Digiviisas aineistonhallinta tehostaa sisältömarkkinointia ja luo arvokasta brändiautomaatiota

Inbound- tai sisältömarkkinointi on viime vuosien aikana vakiinnuttanut paikkansa markkinoinnin keinovalikossa. Modernit markkinointiteknologiat ovat mahdollistaneet sisältöjen helpon ja kustannustehokkaan tuottamisen ja sen kohdistetun jakamisen. Viestinnän kohderyhmät ovat yhä vastaanottavaisempia tälle kohdistetulle viestinnälle, kunhan sisällöt ovat kiinnostavia ja hyödyllisiä. Laadukkaalla sisällöllä pyritään ajatusjohtajuuteen. Sisällöntuottajia on yhä enemmän ja sisältöjä julkaisee monet muutkin kuin vain perinteiset mediayhtiöt.

digiviisas aineistonhallinta

Koska markkinoinnin sisältöjen rooli näin korostuu, markkinoijien tulisi pitää huolta siitä, että tämä arvokas digitaalinen omaisuus tuottaa takaisin siihen panostetut eurot sekä dollarit ja että sisältömarkkinointia johdetaan tehokkaasti. Sille tulisi määrittää oma strategia ja selkeä hyödyntämissuunnitelma. Digiviisas aineistonhallinta auttaa yritystä ottamaan sisältömarkkinoinnin strategiassaan huomioon digitaalisen aineistonhallinnan tarjoamat mahdollisuudet:

Nopeus tehostaa toimintaa – joka paikassa

Sisältöjen monikanavaisen julkaisemisen nopeus pelkästään ei takaa sisältömarkkinoinnin tehokkuutta. Digitaalisuus tekee aineistonhallinnasta nopeampaa myös muulla tavoin. Mitä suuremmaksi aineistomäärä kasvaa, sitä tärkeämmäksi aineiston looginen järjestely, indeksointi ja lajittelu muuttuvat. Oikeiden aineistojen ja sisältöjen helppo löydettävyys, tiedostojen vaivaton tallentaminen ja jakaminen ovat ominaisuuksia, jotka nopeuttavat koko sisältömarkkinoinnin prosessia.

Brändi helposti haltuun kaikissa kanavissa – brändiautomaatiolla

Sisältömarkkinoinnin aineistot kulkevat monien käsien sekä eri prosessien läpi ja virheellisen viestin sekä tekemisen riski kasvaa eri vaiheissa. Digiviisaasti toimivan yrityksen brändijohto hyödyntää työssään digitaalista aineistonhallintaa. Brändistrategian mukaiset ohjeistukset ovat yhdessä materiaalipankissa ja sieltä jaettavissa asianosaisille oikean sisältöisinä, oikeassa muodossa ja oikeissa kanavissa.

Yhteistyö on voimaa – selkeät pelisäännöt

Digitaalisen aineistonhallinnan yhteisötyökalut mahdollistavat tehokkaan yhteispelin viestintä-, brändi- ja markkinointitiimin ja markkinointiviestintäkumppaneiden välillä. Sähköposteja ei tarvitse lähettää roppakaupalla, kun kaikki osapuolet käyttävät samaa reaaliaikaista palvelua sisältöjen luomisessa, kommentoimisessa, editoimisessa ja julkaisemisessa. Käyttöoikeuksien hallinnalla voidaan varmistaa, että kukin käyttäjä pääsee käsiksi vain siihen tietoon, johon hänellä on oikeudet.

Tuote-, meta- ja lisäarvotiedon hallinta on helppoa – yhteiskäytöllisyys ja jatkuva saatavuus

Sisältömarkkinoinnin olennainen osa on kurantti informaatio (tuote-, meta- ja lisäarvotieto). Relevantin informaation tarjoaminen oikeassa kanavassa ja oikeaan aikaan on kuitenkin joskus haasteellista. Hyvä digitaalinen aineistonhallinta ratkaisee informaationhallinnan haasteet ja tekee sen tunnistamisesta, muokkaamisesta ja hallinnasta vaivattomampaa kuin koskaan.

Tietoturva on entistä tärkeämpää – kaikki Suomen peruskallioon pultattuna Suomen lakien alla

Kun sisältömarkkinoinnin aineistot, tieto ja sisällöt ovat usein monessa paikassa yrityksen omilla ja kumppaneiden palvelimilla ilman selkeää datan hallintaa, vastuita, omistusta ja indeksointia, ne voivat kadota tai pahimmassa tapauksissa jopa joutua vääriin käsiin. Digiviisaasti toimiva yritys keskittää digitaalisen omaisuutensa tietoturvalliseen ja yrityksen omasta verkosta erillään olevaan, kotimaiseen pilvipalveluun.

Gredin digitaalisen aineistonhallinnan ratkaisu tehostaa sisältömarkkinoinnin tuottavuutta. Se on modulaarinen ja räätälöidään aina asiakaskohtaisesti. Se skaalautuu ja mukautuu muuttuviin tarpeisiin ja on helppo ja nopea ottaa käyttöön. Integraatioiden avulla saadaan myös haluttu informaatio siirtymää eri palveluiden välillä helposti ja automaattisesti.

Jos haluat tietää miten sisältömarkkinointiasi ja sen prosesseja, informaation virtauksia, voidaan tehostaa digitaalisella aineistonhallinnalla, ota yhteyttä. Tilaa Gredin digitaalinen tilannekatsaus! Teemme viikon kuluessa ehdotuksen siitä, miten nostat tuottavuutta merkittävästi digiviisalla ratkaisulla. Katso tilannekatsauksen tarkempi kuvaus tästä.

«
»
 
AAA Suomen Vahvimmat Lowest credit risk Menestyjäyritys Suomalaista palvelua Koodia Suomesta Luotettava kumppani