Ekosysteemin arvoverkko moninkertaistaa ansaintasi

Digitalisaatiossa uudet, ketterät toimijat pyyhkivät pöytää perinteisiin nojaavilla kilpailijoillaan. Sähköinen alustatalous ja ekosysteemiajattelu valtaavat markkinoita. Moni markkinahäirikkönä aloittanut alustabisnes, kuten Amazon tai Airbnb, on kasvanut nopeasti alansa merkittäväksi toimijaksi. Perinteisiin arvoketjuihin nojaavat yritykset ovat helisemässä, kun kilpailijoiden ekosysteemin arvoverkko moninkertaistaa bisnesmahdollisuudet.

Digitaalinen ekosysteemi muuttaa ansaintalogiikkaa. Arvo ei synny enää vaiheittain etenevässä tuotantoputkessa tuottajasta loppukäyttäjään. Ekosysteemin arvoverkossa tulos kasvaa samanaikaisesti, useissa paikoissa ja monin eri tavoin. Alustat ulottavat lonkeronsa laajalle ja tarjoavat perinteisiä kanavia enemmän mahdollisuuksia – ja asioiden monimutkaistuessa myös haasteita, joita ei ratkaista perinteisin keinoin.

Ekosysteemit yhdistävät hyvinkin erilaisia toimijoita, toimintoja, palveluja ja tuotteita. Parhaimmillaan tämä monialaisten toimijoiden verkosto vastaa nopeasti asiakkaiden tarpeisiin ja luo uutta tarjontaa yhdistelemällä verkoston osaamista innovatiivisesti. Toimiva digitaalinen ekosysteemi tuottaa hyötyä kaikille jäsenilleen, joihin kuuluvat ihannetilanteessa myös tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen aktiivisesti osallistuvat loppukäyttäjät.

Rahan lisäksi verkostossa liikkuu tietoa ja muuta liiketoiminnalle merkityksellistä aineetonta omaisuutta. Jotta verkoston moninaisuus ei muutu kaaokseksi, ekosysteemi tarvitsee sähköisen alustan. Se tukee verkoston sisäisen ja ulkoisen tiedon, datan, sisältöjen ja viestien kulkua. Laadukas, vastuullinen sähköinen alusta ohjaa käyttäjiään parhaisiin toimintamalleihin ja monistaa jäsentensä arvokkainta osaamista muiden ulottuville.

Ekosysteemi perustuu keskinäiseen luottamukseen. Mitä avoimemmin jäsenet jakavat resurssejaan ja liiketoimintadataansa, sitä tehokkaammaksi ja tuottavammaksi ekosysteemi voidaan hioa. Esimerkiksi avaamalla kustannusrakenteitaan ja prosessejaan verkoston jäsenet voivat hakea keskuudestaan tehokkaimmat ja taloudellisimmat toimijat. Muutos ajattelussa on suuri: ekosysteemimallissa perinteiset liikesalaisuudetkin kannattaa toisinaan avata muille, jotta niistä saadaan suurin yhteinen hyöty irti.

Arvo ei muodostu ekosysteemeissä aina samalla tavalla. Perinteisen arvoketjun vaiheita voidaan ohittaa kokonaan ja poistaa turhia välikäsiä.  Yhden toimijan menestys tuo hyötyä kaikille verkostoon kuluville. Tuottavuus lisääntyy, kun verkosto luo arvoa yrityksen tuottaman arvon lisäksi.

Pienten toimijoiden yhteenliittymät voivat haastaa isot toimijat ja saavuttaa menestystä ketteryydellä ja innovatiivisuudella. Kun arvoketjut murenevat, markkinahäiriköille avautuu mahdollisuuksia omia tuotantoketjun osia. Esimerkiksi Amazon mullisti kirjojen myynnin ja saneli uudet ehdot jakelubisnekselle. Yritys on sittemmin laajentunut muillekin verkkokaupan alueille, joissa toimitusnopeudella ja -varmuudella on merkitystä.

Digitaalinen ekosysteemi luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mutta tarvitsee vastuullisen sähköisen kasvualustan, jossa kaikkia jäseniä hyödyttävä arvonluonti on mahdollista.

Lataa uusi Digitaalinen ekosysteemi -opas tästä.

«
»
 
AAA Suomen Vahvimmat Lowest credit risk Menestyjäyritys Suomalaista palvelua Koodia Suomesta Luotettava kumppani