Mistä digitaalisen omaisuutesi arvo syntyy?

digitaalinen omaisuusBrändiin tekemäsi investoinnit ovat merkittäviä. Tuote-esitteet, markkinointikampanjat, sisällöntuotanto ja muut markkinointiaktiviteetit nappaavat helposti kymmenyksen firmasi liikevaihdosta. Miten mittaat, että brändi-investointisi on tehokkaassa käytössä? Mikä on yrityksesi digitaalinen omaisuus? Ja mikä on sen arvo?

Digitaalinen omaisuus

Yksittäiset markkinointiponnistukset jäävät helposti kampanjan loputtua levynkulmalle happanemaan. Tehty työ ei ole helposti uudelleen käytettävissä, ja seuraava kampanja aloitetaan tyhjältä pöydältä.

Joudut valitsemaan eri tavoin hinnoitelluista ohjelmistoratkaisuista, joiden avulla hallitset tuote-, asiakas- ja markkinointimateriaaliasi. Näiden työvälineiden takaisinmaksulogiikka ei ole useinkaan selvä. Ja siihen päälle yrityksesi pitäisi vielä pystyä kehittämään toimintamalleja ja osaamista, joiden avulla saat sähköisen omaisuuden liittyvistä teknologiahankinnoista kaiken irti.

”Vain 36 % talouspäättäjistä oli sitä mieltä, että heidän yrityksensä teknologiainvestointien mittarit ymmärrettiin hyvin läpi yrityksen.”
– CFO Research Services

Hyvä kysymys on, millaisia mittareita digitaaliselle aineistonhallinnalle ylipäätään voi ja pitää asettaa.

Teknologian lisäksi investoit tyypillisesti toimintamallien kehittämiseen ja osaamiseen. Se tarkoittaa, että mittauksesi pitää kattaa järjestelmän käyttöasteen lisäksi muutakin.

Tässä muutamia esimerkkejä mittareista, joita voit helposti soveltaa omaan bisnekseesi:

 

  • Asiakkaat – Kysy asiakkaasi palautetta markkinointikampanjastasi ja arviota yrityksesi brändimielikuvaan perustuvasta suositteluhalukkuudesta Net Promoter Score -mallilla. Vertaile markkinointikampanjoidesi tehokkuutta ja huomioarvoa markkinointiautomaation mittareilla.
  • Työntekijät – Mittaa dynaamisten pohjien ja markkinointiaineiston käyttö/latausmääriä. Poista tai päivitä aineistot, joille ei ole kysyntää. Mittaa myös työntekijöiden tyytyväisyyttä työvälineisiin, toimintamalleihin ja osaamiseensa.
  • Prosessit – Mittaa markkinointimateriaalin ja tuote-esiteversioiden tuottamiseen kuluvaa aikaa. Mittaa myös viestinnän ja markkinoinnin toimenpiteiden taajuutta sekä kattavuutta tavoittavuutta asiakaskunnassa.
  • Tietoturva – Varmista, että aikataulutettu jakelu on käytössä sopivilta osin ja että jälleenmyyjäsi ja kumppanisi pääsevät käsiksi vain tarkoittamaasi aineistoon.
  • Järjestelmät – Mittaa työvälineidesi ylläpitokustannuksia, pienkehityshankkeiden kustannuksia, integraatiokustannuksia. Suhteuta investoinnit hyötyihin, kuten säästyvään työaikaan, ohjelmistoversioiden käyttöönoton nopeuteen ja uuden markkinointimateriaalin tuottamisen läpimenoaikaan.

Ota laskelmaasi mukaan myös tavoitettujen asiakkaiden määrä ja heidän palautteensa sähköisen aineistosi laadusta.

Eräs keskeisin sähköisen pääomasi tuottoon vaikuttava tekijä on, miten tehokkaasti pystyt uudelleenkäyttämään materiaalia, malleja ja sisältöä. Digitaalisen aineistonhallinnan keskeinen tavoite on uudelleenkäytettävyyden lisääminen esimerkiksi seuraavin keinoin:

  • Tehokas markkinointiformaatti lisää sähköisen pääomasi tuottoa kertaheitolla. Sen avulla julkaiset ja versioit kerran tuotetun sisällön kattavasti kaikissa kanavissa.
  • Valmiit työnkulut huolehtivat, ettei kallista työaikaa pala automatisoitavissa olevissa rutiinitehtävissä.
  • Dynaamisten sivupohjien avulla päivität sisältöä hetkessä, eikä sinun tarvitse versioida ja julkaista aineistoa käsityönä. Säästyt lukuisilta korjauskierroksilta ja tuotat kerralla oikean sisältöistä materiaalia.

Aseta sähköisen omaisuutesi tuottavuudelle ja vaikuttavuudelle mittarit. Automatisoi työnkulkuja ja tee useimmin käytetystä materiaalista dynaamiset sivupohjat. Laita sähköinen omaisuutesi tuottamaan silloinkin, kun vietät aikaasi höyhensaarilla.

«
»
 
AAA Suomen Vahvimmat Lowest credit risk Menestyjäyritys Suomalaista palvelua Koodia Suomesta Luotettava kumppani