Digitaalisesta aineistonhallinnasta dynaamiseen sisällönhallintaan

Digitaalisesta aineistonhallinnasta dynaamiseen sisällönhallintaan

Markkinointi ja viestintä on tänä päivänä kohdistetumpaa, automaattisempaa ja monikanavaisempaa kuin koskaan. Brändiautomaatio, markkinoinnin automaatio, digitaalista jalanjälkeä mittaava analytiikka ja viimeisimpänä teknologiana tekoäly (AI, Artificial Intelligence) mahdollistavat jo aineistojen automaattisen tunnistamisen, micro-tasoisen sisällön brandihallitun personoidun kohdistamisen eri kohderyhmään ja halutulle persoonalle. Aina oikeaan aikaan, oikealla sisällöllä ja oikeassa kanavassa. Lokaalisti, globaalisti ja jatkuvalla 24/7 periaatteella.

Digitaalisen aineistonhallinnan järjestelmät ovat kyllä vastanneet hyvin tähän modernin markkinoinnin vaateeseen. Markkinoinnin ja viestinnän aineistot ja lisäarvotiedot (meta- ja tuotetiedot) pysyvät niissä hyvässä järjestyksessä sekä jatkuvasti helposti löydettävissä, jaettavissa sekä julkaistavissa monikanavaisesti. Digitaalisen aineistonhallinnan järjestelmissä visuaalisten aineistojen kommentointi, automaattiset työnkulut ja projektinhallinnan ominaisuudet ovat mahdollistaneet tehokkaat työskentelytavat ja työnkulut. Integroinnit (input&output) tarvittaviin järjestelmiin löytyvät ja onnistuvat myös helposti.

Haasteena on kuitenkin edelleen, miten dynaamisesti hallinnoida markkinoinnin sisältöjä silloin, kun niitä pitää muokata reaaliaikaisesti paikasta ja ajasta riippumatta sekä useaan kanavaan samanaikaisesti. Tai miten pitää huolta siitä, että kaikki markkinointiviestintä on aina varmasti brändi-ilmeen mukaista, kun sen tekemiseen osallistuu yhä useampia tahoja – kumppaneita, asiakkaita, jälleenmyyjiä ja oman organisaation ihmisiä ympäri maailmaa. Ja ennen kaikkea miten tehdä kaikki tämä kustannustehokkaasti, helposti ja hallitusti.

Gredi Content Hub on perinteisen aineistonhallinnan lisäksi markkinoinnin sisältöjen dynaamisen hallinnan ratkaisu. Kuvat, videot, tekstit, tuotetiedot, muut erilaiset tiedostot ja formaatit muuttuvat käyttövalmiiksi kanavakohtaisiksi sisällöiksi, kun ne luovassa prosessissa muokataan asiakkaiden brändin ja strategian mukaisiksi, eri kanavissa julkaistaviksi sisällöiksi. Perinteisesti tähän prosessiin ovat osallistuneet asiakkaan oman organisaation lisäksi markkinointiviestintäkumppanit, digitoimistot ja eri kanavien asiantuntijatahot. Prosessi sinänsä toimii, mutta on usein monivaiheinen ja vie kallista aikaa ja rahaa.

Gredi Content Hub on markkinoinnin ja viestinnän digiviisas kokonaisuus silloin, kun

  • Time-to-market -vaade on nyt ja heti monikanavaisesti
  • Aktiviteetit pitää toteuttaa useassa lokaatiossa mahdollisimman reaaliaikaisesti
  • Sisällöt pitää tehdä samaan aikaan sekä räätälöidysti että brändihallitusti
  • Sisällön toteuttamiseen ja julkaisuun osallistuu monia eri tahoja
  • Tekeminen vaatii useamman kanavan haltuunottoa samanaikaisesti
  • Mitataanko tavoitteiden toteutumista kuukausitasolla?
  • Toimiiko ongelmien ratkaisuprosessi?
  • Ovatko käyttöoikeudet ajan tasalla?
  • Kokonaisuuden hallinta on tärkeää, eikä haluta tehdä päällekkäistä työtä

Mikään markkinoinnin ja viestinnän toimintamalli, työkalu tai järjestelmä ei yksin tee autuaaksi. Kun yritys haluaa menestyä markkinoinnissaan ja viestinnässään sekä parhaiten palvella asiakastaan, on kyky hallita ja yhdistää luovaa sisältöä eri kanavissa, palveluissa, järjestelmissä ja kohtaamispisteissä välttämätöntä. Sovitut toimintatavat jo sisällön tuottamisen virran alkumetreillä on ratkaisevan tärkeää. Eri järjestelmiä ja palveluita ovat mm. markkinoinnin automaatiojärjestelmä, verkkosivut, PIM-järjestelmä, eri kanavien julkaisujärjestelmät jne. sekä näihin hyvin integroituva dynaaminen sisällönhallintajärjestelmä Gredi Content Hub.

«
»
 
AAA Suomen Vahvimmat Lowest credit risk Menestyjäyritys Suomalaista palvelua Koodia Suomesta Luotettava kumppani