Ponsse

Arvokas digitaalinen omaisuus talteen

Ponsse Oyj on maailman johtava tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys. Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön 1970 ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Kaikki PONSSE metsäkoneet valmistetaan Suomessa Vieremällä. Ponsse-konserniin kuuluu 11 tytäryhtiötä ja 26 jälleenmyyjää eri puolilla maailmaa.

Ponssen arvokas digitaalinen omaisuus hallitaan Gredin digiviisaalla ratkaisulla

Ponsse on vahva kansainvälinen konserni, jolla on tytäryhtiöitä ja jälleenmyyjiä ympäri maailmaa. Markkinointiin, myyntiin, brändiin ja viestintään liittyvä digitaalinen aineisto on saatava säilytettyä brändihallitusti yhdessä paikassa ja jaettua kaikille markkinoille. Ponsse valitsi kilpailutuksen jälkeen Gredin modulaarisen digitaalisen aineistonhallinnan ”digiviisaan” ratkaisun. Valintaan vaikuttivat Gredin ratkaisun tarjoamat lisäominaisuudet, modulaarisuus sekä selkeä käyttöliittymä.

Haasteet

Ponssella on valtava määrä erilaisia digitaalista informaatiota hallittavaksi: yritys- ja brändimateriaaleja, esitteitä, kuvia ja videoita sekä niihin liittyviä ohjeistuksia ja muita dokumentteja. Tällaisen informaatio- ja aineistomäärän hallitseminen yrityksen verkkolevyillä ja jakaminen eri kanaviin ja käyttötarkoituksiin pelkästään sähköpostilla muodostui haasteeksi, kun Ponssen sisältömarkkinoinnin toimenpiteiden volyymi kasvaa jatkuvasti ja kansainvälinen toiminta laajenee. Ratkaisun oli oltava todistetusti toimiva ja tietoturvallinen sekä sellainen, johon vain käyttöoikeuden omaavilla käyttäjillä on pääsy.

Ratkaisu

Gredi toteutti Ponsselle digiviisaan ja dynaamisen, suomilipulla varustetun 100% kotimaisen, materiaalipankkiratkaisun, johon koottiin Ponssen markkinointiviestinnän digitaalinen aineisto. Tavoitteeksi asetettiin markkinoinnin toimenpiteiden tehostaminen brändihallitusti ja aineistojen sekä muun informaation tehokas jakaminen eri kanaviin, kaikilla markkinoilla ja valituille käyttäjille. Ponssen pääkäyttäjät ja tytäryhtiön edustajat koulutettiin palvelun käyttöön Gredin jalkautusohjelman mukaisesti. Älykkäiden dynaamisten tuotepohjien käyttöönotolla pystytään helpottamaan paikallista materiaalitarvetta, brändin mukaisella ilmeellä.

Hyödyt

Gredin älykäs kotimainen ratkaisu on tuonut laajasti hyötyjä Ponssen markkinoinnille ja myynnille niin kotimarkkinoilla kuin koko jälleenmyyjäverkostossa globaalisti:

  • Digiviisas materiaalipankki on tuonut lisää tehokkuutta, kun digitaaliset ja ajantasaiset aineistot ovat nyt yhdessä keskitetyssä järjestelmässä ja Ponssen globaalin organisaation käytettävissä. Oikean informaation tallentaminen, etsiminen, hallinta, jakaminen ja julkaiseminen ovat nyt helppoa ja yksinkertaista. Modulaarisella ratkaisulla pystytään varautumaan laajentuvan toiminnan mukanaan tuomiin haasteisiin ja uusien käyttäjäryhmien tarpeisiin.
  • Resurssien käyttö on suoraviivaista ja helposti ohjattavaa selkeiden työnkulkujen ja dynaamisten tuotepohjien ansiosta. Markkinointimateriaalien muokattavuus ja automatisointi ovat helpottaneet materiaalin räätälöintiä ja jakelua.
  • Palvelun käyttöoikeuksilla ja käyttäjäryhmillä voidaan hallita helposti ja turvallisesti koko informaatiokirjoa. Palvelun käyttökokemus on ollut hyvä ja käyttöliittymän toimivuuden kautta käyttäjät ovat ottaneet palvelun nopeasti omakseen ja jokapäiväiseen käyttöön.

”Gredin moderni digitaalisen aineistonhallinnan ratkaisu palvelee meitä kansainvälisenä yhtiönä erinomaisesti. Jakeluprosessimme ovat tehostuneet, kun on yksi paikka, jossa digitaalinen omaisuutemme on älykkäästi tallessa, aina käyttövalmiina kaikille käyttäjillemme. Seuraava askel tehostamisessa on integroida se muihin järjestelmiimme”, sanoo Eveliina Pölkki Ponssen markkinoinnista.

 
AAA Suomen Vahvimmat Lowest credit risk Menestyjäyritys Suomalaista palvelua Koodia Suomesta Luotettava kumppani