Tehoa etä- ja ryhmätyöhön!

Kulunut vuosi on mullistanut työnteon käytäntöjä. Etätyöstä tuli koronan myötä uusi normaali. Paikasta riippumattoman työn malli polkaistiin pystyyn kiireesti siellä, missä sitä ei entuudestaan ollut.

Nyt kun kokemuksia on karttunut, kannattaa pysähtyä arvioimaan, miten etätyön digiloikka onnistui. Puksuttaako organisaatiosi kohti menestystä entistä kiivaammalla tahdilla ja uusien toimintamallien innoittamana? Vai ovatko tietotyöläisesi jääneet jumiin etätyön haasteisiin?

Yksi etätyön suurimmista haasteista on ryhmätyön hankaluus. Kun fyysinen yhteys katkeaa, tarvitaan edistyneitä digitaalisia ratkaisuja, jotta virtuaalinen työympäristö tukee tiimityöskentelyä.

Boston Consulting Groupin tutkimuksen mukaan etätyön tuottavuuteen vaikuttavat keskeisimmin yhteydenpito, henkinen ja fyysinen hyvinvointi sekä työvälineet.

Etätyöhön siirtyneistä työntekijöistä yli puolet oli sitä mieltä, että etenkin ryhmätyöskentely kärsi etäloikasta ja 40 prosenttia koki myös työn tehokkuuden laskeneen.

Etätyö on kuitenkin tullut jäädäkseen: tutkimukseen osallistuneista yrityksistä 40 prosenttia odotti työntekijöiden jatkavan kokonaan tai osittain etätyössä. Etätyöstä on myös tullut varteenotettava rekrytointivaltti: 60 prosenttia haastatelluista työtekijöistä halusi jatkossakin mahdollisuuden työskennellä etänä. Virtuaalisen työskentelytilan pystyttäminen ei siis ollut yhteen epidemiaan liittyvä pikaratkaisu, vaan sillä on tärkeä ja perusteltu paikkansa tulevaisuuden työympäristön kehittämisessä.

Tehokkaan ja kestävän etätyömallin tulee tarjota tietotyöläisille samat digitaaliset mahdollisuudet kuin perinteisen toimistossa työskentelyn, toteaa BCG:n tutkimus.

Etätyön välineiden pitää mahdollistaa sujuva ryhmätyöskentely digitaalisessa ympäristössä, ajasta ja paikasta riippumatta. Lähes 90 % tutkimukseen osallistuneista yrityksistä sanoi etätyön teknologiaan investoinnin olevan prioriteettilistallaan.

Sähköiset kohtaamiset kaipaavat vaikuttavaa digitaalista viestintää

Etäpalavereissa viestinnän keinovalikoima on rajallisempi kuin kasvokkain kohdatessa. Pahimmillaan keskustelua käydään pelkän katkeilevan ääniyhteyden varassa. Sähköisesti esitettävässä materiaalissa esimerkiksi selkeys, brändinmukaisuus ja ajantasaisuus korostuvat, kun viestiä vahvistavat elementit, kuten keskustelukumppanin eleet ja ilmeet, ympäristö, äänet ja tuoksut eivät välity vastaanottajalle täydellisesti – jos lainkaan.

Varmista viestisi perillemeno laadukkaalla, yhtenäisellä digitaalisella materiaalilla, joka taipuu sujuvasti eri kanaviin ja formaatteihin.

Asiakkaiden huomiosta kilpaillaan ja joukosta on erottauduttava

Sähköiset kanavat ja markkinoinnin automaatio ovat kasvattaneet asiakkaittesi kohtaamaa viestitulvaa jo pitkään. Huomion saavuttaminen ei tulevaisuudessa tule olemaan ainakaan helpompaa. Viestien joukosta erottuvat asiakkaan tarpeet parhaiten tunnistavat lähettäjät. Myös toistolla, kanavalla ja lähetysajankohdalla on merkitystä. Asiakasymmärryksesi kohenee, kun seuraat lähettämiesi viestien perillemenoa ja analysoit asiakkaasi reaktioita.

Digitaalinen aineistonhallinta lisää viestiesi osumatarkkuutta, kun kohdennat viestisi. Automaation avulla jakelet ajantasaiset, tarkat ja brändihallitut viestisi oikeissa formaateissa eri kanaviin.

Brändihallittu ja helppolukuinen aineisto kertoo mieleen jäävän tarinan

Tuhansien viestien joukosta parhaiten jäävät mieleen tarinat, jotka ruokkivat mielikuvitusta ja tunteita. Kuvan voima on valtava. Siksi viestinnän visuaalisen ilmeen merkitystä ei kannata väheksyä. Tuttu, yhtenäinen brändi-ilmeesi pysäyttää vastaanottajan todennäköisemmin viestisi äärelle.

Varmista, että etäpalaverisi jättävät asiakkaillesi positiivisen mielikuvan yrityksestäsi. Laadukkaat, selkeät myynti- ja tarjousmateriaalit viestivät yrityksesi luotettavuudesta ja ammattitaidosta pienissäkin yksityiskohdissa.

Lue asiantuntijoiden etä- ja ryhmätyötä helpottavista Gredin ratkaisuista Varmalle

Lue Gredin suositut oppaat, saat ne samantien maksutta tästä.
Kuuntele Gredin Digiviisas Ekosysteemi -äänikirja, saat sen heti maksutta tästä.

«
»
 
AAA Suomen Vahvimmat Lowest credit risk Menestyjäyritys Suomalaista palvelua Koodia Suomesta Luotettava kumppani