Verkostosta lisäpotkua markkinointiisi

Ekosysteemin perusajatus on, että kaikki voittavat. Keskinäisen kilpailun sijaan verkostossa hyödynnetään yhteisiä resursseja ekosysteemin kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Myös tuotto ja onnistumiset jakautuvat osallistujien kesken. Näin menestymisesi ei riipu pelkästään oman yrityksesi voimavaroista.

Ekosysteemin rakentaminen kannattaa aloittaa syventämällä yhteistyötä yrityksesi jo olemassa olevien kumppanien kanssa. Pääset ketterästi vauhtiin, kun etsit nykyisistä markkinoinnin, myynnin, jakelun, tuotekehityksen tai tuotannon yhteistyökumppaneistasi soveliaimmat ja suunnittelette yhdessä kaikkia hyödyntävän verkostoitumismallin. Voitte jakaa tietoa, osaamista tai rahaa.

Markkinoinnin ekosysteemissä verkostoitumisratkaisu voi näyttää esimerkiksi tältä:

1. Ekosysteemin jäsenten markkinointiosastot toimivat yhteistyössä, suunnittelevat kampanjat ja hallitsevat verkoston brändejä. Yhteisistä pelisäännöistä kannattaa sopia selkeästi ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Markkinointiosastot vastaavat myös siitä, että ulospäin suuntautuva viestintä on yrityksestä riippumatta yhtenäistä.

Verkostossa kaikilta osapuolilta ei tarvitse löytyä omaa markkinointiosaamista. Markkinoinnin osaaja tuottaa materiaalia koko ekosysteemin käyttöön. Voit tehostaa markkinointia digitaalisella aineistonhallinnalla, joka helpottaa yhtenäisen aineiston tuotantoa ja hyödyntämistä ja automatisoi rutiinejasi, kuten viestin jakelua eri kanaviin.

Perusta aineistonhallinnan iskujoukko, joka jakaa ja kehittää parhaita käytäntöjä kaikille osapuolille.

2. Sähköinen alusta tuottaa liidejä myynnille. Myynti auttaa sisältömarkkinointia kohdentamaan viestit halutuille vastaanottajille ja tukee markkinointiviestintää ajantasaisella tiedolla asiakkaiden tarpeista ja toiveista.

Myyjät edustavat ensisijaisesti koko ekosysteemiä, mutta myös yhden jäsenen tuottaman osaratkaisun myynti asiakkaalle on sallittua, jos se sopii verkoston toimintatapaan. Tämä lisää myyjän vastuuta asiakkaan tarpeiden selvittäjänä ja ymmärtäjänä. Ei riitä, että myyjä tunnistaa vain oman yrityksensä tuotteiden ja palvelujen myyntinäkymät. Heidän pitää tuntea koko verkostosi tarjooma ja potentiaali. Kun myyjäsi ovat sisäistäneet tämän, he saavat työkalupakkiinsa entistä laajemman ratkaisuvalikoiman.

Ristiinmyyntiä tehostaa hyvin tuotettu, sähköisellä alustalla jaeltu markkinointimateriaali sekä tuotteiden ja palveluiden paketointi valmiiksi ratkaisuiksi.

3. Ekosysteemissä korostuu tiedon jakaminen, jakamisen helppous ja luotettavuus. Kun asiakas- ja tuotetieto eivät synny enää yksinomaan omassa yrityksessäsi, on pääsy yhteiseen tietoon elintärkeää. Myös asiakaspalautteet ja teknisen tuen keräämä data tulee jakaa kaikille osapuolille.

Tuotetietojen päivitys kannattaa automatisoida, jolloin virheen mahdollisuudet vähenevät ja uusin tieto leviää verkostoon tosiaikaisesti. Yrityksien johto voi seurata markkinointitoimenpiteitä ja tuottavuutta sähköisen alustan kautta. Heillä on myös näkymä palautetietoon, asiakkaiden toiveisiin ja vaatimuksiin. Näin johto pystyy reagoimaan muutoksiin nopeasti ja voi hyödyntää tietoa päätöksenteossaan.

4. Hyvä sähköinen alusta tarjoaa kaikille pääsyn yhteiseen arvokkaaseen aineettomaan omaisuuteen. Markkinointiin liittyvä materiaalituotanto tehostuu, kun digitaalinen aineistonhallinta tuo viimeisimmät dokumentit, kuvat, esitteet ja tekniset materiaalit viiveettä kaikkien ulottuville.

Markkinoinnin resursseja voidaan hyödyntää tehokkaammin, kun jokaisen ekosysteemin jäsenen ei enää tarvitse tuottaa samaa peruskauraa. Sisällöt leviävät yhdellä ponnistuksella koko verkoston käyttöön.

Aineistonhallintapalvelun tarjoamaa automatiikkaa kannattaa hyödyntää niin visuaalisen ilmeen yhtenäistämisessä kuin julkaisutoimintojen automatisoinnissa ja ajastamisessa.

Aineistonhallinta tukee myös viestin monistamista. Etenkin palvelujen markkinoinnissa puhutaan paljon osa-aikaisista markkinoijista. Ryhmään kuuluvat kaikki palvelun tuottamiseen tavalla tai toisella osallistuvat työntekijät, laajimmillaan koko yrityksen henkilökunta toimenkuvasta riippumatta. Heidän työpanoksensa vaikuttaa ratkaisevasti asiakkaan laatukokemukseen ja ostokäyttäytymiseen. Ekosysteemissä osa-aikaisten markkinoijien määrä voi moninkertaistua, kun palvelusi tuotantoon osallistuvien ammattilaisten ketju kasvaa. Digitaalisen aineistonhallinnan työkaluilla nämä epäviralliset palvelusi markkinoijat pääsevät helposti käsiksi tuotetietoon ja markkinointimateriaaliin.

Lataa uusi Digitaalinen ekosysteemi -opas tästä.

«
»
 
AAA Suomen Vahvimmat Lowest credit risk Menestyjäyritys Suomalaista palvelua Koodia Suomesta Luotettava kumppani