Digiviisaita työkaluja palvelutoiminnan kehittämiseen

Maksullisesta palvelutoiminnasta on tullut arkipäivää useissa oppilaitoksissa. Työelämän vaatimukset ovat muuttuneet, elinikäisestä oppimisesta on tullut perusoletus ja vain harva työntekijä pystyy enää rakentamaan työuransa yhden pitkän tutkintoon johtavan koulutuksen varaan. Oppilaitoksissa kysyntään on vastattu järjestämällä esimerkiksi lyhyitä ammattitaitoa parantavia täsmäkoulutuksia ja kehittämällä avoimen ammattikorkeakoulun ja yliopiston kurssitarjontaa.

Aikaansa seuraavan oppilaitoksen agendalta löytyy myös yritysyhteistyön kehittäminen. Työssäoppimis- ja harjoittelujaksot yrityksissä sekä esimerkiksi yrityksille tehtävät opinnäytetyöt ovat vakiintunutta yhteistoimintaa monessa koulutusyksikössä. Taloudellinen yhteistyö, kuten sponsorointi, on Suomessa vielä kehitysvaiheessa – ja varsin tiukasti säänneltyä, jos verrataan esimerkiksi jenkkikäytäntöihin. Myös tutkimustulosten järjestelmällisessä kaupallistamisessa on meillä paljon tehtävää.

Yrityksille oppilaitosyhteistyö tarjoaa väyliä henkilöstön osaamisen ja liiketoiminnan kehittämiseen sekä tulevien osaajien rekrytointiin.

Viime vuosina mittaaminen on jalkautunut voimalla koulutusmaailmaan. Esimerkiksi yliopistojen ranking-listauksista on tullut varteenotettava vertailutyökalu ja päätöksenteon mittari. Niiden pohjalta tehdään jo strategisia ratkaisuja ja kehitetään toimintaa. Hyvä sijoitus ranking-listalla kasvattaa yliopiston mainetta ja houkuttaa lahjakkaita tutkijoita, opettajia ja oppilaita, jotka siivittävät koulutusorganisaation yhä parempaan menestykseen.

Oppilaitos voi kehittää mainettaan parantamalla näkyvyyttään. Sähköiset aineistonhallinnan ratkaisut helpottavat jatkuvan viestintä- ja tiedotustyön käytäntöjä ja oppilaitoksen maineen- ja brändinhallintaa.

Kansainvälisyyttä pidetään yhtenä laadukkaan koulutuksen mittarina. Jos oppilaitoksella on paljon kansainvälistä yhteistyötä ja näkyvyyttä esimerkiksi kansainvälisissä julkaisuissa, sen maine ja tunnettuus kohenee. Kun kansainvälisen yhteistyön kumppanina on yritys, oppilaitokselle avautuvat ovet liike-elämään, jossa taloudellinen liikkumavara on usein suurempi kuin koulutuspuolella. Yritysyhteistyönä tehdyt tutkimushankkeet saavat usein kiitettävästi näkyvyyttä, kun tiedotusta tehdään useamman osapuolen verkostoissa. Ne myös herättävät kiinnostusta muissa yrityksissä ja poikivat jatkohankkeita, jos tulokset ovat kaupallisesti hyödynnettävissä.

Sähköiset oppimisympäristöt siirtävät opetusta helposti monistettavaan ja jaeltavaan kanavaan. Verkko-opintoina yksittäinen kurssi tai luentosarja tavoittaa moninkertaisen määrän osallistujia perinteiseen läsnäoloon perustuvaan koulutukseen verrattuna. Samalla oppilaitos tulee vastanneeksi 24/7-yhteiskunnan vaatimukseen ajasta ja paikasta riippumattomasta tarjonnasta.

Kun opetustyön rutiiniosuuksia, kuten luentosarjojen toistamisen tarve poistetaan, opetushenkilöstösi voi keskittyä opetussisällön laadun ja ajankohtaisuuden hiomiseen.

Tehokkaan sähköisen oppimisympäristön taustalta löytyy digitaalinen aineistonhallinnan järjestelmä, oppimisekosysteemin sydän ja väsymätön tiedonhallinnan, materiaalintuotannon sekä jakelun käsikassara. Aineistonhallinta huolehtii oikeellisen tiedon siirtymisestä vastaanottajalle virheettömästi, oikea-aikaisesti, halutussa formaatissa ja kanavassa.

Asiantuntijoittesi osaaminen leviää sähköisissä kanavissa automaattisesti valitsemillesi vastaanottajille digitaalisen aineistonhallinnan ajastetun julkaisun työkaluilla.

Digitaalinen aineistonhallinta helpottaa oppilaitoksen näkyvyyden hallintaa. Sähköisen julkaisun työkalut auttavat kohdentamaan viestintääsi eri ryhmille. Samalla ne mittaavat viestisi vaikuttavuutta ja tuottavat tietoa sisäisistä työnkuluista päätöksenteon tueksi. Systemaattinen ja säännöllinen viestintä ajantasaiselle kohderyhmälle ja viestinnän kehittäminen ja räätälöinti analyysien ja asiakaspalautteen perusteella kasvattavat oppilaitoksesi digiviisautta.

Aineistonhallinta tarjoaa oppilaitoksesi brändin ja visuaalisen ilmeen hallintaa tukevia työkaluja kuten dynaamisia julkaisupohjia. Niiden avulla sisältöä tuottavat asiantuntijasi jakelevat ajastetusti brändihallittua, yhtenäistä materiaalia eri kanaviin. Kansainvälisen myyntisi tuki vahvistuu, kun otat käyttöön aineistonhallinnan valmiit toimintamallit esimerkiksi kieliversioiden hallintaan ja tuotantoon.

Digitaalinen aineistonhallinta tehostaa oppilaitoksen sisäistä ja ulkoista tiedonkulkua, yhdistää yksiköitä ja kaataa raja-aitoja. Avoimempi ja yhtenäisempi tiedonkulku estää myös päällekkäistä ja turhaa työtä – ja säästää työaikaa.

Haluatko kuulla lisää?

Ota meihin yhteys, niin saat ilmaisen työpajan! Soita heti Matille tai Ristolle!

«
»
 
AAA Suomen Vahvimmat Lowest credit risk Menestyjäyritys Suomalaista palvelua Koodia Suomesta Luotettava kumppani