkeustilanteessa. Suomalainen alustatalous on kansainvälisesti kilpailukykyistä ja kehittynyttä. Kotimaiset toimijat ymmärtävät paikalliset olosuhteet sekä liiketoimintasi globaalit vaatimukset.

Suomalaisessa yhteiskunnassa on pitkät vastuullisen yhdessä tekemisen perinteet. Näillä arvoilla alkaa olla kysyntää Pohjoismaiden ulkopuolellakin. Maailman onnellisimmalla maalla on paljon opetettavaa yhteen hiileen puhaltamisesta.

Kotimaisuudella on merkitystä myös tiedonhallinnassa. Suomalaiseen tietokantaan tallennettu data ei liiku maamme rajojen ulkopuolelle. Ulkomaiset toimijat eivät voi vaikuttaa aineistojesi saavutettavuuteen tai tietoturvallisuuteen. Pidämme langat omissa käsissämme ja rakennamme yhdessä kotimaisia verkostoja.

Me Gredillä olemme mukana yhteisissä ponnisteluissa. Autamme sujuvassa viestinnässä poikkeusoloissakin. Tuemme virtuaalisia työ- ja opiskeluympäristöjä. Yhdistämme etätyön tekijöitä ja etäopiskelijoita. Rakennamme sähköisiä ratkaisuja, joilla liiketoimintasi rattaat rullaavat ajasta ja paikasta riippumatta.

Jos sinulla on tarvetta sähköisen omaisuutesi kotiuttamiselle, ota yhteyttä meihin. Kerromme lisää kotimaisista vaihtoehdoistasi ja mietimme yhdessä, miten kehitämme sähköisen omaisuutesi hallintaa.

Lue Gredin suositut oppaat, saat ne samantien maksutta tästä.
Kuuntele Gredin Digiviisas Ekosysteemi -äänikirja, saat sen heti maksutta tästä.

Miten digiviisas brändinvartija varautuu tulevaisuuteen?

Viestinnän pelikenttä on viime vuosina pirstaloitunut voimakkaasti. Kehittyvät teknologiat ovat synnyttäneet uusia kanavia ja viestinnän työkaluja. Vanhat mediat sinnittelevät hengissä, osa edelleen merkittävässä asemassa. Pätevien vaihtoehtojen runsaus asettaa erityisiä haasteita kanavahallinnalle ja viestien monistamiselle eri formaatteihin. Miten johdat kokonaisuutta niin, etteivät kattavan viestinnän vaatimukset paisu infernaalisiksi ja yhtenäisen brändin hallinta on edelleen mahdollista?

Viestintävälineiden ja -kanavien ohella myös brändinhallinta on muutoksessa. Tavoittaaksesi asiakkaasi brändisi pitää jalkauttaa lukuisiin medioihin – vain yhteen tai kahteen kanavaan perustuvan viestinnän aika on ohitse. Osassa viestintäväylistä, kuten sosiaalisessa mediassa, brändin täydellinen hallinta on jopa mahdotonta. Kun asiakkaasta on tullut aktiivinen toimija ja some-kanavien sisällöntuottaja, brändiviestinnän aitous ja rehellisyys korostuvat. Virheistä ja puutteista jää helposti kiinni.

Asiakkaan brändimielikuva rakentuu kaikista brändiin liittyvistä kokemuksista ja mielikuvista, joihin hän ajan mittaan törmää. Pelkkä huolella mietitty visuaalinen ilme ja tavoitemielikuvaa vahvistavat markkinointiponnistelut eivät enää riitä. Asiakkaan kokemus ja mielikuva brändistä voivat muodostua hyvin erilaiseksi kuin tuotteen tai palvelun omistaja on tarkoittanut. Kun asiakkaat pystyvät viestimään kokemuksistaan hetkessä maailmanlaajuisesti, brändinhallinnasta on tullut entistä enemmän maineenhallintaa.

Myös brändiin liittyvät henkilöt vaikuttavat asiakkaan mielikuvaan. Yrityksesi jokainen työntekijä edustaa brändiäsi – tahtomattaankin. Ketjuun voidaan lisätä jälleenmyyjäsi ja heidän työntekijänsä. Tai tuotteeseesi liittyvän huoltopalvelun edustajat. Näiden osapuolten välittämän mielikuvan koordinointi brändisi arvojen ja tavoitteiden mukaisesti asettaa melkoisia vaatimuksia brändinhallinnallesi.

Onneksi teknologia tarjoaa myös ratkaisuja. Kun yrityksen jokainen työntekijä on potentiaalinen brändilähettiläs, bränditietous ja ilmeeltään yhtenäinen materiaali leviää kaikkien ulottuville Gredi Content HUBin kaltaisilla digitaalisilla ekosysteemialustoilla. Sähköiset työkalut, tekoäly ja automaatio helpottavat merkittävästi viestien kohdentamista ja räätälöintiä. Oikein hyödynnettynä ne mahdollistavat uudentasoisen kustannustehokkaan personoinnin. Tai käyttäjäkohtaisten ja jopa vastaanottajan itsensä valitsemien sisältöjen luomisen. Myös brändinhallinnan rutiinit nopeutuvat ja virheet vähenevät, kun ainakin osa tehtävistä siirtyy tekoälylle.

Vahva ja hyvin johdettu brändi kasvaa kilpailijoitaan nopeammin. Se on myös rekrytointietu. Brändinhallinnassa on edelleen pohjimmiltaan kyse erottuvan, mieliinpainuvan ja tunnetun brändin rakentamisesta. Pelikenttä on vain laajentunut ja monimutkaistunut. Johdettavaa ja hallittavaa on entistä enemmän. Kun automatisoit aineistonhallinnan ekosysteemiin perusrutiinit, yhtenäistät toimintamallit ja suunnittelet osaamisen kehittämisen polun, olet jo ottanut ison askeleen kohti digiviisasta brändinhallintaa.

Tutustu asiakkaidemme brändinhallintaa mullistaneisiin ratkaisuihin täältä.  Tai ota yhteyttä myyntijohtajaamme Matti Tammisaloon (p. 050 583 8319, matti.tammisalo@gredi.fi), niin kuulet lisää digiviisaista palveluistamme.

Lue Gredin suositut oppaat, saat ne samantien maksutta tästä.
Kuuntele Gredin Digiviisas Ekosysteemi -äänikirja, saat sen heti maksutta tästä.

Brändipääoma kriisin keskellä

Yhdessä ulos koronatunnelista

Korona iskee lujaa monen yrityksen toimintaan, mutta avaa myös tilaisuuden miettiä asiakkaiden tarpeita uudella tavalla. Virus tarjoaa mahdollisuuden teoille, jotka kasvattavat luottamuksen, vastuun ja läheisyyden tunnemielikuvia, noita brändipääoman kenties kaikkein kestävimpiä ulottuvuuksia.

Teko voi olla yksinkertainen. Lähikauppiaani asensi jo kuukausi sitten ovensuuhun käsidesilaitteen. Vähän ajan kuluttua ilmestyi kyltti, jossa aamun ensimmäiset tunnit varattiin vain yli 70-vuotiaille asiakkaille. Tällaiset teot avittavat tunnemielikuvan rakentumista, jonka huomasin näkyvän myös omassa puheessani. Enää en puhu lähikaupasta vaan lähikauppiaastani.

Ekosysteemi hyötykäyttöön

Virus on myös hyvä suurennuslasi, joka tuo selvemmin näkyviin verkostojen, kumppanuuksien ja ekosysteemien merkityksen.

Ekosysteemeissä yritykset, niiden kumppanit ja asiakkaat hakevat yhteistyön tuomaa arvoa. Yhteistyö ei tähtää nopeaan voittoon, vaan tuoreisiin ideoihin, toimintamalleihin ja lopulta tuotteisiin. Niiden synnyttäminen vaatii pitkäjänteistä vuorovaikutusta. Sen onnistumisen välttämätön ehto ei ole oman agendan tyrkyttäminen, vaan kuuntelemisen taito. Ihminen muistaa erityisen hyvin sen, milloin hän on tullut kuulluksi. Siksi tärkein asia, jonka ekosysteemin rakentaja voi tällä hetkellä tehdä, on ottaa luuri käteen ja kysyä yhteistyökumppanilta: Mitä kuuluu?

Markkinoinnin matematiikkaa: nyt on paras jakaa ja kertoa

Kriisin keskellä markkinointi muuntuu siis entistä enemmän jakamiseksi ja yhdessä tekemiseksi. Ne rakentavat kestävää vuorovaikutusta niin henkilökohtaisessa elämässä kuin asiakassuhteissa. Kuunnellaan ja jeesataan kumppania ja joustetaan mahdollisuuksien mukaan omista tarpeista. Kehitetään ideoita siitä, miten kömpiä koronatunnelista ulos. Yhdessä.

Professori Janne Seppänen on Suomen johtavia visuaalisen kulttuurin ja mediayhteiskunnan tutkijoita. Hän kouluttaa journalisteja Tampereen yliopistossa ja kirjoittaa suosittua Mediayhteiskunta-blogia. Päätyönsä ohella hän konsultoi yrityksiä ja julkishallinnon organisaatioita brändin rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä. Seppänen rakentaa parhaillaan muun muassa omiin tutkimuksiinsa perustuvaa visuaalisen brändin analysoinnin työkalua.

Digiviisaita työkaluja palvelutoiminnan kehittämiseen

Maksullisesta palvelutoiminnasta on tullut arkipäivää useissa oppilaitoksissa. Työelämän vaatimukset ovat muuttuneet, elinikäisestä oppimisesta on tullut perusoletus ja vain harva työntekijä pystyy enää rakentamaan työuransa yhden pitkän tutkintoon johtavan koulutuksen varaan. Oppilaitoksissa kysyntään on vastattu järjestämällä esimerkiksi lyhyitä ammattitaitoa parantavia täsmäkoulutuksia ja kehittämällä avoimen ammattikorkeakoulun ja yliopiston kurssitarjontaa.

Aikaansa seuraavan oppilaitoksen agendalta löytyy myös yritysyhteistyön kehittäminen. Työssäoppimis- ja harjoittelujaksot yrityksissä sekä esimerkiksi yrityksille tehtävät opinnäytetyöt ovat vakiintunutta yhteistoimintaa monessa koulutusyksikössä. Taloudellinen yhteistyö, kuten sponsorointi, on Suomessa vielä kehitysvaiheessa – ja varsin tiukasti säänneltyä, jos verrataan esimerkiksi jenkkikäytäntöihin. Myös tutkimustulosten järjestelmällisessä kaupallistamisessa on meillä paljon tehtävää.

Yrityksille oppilaitosyhteistyö tarjoaa väyliä henkilöstön osaamisen ja liiketoiminnan kehittämiseen sekä tulevien osaajien rekrytointiin.

Viime vuosina mittaaminen on jalkautunut voimalla koulutusmaailmaan. Esimerkiksi yliopistojen ranking-listauksista on tullut varteenotettava vertailutyökalu ja päätöksenteon mittari. Niiden pohjalta tehdään jo strategisia ratkaisuja ja kehitetään toimintaa. Hyvä sijoitus ranking-listalla kasvattaa yliopiston mainetta ja houkuttaa lahjakkaita tutkijoita, opettajia ja oppilaita, jotka siivittävät koulutusorganisaation yhä parempaan menestykseen.

Oppilaitos voi kehittää mainettaan parantamalla näkyvyyttään. Sähköiset aineistonhallinnan ratkaisut helpottavat jatkuvan viestintä- ja tiedotustyön käytäntöjä ja oppilaitoksen maineen- ja brändinhallintaa.

Kansainvälisyyttä pidetään yhtenä laadukkaan koulutuksen mittarina. Jos oppilaitoksella on paljon kansainvälistä yhteistyötä ja näkyvyyttä esimerkiksi kansainvälisissä julkaisuissa, sen maine ja tunnettuus kohenee. Kun kansainvälisen yhteistyön kumppanina on yritys, oppilaitokselle avautuvat ovet liike-elämään, jossa taloudellinen liikkumavara on usein suurempi kuin koulutuspuolella. Yritysyhteistyönä tehdyt tutkimushankkeet saavat usein kiitettävästi näkyvyyttä, kun tiedotusta tehdään useamman osapuolen verkostoissa. Ne myös herättävät kiinnostusta muissa yrityksissä ja poikivat jatkohankkeita, jos tulokset ovat kaupallisesti hyödynnettävissä.

Sähköiset oppimisympäristöt siirtävät opetusta helposti monistettavaan ja jaeltavaan kanavaan. Verkko-opintoina yksittäinen kurssi tai luentosarja tavoittaa moninkertaisen määrän osallistujia perinteiseen läsnäoloon perustuvaan koulutukseen verrattuna. Samalla oppilaitos tulee vastanneeksi 24/7-yhteiskunnan vaatimukseen ajasta ja paikasta riippumattomasta tarjonnasta.

Kun opetustyön rutiiniosuuksia, kuten luentosarjojen toistamisen tarve poistetaan, opetushenkilöstösi voi keskittyä opetussisällön laadun ja ajankohtaisuuden hiomiseen.

Tehokkaan sähköisen oppimisympäristön taustalta löytyy digitaalinen aineistonhallinnan järjestelmä, oppimisekosysteemin sydän ja väsymätön tiedonhallinnan, materiaalintuotannon sekä jakelun käsikassara. Aineistonhallinta huolehtii oikeellisen tiedon siirtymisestä vastaanottajalle virheettömästi, oikea-aikaisesti, halutussa formaatissa ja kanavassa.

Asiantuntijoittesi osaaminen leviää sähköisissä kanavissa automaattisesti valitsemillesi vastaanottajille digitaalisen aineistonhallinnan ajastetun julkaisun työkaluilla.

Digitaalinen aineistonhallinta helpottaa oppilaitoksen näkyvyyden hallintaa. Sähköisen julkaisun työkalut auttavat kohdentamaan viestintääsi eri ryhmille. Samalla ne mittaavat viestisi vaikuttavuutta ja tuottavat tietoa sisäisistä työnkuluista päätöksenteon tueksi. Systemaattinen ja säännöllinen viestintä ajantasaiselle kohderyhmälle ja viestinnän kehittäminen ja räätälöinti analyysien ja asiakaspalautteen perusteella kasvattavat oppilaitoksesi digiviisautta.

Aineistonhallinta tarjoaa oppilaitoksesi brändin ja visuaalisen ilmeen hallintaa tukevia työkaluja kuten dynaamisia julkaisupohjia. Niiden avulla sisältöä tuottavat asiantuntijasi jakelevat ajastetusti brändihallittua, yhtenäistä materiaalia eri kanaviin. Kansainvälisen myyntisi tuki vahvistuu, kun otat käyttöön aineistonhallinnan valmiit toimintamallit esimerkiksi kieliversioiden hallintaan ja tuotantoon.

Digitaalinen aineistonhallinta tehostaa oppilaitoksen sisäistä ja ulkoista tiedonkulkua, yhdistää yksiköitä ja kaataa raja-aitoja. Avoimempi ja yhtenäisempi tiedonkulku estää myös päällekkäistä ja turhaa työtä – ja säästää työaikaa.

Haluatko kuulla lisää?

Ota meihin yhteys, niin saat ilmaisen työpajan! Soita heti Matille tai Ristolle!

Tunnemielikuvat ovat visuaalisen brändin ydintä

Yksi sitkeimmin istuvia käsityksiä on se, että vain kuvat, grafiikka, logo ja kirjasintyypit ovat brändin visuaalista sisältöä. Silloin unohdetaan, että brändin visuaalisuus ulottuu syvemmälle kuin näihin pinnalta näkyviin piirteisiin. Brändin visuaalisuus sijaitsee ennen kaikkea asiakkaan korvien välissä, niissä tunnemielikuvissa, joihin yritys ja sen tuotteet hänen mielessään liittyvät.

Avainkäsite on tunnemielikuvat. Ne ovat ihmisen mielen työkaluja, joissa tunteet, ajattelu ja kuvittelukyky kohtaavat toisensa. Tunnemielikuvat ovat, kuten sanakin kertoo, läpikotaisin visuaalisia.

Niinpä myös puhutut tai kirjoitetut sanatkin ovat visuaalisia. Ilmaisu ”Nähdään Stockmannin kellon alla” ei ole vain sanoja, vaan ihmisen mielessä herääviä kuvia kohtaamisesta tietyssä paikassa. Ilmaisuun tiivistyy paljon myönteisiä merkityksiä ja tunteita. Tunnemielikuvat muodostavat olennaisen osan minkä tahansa yrityksen brändipääomaa. Oikeastaan ne ovat sen ydin.

Tunnemielikuviin voi päästä käsiksi kahta tietä. Paljon käytettyjen markkina-  ja asiakastutkimuksen keinoin on mahdollista avata (potentiaalisten) asiakkaiden preferenssejä ja yritykseen ja tuotteisiin liittyviä odotuksia. Niiden avulla on kuitenkin vaikea tavoittaa brändin tunnemielikuvien ydintä, joka on usein ratkaiseva tekijä brändin menestymisen kannalta.

Visuaalisen brändin analysoiminen vaatii tietoa siitä, miten ihmisten yhteiset merkitykset ja tunteet muodostuvat kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Visuaalinen brändianalyysi on näiden merkitysten hahmottamista ja sanallistamista.

Esimerkkinä Nokian visuaalinen brändi

Nokian menestysajan brändi on erinomainen esimerkki siitä, miten visuaaliset tunnemielikuvat nojautuvat ihmisten jakamiin ydinmerkityksiin.

”Connecting People” ei syntynyt markkinatutkimuksen antamien tietojen varassa. Motto syntyi yrityksen henkilökunnalleen järjestämän kilpailun hedelmänä. Näin brändille muodostui kiinteä yhteys juuri siihen, mitä koko yrityksen henkilöstö tunsi tekevänsä. He rakensivat tekniikkaa, jonka avulla ihmiset kykenivät olemaan paremmin yhteydessä toisiinsa. Ajatus ihmisten yhteydestä on erittäin voimakas tunnemielikuva, josta helposti tuli myös Nokian henkilöstön missio.

Ennen kaikkea motto osui asiakkaiden tunnemielikuvien ytimeen. On vaikea keksiä toista inhimillisen elämän kannalta yhtä vahvaa ja visuaalisia tunnemielikuvia herättävää asiaa, kuin yhdistäminen, yhdessä oleminen, kohtaaminen ja vuorovaikutus. Yhdessä olemisen tarve on piirtynyt jokaisen ihmisen geeneihin, ja juuri siihen Nokian brändi osui. Varmaan jokainen ensimmäistä matkapuhelintaan hankkiva rakenteli haaveellisia tunnemielikuvia siitä, mistä kaikista paikoista voisi soittaa läheiselleen. Vaikka Nokian kampanjat pursuivat erilaisia kuvastoja ja visuaalisia ratkaisuja, yrityksen varsinaisen visuaalisen brändin viestimiseen riitti vain kaksi sanaa.

Nokian brändi kykeni siis herättämään tunnemielikuvia, jotka toimivat tuotteen markkinoinnin kärkenä ja samalla rakensivat yrityksen henkilökunnalle raudanlujan mission. Yrityksen toiminnan substanssi ja markkinointi kohtasivat toisensa ja vahvistivat toisiaan brändin ytimessä erinomaisen tehokkaasti.

Samalla Nokian nykyisyys osoittaa, ettei vahvinkaan brändi kestä epäonnistumista varsinaisen tuotteen kehittämisessä. Tämän perintönä uuden Nokian keskeinen brändihaaste on, miten päästä kiinni uudenlaisiin tunnemielikuviin.


Professori Janne Seppänen on Suomen johtavia visuaalisen kulttuurin ja mediayhteiskunnan tutkijoita. Hän kouluttaa journalisteja Tampereen yliopistossa ja kirjoittaa suosittua Mediayhteiskunta-blogia. Päätyönsä ohella hän konsultoi yrityksiä ja julkishallinnon organisaatioita brändin rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä. Seppänen rakentaa parhaillaan muun muassa omiin tutkimuksiinsa perustuvaa visuaalisen brändin analysoinnin työkalua.

 

Miten parannat asiakaspalvelua digitaalisilla prosesseilla?

Stockmannin Omnicommerce-kehitysjohtaja Antti Tanaka pohtii blogissaan yrityksen digitaalisten prosessien ymmärtämistä ja prosessien tuottaman uuden asiakastiedon vaikutusta asiakaspalveluun. Miten digitalisointi tehdään niin, että tuloksena on enemmän tyytyväisempiä asiakkaita?

”Digitalisaatio tarkoittaa KOKO yrityksen tekemistä”, aloittaa Antti Tanaka. ”Digitalisaatio ei ole pelkkää ICT-johtajan tekemistä. Se ei saa olla irrallinen toiminne. Johtoryhmästä lähtien kaikkien tehtävänä on pohtia omassa työssään digitaalista tekemistä.”

”Annan esimerkin autojen vähittäiskaupasta: kun Internet tuli, asiakas pystyi selvittämään paljon asioita netistä ennakkoon, ja valitsi auton jo ennen autokauppaan tuloa! Siksi kaupan alan toimijoiden on päästävä mukaan jo keskusteluihin verkossa ja siten vaikuttamaan ostopäätökseen. Digitalisaatio, verkkokaupat ja some ovat tuoneet upeita haasteita ja mahdollisuuksia tähän”, kuvailee Antti Tanaka.

Piirrä prosessit auki alusta loppuun

Antti Tanaka neuvoo, että ennen prosessin digitalisointia kannattaa piirtää liiketoiminta- ja asiakasprosessit auki selviksi, alusta loppuun. ”Kun prosessia piirretään auki, löytyy usein tapa, jolla asia on järkevin tehdä. Silloin prosessia voidaan automatisoida ja optimoida.”

Kun prosessit on piirretty, digitalisoitu ja integroitu omiin ja kumppanien järjestelmiin, prosessien tuottamaa tietoa voidaan myös mitata ja palvelua parantaa. ”Älä jätä tietoja eri siiloihin, kuten osto- tai asiakasjärjestelmään, koska siiloissa niitä ei voi mitata yhdessä.”

”Ennen kaupassa ensimmäinen asiakkaasta yritykselle jäävä data oli ostokuitti. Nyt tiedämme asiakkaasta jo ennen ostopäätöstä asioita, joilla voimme palvella asiakasta paremmin. On eri asia, mitä asiakas katselee ja kokeilee, kuin mitä asiakas ostaa! On esimerkiksi järkevää kokonaismyynnin kannalta pitää tarjolla kalleinta tuotetta, vaikka se ei myisi loistavasti, jotta keskihintaisten tuotteiden myynti kasvaisi loistavasti”, sanoo Antti Tanaka. ”Prosessien lisäksi pitää huomioida myös myynnin psykologia.”

”Tiedämme asiakkaan ostohistorian. Kun lisäämme siihen kiinnostuksen kohteet, osaamme tarjota asiakkaalle sitä, mitä hän haluaa ja tarvitsee, kuten vastuullisempia tuotteita. Myös myyjämme osaavat palvella paremmin asiakastiedon avulla.”

”Gredin palvelu tuo prosesseihin varmuutta ja läpinäkyvyyttä sekä helpottaa monenlaista päivittäistä tekemistä.”

Gredin Stockmannille tekemässä brändin- ja aineistonhallintapalvelussa löytyy info- ja brändimateriaalit, kuten brändiohjeisto ja logot. Sieltä löytyvät legendaaristen Hullujen Päivien katalogit, oman brändin Stockmann Casan tuotteiden tunnelmakuvat, markkinointikampanjoiden videot ja tuotekuvat. Siellä on brändien markkinointimateriaalit, joilla tehdään kohdennettua markkinointia kanta-asiakkaille ja muille kohderyhmille.

”Hyöty on iso. Gredin palvelu on tuonut meillä markkinoinnin ja oston väliin läpinäkyvyyttä ja helpottanut markkinoinnin tekemistä. Prosessi käynnistyy Gredissä. Prosessi tiedottaa itse itsestään Gredissä. Se helpottaa monenlaista tekemistä, kun ei tarvita lukuisia sisäisiä palavereja jonkin asian selvittämiseen. Koska käytämme Gredin palvelua, meidän ei tarvitse enää meilailla aineistoja sähköpostilla liitteinä. Eipä pysähdy mainostoimistojen ja muiden kumppanien kanssa isot liitteet palomuureihin.”, Antti Tanaka kertoo.

Gredin luomassa Stockmannin palvelussa on yli 200 käyttäjää ja useita käyttäjäryhmiä, omien käyttäjien lisäksi esimerkiksi mainostoimistot.

”Koska toimimme Suomen lisäksi Baltiassa, Baltiankin ihmiset pääsevät palvelussa hyvin ja reaaliajassa kiinni aineistoihin.”

Asiakaspalvelua parannetaan digitaalisessa ekosysteemissä yhdessä

”Gredi on yrityksenä ollut alusta asti hyvin avoin ja tuonut konkreettisilla esimerkeillä esiin, mihin kaikkeen Gredin palvelua voidaan käyttää meidän liiketoimintamme prosessien eri vaiheissa. Gredi antaa hyviä esimerkkejä monilta asiakkailta ja eri toimialoilta.”

Antti Tanaka arvostaa myös Gredin brändin- ja aineistonhallintapalvelun raportointia ja analytiikkaa. ”Palvelun admin kun olen, on helppo seurata, mitä brändiaineistoja ja kampanja-aineistoja kannattaa pitää aktiivisena ja mitä aineistoja kannattaa lisätä.”

Mikä on Gredin palvelun rooli Stockmannin ekosysteemissä? ”Kansankielellä sanottuna se on viestin viejä järjestelmästä ja ihmiseltä toiselle, se on sanansaattaja. Se tuo myös turvallisuuden tekemiseen. Voimme luottaa, että tieto menee prosessissa eteenpäin. Teknisessä mielessä on järkevää, että Gredin SAAS-palvelu on avoimessa ympäristössä.”

Liiketoiminnassa tuotteiden kierto on kaiken a ja o, ja seuraavaksi saatavuus. ”Meillä on itse omistettu media, kuten verkkokauppa ja kivijalkamyymälä, ja muiden media, jota ostetaan. Verkkokaupassamme asiakas hakee tuotteita kategorioiden tai inspiraation kautta, ja annamme tuotesuosituksia. Kivijalkamyymälässämme informaation määrä ja tarjonta asiakkaalle on valtava, ja myyjien tehtävä on auttaa asiakasta hyviin ostopäätöksiin.”

Antti Tanaka on ollut johtotehtävissä digitalisaation parissa vuosikymmeniä, muun muassa Verkkokauppa.com:illa. Nykyään hän vastaa Stockmannin monikanavaisuudesta Omnicommerce-kehitysjohtajana.

Risto toi Intiasta mukanaan hymyn

Intian-vuosi sai Gredin toimitusjohtajan Risto Pasasen näkemään positiivisen asenteen merkityksen. ”Hymy ei maksa mitään, mutta sillä saa enemmän aikaan kuin kulmat rutussa. Uskon siihen, että kun antaa kaikkensa, saa myös jotain takaisin”, hän sanoo.

Pasasen perhe vietti taannoin vuoden Intiassa. Risto teki etätöitä Suomeen ja imi vaikutteita ympäristöstään ja paikallisten elämänasenteesta. Hän haluaa luoda jokaisessa kohtaamisessa ympärilleen positiivista fiilistä ja energiaa. Itsensä likoon laittaminen ja uuden kokeileminen tarkoittaa kuitenkin joskus myös epäonnistumista, mutta siitäkin voi oppia. Ristolla onkin tapana kysyä työhaastattelussa kolme virhettä, joita hakija on työurallaan tehnyt. ”Jos omia virheitään ei osaa sanoa, ei joko ole rehellinen tai ei ole ehkä oppinut virheistään mitään”, hän sanoo.

Risto itse on oppinut virheidensä kautta muun muassa kuuntelemaan. Hän käy asiakkaiden kanssa monologin sijaan dialogia ja kysyy, mihin ongelmaan juuri nyt kaipaatte kipeästi ratkaisua. ”Meidän grediläisten työ on kuin lääkärin työtä. Kysymme, miten voimme olla avuksi ja ratkaisemme asiakkaan polttavan ongelman. Lisäksi osaamme ehdottaa siihen vähän ekstraa – katsoa asiakkaan tarpeita jo kohti tulevaa.”

Intohimona asiakkaan auttaminen

 Oman työn tulokset näkyvät arjessa kaikkialla. Kun kohtaa esimerkiksi Pauligin tai Kalevala Korun markkinointiviestintää ja hakee hs.fi:ssä Aikakoneella vanhoja Hesarin juttuja, aineistot ovat lähtöisin Gredin digitaalisesta aineistonhallintajärjestelmästä. Kun näkee ravintolan digiscreenillä Sinebrychoffin juomatarjouksen, ravintolapäällikkö on todennäköisesti valinnut siihen tuotteen ja hinnoitellut sen Gredin työkaluilla, jotka panimo on tarjonnut ravintolalle.

”Meillä on monia asiakkuuksia, jotka ovat jatkuneet yli 10 vuotta. Kun opimme ymmärtämään asiakkaan bisnestä, voimme auttaa heitä säästämään enemmän aikaa ja rahaa ja olemaan tehokkaampia omassa toiminnassaan. Emme halua arvailla, mistä olisi hyötyä, vaan kartoitamme tarpeet ja kokeilemme yhdessä”, Risto kertoo.

Risto on ylpeä talonsa osaamisesta: grediläisten ammattitaidosta sekä älykkäästä, 100-prosenttisesti suomalaisesta järjestelmästä aineiston hallintaan. ”Asiakas saa aina huippuammattilaistemme tuen. Me emme myy pelkkää järjestelmää, vaan etsimme yhdessä asiakkaan kanssa ne työkalut, joiden avulla työ sujuu kaikkein helpoimmin.”

Aikaa kiireettömille kohtaamisille

 Aineiston hallinnan työkalut ovat käytössä myös oman talon sisällä arkea helpottamassa. Sen ansiosta kenenkään grediläisen ei tarvitse tulla kysymään, missä on viimeisin versio materiaaleista ja mihin sitä saa käyttää, sillä kaikki löytyy älykkään hakutoiminnon avulla Content HUBista.

”Olemme hyvä esimerkki siitä, että oikeat työkalut jättävät aikaa muuhun, kuten yhteiseen perjantain klo 14 kahvihetkeemme. Siellä voidaan jutella mistä vaan – työasioista tai henkilökohtaisista jutuista. Kiireettömät kohtaamiset ovat luksusta, vaikka muuttaessani Intiaan vaimon töiden takia, opinkin kaiken etätyöstä”, sanoo Risto.

Kysy lisää muitta mutkitta:
Toimitusjohtaja Risto Pasanen, puh. 040 849 2620, risto.pasanen@gredi.fi

Toimitusjohtaja Risto Pasanen

Mistä tunnetaan?
-Herkkä innostumaan.

Mistä ei tunneta?
-Kiukkuinen nälkäisenä.

Mistä haaveilee?
-Että kaikki ymmärtäisivät vastuullisuuden arvon ja ottaisivat toiset huomioon positiivisemmin.

Tekoäly tekee tilaa ajattelulle

Tekoäly ja inhimillinen ajattelu ovat voittava yhdistelmä. Kun tekoäly hoitaa rutiinit, aivoille jää tilaa ajattelulle, luovuudelle ja paremmalle vuorovaikutukselle. ”Tekoälyn avulla voidaan ohittaa ihmisen kognitiivisen toiminnan pullonkauloja”, sanoo aivotutkija Kiti Müller.
Kiti_Müller

Tekoäly tekee yhä enemmän ihmisten tehtäviä, ja hyvä niin, sillä se on monessa asiassa nopeampi, tarkempi ja luotettavampi kuin ihminen. Se oppii esimerkeistä ja on väsymätön. Toisaalta sitä myös pelätään – sanotaan, että lisääntynyt teknologian ja sovellusten käyttö hämmentää ja stressaa ihmisiä. Oikein käytettynä tekoäly on kuitenkin ihmisen paras kumppani, sillä se auttaa aivotyötä ja toimii muistin ulkoisena apuvälineenä.

Tekoälyn ja digitaalisten laitteiden hyödyntäminen toimii parhaiten silloin, kun ihmisellä on riittävä teoriapohja asiasta, johon tekoälyä käytetään. Tapa, millä laitat esimerkiksi hakusanat hakukoneeseen, on taito itsessään”, sanoo Nokia Bell Labs -tutkimuskeskuksessa työskentelevä neurologi ja aivotutkija Kiti Müller.

Müller antaa hypoteettisen esimerkin. Lääketiedettä opiskelevalla henkilöllä on käytössään älylaitesovellus, joka strukturoi potilaan kliinistä tutkimusta. Sovellus kertoo, mitä tutkimuksessa tulisi tehdä: nyt pitäisi tutkia aivohermot, nyt kuunnella sydänäänet, seuraavaksi mitata verenpaine. Samalla sovellus informoi mahdollisista syistä kohonneen verenpaineen tai sydämen lisälyöntien taustalla ja ohjaa tutkimuksessa eteenpäin. Tekoäly muistaa tuhansia potilaskertomuksia ja aiheesta kirjoitettuja artikkeleita ja auttaa niiden pohjalta lääkäriä tekemään mahdollisimman tarkan diagnoosin.

”Sovelluksen avulla lääkäri voi keskittyä kliiniseen tutkimiseen ja vuorovaikutukseen potilaan kanssa, kun muisti ei ole jatkuvasti täynnä sitä, mitä teen seuraavaksi tai mitä kaikkea jokin asia voi tarkoittaa.”

Ihmisen muistilla on erilaisia muotoja. On työ- ja säilömuistit, kuten pitkäkestoinen muisti, sekä tunne- ja tapahtumamuisti. Ihminen toimii työmuistinsa varassa.

”Työmuisti on tässä ja nyt -muisti, joka kerää havaintoja ja ottaa samalla säilömuististaan informaatiota siitä, mikä tässä tilanteessa olisi aikaisemman kokemuksen ja tiedon pohjalta relevanttia tietoa. Kun työmuisti on kiinnittyneenä käsillä olevaan tilanteeseen, ihminen ei pysty huomaamaan, muistamaan ja käsittelemään kaikkea oleellista. Tekoäly auttaa estämään työmuistin ylikuormittumista ja tarkkaavuusresurssien jumittumista.”

Kun aivot ylikuormittuvat, ihmisessä tapahtuu fysiologisia muutoksia, kuten vastustuskyvyn heikentymistä ja sokeriaineenvaihdunnan muutoksia, pahimmassa tapauksessa totaalinen romahdus. Jos taas aivot voivat hyvin, on hyvä mahdollisuus, että koko ihminen voi hyvin.

Müller on puhunut paljon siitä, että työtä pitäisi kehittää ihmisystävälliseen suuntaan. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi rutiinien minimointia.

”Jos määrämuotoiset rutiinit annetaan tekoälyn tehtäväksi, meiltä vapautuu aikaa ajattelulle. Kokouksessa pitää tehdä muistiinpanoja, mutta jos olisi tekoälyapuri, joka tekisi muistiinpanot ja sovellus, joka varmistaisi, että kaikki tuli kirjattua, se vapauttaisi ihmiset todella ajattelemaan”, Kiti Müller havainnollistaa.

Tekoäly voisi Müllerin mielestä tulevaisuudessa auttaa ihmisten hyvinvoinnissa kokonaisvaltaisesti. Olisi hienoa, jos olisi sovellus, joka kertoisi että nyt sinulla alkavat olla fyysiset, tarkkaavuuden ja henkiset resurssit tapissa, nyt on aika pitää tauko. Sillä voitaisiin ennaltaehkäistä ylirasitustila, josta toipumiseen menee usein päiviä. Se toki edellyttäisi, että ihminen on sitä ennen ollut valmis jakamaan dataa fysiologiansa toiminnasta stressi- ja lepotilassa. Ihmiset ovat erilaisia, joku tarvitsee palautumistauon parin tunnin välein, toinen neljän tunnin välein.”

Tekoäly on jo nyt meitä edellä monessa asiassa. On olemassa algoritmi, joka tunnistaa taidejäljennöksiä paremmin kuin asiantuntijat ja toinen ennustaa dementian kaksi vuotta ennen ensimmäisiä oireita. Käykö tässä kohta niin, että tekoäly tekee kaikki aivotyöt? ”On paljon tehtäviä, jotka eivät tule katoamaan. Toivon, että tekoälyn käyttö johtaisi siihen, että työ olisi vähemmän hektistä. Iso osa asiantuntijoiden ajasta menee rutiinihommiin. Automatisointi antaa tilaa uuden luomiselle ja uusien ratkaisujen miettimiselle. Jos ihmisille tulisi aikaa, se parantaisi myös työhyvinvointia”, Müller sanoo.

Gredillä tekoäly helpottaa asiakkaan arkea

Tekoäly on arkipäivää Gredi Content HUBissa, jossa se nopeuttaa päivittäisiä rutiineja ja säästää asiakkaiden aikaa. Se osaa esimerkiksi analysoida videossa olevan ääniraidan niin, että ääniraidalla puhutut asiat tallentuvat Content HUBissa metatietoihin tekstinä. Sen jälkeen tekoäly indeksoi tekstin automaattisesti, jolloin se löytyy hakutuloksissa. Eri aineistot on helppo löytää, kun kaikki data on indeksoitu.

”Toinen hieno juttu on, että tekoäly voi jo nyt analysoida käsinkirjoitetun palaverimuistion kuvasta niin, että muistiinpanojen sisältö löytyy Gredin palvelusta hakusanojen perusteella”, sanoo Gredin toimitusjohtaja Risto Pasanen.

Gredin vahvuutena on, että maailman johtavien tekoäly-yhtiöiden, kuten Googlen ja IBM:n, alustat voidaan integroida osaksi Gredin ekosysteemiä. ”Asiakkaamme ottavat tekoälyä käyttöön pienin askelin. Parhaillaan olemme mukana hankkeessa, jossa tekoälyä koulutetaan koneoppimisen avulla yhä älykkäämmäksi.”

Kysy lisää Ristolta:
Toimitusjohtaja Risto Pasanen, puh. 040 849 2620, risto.pasanen@gredi.fi

Kysyjää kannattaa kiittää

”Kun viestejä sinkoilee taukoamatta lukemattomista kanavista, tärkeä asia hukkuu massaan.” Näin kirjoitti Gredin toimitusjohtaja Risto Pasanen Viestijät.fi-blogissaan. Jäin miettimään, mikä on tärkeää ja miten viestit menisivät paremmin perille niille, joille ne on tarkoitettu.

Viestintä on vuorovaikutukseen perustuvaa vaikuttamista. Kiteytyksen olen vahingossa keksinyt ja sitä olen käyttänyt viestintäalan suurimman järjestön johtajana, koska muiden tutkijoiden pidempiä versioita en ole oppinut kunnolla ulkoa.

Viestintä on tietenkin aina lähtökohtaisesti vuorovaikutusta. Jos vastavuoroisuutta ei ole, viestinnän muotona on tiedottaminen tai joku muu yksisuuntainen valmiin tiedon jakaminen vailla kysymystä tai reaktiota siitä, onko tieto mennyt perille tai ollut ymmärrettävä.

Kuuntelun jalo taito

Välillä tuntuu, että me monimutkaistamme itse hienoilla käsitteillä arkeamme. Asiakaskokemuksessa ja palvelumuotoilussa on samaa sisältöä kuin markkinoinnissa tai viestinnässä. Silti kilpailemme huomiosta julkisuudessa. ”Sisältömarkkinointi pelastaa maailman”. ”Markkinointi on väärin ymmärretty”. ”Ilman viestintää, ei ole mitään”. Mitä me oikein tahdomme sanoa ja kuuleeko kukaan?

Asiakas sitoutuu, kun hän saa kysyä, myös tyhmiä, häntä kuunnellaan, hänelle vastataan ymmärrettävästi ja hän voi osallistua. Kyse on vuorovaikutuksesta. Palvelumuotoilussa olennaista on ymmärtää asiakkaan todellinen, kouriintuntuva palvelun tarve. Miten sen muuten voi tietää kuin rakentamalla sellainen vuorovaikutuksen malli, jolla asiakkaan tarve tulee ymmärrettäväksi, näkyväksi?

On viisasta etsiä tarpeellista tietoa

Kysyvä löytää, sanotaan, mutta unohdammeko itse kysyä olennaisia kysymyksiä kiireessä ja infoähkyssä? Kaikki hyvä alkaa, kun ihan ensimmäiseksi kysyy itseltään: minkä tiedon minä tarvitsen? Kokeile, kun seuraavan kerran selaat Twitterissä otsikoita tai katselet puhuvia päitä.

Ihminen saa olla itsekäs. Asiakas saa olla itsekäs. Ei ole sen viisaampaa kuin etsiä tietoa, joka on itselle arvokasta, tarpeellista. Kenenkään ei tarvitse pelata kertakäyttöinformaation flipperiä, jos se ei tuota lisäarvoa. Eikä kenenkään tarvitse myöskään käyttää aikaansa epärelevanttiin vuorovaikutukseen, jos se syö enemmän kuin ruokkii.

Kysymykset ovat valtavan arvokkaita tiellämme parempiin palveluihin ja parempaan arkeen. Kysymykset auttavat tuotekehittäjää, palvelumuotoilijaa, toimitusjohtajaa. Ne auttavat myös viestijöitä kiteyttämään olennaisen tiedon ymmärrettävään muotoon. Kysyjä ansaitsee erityiskohtelun.

 

FT Elina Melgin, toimitusjohtaja, tutkija

ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry

Digitaalinen aineistonhallinta kasvaa kanssasi

Sähköisen omaisuuden hallintaan on tarjolla monenlaisia apuvälineitä. Kevyet ratkaisut ovat Dropboxin ja Google Driven kaltaisia yksinkertaisilla jakeluominaisuuksilla varustettuja pilvipalveluja, jotka keskittyvät tiedon varastoimiseen ja varmuuskopiointiin. Toista ääripäätä edustavat täysveriset digitaaliset aineistonhallintajärjestelmät kuten Gredi Content HUB, jotka ovat ylivoimaisia, kun käyttäjiä tai tiedon lähteitä ja dataa on runsaasti. Kirjasimme muutamia vinkkejä, joilla löydät tästä viidakosta parhaiten tarpeitasi vastaavan työkalun.

 Yrityksesi koko ja liiketoiminnan laatu vaikuttaa siihen, millaista sähköistä omaisuutta organisaatioosi karttuu. Esimerkiksi tuotevetoisessa laajan tarjooman bisneksessä tuotetiedon oikeellisuuden, ajantasaisuuden ja saavutettavuuden merkitys korostuu. Mitä isompi ja kansainvälisempi yritys, sen haasteellisempaa on säilyttää brändin ja markkinointiviestinnän yhtenäisyys. Myös pienessä firmassa brändi-ilmeen mukaisen markkinointimateriaalin tuottaminen ja jakelu voi olla liiketoiminnan kriittinen tekijä, jos yhteistyötahoja ja jakelukanavia on lukuisia ja niiden materiaalin tarve moninaista. Digitaalisten aineistonhallintapalvelujen brändinhallinnan, työnkulkujen automatisoinnin ja tiedon lähteiden hallinnan työkalut pääsevät tällaisessa ympäristössä näyttämään todelliset kyntensä.

Nyrkkisääntönä voi pitää, että hallinnoit aineetonta omaisuuttasi millä tavalla tahansa, sähköisen alustan tulee ainakin tukea aineistojen yhteiskäyttöä ja tarjota yksi selkeä paikka sähköisen omaisuutesi tallennukseen.

Kevyimmät pilvipalvelut täyttävät useimmiten nämä kaksi ehtoa. Pääset eroon satunnaisista kovalevyn kulmilla pyörivistä tiedostoista ja saat varmuuskopioitua aineistosi automaattisesti. Myös aineistojen jakelu onnistuu tyydyttävästi, kunhan käyttäjä tietää, mitä on tekemässä. Varsinaiset digitaaliset aineistonhallintajärjestelmät sen sijaan ”ajattelevat” puolestasi ja ohjaavat vähemmän käsityötä vaativiin toimintatapoihin. Erityisesti brändinhallinta sekä markkinoinnin, myynnin ja viestinnän rutiinit helpottuvat ja nopeutuvat. Samalla lyhennät tuotteidesi ja palvelujesi time-to-market-aikaa.

Listasimme aineistonhallintajärjestelmien selkeimmät edut, joiden pohjalta voit arvioida, onko tehokkaasta digitaalisesta aineistonhallintapalvelusta riittävää hyötyä bisneksellesi:

 • Yksi näkymä kaikkeen sähköiseen omaisuuteesi. Useimmissa yrityksissä aliarvioidaan hajalleen eri järjestelmiin levinneen tiedon hallinnointikustannuksia. Digiviisas ostaja keskittää tiedon tallennuksen ja jakelun yhteen sovellukseen ja minimoi aineistojen etsimiseen kuluvan ajan. Huippuunsa hiottuna integroit digitaaliseen aineistonhallintahubiisi kaikki tiedon lähteet, kuten tuote- ja asiakastietojärjestelmäsi. Pääset yhdellä sisäänkirjautumisella käsiksi kaikkeen sähköiseen omaisuuteesi. Poistat päällekkäisyyksiä ja säästät työaikaa, kun päivitetty tieto siirtyy automaattisesti järjestelmästä toiseen tai vaikkapa nettisivuillesi.
 • Ajantasaisen ja oikean tiedon löytäminen ja jakaminen. Tehokas haku nopeuttaa tiedon löytämistä. Edistyneimmissä aineistonhallintapalveluissa tekoäly tunnistaa esimerkiksi kuvien sisällön ja tuottaa automaattisesti metatietoa aineistoihisi. Tiedostojen jakamiseen on tarjolla laajemmat vaihtoehdot kuin yksinkertaisimmissa materiaali- ja kuvapankkisovelluksissa. Pystyt säätelemään käyttöoikeuksia käyttäjä- ja ryhmäkohtaisesti ja luomaan personoituja näkymiä tietoosi. Voit myös mitata sähköisen omaisuutesi käyttöastetta sekä hyödyntää tietoa liiketoiminnassasi ja aineistonhallintarutiiniesi kehittämisessä.
 • Aineistojen kommentointi ja hyväksyntä. Kun keskität työn alla olevien dokumenttien kommentoinnin aineistonhallintapalveluusi, sähköpostisi ei enää tukkeudu pitkistä viestiketjuista ja isoista liitteistä. Kommentointirutiinisi tehostuvat, kun käytössäsi on kunnon työkalut ja keskustelu koottuna yhteen paikkaan. Viimeisimmät versiot ovat koko organisaatiosi käytössä ajasta ja paikasta riippumatta.
 • Yhtenäisen brändi-ilmeen hallinta. Myös brändinhallinnan rutiinit helpottuvat, kun keskität aineistosi yhteen paikkaan. Jos käytössäsi on aineistonhallintapalvelun brändihallitut dynaamiset tuotepohjat, materiaalien ulkoasu säilyy aina sisällön muokkaajasta riippumatta visuaalisen ilmeesi mukaisena. Organisaatioissa, jotka toimivat usealla paikkakunnalla tai eri maissa, dynaamiset tuotepohjat vähentävät erityisen paljon tarpeetonta viestintää pääkonttorin markkinointiosaston ja haarakonttorien välillä.
 • Sisällöntuotannon time-to-market-aikaa lyhentävät työkalut ja toimintamallit. Dynaamisten tuotepohjien avulla voit hajauttaa markkinointimateriaalisi personoinnin lähelle loppuasiakasta. Aineistonhallinnan työkaluilla myös yhteistyökumppanisi voivat tuottaa brändi-ilmeesi mukaista myynti- ja markkinointimateriaalia juuri silloin, kun tarvitsevat. Materiaalipyynnöt eivät enää jää makaamaan markkinointiosastosi työjonoon tai lähde aikaa vievälle kierrokselle mainostoimistoosi. Saat joustavasti materiaalintuotannosta kilpailuedun jakelukanavaasi. Säästät myös omia markkinointiresurssejasi, kun ulkoistat osan aineistontuotannostasi jälleenmyyjillesi.

Viritetty aineistonhallintahubisi huolehtii automaattisesti myös markkinointiviestiesi ja tiedotteittesi julkaisun ja versioinnin eri kanaviin. Voit esimerkiksi lähettää julkaisuvalmiin aineiston yhdellä napin painalluksella painoon tai sähköiseen mediaan, ajastaa julkaisut ja säädellä viestiesi esilläoloaikaa. Vapautat markkinoinnin asiantuntijoittesi työaikaa perusrutiineja arvokkaampiin työtehtäviin.

Lataa uusi Digitaalinen ekosysteemi -opas tästä.

Rakenna brändisi kestävälle alustalle

Vastuullinen brändistrategia huomioi sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristötekijät. Kestävään kehitykseen perustuva brändi ohjaa kuluttajia vastuullisiin valintoihin. Pelkkä viherpesu ei tee brändistä vastuullista, vaan nykyasiakas odottaa aitoutta. Aloita siitä, että tunnistat ja valitset kestävän kehityksen periaatteista juuri omalle brändillesi tärkeimmät elementit.

 

Kestävä kehitys on kehitystä, joka vastaa vaatimuksiimme ilman, että se pakottaa tulevat sukupolvet tinkimään omista tarpeistaan.

Brundtlandin raportti 1987

 

Uuden sukupolven kuluttajat etsivät brändejä, jotka noudattavat sosiaalisen ja taloudellisen kestävän kehityksen periaatteita ja huolehtivat tuotantoketjujensa läpinäkyvyydestä ja vastuullisuudesta. Tutkimusten mukaan etenkin milleniaalit tekevät valintojaan eettisin perustein ja edellyttävät yrityksiltä sosiaalista vastuunkantoa.

Vastuullisen liiketoiminnan suuri taloudellinen hyöty koituu asiakkuuden elinkaaren pidentymisestä. Asiakkaat maksavat vastuullisista brändeistä ekstraa ja sitoutuvat niihin pitkäksi aikaa. Brändin arvo ja tuotto kasvavat.

Vastuullisen brändin rakentaminen vaatii pitkäjänteistä työtä. Parhaiten onnistut, jos otat kestävän kehityksen ja vastuullisuuden osaksi yrityksesi strategiaa. Brändisi ei voi olla ympäristöystävällinen, jos tuotteesi tai palvelusi tuotantoprosessit tai jakelukanavat kuormittavat ympäristöä. Yhteiskuntavastuu edellyttää yritykseltäsi esimerkiksi läpinäkyvyyttä ja työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtimista.

Mitä paremmin tunnet asiakkaittesi tarpeet, ostokäyttäytymisen ja arvomaailman, sitä onnistuneemmin määrittelet brändisi ydinarvot. Jos kohderyhmäsi arvostaa brändissäsi suomalaisuutta, nosta tavoitteeksi tuotantoketjusi korkea kotimaisuusaste.

Pakkausmateriaalin vähentäminen tai muuttaminen biohajoavaksi, kierrätettävyys ja tuotteen korjattavuus tai hiilidioksidipäästöjen rajoittaminen ovat ympäristövastuullisia keinoja. Asiakkaasi kertovat, mikä toimii parhaiten juuri sinun brändisi kohdalla. Säilytä brändilupauksessasi aitous ja rehellisyys. Some-ajan tarkat kuluttaja julkistavat epäkohdat nopeasti ja kerran menetettyä mainetta on vaikea paikata.

Taloudellisesti vastuullinen toiminta lisää sosiaalista ja ympäristövastuullisuutta. Kun tehostat prosessejasi ja resurssiesi käyttöä, säästät aikaa, rahaa ­ja usein energiaakin – ja samalla ympäristökuormituksesi pienenee. Työntekijöidesi hyvinvointiin ja koulutukseen satsaamalla parannat työssä viihtyvyyttä ja sitoutat henkilökuntaasi pitkäaikaisiin työsuhteisiin. Samalla säästät rekrytointikuluissa.

Näin digitaalinen aineistonhallinta tukee sinua vastuullisen brändin rakentamisessa:

 • Tehosta rutiinejasi ja säästä työaikaasi. Kerää kaikki olemassa oleva brändiaineistosi yhteen paikkaan digitaaliseen aineistonhallintajärjestelmään. Integroi aineistonhallintajärjestelmääsi myös muut tiedon lähteesi, niin saat yhden näkymän kaikkeen aineettomaan omaisuuteesi. Automatisoi tiedonkulkuja järjestelmiesi välillä linkittämällä esimerkiksi tuotetiedot ja tuotekuvat toisiinsa.
 • Vähennä päällekkäistä työtä ja ota käyttöösi brändihallitut tuotepohjat. Luo brändisi mukaiset esite- ja muut tuotepohjat digitaalisen aineistonhallinnan työkaluilla. Levitä brändihallitut aineistosi koko organisaatiosi käyttöön ja kerää eri yksiköiden tuottama materiaali aineistopankkiisi muiden hyödynnettäväksi.
 • Jaa työvälineesi ja sisältösi verkostosi kanssa. Tuota sisältö pohjiisi ja luo brändihallittua julkaisukelpoista materiaalia ilman ulkopuolista apua. Avaa kumppaneillesi pääsy aineistonhallintajärjestelmääsi, jolloin he voivat tuottaa itse tarvitsemansa brändi-ilmeesi mukaiset materiaalit. Samalla brändiviestisi monistuu ja leviää, vaikket itse tee mitään.

Lataa uusi Digitaalinen ekosysteemi -opas tästä.

Vastuullinen sähköinen alusta on ekosysteemisi kivijalka

Toimivan digitaalisen ekosysteemin taustalta löytyy sähköinen alusta, jonka valinta on yksi tärkeimmistä päätöksistä. Alusta yhdistää ekosysteemin jäsenet ja asiakkaat. Tieto ja sisällöt kulkevat alustalla kaikkiin suuntiin ja sitoutuneet asiakkaat tuottavat sisältöä. Esimerkki tällaisesta alustasta on Facebook, jonka toiminta perustuu käyttäjien tuottamaan sisältöön.

Sähköisen alustan valinta naulaa ekosysteemin menestymisen edellytykset pitkälle tulevaisuuteen. Mitä tehokkaampi ja luotettavampi alusta on, ja mitä enemmän se houkuttelee ja koukuttaa käyttäjiään, sitä paremmin ekosysteemi toimii, tuottaa ja hyödyttää jäseniään.

Alustaa valittaessa kannattaa miettiä vastuullisuutta. Tiedostavat asiakkaat vaativat, että yhteistyökumppaneiden liiketoiminta on kestävän kehityksen periaatteiden mukaista. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuunsa kantava alustatoimija voi tuoda todellista kilpailuetua ekosysteemiisi. Myös alustan kotimaisuudella on merkitystä. Vastuullisuus ei ole pelkkää viherpesua tai imagotekijä, vaan liiketoimintaa tehostavien ja tuottoa kasvattavien toimintamallien ja ratkaisujen omaksumista organisaation käyttöön.

Vastuullisuudesta on tullut varteenotettava houkutin myös rekrytoinnissa. Työntekijät etsivät yhä useammin työnantajia, joiden arvomaailma heijastaa heidän omaansa. Tiedostava, kestävään kehitykseen arvonsa perustava yritys houkuttelee ja sitouttaa työntekijänsä.

Sähköiset alustat tuottavat lisäarvoa, kun niiden tietoa hyödynnetään järjestelmällisesti ja laajasti. Tiedon avulla linkität yrityksesi ja palvelusi sekä vastaat sujuvasti asiakkaasi tarpeisiin.

Alusta tehostaa asiakaspalautteen keräämistä. Ne seuraavat ja analysoivat käyttäjädataa herkeämättä. Älykäs ekosysteemi perustaa päätöksentekonsa asiakastietoon arvailujen ja musta tuntuu -pohdiskelun sijaan. Perinteiset tiedon ja toimintojen portinvartijat käyvät tarpeettomiksi, jos käyttäjät pääsevät itse vaikuttamaan tuote- ja palveluvalikoimaan.

Vastuullinen alustatoimija ymmärtää käyttäjiään ja helpottaa heidän rutiinejaan. Siksi käyttäjät sitoutuvat perinteisiä malleja pidempiin asiakassuhteisiin ja asiakkuuden elinkaaren aikainen tuotto kasvaa. Hyvin toimivat sähköiset alustat muuttavat bisneksesi perusrakenteita, kuten logistiikkaketjuja. Tuotteiden ja palveluiden ei tarvitse enää olla yrityksesi varastossa tai tuottamia, vaan ne voidaan tilata ja tuottaa tosiaikaisesti sieltä, missä niitä on kulloinkin kätevimmin saatavilla.

Yksi erinomainen ehdokas ekosysteemisi sähköiseksi alustaksi on digitaalinen aineistonhallintajärjestelmä, johon integroit kaikki muut kriittiset dataa tuottavat järjestelmäsi. Gredi Content HUB keskittää pääsyn arvokkaaseen aineettomaan omaisuuteesi, poistaa turhia rutiineja ja säästää tiedon ja aineistojen etsimiseen kuluvaa aikaa.

Säästät ympäristöä, kun sähköistät ja automatisoit prosessejasi sekä hyödynnät tehokkaasti sähköisiä kanavia. Digitaalisella aineistonhallinnalla vähennät esimerkiksi painetun markkinointimateriaalin, perinteisen viestinnän ja paikasta toiseen liikkumisen tarvetta.

Lataa uusi Digitaalinen ekosysteemi -opas tästä.

Ekosysteemin arvoverkko moninkertaistaa ansaintasi

Digitalisaatiossa uudet, ketterät toimijat pyyhkivät pöytää perinteisiin nojaavilla kilpailijoillaan. Sähköinen alustatalous ja ekosysteemiajattelu valtaavat markkinoita. Moni markkinahäirikkönä aloittanut alustabisnes, kuten Amazon tai Airbnb, on kasvanut nopeasti alansa merkittäväksi toimijaksi. Perinteisiin arvoketjuihin nojaavat yritykset ovat helisemässä, kun kilpailijoiden ekosysteemin arvoverkko moninkertaistaa bisnesmahdollisuudet.

Digitaalinen ekosysteemi muuttaa ansaintalogiikkaa. Arvo ei synny enää vaiheittain etenevässä tuotantoputkessa tuottajasta loppukäyttäjään. Ekosysteemin arvoverkossa tulos kasvaa samanaikaisesti, useissa paikoissa ja monin eri tavoin. Alustat ulottavat lonkeronsa laajalle ja tarjoavat perinteisiä kanavia enemmän mahdollisuuksia – ja asioiden monimutkaistuessa myös haasteita, joita ei ratkaista perinteisin keinoin.

Ekosysteemit yhdistävät hyvinkin erilaisia toimijoita, toimintoja, palveluja ja tuotteita. Parhaimmillaan tämä monialaisten toimijoiden verkosto vastaa nopeasti asiakkaiden tarpeisiin ja luo uutta tarjontaa yhdistelemällä verkoston osaamista innovatiivisesti. Toimiva digitaalinen ekosysteemi tuottaa hyötyä kaikille jäsenilleen, joihin kuuluvat ihannetilanteessa myös tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen aktiivisesti osallistuvat loppukäyttäjät.

Rahan lisäksi verkostossa liikkuu tietoa ja muuta liiketoiminnalle merkityksellistä aineetonta omaisuutta. Jotta verkoston moninaisuus ei muutu kaaokseksi, ekosysteemi tarvitsee sähköisen alustan. Se tukee verkoston sisäisen ja ulkoisen tiedon, datan, sisältöjen ja viestien kulkua. Laadukas, vastuullinen sähköinen alusta ohjaa käyttäjiään parhaisiin toimintamalleihin ja monistaa jäsentensä arvokkainta osaamista muiden ulottuville.

Ekosysteemi perustuu keskinäiseen luottamukseen. Mitä avoimemmin jäsenet jakavat resurssejaan ja liiketoimintadataansa, sitä tehokkaammaksi ja tuottavammaksi ekosysteemi voidaan hioa. Esimerkiksi avaamalla kustannusrakenteitaan ja prosessejaan verkoston jäsenet voivat hakea keskuudestaan tehokkaimmat ja taloudellisimmat toimijat. Muutos ajattelussa on suuri: ekosysteemimallissa perinteiset liikesalaisuudetkin kannattaa toisinaan avata muille, jotta niistä saadaan suurin yhteinen hyöty irti.

Arvo ei muodostu ekosysteemeissä aina samalla tavalla. Perinteisen arvoketjun vaiheita voidaan ohittaa kokonaan ja poistaa turhia välikäsiä.  Yhden toimijan menestys tuo hyötyä kaikille verkostoon kuluville. Tuottavuus lisääntyy, kun verkosto luo arvoa yrityksen tuottaman arvon lisäksi.

Pienten toimijoiden yhteenliittymät voivat haastaa isot toimijat ja saavuttaa menestystä ketteryydellä ja innovatiivisuudella. Kun arvoketjut murenevat, markkinahäiriköille avautuu mahdollisuuksia omia tuotantoketjun osia. Esimerkiksi Amazon mullisti kirjojen myynnin ja saneli uudet ehdot jakelubisnekselle. Yritys on sittemmin laajentunut muillekin verkkokaupan alueille, joissa toimitusnopeudella ja -varmuudella on merkitystä.

Digitaalinen ekosysteemi luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mutta tarvitsee vastuullisen sähköisen kasvualustan, jossa kaikkia jäseniä hyödyttävä arvonluonti on mahdollista.

Lataa uusi Digitaalinen ekosysteemi -opas tästä.

Yhteinen suunta – kohti vastuullista kasvua ja muutosta

Haastattelussa ProComin toimitusjohtaja Elina Melgin ja Gredin toimitusjohtaja Risto Pasanen haastavat viestinnän ammattilaiset ottamaan vastuun kasvusta ja muutoksesta.

Mitä kasvu kohti vastuullisempaa tulevaisuutta vaatii organisaatioilta? Mitä viestintätyön tulevaisuus edellyttää viestijältä? ProCom-päivässä 5.6.2019 Helsingissä luodaan satojen ammattilaisten voimin kokonaiskuvaa siitä, missä kaikkialla viestijää tänä päivänä tarvitaan ja miksi.

Miten kasvetaan vastuullisesti?

Käsite vastuullinen on monisyinen”, aloittaa ProComin Elina Melgin.

”Vastaan parilla esimerkillä. Kaiken liiketoiminnan tulee lähtökohtaisesti olla vastuullista. ProComille vastuullinen kasvu merkitsee esimerkiksi sitä, että kasvutavoitteet ja talous pysyvät balanssissa. ProComille vastuullinen kasvu merkitsee myös yksilön kasvua. Me koulutamme ja tarjoamme verkoston jäsenille neuvoja henkilökohtaiseen kasvuun. Käsite vastuullisuus tässä viittaa siihen, että olemme kuunnelleet jäsenten tarpeita ja toiveita, olemme osallistaneet jäsenkuntaa, ja tarjoamme sellaista vastuullista yksilötasoista kasvua, jolle on aitoa kysyntää”, Elina Melgin havainnollistaa.

”Mielestäni vastuullisuus luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia”, toteaa Gredin Risto Pasanen ”100% suomalaisomisteinen Gredi on yli 20 vuotta sitten perustettu nimenomaan vastuullisen kasvun periaatteille. Yrityksemme nimi Gredi tulee sanoista Green digital. Vastuullisuus alkaa pienistä askeleista. Vastuullinen yritys huolehtii henkilöstön sekä asiakkaiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta, sähköistää prosesseja ja tehostaa resurssien käyttöä. Gredille vastuullinen kasvu merkitsee liiketoimintamme tavoitteiden mukaista, jatkuvaa, kannattavaa kasvua, jossa huomioidaan aina tietoturva ja ekologisuus”, linjaa Risto Pasanen.

”Se merkitsee vastuullista kansainvälistä ja kotimaista kasvua tekevien asiakkaidemme brändin- ja aineistonhallinnan tarpeiden ja ideoiden huomiointia viestinnässä, myynnissä, tuotekehityksessä ja asiakaspalvelussa. Se on henkilöstömme loistavan osaamisen jatkuvaa kehittämistä ja tiimiemme ja ihmistemme hyvinvoinnin kasvattamista”, Risto Pasanen sanoo hymyillen aurinkoisesti.

ProCom-päivän parhaat puhujatärpit!

ProComin Elina Melgin odottaa itsekin innolla monipuolisen puhuja-arsenaalin lavalle tuovaa, inspiroivaa ohjelmaa. ”ProCom-päivän puhujakaartissa omia suosikkejani ovat Martti Hetemäki, koska saan häneltä aina pureskeltavaksi uutta yhteiskunnallista dataa; Suvi Widgren, koska rohkeasti avattu henkilökohtainen tarina koskettaa aina, sekä Lauri Reuter, koska biotekniikan tohtorilta löytyy tietoa, jota minulla ei ole, vielä. Uuden oppiminen on parasta.”

Saa kiehtovan vastauksen, kun Elinaa pyytää vinkkaamaan päivänpolttavimman aiheen, joka kohahduttaa ProCom-päivän yleisöä eniten. Olisiko rohkeus? Se kohahduttaa ihmisiä siksi, että he tietävät, että intohimon perässä meneminen edellyttää valtavaa rohkeutta. Ja juuri se tuo muutosta ja menestyksen.”

Ilmoittaudu nyt!

ProCom-päivää on järjestetty Suomessa vuodesta 1947, ensiksi Tiedottaja-päivän nimellä. Se on viestinnän vuoden ykköstapahtuma, jossa saat parhaat kontaktit ja uutta tietoa, vaikka jo luulit tietäväsi kaiken!

VUODEN 2019 PROCOM-PÄIVÄ ON LASIPALATSIN BIO REX -ELOKUVATEATTERIN TILOISSA 5.6.2019.

Suosittu viestinnän huipputapahtuma täyttyy vauhdilla! ProCom-ilmoittautumiset, ohjelman ja puhujat näet tästä.

Gredi on ProCom-päivän pääyhteistyökumppani. Tervetuloa Gredin standille keskustelemaan vastuullisesta 100% brändinhallinnasta, joka on elintärkeä viestinnän ammattilaisten päätehtävä! Nappaa kaikille viestijöille ideoita ja aitoa työniloa tarjoavat elävän viestintäelämän vinkit siitä, miten hallitset vastuullisesti brändiäsi paremmin kuin koskaan ennen, Gredin asiakkaat neuvovat.

Onko vain 1 minuutti aikaa?

Mitä kaikkea voisit tehdä nopeammin, jos käyttäisit Gredi Content HUBia? Sillä viestinnän, markkinoinnin ja myynnin ammattilaiset helpottavat työtään joka päivä. Katso 1 minuutin video, niin tiedät miten!

Katso video

Miten GDPR vaikuttaa hyvään aineistonhallintaan?

25.5.2018 voimaan astunut EU:n tietosuoja-asetus eli GDPR herättää viestintä- ja markkinointijohdossa vahvoja tunteita. Pursuiko meilisi yritysten lähettämiä “haluatko varmasti jatkossa meiltä yhteydenottoja” -kysymyksiä? Ruotsissa on tätä kirjoitettaessa tulossa ensimmäiset GDPR-tuomiot, ja Tivi uutisoi, että listalla on kaksi terveysyhtiötä, 13 liittojärjestöä, kolme julkisen liikenteen yhtiötä, viisi teleoperaattoria, viisi vakuutusyhtiötä, kolme pankkia ja 35 viranomaista. GDPR-asioissa on syytä olla tarkkana.

General Data Protection Regulationia eli GDPR:ää sovelletaan EU:n jäsenvaltioissa, niin ikään myös Suomessa. GDPR:n tavoite on yhtenäistää tietosuojatyötä EU-alueella ihmisten henkilötietojen osalta sekä digitaalisten sisämarkkinoiden kehittyminen. GDPR vahvistaa ihmisten oikeuksia henkilötietoja kerättäessä ja käsiteltäessä. Aineistonhallinnassa on oltava entistäkin tarkempana, koska erilaisissa aineistoissa olevaa henkilötietoa käsitellään käytännössä kaikissa yrityksissä.

GDPR:n lisäksi lait ja asetukset säätelevät

GDPR koskee kaikkia yrityksiä, joissa henkilötietoa käsitellään, toimipa yritys kuluttaja- tai yritysmarkkinassa. Lähtökohtaisesti yritys rekisterinpitäjänä on myös tiedon käsittelijä. Tietoja voivat käsitellä myös ulkoiset tahot, kuten asia usein on esimerkiksi pilvipalveluissa.

Henkilörekisteriksi luokitellaan käytännössä kaikki fyysiset tai digitaaliset formaatit, joilla henkilötietoa säilytetään ja käsitellään. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus informoida rekisteröityä paitsi tämän oikeuksista, myös henkilötietojen käsittelyä koskevista tiedoista.

Tällaisiin tietoihin kuuluvat muun muassa henkilötietoja sisältävien asiakirjojen säilytysajat. Osaa asiakirjoista on säilytettävä tietyn ajan, ja osaa aineistosta ei saa säilyttää kuin tietyn ajan. Näistä määrätään esimerkiksi työsopimus-, kirjanpito- ja henkilötietolaissa. Osa perustuu suosituksiin.

Suostumus ja omiin asioihin vaikuttaminen tärkeää

Yrityksen kannattaa suojata henkilötiedot esimerkiksi erilaisilla käyttöoikeuksilla ja erilaisilla roolituksilla. GDPR:n myötä yrityksen tulee pystyä osoittamaan, että henkilötiedon käsittelyyn on rekisteröidyn suostumus. Myös suostumuksen perumisen pitää olla mahdollista. Tästä syystä näet esimerkiksi sinulle tulevissa eri uutiskirjeissä peruuttamismahdollisuuden yhdellä klikkauksella.

Lyhyt muistilista yrityksen hyvästä GDPR-asioiden hoidosta

 • Kouluta henkilöstö GDPR-asioihin
 • Mieti valmiiksi, miten hoidat käytännössä yrityksen osoitus- ja ilmoitusvelvollisuuden
 • Laita rekisteri- ja tietosuojaselosteet ajan tasalle
 • Turvaa rekisteröityjen oikeudet varautumalla tietopyyntöihin ja niihin vastaamiseen
 • Kerro henkilöstölle kriisiviestintäsuunnitelma – eli mitä tehdään, jos tietoturvaloukkaus tapahtuisi

GDPR:n suurin muutos aiempaan tietosuojalainsäädäntöön on osoitusvelvollisuus. Enää ei riitä, että yritys tai organisaatio noudattaa tietosuojalainsäädäntöä, vaan sen on pystyttävä myös osoittamaan se. Osoittaminen onnistuu erilaisten tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevien dokumenttien avulla, kuten tietosuojaselosteella ja tietoturvaohjeilla.

Rekisteröidyillä on oikeus tarkastella omia henkilötietojaan, oikaista niitä ja pyytää niiden poistoa. Tietopyyntöön on vastattava kuukauden sisällä.

Yrityksesi henkilöstö on syytä kouluttaa näihin asioihin, jotta jokainen tietää, miten toimia.

Mitä tehdä, jos kriisi iskee?

Pörssiyhtiöissä työskentelevät viestinnän ammattilaiset tietävät, että pörssitiedottamisella on omat säädöksensä, joiden mukaan on toimittava. Oleellista on tiedonjakamisen oikeellisuus, yhdenmukaisuus ja samanaikaisuus. GDPR:n ilmoitusvelvollisuuden mukaan rekisterinpitäjällä, eli käytännössä joka yrityksellä, on velvollisuus ilmoittaa tietosuojaloukkauksista Tietosuojavaltuutetun toimistoon 72 tunnin kuluessa.

Hyvää kriisiviestintää on esimerkiksi se, että yrityksen toimitusjohtaja astuu reilusti mediaan heti, kertoo, mitä on tapahtunut, mitä asialle on tehty, ja mitä on tarkoitus tehdä, ettei vastaavaa tapahdu.

Kyseessä on vakava brändinhallintaa ja yrityksen koko liiketoimintaa koskeva asia, koska kriiseissä voi mennä yrityksen maineen lisäksi rahat. Kyseessä on vakava brändinhallintaa ja yrityksen koko liiketoimintaa koskeva asia, koska kriiseissä voi mennä yrityksen maineen lisäksi rahat. 

Tietosuojavaltuutettu voi määrätä hallinnollisia sakkoja yritykselle jopa 20 miljoonaa euroa tai 4 % yrityksen edeltävän tilikauden vuotuisesta maailmanlaajuisesta kokonaisliikevaihdosta, sen mukaan, kumpi näistä on suurempi.

Huomioi GDPR myös yrityksesi ekosysteemissä

Oman yrityksen lisäksi koko kumppaniverkostosi on syytä toimia GDPR:n mukaan, kun EU:ssa toimitaan. GDPR on huomioitava myös integroitaessa järjestelmiä toisiinsa, ja esimerkiksi kun automatisoidaan markkinointia ja myyntiä.

Gredin asiakkaiden sähköiset aineistot ovat 100% tietoturvallisesti samaan konserniin kuuluvan DataCenter Finlandin konesaleissa Suomessa.

Me Gredissä opastamme, kuinka Gredi Content Hubilla tuodaan tarvittavat aineistot tietoturvallisesti ja GDPR huomioiden kaikkien tietoja tarvitsevien saataville. Gredi Content Hubilla tallennat, hallitset, löydät ja arkistoit, versioit, kommentoit, personoit ja hyväksyt, sekä jaat ja julkaiset kätevästi tietoa.

Opastamme sinulle hyvät toimintamallit, työvälineet ja osaamisen, joiden avulla tuot kaiken tarpeellisen tiedon kaikkien ulottuville GDPR huomioiden. Kerromme, miten automatisoit tiedon käsittelyyn liittyviä prosesseja tietoturvallisesti, ja kuinka helpotat tiedon yhteiskäyttöä. Gredi auttaa sinua kokemuksella ja innolla. Ota yhteyttä, niin olemme apuna ja käytettävissä. Laita viesti myynti@gredi.fi tai soita 010 778 7100. Gredi Content Hub – Saat enemmän aikaan.

 

Lue myös miten Tekoäly helpottaa ja nopeutaa digitaalista aineistonhallintaa.

Miten tunnistat sähköisen omaisuutesi arvoa nakertavat ongelmat?

Sähköinen omaisuutesi ei tuota mitään, jos se makaa unohdettuna verkkolevyn kulmalla. Saatat investoida suuria summia uuden tiedon hankkimiseen, mutta olemassa olevien tietojen käytettävyydestä ei huolehdi kukaan. Oletko jo tunnistanut oman organisaatiosi tiedonhallinnan vahvuudet ja heikkoudet?

Käyttäjä ei aina tiedä, onko yrityksessäsi jo hänen tarvitsemaansa tietoa. Jos tiedon etsiminen tai selaaminen on hankalaa, ei tieto koskaan löydä tietään käyttäjälle. Silloin tietoon investoimasi eurot ovat eivät tuota toivotulla tavalla. Tieto vaatii usein jalostamista ja yhdistelyä, jotta siitä syntyy liiketoiminnalle hyödyllistä informaatiota. Vaikka käyttäjät tiedot löytäisivätkin, voi hajanaisen tiedon yhdistely viedä niin paljon aikaa, että homma jää tekemättä.

Tiedonhallinnan tarkoituksena on tuoda sähköinen omaisuutesi tietoturvallisesti kaikkien saataville ja helpottaa tiedon käyttöä. Sen avulla huolehdit myös syntyvän tiedon tallentamisesta, hallittavuudesta, arkistoimisesta ja löydettävyydestä.

 

Tiedon- ja Digitaalisen aineistonhallinta korjaamaan rahojasi rohmuavia tuottavuussyöppöjä, kuten:

 

 • Tiedon etsimiseen kuluu paljon aikaa. Tiedot ovat levällään useissa paikoissa, joista niiden hakeminen on hankalaa. Metadata ja luokittelu ovat puutteellisia, eivätkä hakutyökalut palvele käyttäjien tarpeita.
 • Digitaalinen aineistonhallinta ei palvele kaikkia. Järjestelmä ei ole joko käytössä, sinne ei ole tallennettu ajantasaisia tai usein käytettyjä tietoja, tai käyttäjien aineistonhallinnan osaaminen on puutteellista.
 • Tieto on hajallaan integroimattomissa järjestelmissä. Tuotetiedot ovat yhdessä järjestelmässä, bränditiedot toisessa ja asiakastiedot kolmannessa. Tarvittavan tietokokonaisuuden koostaminen voi vaatia paljon käsityötä, jos järjestelmät eivät keskustele automaattisesti keskenään.
 • Aineistoa katoilee. Jos tiedostot ovat tallessa vain levyjärjestelmässä, saattavat käyttäjät siirtää tai vahingossa tuhota tärkeitä tietoja. Tiedon palauttaminen tai alkuperäisten lähteiden etsiminen syö arvokasta työaikaa tuottavilta tehtäviltä.
 • Tiedonhallinta on siiloutunutta. Yksiköt tai yksittäiset henkilöt tuottavat tietoa omiin tarpeisiinsa, mutta eivät jaa tai viesti käytettävissä olevasta tiedosta muille. Päällekkäinen työ nakertaa tuottavuutta.
 • Tieto ei ole helposti saatavilla silloin, kun sitä tarvitaan. Tietoa ei ole julkaistu sitä tarvitseville, jolloin aikaa kuluu materiaalin etsimiseen sekä oikeiden vastuuhenkilöiden etsiskelyyn ja tavoitteluun.Lisäksi tiedon säilöntäpaikkaan on syytä kiinnittää yhä enemmän huomiota, jotta kaikki tietoturvaan ja sen saatavuuteen liittyvät määreet sekä vaateet tulee huomioitua digitaalisen omaisuuden arvon-nousun kannalta.

Kun haluat nostaa sähköisen omaisuutesi tuottavuutta, tarvitset, toimintamalleja, työvälineitä ja osaamista, joiden avulla tuot tiedon kaikkien ulottuville, automatisoit tiedon käsittelyyn liittyviä prosesseja ja helpotat tiedon yhteiskäyttöä.

Gredi auttaa sinua innolla näissä asioissa, joten älä epäröi ja ota heti yhteyttä, niin olemme apuna ja käytettävissä myynti@gredi.fi tai puh. 010 7787100.

Lue myös miten Tekoäly helpottaa ja nopeutaa digitaalista aineistonhallintaa.

Yksinkertaista markkinointia, moninkertaistat tuloksia

Helposti sanottu ja nykyään vielä helpommin tehty

Mahtimenestyksen saaneessa Myyntikapina-seminaarissa ja samannimisessä kirjassa Mika D. Rubanovitsch kysyy, korvaako kone ihmisen myyntityössä? Mestarillisesti Ruba ohjaa myynti- ja markkinointipäättäjät digitaaliseen maailmaan, ja vastaa asettamaansa kysymykseen. Me Gredillä vastaamme, että kone ei korvaa loistavia ihmisiä myynti- eikä markkinointityössä, mutta kone auttaa ihmisiä tekemään työt tehokkaammin, paremmin, nopeammin ja turvallisemmin. Sekä moninkertaisesti tuloksellisemmin. Kerromme muutaman esimerkin.

Miten se tehdään?

Markkinointiasi voit yksinkertaistaa siten, että otat yhteyttä Grediin. Me näytämme, miten yksinkertaistat markkinointiasi digitaalisen aineistonhallinnan avulla. Digitaalisen aineistonhallinnan tehokkain työkalu on Gredi Content Hub. Sen avulla teet sujuvaa brändinhallintaa, fiksua aineistojen ja tuotetietojen hallintaa sekä älykästä arkistointia. Sen avulla automatisoit markkinointia ja hyödynnät tekoälyä.

Esimerkki 1: Näin säästät satojatuhansia euroja

Kansainvälisen, 30 maassa toimivan yrityksen käytössä on koko markkinoinnin arsenaali. Töitä tehdään myös somessa, 12 kielellä. Mainostoimistolaskutus on miljoonia, ja yrityksessä käynnistyy vuoden aikana 300 markkinointikampanjaa.

Gredin digitaalisen aineistonhallinnan avulla yrityksen säästöt ovat 660.000 euroa vuodessa. Tekoäly ja automaatio tekevät rutiiniduunit. Kun Digiviisaaseen Gredi Content Hubiin lisätään esimerkiksi kuva tai video, palvelu luo tekoälyyn pohjautuvan kuvantunnistusteknologian avulla aineistosta automaattisesti meta- ja tuotetietoja. Niistä palvelu indeksoi automaattisesti hakusanoja, ja liittää ne aineiston tunnistetiedoiksi. Ei enää kirjoitusvirheitä, ei enää rutiiniduunia. Ilmoitusversioita tehdessä työn laatu on loistavaa, koska dynaamiset pohjat estävät logojen, värien, fonttien ja muiden brändielementtien väärinkäytön. Näin arvokas brändi-ilme on sama Euroopassa, Aasiassa ja Amerikassa. Digiviisas yritys voi tehdä muutoksia reaaliaikaisesti 24/7 yön yli.

Esimerkki 2: Näin estät korvaamattomat aineistonkatoamiset

Kotimaisella kasvuyrityksellä on haastajan asema markkinoilla ja kovat kasvutavoitteet. Päätettiin panostaa markkinointiin. Firman markkinointi-ihmiset kiersivät ympäri Suomea kuvaamassa sadat markkinoitavat kohteet. Tuhansia kilometrejä ja kymmeniä hotelliöitä myöhemmin materiaali- ja aineisto-arkisto oli valmis.

Sitten hajosi serveri. Kaikki arvokkaat aineistot menetettiin, ja täytyi aloittaa alusta. Nyt tehtiin digiviisaasti. Ensin hankittiin Gredi Content Hub. Sen jälkeen kohteet kuvattiin ja aineistot tuotettiin uudelleen. Nyt ja jatkossa kaikki digitaaliset aineistot ovat jatkuvasti turvassa. Kuvia, logoja, tekstejä, videoita ja muuta sisältöä käytetään esitteissä, ilmoituksissa ja bannereissa helposti Gredin dynaamisten julkaisupohjien avulla. Yritys säästää kaikki mainostoimistokulunsa. Ja markkinointiväen yöunet.

Esimerkki 3: Näin teet omasta työstäsi helpompaa ja hauskempaa

Katosiko työnilo viimeksi, kun etsit kuumeisesti kampanjaan tarvittavia videoita ja kuvia verkkolevyltä, läppäriltä, muistitikuilta, älypuhelimelta ja työkavereilta? Eikä löydy. Tilanteesta ei ole paniikki kaukana. Deadline on deadline, ja kampanjailmoituksen versiot eri medioihin sekä firman some-postaukset on saatava kuntoon.

Gredi Content Hubilla olisit jo valmis. Sen avulla aineistot, kuten videot, kuvat, ilmoituspohjat ja monenmoiset kampanjamateriaalit ovat myös turvassa. Ne löytyvät yhdestä paikasta Gredi Contect Hubista työntekijöidesi, verkostosi, jälleenmyyjiesi ja mainostoimistokumppaniesi käyttöön 24/7. Helposti, nopeasti ja eri medioihin täsmälleen sopivassa, oikeassa muodossa. Brändi pysyy takuulla hallussa.

Mitäs jos kokeilisit?

Kokeilu on nyt helppoa, sillä me Gredillä annamme 100% tyytyväisyystakuun. Meillä on loistavia asiakkaita, jotka toimivat jo digiviisaasti. Lue lisää esimerkkejä elävästä elämästä: www.gredi.fi/asiakkaat

Haluatko nähdä omin silmin, miten Gredin yksinkertaisen loistava aineistonhallintapalvelu toimii? Kun näet, niin tajuat heti, mitä tässä hehkutetaan. Yksinkertaista markkinointia, moninkertaistat työn ilon.

Pyydä meidät käymään niin, näytämme sinulle.

Digitaalisesta aineistonhallinnasta dynaamiseen sisällönhallintaan

Digitaalisesta aineistonhallinnasta dynaamiseen sisällönhallintaan

Markkinointi ja viestintä on tänä päivänä kohdistetumpaa, automaattisempaa ja monikanavaisempaa kuin koskaan. Brändiautomaatio, markkinoinnin automaatio, digitaalista jalanjälkeä mittaava analytiikka ja viimeisimpänä teknologiana tekoäly (AI, Artificial Intelligence) mahdollistavat jo aineistojen automaattisen tunnistamisen, micro-tasoisen sisällön brandihallitun personoidun kohdistamisen eri kohderyhmään ja halutulle persoonalle. Aina oikeaan aikaan, oikealla sisällöllä ja oikeassa kanavassa. Lokaalisti, globaalisti ja jatkuvalla 24/7 periaatteella.

Digitaalisen aineistonhallinnan järjestelmät ovat kyllä vastanneet hyvin tähän modernin markkinoinnin vaateeseen. Markkinoinnin ja viestinnän aineistot ja lisäarvotiedot (meta- ja tuotetiedot) pysyvät niissä hyvässä järjestyksessä sekä jatkuvasti helposti löydettävissä, jaettavissa sekä julkaistavissa monikanavaisesti. Digitaalisen aineistonhallinnan järjestelmissä visuaalisten aineistojen kommentointi, automaattiset työnkulut ja projektinhallinnan ominaisuudet ovat mahdollistaneet tehokkaat työskentelytavat ja työnkulut. Integroinnit (input&output) tarvittaviin järjestelmiin löytyvät ja onnistuvat myös helposti.

Haasteena on kuitenkin edelleen, miten dynaamisesti hallinnoida markkinoinnin sisältöjä silloin, kun niitä pitää muokata reaaliaikaisesti paikasta ja ajasta riippumatta sekä useaan kanavaan samanaikaisesti. Tai miten pitää huolta siitä, että kaikki markkinointiviestintä on aina varmasti brändi-ilmeen mukaista, kun sen tekemiseen osallistuu yhä useampia tahoja – kumppaneita, asiakkaita, jälleenmyyjiä ja oman organisaation ihmisiä ympäri maailmaa. Ja ennen kaikkea miten tehdä kaikki tämä kustannustehokkaasti, helposti ja hallitusti.

Gredi Content Hub on perinteisen aineistonhallinnan lisäksi markkinoinnin sisältöjen dynaamisen hallinnan ratkaisu. Kuvat, videot, tekstit, tuotetiedot, muut erilaiset tiedostot ja formaatit muuttuvat käyttövalmiiksi kanavakohtaisiksi sisällöiksi, kun ne luovassa prosessissa muokataan asiakkaiden brändin ja strategian mukaisiksi, eri kanavissa julkaistaviksi sisällöiksi. Perinteisesti tähän prosessiin ovat osallistuneet asiakkaan oman organisaation lisäksi markkinointiviestintäkumppanit, digitoimistot ja eri kanavien asiantuntijatahot. Prosessi sinänsä toimii, mutta on usein monivaiheinen ja vie kallista aikaa ja rahaa.

Gredi Content Hub on markkinoinnin ja viestinnän digiviisas kokonaisuus silloin, kun

 • Time-to-market -vaade on nyt ja heti monikanavaisesti
 • Aktiviteetit pitää toteuttaa useassa lokaatiossa mahdollisimman reaaliaikaisesti
 • Sisällöt pitää tehdä samaan aikaan sekä räätälöidysti että brändihallitusti
 • Sisällön toteuttamiseen ja julkaisuun osallistuu monia eri tahoja
 • Tekeminen vaatii useamman kanavan haltuunottoa samanaikaisesti
 • Mitataanko tavoitteiden toteutumista kuukausitasolla?
 • Toimiiko ongelmien ratkaisuprosessi?
 • Ovatko käyttöoikeudet ajan tasalla?
 • Kokonaisuuden hallinta on tärkeää, eikä haluta tehdä päällekkäistä työtä

Mikään markkinoinnin ja viestinnän toimintamalli, työkalu tai järjestelmä ei yksin tee autuaaksi. Kun yritys haluaa menestyä markkinoinnissaan ja viestinnässään sekä parhaiten palvella asiakastaan, on kyky hallita ja yhdistää luovaa sisältöä eri kanavissa, palveluissa, järjestelmissä ja kohtaamispisteissä välttämätöntä. Sovitut toimintatavat jo sisällön tuottamisen virran alkumetreillä on ratkaisevan tärkeää. Eri järjestelmiä ja palveluita ovat mm. markkinoinnin automaatiojärjestelmä, verkkosivut, PIM-järjestelmä, eri kanavien julkaisujärjestelmät jne. sekä näihin hyvin integroituva dynaaminen sisällönhallintajärjestelmä Gredi Content Hub.

Bisneshyötyä digitaalisesta aineistonhallinnasta

Gredin aamiaisseminaari keräsi joukon eri alojen ammattilaisia, jotka haluavat kasvattaa liiketoimintansa tuottavuutta digitalisaation keinoin. Aamupäivän aikana keskusteltiin innokkaasti sähköisen aineistonhallinnan osaamiseen, toimintamalleihin ja työvälineisiin liittyvistä kysymyksistä ja mahdollisuuksista.

KONEen markkinointipäällikkö Mikko Sissalan tehtävänä on integroida sekä jaella aineistoja yli 60 maahan ja yli 50 000 käyttäjälle. Suomessa tuotettu materiaali tarjoillaandigitaalisen aineistonhallinnan sovelluksella siten, että se voidaan helposti lokalisoida ja uusiokäyttää erilaisissa kampanjoissa. Isoon organisaatioon mahtuu monentasoisia käyttäjiä ja järjestelmän pitää palvella kaikkia osaamistasosta riippumatta. KONEen koko brändiaineiston on oltava hahmotettavissa yhdellä silmäyksellä ja yksittäisten tiedostojen on löydyttävä heti. Hyvä digitaalisen aineistonhallinnan sovellus on Mikon mukaan siis sellainen, joka tarjoilee yksinkertaiset opasteet, hyvät hakutoiminnot ja selkeän rakenteen.

Tivian toiminnanjohtaja Mika Helenius esitti toiveen, että Suomessa käynnistettäisiin nykyistä enemmän merkittäviä tietoteknisiä hankkeita, jotka palvelisivat tietotekniikkaosaamisemme kehittämistä. Hän esitti huolensa myös liiketoimintajohdon digitalisaation liityvän näkemyksen puutteesta, joka hidastaa suomalaisten innovaatioiden syntymistä. Esimerkiksi ja mahdollisuudeksi Mika nosti alustatalouden. Tällä hetkellä ylivoimainen osa Googlen tai Applen kaltaisista ekosysteemeistä syntyy ja omistetaan Yhdysvalloissa. Nyt olisi hyvä aika Suomenkin sekä suomalaisten yritysten aktivoitua ja sännätä entistä suuremmalla tarmolla mukaan kansainväliseen kilpailuun.

Sanoma on tuottanut yli satavuotisen historiansa aikana lukuisan määrän suomalaisia liikuttaneita tarinoita. Sami Majaniemen tehtävä on turvata näiden miljoonien kuvien ja artikkeiden saatavuus Helsingin Sanomien lukijoille. Kriittisen sisältöpalvelun luominen vaatii laaja-alaista osaamista, jonka pitää kattaa satojen päivittäisten juttujen arkistointi sekä koko arkiston jakelu, tietoturva, alustateknologia, ylläpidon helppous ja käytettävyys. Vaikkapa viruksen aiheuttaman aineiston kaappaus, tuhoaminen tai lukitseminen ei yksinkertaisesti ole vaihtoehto.

Janne Kallio on huipputhriatlonisti ja kestävyysharjoittelun ammattilainen. Jannen juuri ilmestynyt kirja ’Treenaa tehokkaasti’ kertoo, miten teknologia voi auttaa kestävyyden parantamisessa. Osaamistaan ja kokemustaan Janne hyödyntää myös Suunnolla, missä hän kehittää digitaalisuuten perustuva palveluita ja tuotteita. Globaalin myyntiorganisaation palvelemisen ohella Janne miettii, miten liiketoiminta pysyy nopeutuvan ohjelmistokehityksen ja versiosyklin vauhdissa. Laitteen uusi ominaisuus kun saattaa syntyä nopeammin kuin siitä kertova markkinointivideo. Useita mahdollisuuksia uusien palveluiden kehittämiseen tarjoaa myös kaikki se tieto, jota Suunnon laitteet jatkuvasti käyttäjistään keräävät.

Gredin toimitusjohtaja Risto Pasanen tiivisti olennaisen päivän puheenaiheista:

 • Sähköisen omaisuuden arvoa ja siihen tehtyjen investointien, tuottavuutta sekä takaisinmaksuaikaa voi ja kannattaa mitata.
 • Automaatio kasvattaa sähköisen omaisuuden arvoa.
 • Integraatiot ja dynaamiset tuotepohjat ovat esimerkkejä keinoista, joilla digitaalinen aineistonhallinta jalostetaan tuottamaan rahaa.
 • Kriittinen liiketoimintatieto tarvitsee turvallisen ja nopeasti kehittyvän ympäristön.

Mitkä ovat oman digitaalisen aineistonhallintasi polttavat puheenaiheet? Kerro meille ajatuksesi  ja haasta meidät keskusteluun, jonka avulla parannat liiketoimintasi tuottavuutta.

Julkaisimme tilaisuudessa juhlavuoden kunniaksi 100 vinkkiä digitaalisesta aineistonhallinnasta. Voit ladata uunituoreen oppaan täältä.

Mistä digitaalisen omaisuutesi arvo syntyy?

digitaalinen omaisuusBrändiin tekemäsi investoinnit ovat merkittäviä. Tuote-esitteet, markkinointikampanjat, sisällöntuotanto ja muut markkinointiaktiviteetit nappaavat helposti kymmenyksen firmasi liikevaihdosta. Miten mittaat, että brändi-investointisi on tehokkaassa käytössä? Mikä on yrityksesi digitaalinen omaisuus? Ja mikä on sen arvo?

Digitaalinen omaisuus

Yksittäiset markkinointiponnistukset jäävät helposti kampanjan loputtua levynkulmalle happanemaan. Tehty työ ei ole helposti uudelleen käytettävissä, ja seuraava kampanja aloitetaan tyhjältä pöydältä.

Joudut valitsemaan eri tavoin hinnoitelluista ohjelmistoratkaisuista, joiden avulla hallitset tuote-, asiakas- ja markkinointimateriaaliasi. Näiden työvälineiden takaisinmaksulogiikka ei ole useinkaan selvä. Ja siihen päälle yrityksesi pitäisi vielä pystyä kehittämään toimintamalleja ja osaamista, joiden avulla saat sähköisen omaisuuden liittyvistä teknologiahankinnoista kaiken irti.

”Vain 36 % talouspäättäjistä oli sitä mieltä, että heidän yrityksensä teknologiainvestointien mittarit ymmärrettiin hyvin läpi yrityksen.”
– CFO Research Services

Hyvä kysymys on, millaisia mittareita digitaaliselle aineistonhallinnalle ylipäätään voi ja pitää asettaa.

Teknologian lisäksi investoit tyypillisesti toimintamallien kehittämiseen ja osaamiseen. Se tarkoittaa, että mittauksesi pitää kattaa järjestelmän käyttöasteen lisäksi muutakin.

Tässä muutamia esimerkkejä mittareista, joita voit helposti soveltaa omaan bisnekseesi:

 

 • Asiakkaat – Kysy asiakkaasi palautetta markkinointikampanjastasi ja arviota yrityksesi brändimielikuvaan perustuvasta suositteluhalukkuudesta Net Promoter Score -mallilla. Vertaile markkinointikampanjoidesi tehokkuutta ja huomioarvoa markkinointiautomaation mittareilla.
 • Työntekijät – Mittaa dynaamisten pohjien ja markkinointiaineiston käyttö/latausmääriä. Poista tai päivitä aineistot, joille ei ole kysyntää. Mittaa myös työntekijöiden tyytyväisyyttä työvälineisiin, toimintamalleihin ja osaamiseensa.
 • Prosessit – Mittaa markkinointimateriaalin ja tuote-esiteversioiden tuottamiseen kuluvaa aikaa. Mittaa myös viestinnän ja markkinoinnin toimenpiteiden taajuutta sekä kattavuutta tavoittavuutta asiakaskunnassa.
 • Tietoturva – Varmista, että aikataulutettu jakelu on käytössä sopivilta osin ja että jälleenmyyjäsi ja kumppanisi pääsevät käsiksi vain tarkoittamaasi aineistoon.
 • Järjestelmät – Mittaa työvälineidesi ylläpitokustannuksia, pienkehityshankkeiden kustannuksia, integraatiokustannuksia. Suhteuta investoinnit hyötyihin, kuten säästyvään työaikaan, ohjelmistoversioiden käyttöönoton nopeuteen ja uuden markkinointimateriaalin tuottamisen läpimenoaikaan.

Ota laskelmaasi mukaan myös tavoitettujen asiakkaiden määrä ja heidän palautteensa sähköisen aineistosi laadusta.

Eräs keskeisin sähköisen pääomasi tuottoon vaikuttava tekijä on, miten tehokkaasti pystyt uudelleenkäyttämään materiaalia, malleja ja sisältöä. Digitaalisen aineistonhallinnan keskeinen tavoite on uudelleenkäytettävyyden lisääminen esimerkiksi seuraavin keinoin:

 • Tehokas markkinointiformaatti lisää sähköisen pääomasi tuottoa kertaheitolla. Sen avulla julkaiset ja versioit kerran tuotetun sisällön kattavasti kaikissa kanavissa.
 • Valmiit työnkulut huolehtivat, ettei kallista työaikaa pala automatisoitavissa olevissa rutiinitehtävissä.
 • Dynaamisten sivupohjien avulla päivität sisältöä hetkessä, eikä sinun tarvitse versioida ja julkaista aineistoa käsityönä. Säästyt lukuisilta korjauskierroksilta ja tuotat kerralla oikean sisältöistä materiaalia.

Aseta sähköisen omaisuutesi tuottavuudelle ja vaikuttavuudelle mittarit. Automatisoi työnkulkuja ja tee useimmin käytetystä materiaalista dynaamiset sivupohjat. Laita sähköinen omaisuutesi tuottamaan silloinkin, kun vietät aikaasi höyhensaarilla.

Digitalisaatio kasvattaa sähköisen omaisuutesi käyttöarvoa

digitalisaatioDigitalisaatio lisää sähköisten toimintamallien osuutta liiketoiminnasta. Se tarkoittaa, että sähköisen omaisuutesi merkitys – ja toivottavasti myös arvo – kasvaa.

PricewaterhouseCoopers kysyi päättäjiltä*, mitä arvoa päättäjät odottavat saavansa digitalisaatiosta. Tärkeimpien vaikutusten lista näytti tältä:

 • 57 % uskoi kasvattavansa liikevaihtoaan
 • 12 % uskoi liiketoimintansa kannattavuuden kasvavan
 • 7 % oli kustannussäästöjen perässä
 • 10 % näki hyödyt asiakaskokemuksen parantumisesta
 • Vain 2 % näki merkittävien hyötyjen tulevan digitalisaatioon liittyvistä innovaatioista

Lista on yllättävän perinteinen siihen verrattuna, millaisia odotuksia digitalisaatiolle usein asetetaan. Syy vastausten maltillisuuteen paljastuu, kun PwC kysyi samoilta päättäjiltä, mikä estää heitä saavuttamasta suurempia hyötyjä digitalisaation avulla.

Listan kärkeen nousivat tutut haasteet:

 

 • Osaavien tiimien puute
 • Uusien ja vanhojen järjestelmien integraation puute
 • Joustamattomat prosessit
 • Vanhentunut teknologia
 • IT:n ja liiketoiminnan heikko yhteistyö

Työvälineet ovat vain yksi viidestä suurimmasta esteestä. Onnistuakseen liiketoiminnan ja yrityksesi omaisuuden tehokas sähköistäminen vaatii muutkin haasteet huomioon ottavan kehitysmallin. Toimintamallien virtaviivaistaminen tuottaa hyötyä yhtä paljon kuin työvälineet.

Täysimääräisiä hyötyjä ei synny, jos tärkeät taustajärjestelmät jäävät integroimatta digitaaliseen aineistonhallintaan. Asiakas- ja käyttäjäkokemus harvoin parantuvat, jos liiketoiminta ja tietohallinto eivät tavoittele samoja tuloksia. Uudet välineet ja prosessit jäävät helposti hyllyyn pölyttymään, jos niitä ei kukaan osaa tai halua ottaa käyttöön.

PwC:n tutkimus luetteli myös tekijöitä, joista tunnistat hyvin kotiläksynsä tehneen organisaation. Jos pystyt allekirjoittamaan oheisen listan, olet onnistunut kaatamaan keskeiset digitalisaatiota pidättelevät muurit:

 • Toimitusjohtajamme on digimuutoksen airut.
 • Digitalisaatiosta vastaavat liiketoimintapäättäjämme ovat mukana strategisessa päätöksenteossa.
 • Liiketoimintaa tukevaa digitalisaatiostrategiaamme kannatetaan myös päällikkötasolla.
 • Viestimme tavoitteista koko yrityksen tasolla.
 • Etsimme jatkuvasti sovelluksia uusille teknologioille ja hyödynnämme myös yrityksemme ulkopuolista osaamista.
 • Tavoittelemme digi-investoinneilla kilpailuetua.
 • Käytämme kaikkea keräämäämme dataa liiketoimintamme arvon kasvattamiseen.
 • Arvioimme säännöllisesti kehityshankkeisiin liittyviä tietoturvariskejä.
 • Olemme listanneet digitavoitteemme selkeäksi kehityksen tiekartaksi.
 • Mittaamme johdonmukaisesti teknologiainvestointiemme tuottoa.

Jos taas edellinen lista tuntuu vielä haaveelta, se olkoon hyvä tarkistuslista tuleville digitalisaatiohankkeillesi.

Valjasta digitalisaatio bisneksesi liikevaihdon ja kannattavuuden kasvattajaksi. Saat sähköiseen omaisuuteesi ladatun arvon irti, kun digitalisoit aikaa vievät rutiinit sekä kytket asiakkaasi ja kumppanisi sähköiseen ekosysteemiisi.

*Lähde: PWC Global Digital IQ Survey, 2015 ja 2017.

Paljonko haluat kasvattaa tuottavuuttasi?

kasvata tuottavuuttaSähköisen omaisuuden hallinta on asennekysymys. Laita kuntoon osaaminen, työvälineet ja toimintamallit, ja kasvata tuottavuutta.

Säästöjen ja tuottojen laskeminen on helppo aloittaa oheisen listan avulla. Se kuvailee tyypillisiä brändin ja digitaalisen aineiston hallintaan liittyviä tehtäviä sekä niiden digitalisoinnista saatavia aikasäästöjä. Laskelmassa sisäisen työtunnin arvo on 50 €.

Pieni yritys Keskisuuri yritys Suuri yritys
Esimerkkejä tehtävistä, joissa aikaa säästyy ja tekemisen tehokkuus kasvaa
Tuote-esitteiden versiointi

Some-julkaisu

Uutiskirjeiden lähettäminen

Tarjousten tekeminen

Yrityksen oman kuvapankin ylläpito

Yrityksen sisäinen myyntimateriaalin jakelu

Verkkokaupan sisällönhallinta

Integraatio tuotetiedon hallinnan järjestelmään ja tiedon keskitetty ylläpito

Ryhmätyön tehostaminen sisällöntuotannossa

Brändihallitun materiaalin hallinta ja jakelu yrityksen ulkopuolelle

Uutiskirjeet ja some-julkaisu

Brändiaineiston hallinta

Ryhmätyö ja aineistojen kommentointi mainostoimiston kanssa

Markkinointimateriaalin jakelu jälleenmyyjäkanavaan ajastetusti

Tuote-esitteiden versiointi

Oikeiden dokumenttipohjien löytäminen

Dynaamiset mainos- ja esitepohjat

Brändimateriaalin ja kuvien hallinta ja jakelu

Integraatiot muihin järjestelmiin

Työnkulkujen automatisointi

Aineistonhallinnan tehokäyttäjät 3 10 20
Säästyvä työaika 0,5 h/päivä 4 h/päivä 10 h/päivä
Tehokkuuden lisäys muutettuna työtunneiksi 1 h/päivä 6 h/päivä 20 h/päivä
Tuottavuuden lisäys yhteensä rahaksi muutettuna
75 €/päivä 500 €/päivä 1500 €/päivä

 

Jos haluat muuttaa laskentamallissa kuvattuja hyötyjä toiminnaksi, niin riittääkö pelkkä digitaalisen aineistonhallinnan käyttöönotto tai nykyisen järjestelmän päivitys? Valitettavasti ei. Lisäksi tarvitset pari muutakin muutosta, joiden avulla digitalisoit toimintamallejasi tuottavasti.

Tässä ehdotus viidestä askeleesta, joilla sähköistät bisnestäsi pieni askel kerrallaan:

 

 • Tunnista heikkoutesi. Listaa brändisi ja aineistosi hallintaan liittyvät tehtävät, jotka a) vievät eniten aikaa ja b) ottavat käyttäjiä eniten päähän. Listaa myös c) työt, jotka jäävät kokonaan tekemättä osaamisen, työkalujen tai toimintamallien puutteen vuoksi. Priorisoi lista siten, että käsissäsi on 5–10 työnkulkua tai prosessia, jotka tökkivät pahimmin.
 • Laske tavoitteesi euroina. Listaa henkilöt, joiden työaikaa palaa yllä kuvattujen ongelmien ratkaisuun. Kysy heiltä inhorealistinen arvio siitä, miten paljon he kokevat aikaa palavan hukkaan. Listaa taas työtehtävät tai niiden vaiheet, jotka saavat paineen nousemaan kattilassa nopeimmin. Kerro tuloksena saamasi tiimin työaika sisäisellä tuntihinnallasi.
 • Päivitä toimintamalli kerrallaan. Valitse työnkulku tai prosessi ykköskohdassa priorisoimasi listan alusta. Valitse tämän lista kakkoskohdasta ne asiat, jotka päätät korjata valitsemaasi prosessiin liittyen. Nyt tiedät, paljonko aikaa ja rahaa voit säästää, jos onnistut tuunaamaan asian kuntoon kunnollisen DAM- eli digitaalisen aineistonhallinnan työkalun avulla.
 • Kasvata käyttäjiesi osaamista. Älä luovuta heti, kun olet saanut uuden työvälineen speksattua ja asennettua. Hyödynnä vielä tarjolla olevaa ohjeistusta ja valmennusapua, jonka avulla oikaiset perinteisen toimintamallin digitaalisen aikaan ja tekemiseen sopivaksi.
 • Tee digitalisaatiosta tapa. Kun onnistut yhdessä asiassa, voit jatkaa ykköskohdassa listaamallasi tiekartalla eteenpäin. Näin ratkaiset asioita riittävän pieniessä paloissa, jotta homma ei kasva tavoittamattoman suureksi ja raskaaksi. Massiivisten kertarysäysten sijaan opit mallin, jossa laitat asioita muun työn ohella kuntoon asia kerrallaan.

Kun sähköistät toimintaasi ja teet yllä mainitut tehtävät ajatuksella, saat lopputuloksena selkeän näkymän sähköisen omaisuuden hallintaan investoimiesi eurojen tuottoon. Huomaat pian, että monissa tehtävissä takaisinmaksuaikasi on muutama viikko tai kuukausi.

Kun haluat laskea oman organisaatiosi aikasäästön, voit myös pyytää meiltä digitaalisen tehokkuuden mittaustyöpajan. Mallinnamme keskeiset tehtäväsi, laskemme niistä automatisoinnilla saatavat hyödyt ja ehdotamme hyväksi havaitsemiamme toimintamalleja avuksesi. Opit kolmen tunnin työpajassa digitalisaatiosta enemmän kuin uskotkaan.

Joukossa tehokkuus tiivistyy

aineistonhallinnan integrointiDigitaalinen aineistonhallintajärjestelmä (DAM) on harvoin yksinäinen susi. Yrityksesi digiavaruudessa puksuttaa useimmiten kokonainen lauma järjestelmiä. Sähköisiä apulaisia löytyy niin toiminnanohjaukseen, tuote- ja asiakastiedon hallintaan, verkkosivujen ylläpitoon kuin vaikkapa uutiskirjeiden lähettämiseen. Aineistonhallinnan integrointi tuo hyötyjä.

Mitä paremmin tämä ohjelmistojesi lauma toimii yhdessä, yhden johtajan alaisuudessa, sitä tehokkaammin tieto virtaa oikeaan paikkaan. Manuaalista työtä poistuu ja päivittäiset rutiinisi helpottuvat. Säästät työaikaasi. Tuottavaksi hiottu prosessi laskee kustannuksia.

Hajanaisen ohjelmistolauman haasteita ovat käytäntöjen moninaisuus ja päällekkäiset rutiinit. Pahimmillaan jokainen sovellus vaatii erillisen sisäänkirjautumisen ja salasanan. Samoja tietoja syötetään ja käsitellään useissa järjestelmissä, kussakin hieman eri tavalla.
Digitaalinen aineistonhallintajärjestelmä pääsee näyttämään kyntensä, kun asetat sen järjestelmälaumasi johtajaksi ja tiedon ensisijaiseksi säilytyspaikaksi. Kun integroit muut järjestelmäsi aineistonhallintaan, pystyt hallitsemaan tärkeintä digitaalista omaisuuttasi yhdestä paikasta ja yhdellä tunnuksella.

Mitä hyötyjä järjestelmiesi integrointi digitaaliseen aineistonhallintaasi tarjoaa?

 • Yksi yhteinen käyttöliittymä lisää tehokkuutta ja vähentää käyttäjien virheitä ja tuplatyötä. Syötät tiedot yhdessä järjestelmässä, josta ne siirtyvät yhtenäisinä integroituihin järjestelmiin.
 • Digitaalista omaisuutta ei tarvitse siirtää käsityönä. Aineistojen kopiointivirheet poistuvat. Työskentelysi nopeutuu, kun saat aineistot heti käyttöösi.
 • Aineistojen löytäminen helpottuu. Tietoa ei tarvitse etsiä useasta paikasta. Vältät duplikaatit. Käytössäsi on aina viimeisin versio.
 • Tallennustilasi käyttö tehostuu. Suurikokoiset tiedostot, kuten kuvat ja videot, eivät lohkaise leijonanosaa kovalevyltäsi. Pilveen tallennetut tiedot eivät tarvitse koneeltasi lainkaan muistitilaa.
 • Sisältöön pääsy helpottuu organisaatiossasi. Digitaalisen omaisuutesi käyttö tehostuu, kun tieto ei enää makaa henkilökohtaisilla kovalevyillä, vaan se on aineistopankissa halutessasi kaikkien ulottuvilla. Jaat aineistoja helposti organisaatiosi ulkopuolelle ja keräät kommentit kätevästi yhteen paikkaan.
 • Metadata replikoituu automaattisesti. Voit integroida aineistonhallintajärjestelmääsi vaikkapa tuotetietojen hallintajärjestelmän (PIM). Metatiedot siirtyvät järjestelmästä toiseen ja edelleen verkkokauppasovellukseesi. Metatietoihin tehdyt muutokset päivittyvät kaikkiin järjestelmiin automaattisesti. Aineistonhallinta tarjoaa ylimääräisen lisäarvon tuottamalla verkkokauppasovellukseen automaattisesti oikean kokoiset ja muotoiset tuotekuvaversiot.
 • Saat muista järjestelmistäsi puuttuvia työkaluja visuaalisen omaisuutesi hallintaan. Aineistonhallintasi tallentaa automaattisesti kuvistasi, bannereitasi ja videoistasi versiot eri käyttötarpeisiin. Voit tuoda brändihallittuihin dynaamisiin tuotepohjiin sisällön esimerkiksi tarjousjärjestelmästäsi tai tuotetietojen hallintajärjestelmästäsi. Monikanavajulkaisun työkaluilla otat haltuun printti- ja sähköisten materiaalien työstämisen ja julkaisun. Et tarvitse enää muita ohjelmistoja esimerkiksi uutiskirjeiden luomiseen ja jakeluun tai sosiaalisen median julkaisuihin.

Sudet toimivat tehokkaimmin laumassa yhden johtajan alaisuudessa. Tavoita entistä muhkeampi saalis oikein mietityllä integraatiolla ja luo yksinäisille susille yhteiset pelisäännöt.

Autamme sinua muistamaan

gredin aineistonhallintapalvelu

Kaikkien aikojen paras tyky-päivä. Loistavasti onnistunut verkostoitumistapahtuma, jonka hedelmiä myyntitiimisi napsii vielä pitkään. Odotettu tuotejulkistus, paikalla kaikki avainasiakkaasi. Järjestelyihin uhrattu paljon verta, hikeä ja kyyneleitä. Jokainen yksityiskohta hiottu täydelliseksi. Tilaisuus tuli ja meni, mitä jäi? Gredin aineistonhallintapalvelu pidentää muistiasi. Tallenna tilaisuutesi parhaat hetket kuvina tai vaikkapa videoina palveluumme ja jakele ne osallistujille mukaviksi muistoiksi.

Lähetä kuvat ja muut materiaalit itse näppärästi aineistonhallintapalvelustamme tai anna meidän hoitaa kuvien käsittely, lataus, jakelu ja jopa valokuvaus tai videointi puolestasi täyden palvelun pakettina. Jos sinulla ei vielä ole Gredin aineistonhallintapalvelua, saat sen käyttöösi jatkuvana palveluna tai kertaluonteisesti yhtä tapahtumaasi varten.

Suomen Urheilugaala 17.1.2017

Esimerkiksi Suomen Urheilugaalan 10-vuotisjuhlassa 17.1.2017 Gredi vastasi pöytäseurueiden valokuvaamisesta. Vieraille jaettiin tunnukset Gredin aineistonhallintapalveluun, jossa he pääsivät katselemaan ja lataamaan oman pöytäseurueensa kuvia. Kutsuvieraat hyödynsivät palvelua ahkerasti ja kuvia ladattiin yli 3000 kertaa. Illan hieno tunnelma jatkaa elämää ladatuissa kuvamuistoissa.

Kiinnostuitko palvelustamme? Ota yhteyttä Matti Tammisaloon (p. 050 583 8319, matti.tammisalo@gredi.fi) tai lue lisää täältä.

Kasvata digitaalisen omaisuutesi arvoa

Informaatioyhteiskunta pursuaa tietoa. Usein sitä on tarjolla liikaa: sähköposti suoltaa viestejä kuin Pelle Pelottoman puppugeneraattori ja some-tulvan seuraaminen lohkaisee leijonanosan ajastasi. Työnteon kannalta tärkein tieto hukkuu vuokseen pelottavan helposti.

Yrityksesi digitaalinen omaisuus koostuu yksittäisistä tiedoista ja tiedostoista. Tiedon käytettävyyden kannalta tärkein osa on tiedostoihin liitetty metadata, eli ”tieto tiedosta”. Mitä tarkempaa ja yhdenmukaisempaa metadataa tiedostasi saat, sen arvokkaammaksi digitaalinen tietovarantosi muuttuu.

metadata

Metadata auttaa tiedon etsimisessä ja järjestämisessä. Hyvien metatietojen avulla vältät päällekkäisyyksiä (hyödynnät jo olemassa olevaa tietoa sen sijaan, että aloitat aina alusta), tuet kehitystyötä (kun pysyt kärryillä siitä, mitä organisaatiosi jo tietää, on helpompi miettiä seuraavaa askelta) ja ennen kaikkea helpotat ja nopeutat tiedon löytämistä.

Puutteellinen metadata maksaa yrityksille keskimäärin 15 000 euroa vuodessa.

Metadata on suureksi avuksi, kun automatisoit esimerkiksi markkinoinnin ja viestinnän rutiineja. Digitaalinen aineistonhallinta huolehtii puolestasi vaikkapa ajantasaisten tuotetietojen ja -kuvien siirtämisestä verkkokauppaasi tai markkinointimateriaalisi lokalisoinnista.

Digitaalinen aineistonhallinnan järjestelmä on erinomainen työrukkanen, jolla hallinnoit metadataa. Se ohjaa käyttäjiensä toimintaa niin, että metatiedon kattavuus ja laatu paranevat. Järjestelmä kysyy puuttuvia metatietoja ja tarvittaessa etsii niitä palveluun integroiduista tietokannoista. Yhdistelet tietojasi automatisoidusti ja saat arkistoissasi piilevän tiedon hyötykäyttöön.

Me Gredillä autamme mielellämme, jos tuotantotiimisi ei ehdi huolehtia metatietojen ajantasaisuudesta. Saat meiltä apujoukkoja tueksesi tai voimme päivittää metatiedot puolestasi.

Kun integroit keskeiset järjestelmäsi aineistonhallintaan, niin metatiedot päivittyvät automaattisesti. Samalla huolehdit siitä, että ajantasaiset metatiedot siirtyvä aineistonhallintajärjestelmästä haluamiisi julkaisukanaviin, palveluihin ja dynaamisiin tuotepohjiin automatisoidusti – tai erillisinä ajoina, jos niin haluat.

Vielä suuremman arvonnousun saat, kun virität digitaalisen aineistonhallinnan järjestelmästäsi valppaan brändipoliisin.

Yrityksesi brändi on arvokkainta digitaalista omaisuuttasi. Asiakkaat maksavat brändistä ja se on suuri osa yrityskaupan arvosta. Jotta brändin rakentamiseen investoimasi työ ei valuisi hukkaan tai vesittyisi matkan varrella, brändiä pitää vaalia. Valtaosa tästä työstä on helposti automatisoitavissa digitaalisen aineistonhallinnan järjestelmällä, jolloin keskität voimavarasi brändisi kehittämiseen jatkuvan valvonnan sijaan.

Siirrä ensimmäiseksi aineistonhallintaan logosi, graafiset ohjeet ja markkinointimateriaaliesi pohjat. Näin käytössäsi on aina viimeisimmät versiot materiaaleista, paikasta ja kellonajasta riippumatta. Ota seuraavaksi käyttöösi dynaamiset tuotepohjat, joiden avulla automatisoit rutiineja. Pystyt määrittelemään etukäteen brändisi mukaisen ulkoasun, elementit, värit, fontit ja muut yksityiskohdat kaikkiin graafisiin tarpeisiisi. Järjestelmä tuottaa automaattisesti käyntikortit, esitteet, PowerPoint-esitykset, uutiskirjeet ja some-päivitykset. Voit hoitaa myös aineistojen julkaisun ja painotöiden tilaamisen järjestelmästä käsin.

Yritys, jossa työskentelee 30 henkeä, voi säästää vuodessa 6 000 työtuntia digitaalisen aineistonhallinnan avulla.

Digitaalinen aineistonhallinnan järjestelmä auttaa tiedon jakelussa. Lähetät tiedostojasi näppärästi aineistokoreissa vaikkapa sähköpostilla, avaat pääsyn aineistopankkiisi haluamillesi yhteistyökumppaneille ja hallinnoit kätevästi käyttöoikeuksia. Kommentointityökalu helpottaa materiaalien työstöä, kun kaikki korjaustoiveet ja palaute löytyvät yhdestä paikasta. Tiedon etsimiseen ei kulu työaikaa. Ja digitaalinen omaisuutesi on aina varmuuskopioitu sekä raudanlujan tietoturvan suojaama.

Aineistonhallinta ei ole IT-hanke

it-hanke
Tarvitset apua markkinointisi automaatiossa ja sähköisessä aineistonhallinnassa. Tarkoittaako se käytännössä, että sinua odottaa kuukausien mittainen IT-hanke, jonka lopputulos riippuu tuhannen osatekijän summasta ja tähtien asennosta?

Vielä 10 vuotta sitten aineistonhallinta olisi todennäköisimmin tarkoittanut tietojärjestelmähankkeen käynnistämistä, teknisiä määrittelyitä, testausta ja järjestelmäympäristön ongelmien selvittelyä. Siis kaikkea oppilaitoksesi perustehtävän kannalta toissijaista työtä.

Onneksi nykyisin on nopeampikin mahdollisuus. Voit ottaa uuden aineistonhallinnan järjestelmän käyttöön muutamassa tunnissa. Ja ilman vähäisintäkään tietoteknistä säätämistä.

Riskisi on olemattoman pieni, kun voit mallintaa ja testata perusrutiinit saman tien. Hienosäädät toimintamalleja ja avaat yhteydet muutamassa tunnissa ja tarjoilet käyttäjillesi toimintavalmiin paketin vielä saman työviikon aikana. Toisin kuin perinteisessä tietojärjestelmähankkeessa.

Voit keskittää käynnistyksen voimavarat organisaatiosi motivointiin ja sisällön kehittämiseen. Kun tarjoat käyttäjillesi tehokkaaksi kehitettyjä ja testattuja työnkulkuja, vältyt turhalta tekniseltä pohdinnalta ja saat kaiken irti investoinnistasi. *

Verrataanpa pikaisesti perinteistä projektivetoista ja modernia pilvipalvelumallia.

Perinteinen järjestelmähanke Pilvipalvelu
”IT-osaston pitää ensin selvittää, voidaanko meillä käyttää mainittua teknologiaa.” ”Käytetty teknologia ei ole este tai rajoite, kun sovellus toimii selaimella.”
”Meidän pitää hankkia ensin laitteet ja sopia ylläpitovastuista.” ”Aloitetaan käyttö. Nyt heti!”
”Meidän pitää ensin palaveerata ja selvitellä, millaisia ominaisuuksia tarvitsemme.” ”Tässä on käyttöösi tehokkaiksi havaittuja työnkulkumalleja. Valitse niistä sopivat.”
”Kehitystiekartallamme on muita hankkeita ennen tätä. Tietohallintomme resurssit on sidottu niihin.” ”Jes! Käyttöönotto ei vaadi IT-osaston resursseja.”
”Järjestelmän toimivuuden ja käytettävyyden näkee vasta sitten, kun ohjelmisto on räätälöity, otettu käyttöön ja käyttäjät koulutettu.” ”Tunnin mittaisen perehdytyksen jälkeen kuka tahansa käyttäjä voi kokeilla omaa työnkulkuaan oikeassa ympäristössä ja oikealla sovelluksella.”

 

Ratkaisu on pilvessä, kun haluat kehittää markkinointiasi ja sisällönhallintaasi ilman propellihattujen selityksiä.

*Lue lisää digitaalisesta tilannekatsauksesta ja muista oikein sähköistetyn toimintamallin hyödyistä Digiviisas-pikaoppaastamme, jonka voit ladata pdf-muodossa täältä.

Digiviisas aineistonhallinta tehostaa sisältömarkkinointia ja luo arvokasta brändiautomaatiota

Inbound- tai sisältömarkkinointi on viime vuosien aikana vakiinnuttanut paikkansa markkinoinnin keinovalikossa. Modernit markkinointiteknologiat ovat mahdollistaneet sisältöjen helpon ja kustannustehokkaan tuottamisen ja sen kohdistetun jakamisen. Viestinnän kohderyhmät ovat yhä vastaanottavaisempia tälle kohdistetulle viestinnälle, kunhan sisällöt ovat kiinnostavia ja hyödyllisiä. Laadukkaalla sisällöllä pyritään ajatusjohtajuuteen. Sisällöntuottajia on yhä enemmän ja sisältöjä julkaisee monet muutkin kuin vain perinteiset mediayhtiöt.

digiviisas aineistonhallinta

Koska markkinoinnin sisältöjen rooli näin korostuu, markkinoijien tulisi pitää huolta siitä, että tämä arvokas digitaalinen omaisuus tuottaa takaisin siihen panostetut eurot sekä dollarit ja että sisältömarkkinointia johdetaan tehokkaasti. Sille tulisi määrittää oma strategia ja selkeä hyödyntämissuunnitelma. Digiviisas aineistonhallinta auttaa yritystä ottamaan sisältömarkkinoinnin strategiassaan huomioon digitaalisen aineistonhallinnan tarjoamat mahdollisuudet:

Nopeus tehostaa toimintaa – joka paikassa

Sisältöjen monikanavaisen julkaisemisen nopeus pelkästään ei takaa sisältömarkkinoinnin tehokkuutta. Digitaalisuus tekee aineistonhallinnasta nopeampaa myös muulla tavoin. Mitä suuremmaksi aineistomäärä kasvaa, sitä tärkeämmäksi aineiston looginen järjestely, indeksointi ja lajittelu muuttuvat. Oikeiden aineistojen ja sisältöjen helppo löydettävyys, tiedostojen vaivaton tallentaminen ja jakaminen ovat ominaisuuksia, jotka nopeuttavat koko sisältömarkkinoinnin prosessia.

Brändi helposti haltuun kaikissa kanavissa – brändiautomaatiolla

Sisältömarkkinoinnin aineistot kulkevat monien käsien sekä eri prosessien läpi ja virheellisen viestin sekä tekemisen riski kasvaa eri vaiheissa. Digiviisaasti toimivan yrityksen brändijohto hyödyntää työssään digitaalista aineistonhallintaa. Brändistrategian mukaiset ohjeistukset ovat yhdessä materiaalipankissa ja sieltä jaettavissa asianosaisille oikean sisältöisinä, oikeassa muodossa ja oikeissa kanavissa.

Yhteistyö on voimaa – selkeät pelisäännöt

Digitaalisen aineistonhallinnan yhteisötyökalut mahdollistavat tehokkaan yhteispelin viestintä-, brändi- ja markkinointitiimin ja markkinointiviestintäkumppaneiden välillä. Sähköposteja ei tarvitse lähettää roppakaupalla, kun kaikki osapuolet käyttävät samaa reaaliaikaista palvelua sisältöjen luomisessa, kommentoimisessa, editoimisessa ja julkaisemisessa. Käyttöoikeuksien hallinnalla voidaan varmistaa, että kukin käyttäjä pääsee käsiksi vain siihen tietoon, johon hänellä on oikeudet.

Tuote-, meta- ja lisäarvotiedon hallinta on helppoa – yhteiskäytöllisyys ja jatkuva saatavuus

Sisältömarkkinoinnin olennainen osa on kurantti informaatio (tuote-, meta- ja lisäarvotieto). Relevantin informaation tarjoaminen oikeassa kanavassa ja oikeaan aikaan on kuitenkin joskus haasteellista. Hyvä digitaalinen aineistonhallinta ratkaisee informaationhallinnan haasteet ja tekee sen tunnistamisesta, muokkaamisesta ja hallinnasta vaivattomampaa kuin koskaan.

Tietoturva on entistä tärkeämpää – kaikki Suomen peruskallioon pultattuna Suomen lakien alla

Kun sisältömarkkinoinnin aineistot, tieto ja sisällöt ovat usein monessa paikassa yrityksen omilla ja kumppaneiden palvelimilla ilman selkeää datan hallintaa, vastuita, omistusta ja indeksointia, ne voivat kadota tai pahimmassa tapauksissa jopa joutua vääriin käsiin. Digiviisaasti toimiva yritys keskittää digitaalisen omaisuutensa tietoturvalliseen ja yrityksen omasta verkosta erillään olevaan, kotimaiseen pilvipalveluun.

Gredin digitaalisen aineistonhallinnan ratkaisu tehostaa sisältömarkkinoinnin tuottavuutta. Se on modulaarinen ja räätälöidään aina asiakaskohtaisesti. Se skaalautuu ja mukautuu muuttuviin tarpeisiin ja on helppo ja nopea ottaa käyttöön. Integraatioiden avulla saadaan myös haluttu informaatio siirtymää eri palveluiden välillä helposti ja automaattisesti.

Jos haluat tietää miten sisältömarkkinointiasi ja sen prosesseja, informaation virtauksia, voidaan tehostaa digitaalisella aineistonhallinnalla, ota yhteyttä. Tilaa Gredin digitaalinen tilannekatsaus! Teemme viikon kuluessa ehdotuksen siitä, miten nostat tuottavuutta merkittävästi digiviisalla ratkaisulla. Katso tilannekatsauksen tarkempi kuvaus tästä.

Miten kuvaat uuden sähköisen toimintamallin?

sähköinen toimintamalliSähköinen toimintamalli. Mitä tarkoittaa, kun digitalisoit markkinointimateriaalisi? Tarvitset oikeiden työvälineiden ja osaamisen lisäksi sähköisen toimintamallin.

Perinteiset prosessit eivät aina taivu sellaisenaan sähköiseen maailmaan. Kun kehität digiosaamistasi, voit sorvata toimintamalliasi sähköiseen maailmaan sopivaksi.

Tee esimerkiksi näin:

 • Suunnittele sähköinen sisällöntuotantosi. Mieti voisiko sisällöntuotantoa hajauttaa, jos käytössä olisi nykyistä helpommat työvälineet. Kuvaa keskeiset aineiston tuotantoon ja ylläpitoon liittyvät työnkulut, kuten aineiston tallentaminen, hyväksynnät ja jakelu.
 • Määrittele tarvittavat sisältöformaatit. Tiedon esitystapa on selkeä ja yhdenmukainen, kun se perustuu ennalta määriteltyihin dokumenttimalleihin. Listaa keskeiset dokumenttimallit, joista voisit tehdä digitaalisen aineistonhallinnan järjestelmään valmiit pohjat.
 • Kerää ja järjestä nykyinen aineistosi sähköisesti jaeltavaan muotoon. Kerää ja järjestä nykyinen aineistosi sähköisesti jaeltavaan muotoon. Käy läpi nykyinen markkinointi- ja brändimateriaalisi. Suodata sieltä olennaiset elementit, kuvat ja dokumentit, jotka ensisijaisesti kannattaa viedä kaikkien saataville digitaalisen aineistonhallinnan järjestelmään. Varmista sopivien luokittelujen avulla, että tieto on helposti löydettävissä ja käytettävissä.
 • Huolehdi, että digitaalisen aineistonhallinnan alusta on kunnossa. Valitse soveltuva digitaalisen aineistonhallinnan järjestelmä, joka selviää kuvaamistasi työnkuluista. Varmista, että se on riittävän helppokäyttöinen ja suojaa tietosi.
 • Ohjeista työntekijät sisällöntuotantoon. Julkaise esimerkit keskeisistä työnkuluista. Älä keskity aineistonhallinnan työkalujen ominaisuuksiin, vaan kuvaa tyypillisiä käyttötilanteita alusta loppuun. Valmenna pääkäyttäjiä, jotka tukevat organisaatiosi muita käyttäjiä.
  Pelkkä työväline ei sähköistä markkinointiasi. Tarvitset myös toimintamallin, jonka avulla saat digitalisaatiosta täysimääräiset hyödyt.

Pelkkä työväline ei sähköistä markkinointiasi. Tarvitset myös toimintamallin, jonka avulla saat digitalisaatiosta täysimääräiset hyödyt.

Digiviisas tiedonhallintaympäristö

digiviisas tiedonhallintaympäristöTyönkulkujen kehittäminen on vaikeaa, jos tiedot ovat hajallaan lukuisissa järjestelmissä. Tarvitset toimintamallin, joka yhdistää sisällön lähteet. Digiviisas tiedonhallintaympäristö on ratkaisu.

Tietoa syntyy kiihtyvällä vauhdilla. Valitettavasti kapasiteetti korviemme välissä ei kasva samaa tahtia. Siksi tarvitsemme apuvälineitä, joiden avulla jäsentelemme tiedon helposti ymmärrettävään ja käytettävään muotoon.

Jos dokumentit makaavat verkkolevyn hakemistoissa unohdettuina, jää suuri osa organisaatiosi tiedosta hiljaiseksi. Sanomasi ei tavoita vastaanottajia. Viestinnän kustannukset ovat turhan korkeat, jos jokainen esitys, esite ja uutiskirje muotoillaan puhtaalta pöydältä.

Tietoa hallitsee tehokkaimmin se, joka osaa yhdistää tiedon lähteet toisiinsa, jalostaa sisältöä älykkäästi ja automatisoi rutiineja.

Yrityksessäsi tämä tarkoittaa sitä, että tietojärjestelmät ja viestintäkanavat keskustelevat sujuvasti keskenään. Kun verkkosivujesi tiedot päivittyvät automaattisesti samalla kun julkaiset uudet tuote-esitteet, pysyy viestisi ajan tasalla ja aina vastaanottajien ulottuvilla.

Kun järjestelmät huolehtivat muotoseikoista, kuten kuvien automaattisesta käsittelystä oikeaan kokoon ja eri kanaviin sopivien videoiden formatoinnista, jää sinulle enemmän aikaa olennaiseen eli laadukkaan sisällön tuotantoon.

Mutta miten erilliset järjestelmät saadaan keskustelemaan keskenään?

Kaikki alkaa siitä, että otat haltuun organisaatiosi verkkolevyille tallennetun digitaalisen omaisuutesi aineistonhallinnan järjestelmällä.

Työkalun lisäksi teet sisältösuunnitelman, joka ohjeistaa sähköisen aineistonhallinnan työnkulut. Osa sisältösuunnitelmaa on tarvittavien sisältöjen formaattikuvaus, jonka avulla julkaisukoneesi voidaan automatisoida.

Kun keskeinen brändi- ja dokumenttiaineistosi on koossa yhdessä paikassa, voit kehittää uusia rutiineja ja työnkulkuja yksi kerrallaan. Esimerkkejä automatisoitavista tehtävistä ovat uusien tuote-esitteiden julkaisu verkossa ja sosiaalisessa mediassa sekä uutiskirjeen välityksellä asiakkaille ja sidosryhmille. Jo pelkästään nämä liitännät tekevät organisaatiostasi näkyvän niissä kanavissa, joita käyttäjäsi suosivat.

Kun perusrutiinit sujuvat nopeasti ja pienin ponnistuksin, voit lisätä tehtävälistallesi tietosisältöjä, jotka sijaitsevat muissa tietojärjestelmissä. Integraatiohankkeet pysyvät kevyinä, kun haet tietoa pala kerrallaan ja liität sen olemassa olevaan aineistonhallinnan kokonaisuuteesi ja julkaisukanaviin.

Pian huomaat, että eri lähteistä yhdistetyn tiedon arvo on enemmän kuin osiensa summa. Kun olet huolehtinut myös tiedon jakelukanavat kuntoon, näet miten digiviisas toimintaympäristö voi parhaimmillaan parantaa tuottavuuttasi.

Kuuluuko digiviisas tiedonhallinta yrityksesi kärkihankkeisiin?

Tiedonhallintalainsäädäntö uudistuu – digiviisas tiedonhallinta yhä tärkeämpää
Suomen hallituksen yhtenä digitalisoitumiseen liittyvänä kärkihankkeena on tiedonhallinnan lainsäädännön uudistaminen. Sen tavoitteena on varmistaa tietojen monipuolinen, sujuva ja turvallinen hyödyntäminen eri julkisissa palveluissa.

Julkisen hallinnon kustannusten alentaminen ja toiminnan tehostaminen edellyttävät, että tietoja voidaan hyödyntää monipuolisesti, tehokkaasti sekä mahdollisimman avoimesti ja laajasti. Asiakaslähtöisessä digitaalisessa toimintamallissa keskeistä on tiedon hyödyntäminen. Tämä edellyttää selkeää lainsäädäntöä. Yhtenäiset toimintatavat ja tietojen käyttö organisaatiorajojen välillä on varmistettava ajantasaisella lainsäädännöllä ja ohjauksella.

digiviisas tiedonhallinta

Miten varmistut siitä, että yrityksesi pysyy mukana?
Tämän päivän digitaalisessa liiketoimintaympäristössä liiketoiminnan tehostaminen, tiedonhallinnan kustannusten alentaminen ja etenkin digitaalisen informaation täysimittainen hyödyntäminen ovat syystäkin jokaisen yrityksenkin agendalla. On syytä pohtia, miten yrityksen arvokas digitaalinen omaisuus saadaan kustannustehokkaaseen ja tietoturvalliseen hyötykäyttöön.

Digitaalisen aineistonhallinnan ratkaisut (Digital Asset Management, DAM) ja osaavat digiviisaat tekijät tarjoavat näiden hankkeiden onnistumiseen kaiken tarvittavan. Oli kyseessä sitten julkisen tahon toimija tai yksityisen sektorin yritys.

Yrityksesi hyötyy tehokkaasta markkinoinnin ja viestinnän brändihallitusta ”brändiautomaatiosta” ja tehostetusta prosessista sekä erilaisten sisältöjen ja aineistojen, tai esimerkiksi tuotetiedon älykkäästä arkistoinnista, löytämisestä, jakamisesta ja julkaisemisesta. DAM-ratkaisut perustuvat siihen, että tieto tallennetaan järjestelmään vain kerran ja sen jälkeen se on eri käyttäjien hyödynnettävissä dynaamisesti eri tilanteissa, kaikissa kanavissa ja kaikilla markkinoilla. Aivan, kuten lainsäätäjän avainpyrkimyksissä.

Digiviisas tiedonhallinta tulisi olla jokaisen yrityksen kärkihanke. Lainsäädäntöä sen kehittämiseksi ei tarvita, vaan päätöksen ja valinnan voi tehdä yrityksen johtoryhmä. Käyttöönotto on helppoa ja vaivatonta huippu teknologiaa hyödyntämällä ja kotimaisten avainpelaajien avustuksella. Voisiko tämä digiviisauden kasvattamien olla johtoryhmäsi seuraavan kokouksen asialistalla?

Lisätietoja:

Valtionvarainministeriön tiedote, 22.11.2016:
”Tiedonhallinnan lakiuudistus avoimella valmistelulla”

Gredi Oy:n oppaat, Digiviisaan päättäjän opas:
”Lataa Digiviisaan päättäjän opas itsellesi tästä”

Digiloikkia koulutuksessa

Markkinointi- ja oppimateriaalisi sähköistäminen lyhentää aineistojen tuotantoon ja hallinnointiin kuluvaa aikaa. Digitalisointi tehostaa jakelua ja säilyttää brändi-ilmeesi yhtenäisenä.

Oppimateriaalien digitalisointi on keskeinen keinosi, kun haluat tarjota opettajille ja opiskelijoille entistä parempia palveluita. Yhdessä ääripäässä ovat virtuaaliset oppimisympäristöt, jotka tarjoavat sähköisen oppimateriaalin lisäksi sähköisiä opetustiloja ja etäopiskelua.

digiloikkia koulutuksessa

Yksinkertaisempi ja arkipäiväisempi tarve on olemassa olevien oppimateriaalien digitalisointi ja jakelu. Silloin puhumme tekstitiedostoista, esityksistä ja pdf-muotoisesta materiaalista, kuten artikkeleista ja tutkimuksista. Digiloikkia koulutuksessa.

Oppimateriaalin sähköisen jakelun laatukriteerit voi jakaa pedagogisiin, sisällöllisiin ja välineellisiin laatukriteereihin*.

Hyvä digitaalisen aineistonhallinnan järjestelmä vastaa välineellisiin vaatimuksiin, joita ovat esimerkiksi:

 • Käyttäjä ohjaa tekemistä, ei tekniikka
 • Sähköiset aineistot ovat nopeasti ladattavissa ja avattavissa
 • Materiaalien sijainti on helppo muistaa
 • Aineisto soveltuu muodoltaan erilaisiin tilanteisiin, kuten sähköiseen ja tulostettuun käyttöön
 • Sisältö on graafisesti selkeää
 • Esitystapa ottaa huomioon erilaiset oppimistyylit ja käyttäjät

Yksinkertaisimmillaan digiloikka alkaa siitä, että keräät nykyisen sähköisen aineiston yhteen paikkaan. Lisäksi tarvitset pelisäännöt aineiston tuottamiseen, ylläpitoon ja jakeluun. Nämä vaatimukset ratkaiset yksinkertaisimmin digitaalisen aineistonhallinnan järjestelmällä.

Kun tehtäviisi kuuluu markkinointi- ja brändiaineiston hallinta, sähköinen aineistonhallinta helpottaa arkeasi esimerkiksi näin:

 • Hallitset oppilaitoksesi brändi-ilmettä johdonmukaisesti
 • Tarjoat ajantasaiset ja viimeistellyt materiaalit kaikkien käyttöön
 • Ylläpidät Word- ja PowerPoint-pohjia ja kuvapankkia
 • Säilytät ja jakelet digitalisoitua oppimateriaalia

Kun saat sujuvoitettua markkinointimateriaalisi tuotannon, voit loikata seuraavaksi esimerkiksi sosiaalisen median kanaviin tai sähköiseen oppimateriaaliin. Kun pohja-aineisto on kunnossa, laajennat toimintamalliasi ja kasvatat tuottavuuttasi vaihe kerrallaan.
Digiloikka alkaa pienin askelein. Kaikkea ei tarvitse sähköistää kerralla, mutta vastuista, pelisäännöistä ja työvälineistä kannattaa sopia heti alussa.

* Lähde: Kristiina Karjalainen: Laadukasta verkko-oppimateriaalia tuottamassa. Lappeenrannan teknillisen yliopiston oppimiskeskus.

Brändi haltuun Gredin brändiautomaatiolla

Nykyaikainen informaationhallinta, sisältömarkkinointi ja monikanavaympäristö asettavat yhtenäiselle brändinhallinnalle ison haasteen. Brändiaineistot ja –informaatio kulkevat monien käsien sekä eri prosessien läpi ja virheellisen viestin sekä tekemisen riski kasvaa eri vaiheissa. Brändinhallinta ei enää voi olla manuaalisten ja tuottamattomien monivaihteisien prosessien tai yksinkertaisten turvattomien teknologioiden varassa. Digiviisasti toimivan yrityksen brändijohto hyödyntää työssään vahvasti brändiautomaatiota ja siihen erikoistunutta osaamista.

Brändiautomaatio on tärkeä ydinosa Gredin palveluiden sydäntä. Älykerroksista muodostuva modulaarinen palvelu, joka automaatiota tehokkaasti hyödyntämällä tuo käyttöösi ne tehokkaat brändinhallinnan ratkaisut, joiden avulla hallitaan tänä päivänä jo yli 21.000.000 tiedostoa ja eri aineistoa sekä lisäksi niihin liitettyä sekä integroitua arvokasta lisäarvotietoa yli sadassa yrityksessä. Palvelumme avulla johdat ja hallitset brändiäsi (yritys sekä tuote) tehokkaasti sekä yksinkertaisesti ja pystyt tuottamaan paremman asiakaskokemuksen asiakkaillesi, jälleenmyyjillesi ja omalle väelle sekä itsellesi.

brandi haltuun

Brändijohdon kannalta Gredin brändiautomaatio tuottaa selkeitä hyötyjä:

 • Brändistrategian mukainen informaatio ja ohjeistukset sekä manuaalit ovat yhdessä yhteiskäytöllisessä sekä turvallisessa paikassa ja jaettavissa sieltä aina oikean sisältöisinä.
 • Monikanavajulkaisemisen avulla brändisi arvo kasvaa ja näkyy sekä kuuluu kaikissa kanavissa ja aina oikeassa muodossa.
 • Automatisoidut vakio prosessit ja työnkulut varmistavat, että kaikki asianosaiset saavat brändiaineistot ja -informaation oikeassa formaatissa, oli kyseessä sitten luova, tuotannon tai informaation hyväksynnän prosessi.
 • Aikaa ja rahaa säästyy huomattavasti, kun prosessit voidaan hoitaa nopeasti ja tehokkaasti älykkään sekä valmiin ratkaisun avulla.
 • Integrointitapojen ja -työkalujen avulla brändin identiteetti toteutuu oikeana niin markkinoinnin automaation, kuin tuotannon ohjausjärjestelmien sisällä sekä toimii vaivattomasti yhteen eri verkkokauppa-alustojen kanssa.
 • Brändiautomaation ratkaisu kasvattaa myös tietoturvallisuutta. Se varmistaa ja automatisoi, ettei yrityksen arvokas digitaalinen brändiomaisuus joudu vääriin käsiin käytettäväksi. Aineistoja voidaan vesileimata ”turvamerkitä” ja suojata eri käyttäjiltä käyttäjienhallinnan ja oikeusasetusten avulla. Tähdätään aina siihen ettei arvokas informaatio juutu tai joudu epämääräisiin paikkoihin käyttökelpoisena versiona, ei yksittäisille tietokoneille tai ilmaisohjelmien servereiden syövereihin.

Jos haluat tehostaa oman arvokkaan brändisi hallintaa, tee se Gredin brändiautomaation avulla. Tilaa Gredin digitaalinen tilannekatsaus, sekä viimeisin digiviisaan päättäjän opas, ja näkemys siitä miten juuri sinun yrityksesi brändi voidaan hallita vieläkin tehokkaammin. Saat nämä kaikki veloituksetta. Katsauksen tuotoksena saat mm. selkeän ehdotuksen arkea helpottavista toimenpiteistä, joilla digitaalisen brändi-informaation hallinta mahdollistuu ja joilla markkinoinnin sekä viestinnän että tuotannonohjauksen toiminta tehostuvat. Digiviisaassa päättäjän oppaasta löytyy sinulle roppakaupalla hyödyllistä informaatiota digitalisaatiosta ja siitä miten voit digiviisastaa arkeasi.

Lue miten asiakkaamme hyödyntävät Gredin brändiautomaatiota asiakastarinoistamme.
Tilaa ilmainen digitaalinen tilannekatsaus nyt heti.
Lataa Digiviisaan päättäjän opas (digi- tai printtiversio) itsellesi tästä.

Miten kasvatat oppilaitoksesi arvoa ja kiinnostavuutta?

Viestintä oppilaille ja sidosryhmille on oppilaitoksen kärkitehtäviä. Mutta se on myös aikaa vaativa ja päivittäinen rutiini, jonka tehokkuus ja laatu vaihtelevat merkittävästi. Mitkä ovat tärkeimmät työvälineesi, kun haluat parantaa näkyvyyttäsi opiskelijaehdokkaiden ja yhteistyökumppaneiden silmissä?

oppilaitoksesi

Digitaalisaatio on tavoite, joka puskee päättäväisesti tietään oppilaitosten työlistalle. Ministeriöt ja työryhmät kehottavat pikaisiin sähköistymisloikkiin, joilla saamme suomalaista koulutusosaamisesta entistäkin houkuttelevampaa kotimaisilla ja ulkomaisilla opintomarkkinoilla.

Mutta mitä oikeastaan tarkoitamme, kun puhumme digitalisaatiosta?

Osiin purettuna digitalisaatio tarkoittaa ainakin osaamista sekä oikeita työvälineitä ja toimintamalleja. Sosiaalisen median asiantuntija Marko Suomi jakaa organisaation digiosaamisen neljään tasoon näin:

 • Perustaso tarkoittaa henkilökohtaisten digitaalisen työkalujen peruskäyttöä, kuten dokumentin kirjoittamista.
 • Toinen taso käsittää verkkotyöskentelyn taidot, kuten tiedon löytäminen, verkkoviestintä sekä kuvien ja muiden aineistojen jakaminen.
 • Kolmannella tasolla sujuu jo ryhmätyö verkossa, mukaan lukien jaettujen tietojen muokkauksen.
 • Neljännellä digitaalisen osaamisen tasolla työtä ohjaavat yhteiset verkkotyöskentelyn toimintatavat, joita myös noudatetaan.

Ei kuulosta järin monimutkaiselta. Ainakaan jos käytössä on oikeat työvälineet, joiden avulla aineistot ja toimintamallit pysyvät tiukasti hallinnassa. Ja jotka tukevat viestintää ja julkaisua verkossa.

Kun joku vielä huolehtii osaamisen riittävyydestä, pärjää organisaatiosi digivertailussa jo kiitettävästi.

Millä tasolla oma organisaatiosi on nyt? Tiedätkö, mikä on nopein ja kustannustehokkain tapa digitalisoida viestintääsi ja oppimateriaaleihisi liittyvät tehtävät?

Digitaalisen osaamisen hyödyt on helppo mitata. Organisaatiosi tuottavuus kasvaa kertaheitolla. Tuottamasi viestistä on vetovoimaista ja kertoo selkeästi oppilaitoksesi vahvuuksista ja osaamisesta. Se ei ole vähäinen ansio, sillä kiristyvä kilpailu pakottaa oppilaitoksetkin kilpailemaan opiskelijoista.

”Helsingin yliopisto pyrkii kaksinkertaistamaan kansainvälisten opiskelijoidensa määrän vuoteen 2020 mennessä.”
Taloussanomat 5.9.2016

Ei ole täysin yhdentekevää, miten kehität sähköistä brändiäsi ja viestintätaitojasi. Kun nostat koko organisaatiosi digitalisaation rappusissa reippaasti ylöspäin, pidät oppilaitoksesi toiminnan tehokkaana ja pysyt mukana kilpailussa.

Aloita digitalisoitumisesi nyt. Tee pikaisesti oma digitaalinen tilannekatsauksesi, jonka avulla asetat tavoitteet oppilaitoksesi sähköisten taitojen, työvälineiden ja toimintamallien kehittämiseen.

Lue lisää aiheesta ja tutustu digiviisaan päättäjän oppaaseen täällä.

*Lähde: Marko Suomi: Kenen vastuulla digitaitojen oppiminen on? Puheenvuoro Vaikuta & vaikutu -seminaarissa 29.9.2015.

Digitaalisen älyn viisi askelmaa

Yrityksen digitaalisen aineistonhallinnan kokonaisuus sekä tapa toimia vaikuttavat merkittävästi markkinoinnin tehokkuuteen. Matkalla kohti digiviisasta toimintamallia, joka ottaa parhaan tehon irti digitaalisuudesta, on digitaalisen älyn viisi askelmaa. Lue seuraavasta, niin havaitset, onko omalla kehityspolullasi vielä tehostamisaskelmia jäljellä. Jos on, niin autamme mielellämme.

Digitaalisen älyn viisi askelmaa ohjaavat yritystäsi kohti tavoitetta eli jatkuvasti kehittyvää toimintamallia:

TASO 1: Ei toimintamallia
Jokainen projekti ja kampanja käynnistetään puhtaalta pöydältä. Graafinen ohje ohjaa toimintaa ja tuotosten yhdenmukaisuus yritysilmeen kanssa tarkistetaan tapauskohtaisesti. Viestintä perustuu sähköpostiin, ad hoc -projektiorganisaatioihin ja tapauskohtaisiin tavoitteisiin. Aineistot tallennetaan verkkolevylle samoin kuin kaikki työversiot.

TASO 2: Pelisäännöt
Projekteilla on ennakoitava aikataulu, jossa on selkeät seurantapisteet. Sisällöntuottajat tuntevat tavoitteet ja työhönsä kohdistuvat vaatimukset. Markkinoinnin, tuotehallinnan ja viestinnän aineistot versioidaan manuaalisesti ja tapauskohtaisesti.

TASO 3: Vakioitu aineistonhallinta
Käytössä on digitaalinen aineistonhallinnan ratkaisu (Digital Asset Management, DAM), joka tukee työskentelyä. Sitä käytetään versionhallintaan ja aineiston jakeluun. Kampanjoiden ja viestinnän perustehtäviä on joltakin osin automatisoitu. Tuotekuvauksille on selkeät ohjeet, joiden mukaan tuotteet on ainakin pääsääntöisesti kuvattu.

TASO 4: Vakioidut toimintamallit
Digitaalisen aineistonhallinnan (Digital Asset Management, DAM), ohella myös toiminnalle on olemassa valmis formaatti. Se tarkoittaa, että sisällöntuotannon hyväksyntäpisteet, tavoitteet ja tekniset vaatimukset on selkeästi asetettu ja viestitty. Brändiaineistoja hallitaan keskitetysti ja suurin osa aineistosta voidaan tuottaa ja hallita automaattisesti. Myös julkaisu esimerkiksi sosiaalisen median kanaviin on automatisoitua ja tapahtuu suoraan digitaalisen aineistonhallinnan järjestelmästä.

TASO 5: Jatkuvasti kehittyvä
Jokainen projekti ja kampanja parantavat toimintamallia. Jokaisella osallistujalla on mahdollisuus puuttua epäkohtiin ja huonosti toimiviin prosessin osiin. Jokaisen projektin tuloksia verrataan aikaisempiin suorituksiin. Tuottavuutta mitataan, ja se paranee todistettavasti.

Digitaalisen älyn viisi askelmaa

Gredi on digitaalisen markkinoinnin ja digitaalisen aineistonhallinnan asiantuntija, joka tarjoaa apua näille kaikille tasoille. Gredin digitaalisen informaation hallinnan ratkaisut soveltuvat eri tasoilla olevien yritysten tarpeisiin, oli kyseessä materiaali-/aineisto-/kuvapankki, tuotetiedon hallinta (PIM), verkkokaupparatkaisu, monikanavajulkaisu, web-to-print, web-to-web tai älykäs arkistointi.

Lue lisää aiheesta ja tutustu digiviisaan päättäjän ja digitaalisen aineistonhallinnan oppaisiin täällä.

Digiviisas aineiston- ja tuotetiedonhallinta - sähköinen julkaisuympäristö

Tuotetieto, metatieto ja muu lisäarvotieto on nykyisellään suurelta osin sähköisessä muodossa. Pelkkä sähköinen tallennus ei kuitenkaan vastaa kaikkiin käytön ja julkaisun vaatimuksiin. Digitaalista aineistoa tarvitaan julkaisukanavasta riippuen eri formaateissa. Esimerkiksi YouTube, Facebook, Vimeo ja Instagram suosivat kaikki hieman erilaisia videoformaatteja ja asettavat erilaisia rajoituksia esimerkiksi kestolle ja resoluutiolle. Tuotepäällikön työtä helpottaa olennaisesti, jos sähköiset työvälineet tukevat automaattisia konversioita, työnkulkuja ja materiaalin ajastettua julkistusta sosiaalisen median kanaviin. Digiviisas aineiston- ja tuotetiedonhallinta.

Hyvin suunniteltu ja täytetty tuote- ja metatieto nostaa kuviesi, videoidesi ja dokumenttiesi käyttöarvoa. Oikein personoidun ja hyvälaatuisen tuotekuvauksen tuoma lisäys verkkokaupan myyntiin voi olla kymmeniä prosentteja. Julkaisuaikoja ja -lupia seuraava järjestelmä on tuotepäällikölle korvaamaton työkalu. Materiaalia ei pääse julki ennenaikaisesti, eikä sitä käytetä vahingossa ilman lupaa.
digiviisas aineiston- ja tuotetiedonhallinta

Miten teet sähköisestä julkaisuympäristöstäsi digiviisaan?

1. Sähköinen pääomasi on huolella sähköistetyssä muodossa. Se tarkoittaa, että esimerkiksi kuvamateriaaliin on syötetty riittävät tarkat metatiedot ja että aineisto niin korkealaatuista, että se täyttää vaativienkin viestinten vaatimukset.

2. Toimintamallisi on ajan tasalla. Tarvitset selkeän prosessin, joka kattaa digitaalisen aineiston tuotannon tilauksesta hyväksyntään ja järjestelmääsi tallennukseen. Prosessi kattaa myös julkaisun ja tarjoaa selkeän näkymän kampanjassa tarvitsemaasi perussisäältöön ilman, että joudut listaamaan jokaista yksityiskohtaa joka kerta uudestaan. Järjestelmän selkärankana toimivat jatkuvasti kehittyvät mallipohjat, joiden avulla automatisoit ja nopeutat aineiston julkaisu- ja tilausprosessia.

3. Asiantuntijoillasi on tarvittava osaaminen. Markkinointisi ja tuotehallintasi asiantuntijat osaavat käyttää työvälineitä tehokkaasti hyväkseen ja jalostavat toimintamalleja edelleen. Kokemukset karttuvat ja hyödyttävät kaikkia, kun jokaisessa markkinointikampanjassa syntyneet opit muokataan osaksi toimintamallia.

Lue lisää aiheesta ja tutustu digiviisaan päättäjän oppaaseen täällä.

Turvaa digitaalinen omaisuutesi – suosi kotimaisuutta!

Katoaako kallisarvoista digitaalista omaisuutta päivittäin? Millä varmistat ettei näin käy? Kun yrityksen digitaalinen informaatio on levällään yrityksen omilla ja erilaisten partnereiden palvelimilla, kovalevyillä, muistitikuilla tai sähköpostien uumenissa ilman selkeää datan hallintaa ja indeksointia, ne voivat kadota tai pahimmassa tapauksissa jopa joutua vääriin käsiin. Tietomurron riski on monesti suurimmillaan, kun yrityksen omassa verkossa säilytettyyn informaatioon annetaan pääsy ulkopuoliselle taholle. Tai kun verkkoon ladataan käytettäväksi varmistamatonta informaatiota, saati jos yhteisiä toimintatapoja ei ole sovittu kunnolla. Turvaa digitaalinen omaisuutesi.

Luotettava ja turvallinen kotimainen vaihtoehto ratkaisee asian

Toimiva ja kustannustehokas ratkaisu on keskittää kaikki arkistoitava materiaali  yhteen yhteiskäytölliseen, tietoturvalliseen ja yrityksen omasta verkosta erillään olevaan kotimaiseen pilvipalveluun. Kaikki tarpeellinen informaatio on tällöin aina saatavilla ja käyttövalmiina internetyhteyden päässä ja se kulkee turvallisesti mukana kaikkialle. Säilyttämällä digitaalinen omaisuus kotimaisten konesalien turvatuilla palvelimilla, älykkäiden ohjelmistojen avulla, voidaan tietoturvariskejä minimoida merkittävästi.

Gredi Oy luottaa toimivaan tietoturvayhteistyöhön sekä laajaan osaamiseen samaan Sontek-konserniin kuuluvan DataCenter Finland Oy:n kanssa. Kaikki Gredin oma sekä valtaosa Gredin palveluita käyttävien asiakkaiden digitaalinen aineisto on tallennettu turvallisesti DataCenterin omiin, Espoon ja Helsingin huipputeknologiaa hyödyntäviin korkean käytettävyyden konesaleihin.

turvaa digitaalinen omaisuutesi

Tehokkaan ja turvallisen infrastruktuurin sekä laajan osaamisen lisäksi DataCenter Finlandin konesalit ovat myös se oikea ekologinen ja energiatehokas vaihtoehto. Esimerkiksi konesalien tehokas sekä älykäs vapaajäähdytysjärjestelmä hyödyntää luonnollisia jäähdytysmenetelmiä keskimäärin yhdeksän kuukautta vuodessa.

Toimi digiviisaasti – hyödynnä kotimaista osaamista

Hyödyntämällä Gredin ammattilaisten tietotaitoa ja digitaalisia aineistonhallintapalveluita sekä DataCenterin konesaliosaamista varmistat tietojesi ja yrityksesi turvallisen tulevaisuuden sekä digitaalisen omaisuuden arvon nousun. Toimi digiviisaasti, hyödynnä digitalisaation tuomia selkeitä etuja nyt ja siirrä yrityksesi digitaalinen omaisuus aina saatavilla olevaan, varmaan ja turvalliseen kotimaiseen palvelukokonaisuuteen. Tämä kattaa niin älykkäät ohjelmistot, kuin koko tarvittavan tietoturvallisen infran.

Menestytään yhdessä turvallisen kotimaisen työn ja laajan osaamisen avulla!

Digiviisaan markkinoinnin 3 edellytystä

Markkinoinnin maailma on muuttunut

Paraskaan osaaja ei pysty tosiaikaisesti seuraamaan viestintää kaikissa kanavissa. Sen sijaan hän tarvitsee kokonaiskuvan, joka kertoo meneillään olevista kampanjoista ja tulevien operaatioiden vaatimuksista. Hyvien työvälineiden avulla yrityksesi sisältöosaaja johtaa sisällöntuottajien, muiden kumppaneidesi sekä markkinointi- ja viestintäkanavien toimintaa kuin kapteeni komentosillalla.

Digiviisas markkinointi

Digiviisas markkinointi ja sen kolme perusedellytystä

1. Toimintamalli
Digitaalisen omaisuuden kustannustehokas käyttö ja arvon kasvatus (digital asset management, DAM) edellyttävät, että mittaat ja hyödynnät investointeja brändi-ilmeeseen, tuotemarkkinoinnin materiaaliin, tuotetiedon hallintaan (PIM), viestintään sekä älykkäisiin työnkulkuihin. Monikanavaisuus edellyttää aineiston jatkuvaa versiointia ja markkinoinnin toimintaketjun ohjaamista. Aineistoilla ja lisäarvotiedoilla (metatiedoilla) on julkaisu- ja vanhenemispäiviä, joiden hallintaan tarvitset napakan toimintamallin.

2. Työvälineet
Tarvitset sähköiset, modulaariset ja räätälöitävissä olevat työkalut, jolla otat digitaalisen omaisuutesi tiukasti hallintaan. Oikeilla välineillä hallitset brändi-ilmettäsi, tuotetietojasi ja julkaisukanavien vaatimuksia. Ohjaat työryhmäsi toimintaa siitä riippumatta, kuuluuko toimitusketjuun oman yrityksesi liiketoimintayksiköitä tai tytäryhtiöitä tai ulkopuolisia palveluntarjoajia. Oikea työväline on esimerkiksi yksi ainoa materiaalipankki, jonka avulla sisällön hallinta tehokkaasti on mahdollista.

3. Osaaminen
Eri kanavien tekniset vaatimukset edellyttävät, että pystyt hallitsemaan ja viestimään tarpeet digitaalisen informaation (materiaalien ja lisäarvo-, eli metatiedon) tuottajille. Et ehkä voi hankkia omaan organisaatioosi kaikkien alojen erikoisosaajia, vaan tarvitset hyväksi havaittuja ja standardoituja toimintamalleja, joiden vaatimuksia viestit ja seuraat helposti.

Tutustu digiviisaan päättäjän oppaaseen täällä.

Näiden perusedellytysten lisäksi saat hyviä käytännön vinkkejä kaikkiin niihin mahdollisuuksiin, joilla saat puristettua digitaalisuudesta kaiken hyödyn markkinointisi ja yrityksesi hyväksi. Digiviisaasti.

Mitä on digiviisaus?

Työ automatisoituu ja tieto digitalisoituu. Syntyy paljon täysin sähköisiä tuotteita ja palveluita. Ne lisäävät älyä prosesseihin, projekteihin, fyysisiin tuotteisiin ja elinympäristöömme. Digitalisaatioksi nimetty ilmiö muokkaa työskentelyä toimialasta riippumatta. Tiedolla johtaminen luo uusia toimintatapoja ja mahdollisuuksia. Robotit korvaavat niin tehdas- kuin toimistotyöläisiä. Useimmat ammatit vaativat yhä enemmän syvällistä tietotekniikan osaamista.

Parhaimmillaan älykkäät tietojärjestelmät ja Lean-ajattelun kaltaiset tuotantomallit nostavat tuottavuutta sekä vähentävät asiantuntijatyön kannattamattomia rutiineja. Digitalisaatio tarjoaa päättäjälle ja tietotyöläiselle lukuisia uusia mahdollisuuksia. Ryhmätyö tehostuu. Markkinointi ja viestintä on entistä nopeampaa, personoidumpaa ja monikanavaista. Perinteinen printtimainonta ja -viestintä tekee tilaa sähköisille välineille. Brändit elävät vahvasti myös sosiaalisessa mediassa. Tyrkyttävä mainostaminen vaihtuu digiviisaaksi sisältömarkkinoinniksi. Ylilyövät markkinointipuheet korvataan faktapohjaisella tutkimustiedolla.

Asiakkaat osallistuvat keskusteluun, eikä viestintä ole vain myyjän taholta tapahtuvaa puskemista. Ostajat ja kumppanit voivat olla mukana keskustelussa, jonka tarkoituksena on vahvistaa asiakasuskollisuutta ja -tyytyväisyyttä sekä tarjota eväät asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen. Kollektiivinen älykkyys on yhteisöllisen viestinnän tuloksena muodostuva yhteinen tietämys; yhteisöön kuuluvat yksilöt tuovat omat näkemyksensä ja mielipiteensä keskusteluun, ja avoimen viestinnän tuloksena syntyy yhteinen näkemys.

mitä on digiviisaus

Digiviisaus tarkoittaa osaamista, toimintamalleja, digi-informaatiota ja työkaluja, joiden avulla yrityksesi kasvattaa sähköisen omaisuutesi arvoa. Digiviisas yritys viestii nopeasti, personoidusti, kohdennetusti ja brändihallitusti. Se osaa kertoa brändiään vahvistavia tarinoita, joita sen asiakkaat haluavat kuulla. Taitava yritys automatisoi ja hallitsee brändiinsä ja tuotteisiinsa liittyvää̈ tietoa ajantasaisesti ja virheettä.

Käytännössä digiviisas yritys panostaa digitaaliseen aineistonhallintaan (Digital Asset Management, DAM) ja hyödyntää aineistopankkia tai materiaalipankkia ja pitää huolta, että tuotetieto, metatieto tai muu lisäarvotieto kulkee aina kuva-aineistojen mukana. Tärkeät ominaisuudet kuten dynaamiset aineistopohjat, monikanavajulkaisu, web-to-print tai web-to-web tuovat markkinointiin ja viestintään tehoa.

Esimerkki käytännön digiälystä

Tyypillinen tiedostojen tallennuksen pilvipalvelu ei versioi aineistoa automaattisesti. Jos tallennat Dropboxiin kuvan appelsiinista, on käytössäsi yksi kuva appelsiinista. Gredin aineistonhallinnan järjestelmä muokkaa tallentamastasi kuvasta sopivat versiot sosiaaliseen mediaan (Facebook, LinkedIn, Twitter), PowerPointiin, esitteisiin tai lehti-ilmoituksiin. Muokkaat kuvasta näppärästi myös erimuotoisia versioita, kuten vaikka bannereita verkkosivuillesi. Ja toisin kuin pelkässä tiedostonhallinnassa, aineiston julkaisu oikeassa muodossa oikeaan kanavaan onnistuu yhdellä napin painalluksella.

Lue lisää aiheesta ja tutustu digiviisaan päättäjän oppaaseen täällä.

7 tärppiä tehokkaaseen brändinhallintaan

gredin 7 tärppiä

1. Miten varmistan, että brändini näkyy mediassa oikein?

Keskität kaikki kuvat, logot ja muun brändiaineiston keskitettyyn digitaaliseen aineistonhallintapalveluun ja tarjoat median edustajille helpon tavan ladata aineiston verkkosivultasi. Voit unohtaa sähköpostien lähettelyn ja tunnusten kanssa sähläämisen.

2. Miten varmistan, että jälleenmyyjäni käyttävät brändini mukaisia myyntimateriaaleja?
Keskität kaiken markkinointi- ja myyntiaineiston keskitettyyn digitaalisen aineistonhallintaan. Kun tuotat ja päivität kaikki aineistot sinne, tiedät että oikeat aineistot ovat myös jälleenmyyjäverkostosi käytössä.

3. Miten hallitsen brändini globaalisti?
Käyttämällä keskitettyä digitaalista aineistonhallintaa kaikki brändiisi liittyvä aineisto on käytössä samalla tavalla jokaisessa maailmankolkassa. Säädät vain käyttöoikeudet kohdalleen, kuka saa käyttää ja muokata ja mitä.

4. Miten nopeutan brändimateriaalin tuotantoa?
Kun aineistonhallintapalveluun sisältyy dynaamiset pohjat, kuka tahansa voi muokata ja personoida kerran luotua aineistoa ilman taitto-ohjelmia. Jos käytössäsi on monikanavajulkaisu, saat samasta pohja-aineistosta automaattisesti oikeanlaiset versiot printtiin, nettiin, mobiiliin, someen ja uutiskirjeisiin.

5. Mitä järjestelmiä tarvitsen brändiaineiston hallintaan?
Yhden ja ainoan digitaalisen aineistonhallintapalvelun, josta voit käyttää niitä toimintoja, joita oikeasti tarvitset. Tällaisen palvelun modulaarinen rakenne takaa sen, että voit sujuvasti ottaa käyttöön uusia toimintoja tarpeesi mukaan. Miksi käyttäisit erillistä järjestelmää esimerkiksi sähköpostimarkkinointiin?

6. Miten varmistan, etteivät ihmiset sooloile?
Siihen auttaa selkeät brändiohjeistukset, jotka ovat aina materiaalipankissa kaikkien saatavilla. Palvelun käyttäjä törmää aina ensin ohjeeseen ennen kuin pääse haluamaansa aineistoon. Käyttäjä näkee aina ajan tasalla olevat säännöt esimerkiksi brändisi visuaalisten elementtien käytöstä.

7. Miten nostan brändini tuottavuutta?
Ks. kuusi edellistä vastausta. Säästät aikaa ja säästät rahaa, kun säätäminen ja päällekkäinen työ vähenee. Samalla brändisi näyttäytyy yhdenmukaisena ja oikeanlaisena kaikkialla ja kaikissa kanavissa, juuri haluamallasi tavalla.

Digitaalisen aineistonhallinnan hyödyt: Top 5

Digitaalisen aineistonhallinnan hyödyt. Digitaalinen aineistonhallinta voi parhaimmillaan tuottaa yritykselle useita kullanarvoisia etuja. Esittelemme alla niistä viisi yleisintä.

Brändi-ilmeen yhtenäisyys

Menestystä ja pitkää ikää tavoittelevien yritysten tärkeyslistalla brändin arvo on erittäin korkealla. Kovalla työllä saavutetusta brändistä tahdotaan pitää huolta ja varmistaa sen yhtenäisyys kaikkialla. Mitä laajemmalle yritys leviää ja mitä useamman ihmisen tai prosessin läpi materiaalit kulkevat, sitä suuremmaksi kasvaa myös virheellisen brändi-ilmeen riski. Gredin materiaalipankki antaa yritykselle mahdollisuuden hallita kaikkea digitaalista aineistoaan yhdestä paikasta ja vähentää näin edellä mainittua riskiä. Kun Gredin ratkaisua käytetään etukäteen hyväksytyn materiaalin arkistointiin ja jakamiseen, ei työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden käyttöön päädy epävirallista tai vanhentunutta aineistoa.

”Meillä on nyt varmuus siitä, että brändi näyttäytyy kaikkialla suunnitellun mukaisena.”
–Timo Leppä, viestintäjohtaja, Kemira

Brändi-ilmeen yhtenäisyydessä auttavat erityisesti dynaamiset pohjat. Niillä voidaan varmistaa, että kaikessa ulos lähtevässä materiaalissa on oikeat logoversiot, värit, fontit sekä muut muotoilut ja elementit. Parasta dynaamisissa pohjissa on se, että lyhyen ohjeistuksen jälkeen kuka tahansa yrityksen työntekijä voi tuottaa niiden avulla brändihallittua materiaalia. Kun jokaista mainosta tai esitettä ei tarvitse teettää mainostoimistoilla, saadaan kampanjat nopeammin tuotantoon ja rahaakin säästyy.

Tiedostojen jako

Kun kaikki aineisto on siirretty Gredin varmistetuille palvelimille, ei niitä tarvitse liikutella sieltä enää minnekään. Materiaalipankin kautta voi jakaa hallitusti tiedostoja yhteistyökumppaneille, ilman pelkoa että ne katoaisivat sähköpostiin tai muualle bittiavaruuteen tai joutuisivat vääriin käsiin. Isojenkin tiedostomäärien lähettäminen onnistuu sujuvasti aineistokorien avulla, joiden aukioloaikaa voi halutessaan säätää.

”Digitaalisen materiaalin jakaminen on nyt mahdollista eri käyttäjäryhmille ilman riskiä siitä, että informaatio menisi väärille tahoille.”
– Janne Kallio, Head of Digital Marketing, Suunto Oy

Suuret tiedostot, kuten printtikelpoiset kuvat tai videotiedostot, eivät aina edes mahdu sähköpostin liitetiedostoiksi. Erilaisia pilvipalveluita siirtämiseen toki on, mutta niiden turvallisuus ei aina ole taattu. Materiaalipankkiin voi ladata isommatkin videot, ja myös niiden jako yhteistyökumppaneille sujuu rivakasti ja hallitusti. Asiakkaan toivomat tiedostot saa toimitettua aiempaa nopeammin, kun niiden etsintään ei tuhraudu ylimääräistä aikaa.

Visuaalinen kommentointi

Markkinointimateriaaleja suunniteltaessa voi syntyä lukuisia eri luonnosversioita, jotka saattavat sekoittua tai hukkua sähköpostin perukoille. Gredin visuaalinen kommunikointi -ominaisuuden avulla yhteydenpito mainostoimistojen ja muiden suunnittelutahojen kanssa helpottuu. Uusin versio on aina saatavilla ja selkeästi merkitty, ja parannusehdotukset voi piirtää ja kirjoittaa suoraan version päälle. Näin suunnittelijat tietävät heti, mitä muuttaa seuraavaan versioon.

Kommentoinnin hallinnan helpottamiseksi voi kullekin luonnokselle määritellä useamman kommentointikierroksen. Jokaiselle kierrokselle voi lisäksi antaa aikarajan, jonka puitteissa ehdotukset on annettava. Materiaalipankki näyttää myös, ketkä ovat jo kommentoineet, joten puuttuvia kommentoijia voi ystävällisesti muistutella aikarajan umpeutumisen lähestyessä.

Aineiston haku ja uusiokäyttö

Monissa yrityksissä tehdään paljon ylimääräistä työtä, kun vanhoja aineistoja ei uusiokäytetä. Monia tiedostoja, kuten kuvia, mainoksia tai messumateriaaleja voisi helposti muokata uusiin tarpeisiin. Yleensä syynä uusiokäytön vähyyteen on se, että käytön jälkeen raaka-aineisto katoaa kovalevyjen uumeniin. Kun kaikki aineisto on keskitetty materiaalipankkiin, tarvittavien tiedostojen löytäminen sujuu joka kerta kivuttomasti. Aikaa ja rahaa säästyy, kun jokaista kampanjaa tai mainosta ei tarvitse rakentaa kokonaan tyhjästä.

”Brand Toolissa on kaikki visuaaliset elementit mitä tarvitsemme, eikä kenenkään tarvitse kuluttaa aikaa erilaisten tiedostojen metsästämiseen.”
–Jenni Salmela, Concept Designer, Oy Gustav Paulig Ab

Markkinointi- ja IT-alan tutkimusyritys IDC:n tutkimuksen mukaan tietotyöläiseltä kuluu keskimäärin9 tuntia viikossa tiedon ja tiedostojen etsintään. Materiaalipankki nopeuttaa päivittäistä aineiston etsintää, kun kaikella aineistolla on selkeästi määrätty, yksi ainoa säilytyspaikka. Joissain sisällönhallintatyökaluissa tiedostot esitetään pelkkänä nimilistana, mutta Gredin mahdollisuus käyttää esikatselukuvia helpottaa etsintää entisestään.

Prosessien tehostuminen

Järjestelmällinen ja hyvin suunniteltu digitaalisen materiaalin hallinta vähentää tarvetta tehdä turhaa työtä, parhaimmillaan jopa kolmannes työajasta säästyy. Aineiston etsintä sujuu jouhevammin, kun kaikki löytyy yhdestä paikasta. Päällekkäisen työn määrä vähenee, kun samaa raaka-aineistoa voi käyttää useaan eri käyttötarkoitukseen eikä joka kerta tarvitse tuottaa kaikkea materiaalia alusta saakka. Mainoskampanjat saa hallitummin ja rivakammin liikkeelle ja langat pysyvät paremmin käsissä.

”BrandTori on meidän markkinointimme perusta. Se on varasto sekä kommentointi- ja jakeluväline.”
–Jyrki Hutri, markkinointipäällikkö, Lumon Oy

Suurin osa markkinoinnin tarpeista voidaan hoitaa materiaalipankin sisältä. Sähköpostiuutiskirjeet on helppo koota ja lähettää ja niiden tavoittavuutta voidaan seurata suoraan ohjelmasta. Muita päivittäistä toimintaa tehostavia Gredin ratkaisun ominaisuuksia ovat muun muassa web-to-print sekä web-tilauspalvelu. Web-to-printin avulla kaikki printtimateriaali voidaan lähettää suoraan painotaloon, ja web-tilauspalvelun kautta puolestaan kaikki muu materiaali (messuständit, pr-tavara, vaatetus jne.) voidaan tilata suoraan toimittajalta.

Monikanavajulkaiseminen oikoo monta mutkaa

Monikanavajulkaiseminen

Gredin digitaalisella aineistonhallinnalla julkaiset aineistosi automaattisesti yhdenmukaisena ja oikeanlaisena kaikissa kanavissa. Monikanavajulkaiseminen koostuu kolmesta elementistä:

 1. Input eli aineiston tallennus: kuva & IPTC-metatietot
 2. Aineiston personointi: dynaamiset aineistopohjat
 3. Kanavaan toimitus: työnkulut eri kanavissa

Ensimmäisessä vaiheessa kuva tallennetaan materiaalipankkiin ja samalla syötetään kuvaan liittyvät metatiedot. Muiden yksilöintitietojen lisäksi tällaisia voivat olla esimerkiksi hinta, tuotenimi, tuotekoodi ja kuvaus.

monikanavajulkaiseminen

Prosessin sydän on dynaamiset pohjat.

Dynaamisilla aineistopohjilla varmistat, että aineistosi pysyvät yhtenäisinä työntekijästä, mediasta, maasta ja kielialueesta riippumatta. Kun olet kerran luonut älykkäät aineistopohjat eri käyttötarkoituksiin, ne ovat valmiina jokaista käyttötapausta varten.

Dynaamisissa aineistopohjissa on valmiina aina oikeat logoversiot, värit, fontit, muotoilut ja muut brändielementit, jotta kaikki mediaan ja eri käyttökohteisiin valmis aineisto olisi aina yhtenäistä. Jokainen käyttäjä voi personoida aineistopohjista oikeat brändihallitut versiot omiin tarpeisiinsa, ilman kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmien osaamista tai ammattilaisten apua.

Viimeisessä vaiheessa lähetät valmiit aineistot suoraan haluttuun käyttötarkoitukseen. Lopputuloksena yhdestä ja samasta kuvasta on syntynyt oikeanlaiset versiot niin nettiin, painomateriaaleihin, mobiiliin, sosiaaliseen mediaan kuin myös uutiskirjekäyttöön. Printtikanavassa voit Gredin aineistonhallinnalla hoitaa myös painotarjouskilpailutuksen.

Haluatko kuulla tarkemmin, miten monikanavajulkaiseminen tehostaa markkinointiasi?

Ota rohkeasti yhteyttä myyntiimme.

 
AAA Suomen Vahvimmat Lowest credit risk Menestyjäyritys Suomalaista palvelua Koodia Suomesta Luotettava kumppani