Sähköinen ekosysteemi avaa uusia mahdollisuuksia

Oletko kiinnostunut luomaan oppilaitoksesi tavoitteita tukevan ja arvoa tuottavan, joustavan ja monialaisen toimijoiden verkoston? Onko sähköisten oppimisympäristöjen kehittäminen työlistallasi? Haluatko kaataa tiedonkulkua hidastavia raja-aitoja ja tehostaa osaamisen ja tiedon leviämistä oppimisyhteisössäsi? Tai tehostaa organisaatiosi toimintaa automatisoimalla esimerkiksi viestinnän rutiineja ja kansainvälistymistä edistävää monikielistä materiaalintuotantoa? Digitaalinen aineistonhallinta luo tarvitsemasi perustan toimivalle sähköiselle, tulevaisuudenkin tarpeisiisi venyvälle ekosysteemille.

Viime vuodet ovat kirittäneet meidät suuriin loikkiin opiskelun ja työnteon sähköistymisessä. Opinnoilta edellytetään yhä enemmän monimuotoisuutta ja mukautuvuutta yksilöllisiin tarpeisiin sekä elämänmittaisen oppimisen vaatimuksiin. Samalla niiden aika- ja paikkasidonnaisuus on vähentynyt. Työnteko ja opiskelu ovat siirtyneet joiltain osin jo pysyvästi sähköisiin ympäristöihin, jotka mukautuvat joustavasti muuttuviin tarpeisiin.

Tehokkaasti verkostoituneet sähköiset ekosysteemit tekevät tuloaan myös opetus- ja koulutusalalle. Tiedon liikkumista estäviä raja-aitoja kaadetaan. Eri toimijat yhdistyvät yhteisen sähköisen alustan kautta monitieteellistä osaamista ja jatkuvaa oppimista tukeviksi verkostoiksi.

Onnistunut ekosysteemi tuo oppilaitoksiin laaja-alaista osaamista ja joustavuutta, joita tarvitaan nopeasti muuttuvan toimintaympäristön vaatimusten ja yksilöllisten tarpeiden – niin koulutusorganisaatioiden kuin oppilaiden – täyttämiseen.

Sähköinen ekosysteemi tarjoaa huimia mahdollisuuksia esimerkiksi oppimisympäristöjen ja tiedonkulun kehittämiseen. Kun monialaisia ja perinteisestä poikkeavat toimijat kohtaavat kaikkien etua ajavassa ekosysteemissä, syntyy uudenlaisia ja yllättäviä tilaisuuksia, oivalluksia ja tietoa:

 • Kytke ekosysteemiisi erilaisia toimijoita. Rikasta verkostoasi esimerkiksi ulkopuolisilla asiantuntijoilla ja yritysyhteistyö- sekä oppilaitoskumppaneilla. Kehitä sähköistä toimintaympäristöäsi teknisten kumppaneittesi kanssa.
 • Hyödynnä ekosysteemiisi kertyvää monialaista tietoa ja osaamista oppimisympäristöjesi kehittämisessä. Datan ymmärtämisen ja hyödyntämisen merkitys kasvaa. Monialaisessa ekosysteemissä voit löytää uudenlaisia käyttötapoja aineettomalle pääomallesi. Yhdistä tiedon lähteesi digitaalisen aineistonhallinnan hubiin, jossa tieto liikkuu avoimesti, sujuvasti ja tietoturvallisesti. Näin ekosysteemissäsi syntyvä arvokas sähköinen omaisuus on ajasta ja paikasta riippumatta kaikkien ulottuvilla.
 • Ekosysteemi parantaa toimintojesi taloudellisuutta. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse, kun kumppanoidut järkevästi. Voit keskittää resurssisi siihen, missä olet parhaimmillasi ja jakaa muita vastuita kustannustehokkaaseen verkostoosi, jossa opiskelijasi, työntekijäsi ja kumppanisi kohtaavat vuorovaikutteisissa viestintäkanavissa.
 • Jaa riskiä. Ekosysteemisi toimijat voivat saavuttaa yhdessä asioita, joita eivät pysty yksinään Saavutat niukemmilla resursseilla ja taloudellisilla panostuksilla enemmän, kun jaat riskiä ja hyötyä koko ekosysteemiisi. Esimerkiksi uusien teknologioiden edistäminen ja taloudellinen hyödyntäminen vaativat isoja ponnistuksia. Onnistumisen todennäköisyys kasvaa monialaisten asiantuntijoiden vastuullisessa ekosysteemissä.

Sähköisen ekosysteemin rakentajan muistilista

 1. Valitse strategiaasi sopivat tärkeimmät kehityskohteet, joiden tuoton parantamiseen tai kustannussäästöihin haluat ekosysteemisi keskittyvän.
 2. Tunnista millaisia yhteistyökumppaneita tarvitset päämääriesi saavuttamiseksi. Vaikuttaako kotimaisuus valintaasi?
 3. Mieti etukäteen, miten vastuullinen ekosysteemisi voi laajentua ja hyödyttää kaikkia toimijoita, ei vain omaa oppilaitostasi.
 4. Päätä, millaisille suhteille ekosysteemisi perustuu ja mikä on oma roolisi verkostossa.
 5. Valitse alusta, jonka ympärille lähdet rakentaman ekosysteemiäsi. Hyvä alusta yhdistää toimijat ja tuo ekosysteemissäsi liikkuvan tiedon ja aineettoman omaisuuden vaivattomasti kaikkien ulottuville.
 6. Aseta selkeät tavoitteet, johda ja mittaa kehitystä ja säädä ekosysteemiäsi keräämäsi palautteen perusteella.
 7. Varaudu yllätyksiin. Ekosysteemin kasvaessa toimijoiden vaatimukset, odotukset ja yhteistyökyky saattavat muuttua ja vaihdella laidasta laitaan. Toimijat saattavat myös haluta irtaantua ekosysteemistäsi kesken matkan. Varmista, että ekosysteemisi pystyy toimimaan murroksissakin.

Tutustu myös näihin:

«
»
 
AAA Suomen Vahvimmat Lowest credit risk Menestyjäyritys Suomalaista palvelua Koodia Suomesta Luotettava kumppani