Digitaalisesta aineistonhallinnasta brändin ja koko liiketoiminnan johtamiseen

Pitkään markkinoinnin ja brändin johtamisen tehtävissä työskenteleville digitaalinen aineistonhallinta (Digital Asset Management, DAM) on alun perin tarkoittanut digitaalisten aineistojen ja tiedostojen arkistointia sekä niiden hyödyntämistä lähinnä yrityksen markkinoinnin toimenpiteissä.

Tänä päivänä DAM-teknologia tarkoittaa bisneskriittistä alustaa ja ekosysteemiä, jota hyödyntävät yritysten markkinointi- ja viestintäfunktioiden lisäksi niiden myynti-, IT- ja liiketoimintajohto sekä eri sidosryhmät ja kumppanit. Siitä on tullut yritysten markkinointiteknologian olennainen osa, joka integroituu saumattomasti yritysten keskeisiin järjestelmiin ja on omalta osaltaan mahdollistamassa tehokkaan digitaalisen liiketoiminnan johtamista.

Kaikki sai alkunsa materiaalipankista

Kuten muidenkin teknologioiden kohdalla, DAM-teknologian kehitys on edennyt 2000-luvulta lähtien kiihtyvällä vauhdilla. Ensimmäisen sukupolven digitaalisen aineistonhallinnan järjestelmää käytettiin kuvien, videoiden ja äänitiedostojen tallentamiseen sekä hallinnointiin, jotta ne tukisivat paremmin yrityksen brändi- ja markkinointitoimenpiteitä. Materiaali- ja kuvapankkina käytetty järjestelmä mahdollisti korkearesoluutioisten kuvien sekä raskaiden tiedostojen hallinnoinnin alhaisen kaistanleveyden maailmassa ja sillä lähinnä korvattiin ulkoiset kovalevyt ja tiedostonjakoalustat.

Vaikka markkinointitiimit pystyivät löytämään ja jakamaan aineistoja aikaisempaa helpommin ja nopeammin, näitä ensimmäisen sukupolven itsenäisiä järjestelmiä ei pystytty integroimaan yritysten muihin teknologioihin. Kun markkinointi- ja myyntikanavat lisääntyivät ja mediaformaatteja tuli koko ajan lisää, yritykset alkoivat vaatia järjestelmiltä enemmän. Digitaalisen aineistonhallinnan palvelun täytyi olla enemmän kuin pelkkä materiaalipankki.

Kehitystä suurin harppauksin

Toisen sukupolven digitaalisen aineistonhallinnan järjestelmät ja palvelut alkoivat kehittyä kiihtyvällä vauhdilla, sillä markkinoijien vaateena oli pystyä entistä useammin julkaisemaan sisältöjä monikanavaisesti voimakkaasti kehittyvässä digitaalisessa mediaympäristössä. Paikallisista ratkaisuista alettiin siirtyä pilvipalveluratkaisuihin.

Ratkaisuihin kehitettiin helppokäyttöisiä itsepalvelutyökaluja ja työnkulkuja, samalla kun integraatiot eri julkaisujärjestelmiin, sosiaalisen median julkaisukanaviin ja markkinoinnin automaatiotyökaluihin mahdollistivat sisältöjen toimittamisen ja julkaisun eri kanavissa.

Digitaalisen aineistonhallinnan ratkaisut eivät enää olleet erillisiä staattisia saarekkeita markkinointiosastojen työkalupakissa, vaan niistä alkoi muodostua koko organisaatiota hyödyttävä digitaalinen alusta ja ekosysteemi, jolla organisaatiot pystyivät tehostamaan toimintaansa ja lisäämään tuottavuutta.

Mitä DAM on tänään?

Viimeisten vuosien aikana digitaalisen aineistonhallinnan järjestelmistä on tullut yritysten markkinointiteknologioiden kulmakivi, joka mahdollistaa monikanavaisen digitaalisen liiketoiminnan johtamisen ja parhaan asiakaskokemuksen tuottamisen. Tämän mahdollistaa digitaalisen aineistonhallintajärjestelmien dynaaminen vuorovaikutus ja integraatiot yritysten muihin liiketoimintakriittisiin järjestelmiin, kuten esim. toiminnanohjaus-, tuotetiedonhallinta-, asiakastiedonhallinta- ja julkaisujärjestelmiin.

Kehittyneimmät digitaalisen aineistonhallinnan järjestelmät ovat pitkälle automatisoituja ja varmistavat, että oikeat aineistot ja data toimitetaan oikeissa tiedostomuodoissa oikeille mediakanaville, oikeisiin järjestelmiin tai vaikka yrityksen verkkokauppaan. Markkinoijat voivat tekoälyn avulla kerätä tärkeitä tietoja sisällöstään ja asiakkaistaan sekä mukauttaa digitaalisen aineistonhallinnan järjestelmissä olevia sisältöjä esim. maantieteellisesti tai kielialueen mukaan. Tiedolla johtaminen tehostuu, kun digitaalisten aineistojen metatiedot voidaan yhdistää asiakastietoon tai tuotetietoon, jolloin pystytään reaaliaikaisesti keräämään analytiikkatietoa hyödynnettäväksi yrityksen liiketoiminnassa.

Lukuisat innovaatiot ovat mahdollistuneet, kun toimialan erikoisosaajat ovat panostaneet jatkuvaan kehittämiseen. Asiakkaiden yksilölliset toiveet ja tarpeet muodostavat kehitykselle dynaamisen vaatimusmäärittelykehikon, joka kasvaa niin horisontaalisesti kuin vertikaalisestikin.

Jatkossa digitaalinen aineistonhallinta on muuttumassa sisältöjen hallinnasta yhä enemmän markkinoinnin, myynnin ja koko liiketoiminnan johtamiseen. Siitä on tulossa yhä keskeisempi alusta yritysten digitaalisessa ekosysteemissä, johon nivoutuvat kaikki liiketoimintakriittiset teknologiat.

Kehityksen aallonharjalla, yhteisellä matkalla

Gredi on Suomen johtava digitaalisen aineistonhallinnan yritys, jonka evoluutio on noudattanut toimialan kansainvälisen kehityksen suuntalinjoja. Panostukset järjestelmän ja sen käytettävyyden sekä palvelujen jatkuvaan kehittämiseen yli 20 vuoden ajan ovat tehneet Gredistä markkinajohtajan Suomessa. Kotimaisena toimijana Gredi on pystynyt olemaan läsnä ja herkällä korvalla kuuntelemaan asiakkaittensa tarpeita. Kaiken kehittämisen ytimessä ovat aina olleet asiakkaan toiveet ja tarpeet.

Tällä yhteisellä matkalla asiakkaiden kanssa Gredin toimintaa ovat ohjanneet asiakashyötyjen tuottaminen ja kumppanuudesta syntyvän arvon kasvattaminen. Gredin palveluihin luottavat lukuisat toimialojensa markkinajohtajat ja globaalit brändit. Gredissä ratkaisujen ja palveluiden kehittämisen tulevaisuuden suunta on selkeä, olla kansainvälisen kehityksen kärjessä ja tarjota asiakkailleen seuraavien sukupolvien digitaalisen aineistonhallinnan palveluita ensimmäisten joukossa.

Tänä päivänä Gredi on osa PunaMusta Mediaa, joka tarjoaa yhteistyölle huippuammattilaisten verkoston sekä palvelut, jotka yhdessä Gredin ratkaisujen kanssa muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden markkinoijien tarpeisiin sekä yritysten digitaalisen liiketoiminnan johtamiseen.

Yhteisenä visiona on yhdistää kaupankäynti kivijalassa ja digitaalisessa ympäristössä yhdeksi läpinäkyväksi, mitattavaksi kokonaisuudeksi sekä yhdenmukaiseksi brändikokemukseksi.

Lue lisää, miten Gredin asiakkaat hyödyntävät digitaalisen aineistonhallinnan monipuolisia palveluita

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja pyydä demo digitaalisen aineistonhallinnan hyödyistä juuri teidän yrityksellenne

 

 

«
»
 
AAA Suomen Vahvimmat Lowest credit risk Menestyjäyritys Suomalaista palvelua Koodia Suomesta Luotettava kumppani