Tekoäly helpottaa ja nopeuttaa digitaalista aineistonhallintaa

Tekoäly, keinoäly, Artificial Intelligence, AI. Tekoäly on ajankohtainen nyt lähes kaikilla toimialoilla ja kaikissa liiketoiminnoissa. Tekoäly tuli maailmaan jäädäkseen, ja se nopeuttaa jopa miljoonakertaisesti monenlaisten kuluttaja- ja bisnespalvelujen sekä julkishallinnon palvelujen käyttöä.

Aina et edes huomaa, että sinua palvelee tekoäly. Tekoäly käy läpi miljoonia tietoja sekunneissa, näkee jalanjälkesi älypuhelimilla ja tietokoneilla käyttämistäsi palveluista, ja osaa ehdottaa sinulle juuri sopivia ostoksia. Tekoäly oppii koko ajan lisää ja toimii koko ajan tehokkaammin, eikä sitä uuvuta jättimäiset, koko ajan lisääntyvät tietomäärät. Päinvastoin, se toimii entistäkin tarkemmin ja tehokkaammin. Siksi se on äärimmäisen tehokas työkalu markkinoinnille ja myynnille.

Menestyvät yritykset ovat jo huomanneet, että tekoälystä saadaan parhaat tehot irti yhdistämällä liiketoiminnassa tekoäly ja se perinteinen ihmisäly, sekä ihmisten tunneälyn sosiaalinen tilannetaju. Silti tekoälystä kirjoitetaan usein tulevaisuuden teknologiana. Miksi? Se on jo nyt arkipäivää monessa palvelussa, kuten Gredin digitaalisessa aineistonhallinnassa. Aluksi käytämme sitä perinteistä ihmisälyä ja luomme asiakkaidemme kanssa yhteisen toimintamallin. Gredin ammattilaisten laaja asiakasosaaminen ja kokemus asiakkaiden eri toimialoilta hyödyttää aina uusia asiakkaitamme. Yhdessä asiakkaiden kanssa opimme myös lisää

Metatieto parantaa käytettävyyttä ja laatua

Metatiedosta puhutaan paljon. Mitä kaikkea se on ja mikä sen merkitys on digitaalisen aineiston hallinnassa? Metatieto eli metadata, liitännäistieto ja kuvailutieto on tietoa tiedosta eli kuvailevaa ja määrittävää tietoa jostakin tiedostosta tai sisällöstä. Metatieto luo pohjan aineistojen haulle ja hyödyntämiselle. Hyvin toimivan aineistonhallinnan edellytys on riittävän yksityiskohtainen ja tarkoituksenmukainen aineistoihin liitetty metatieto.

Digitaalisen aineistonhallintapalvelun yksi asiakkaille eniten hyötyä tuottavista ja siksi tärkeimmistä sisällöistä on eri muodoissa oleva kuva; tuotekuva, mainoskuva, henkilökuva, tuotevideo, yritysvideo tai muu visuaalinen aineisto. Kuvia ja videoita hyödynnetäänkin mahdollisimman tehokkaasti markkinoinnissa ja viestinnässä. Ne pyritään tekemään helposti löydettäviksi, käsiteltäviksi ja julkaistaviksi eri kanavissa.

Kuviin liitetty metatieto parantaa merkittävästi aineistonhallinnan palvelun käytettävyyttä ja nostaa yrityksen digi-aineistojen arvoa. Metatietoa voi olla periaatteessa rajaton määrä. Haasteeksi muodostuu metatietojen lisäämisen viemä aika ja työn resursointi, jos tekoälyä ei hyödynnetä.

Tekoälyyn pohjautuva kuvantunnistus luo metatiedon automaattisesti

Kuvien tallentaminen ja niiden löytäminen helpottuu merkittävästi, koska Gredin palvelu Gredi Content Hub hyödyntää nyt tekoälyä. Kun palveluun lisätään kuva, palvelu luo tekoälyyn pohjautuvan kuvantunnistusteknologian avulla kuvasta automaattisesti metatietoja, kuten hakusanoja, ja liittää ne kuvan tunnistetiedoiksi sekä hakusanoiksi.

Tekoälyn luomaa metatietoa ja sen yksityiskohtaisuutta voidaan säädellä halutuilla kriteereillä. Metatieto voidaan luoda eri kieliversioina, ja kuvasta voidaan tunnistaa myös siihen painettu teksti. Yksityiskohtaisuuden tason valinta kannattaa tapauskohtaisesti validoida testaamalla.

Tekoälyn ja ihmisälyn yhdistäminen tuo paljon hyötyjä

Gredin tekoälyn ansiosta markkinoinnin ammattilaiset voivat jättää rutiinityöt tekoälyn hoidettavaksi, ja keskittyä itse muihin tärkeisiin tehtäviinsä. On erittäin hyödyllistä, kannattavaa ja palkitsevaa, kun on käytössä älykäs työkalu, joka yksinkertaistaa rutiineja ja auttaa informaation tuottamisessa. Asiakkaamme sanovat, että he ovat oppineet meidän kanssamme yhdessä tekemään helposti paremmin, nopeammin, enemmän ja laadukkaammin. Tekoäly esimerkiksi tunnistaa virheet, jolloin laadunhallinta paranee heti.

Asiakkaamme tykkäävät erityisesti siitä, että Gredi on kotimainen, luotettava ja vastuullinen kumppani. Asiakkaillemme on myös erittäin tärkeää, että kaikki heidän digitaalinen omaisuutensa varastoidaan tietoturvallisesti Suomessa, samaan konserniin kanssamme kuuluvan Valtin suurissa konesaleissa.

Gredi Content Hubilla tekoäly yrityksesi käyttöön

Gredi otti tekoälyyn pohjautuvan kuvan-tunnistusteknologian käyttöön aineistonhallintapalvelussaan ja testasi itse sen tehoja. Kokemukset ovat olleet erinomaisia, ja tämä uusi ominaisuus tuotiin tarjolle kaikille Gredin asiakkaille huhtikuussa 2018.

Haluatko kuulla lisää ja nähdä omin silmin, miten Gredin tekoälyyn perustuva kuvantunnistuspalvelu toimii? Pyydä meidät käymään niin, näytämme sinulle.

« Miten rakennat toimivan markkinoinnin ja brändinhallinnan ekosysteemin?
»
 
AAA Suomen Vahvimmat Lowest credit risk Menestyjäyritys Suomalaista palvelua Koodia Suomesta Luotettava kumppani