Sako

Tehokas digitaalinen aineistonhallinta -
globaalin organisaation elinehto

Sako perustettiin Helsingissä 1. huhtikuuta vuonna 1921. Vuodesta 2000 Sako Oy on kuulunut maailman vanhimman teollisen perheyhtiön, Beretta-konsernin omistukseen. Sako on vuodesta 1989 valmistanut myös Tikka-kiväärejä. Sako- ja Tikka-luodikot on tehty kestämään vaativiakin olosuhteita ja niissä yhdistyy perinteinen aseseppäosaaminen sekä moderni teknologia. Suomalainen kestävyys, tarkkuus ja laatu sekä osaaminen ovat hyvin arvostettuja myös ulkomailla. Sako Oy:n liikevaihto on 95 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on 315 henkilöä.

Tehokas digitaalinen aineistonhallinta – globaalin organisaation elinehto

Sakon kiväärituotannosta 98 % menee vientiin useille eri markkinoille. Vientimarkkinoiden myyntiä, markkinointia ja viestintää tehdään lokaalisti Sakon ohjeiden ja kunkin maan markkinatilanteen, lainsäädännön ja muiden vaatimusten mukaisesti.

Myynnin, markkinoinnin ja viestinnän aineistoja käsittelevät Sakon oman organisaation lisäksi lukuista maahantuojat, kauppiaat/myymälät sekä median edustajat. Jotta tämä olisi mahdollista ja tapahtuisi brändihallitusti ja tehokkaasti, on näiden aineistojen oltava älykkäästi digitaalisesti arkistoituna sekä helposti ja nopeasti jaettavissa.

Gredin ratkaisun tarjoamat ominaisuudet, modulaarisuus, käyttäjäystävällisyys sekä mahdollisuus räätälöidä kokonaisuus Sakon tarpeisiin olivat tekijöitä, jotka vaikuttivat Sakon päätökseen valita aineistonhallinnan toimittajaksi Gredi.

Haasteet

Sakon toimialalla visuaalinen viestintä on keskeisessä roolissa ja markkinoinnissa käytetään paljon erilaisia kuva- ja videoaineistoja. Globaaleilla markkinoilla toimivan yrityksen markkinoinnin ja viestinnän haasteena tämän päivän monikanavaisessa markkinointiympäristössä on tuottaa yhdenmukainen asiakas- ja brändikokemus markkinasta ja kanavasta riippumatta. Jotta tämä olisi mahdollista, on markkinoinnin ja viestinnän sisältöjen ja niihin liittyvien digitaalisten aineistojen oltava helposti löydettävissä, lokaalisti muokattavissa ja eri kanaviin jaeltavissa brändiohjeistojen mukaisesti.

Sakon vanha kuvapankkiratkaisu ei vastannut enää kansainvälistymisen vaatimuksiin ja yhtiö etsi modernia digitaalisen aineistonhallinnan palvelua, joka tarjoaisi jatkokehitysmahdollisuuksia pidemmälläkin tähtäimellä.  Sakon tarve oli saada yksi käyttäjäystävällinen digitaalisen aineistonhallinnan kokonaisuus, joka olisi yhtiön omien asiantuntijoiden ja ulkopuolisten maahantuojien helppo ja nopea ottaa käyttöön.

Ratkaisu

Gredi räätälöi Sakolle digiviisaan aineistonhallinnan ratkaisun sekä maahantuojien että yhtiön markkinoinnin ja viestinnän tarpeisiin. Gredin ratkaisu mahdollistaa Sakon digitaalisen omaisuuden älykkään arkistoinnin ja markkinointiviestinnän sisältöjen ja eri aineistojen löytämisen ja tehokkaan jakelun brändihallitusti. Maahantuojille on jätetty mahdollisuus lokalisoida tekstejä, mutta brändi-ilme on aina Sakon brändiohjeistuksen mukaista.

Hyödyt

Gredin digitaalisen aineistonhallinnan ratkaisu on tuonut hyötyjä sekä Sakon markkinoinnille ja viestinnälle että eri markkinoiden maahantuojille.

  • Digiviisas aineistopankki ja uudet toimintamallit ovat tuoneet lisää tehokkuutta, kun digitaaliset ja ajantasaiset aineistot ovat nyt yhdessä keskitetyssä järjestelmässä ja Sakon globaalin organisaation käytettävissä.
  • Markkinointimateriaalien muokattavuus ja paikallisen räätälöinnin mahdollistaminen ovat helpottaneet maahantuojien sitoutumista Sakon brändin mukaiseen markkinointiviestintään.
  • Palvelun eritasoisilla käyttöoikeuksilla ja käyttäjäryhmillä voidaan hallita helposti ja tietoturvallisesti koko digitaalisen omaisuuden kokonaisuutta.
  • Palvelun käyttökokemus on ollut hyvä ja käyttöliittymän toimivuuden kautta käyttäjät ovat ottaneet palvelun nopeasti omakseen ja jokapäiväiseen käyttöön.
  • Gredin digitaalisen aineistonhallinnan ratkaisu tarjoaa erinomaisen alustan tulevaisuuden jatkokehitykselle.

”Gredin moderni digitaalisen aineistonhallinnan ratkaisu palvelee meitä kansainvälisenä yhtiönä erinomaisesti. Gredin ratkaisun loogisuus ja helppokäyttöisyys ovat tehneet siitä erinomaisen päivittäisen työkalun laajalle käyttäjäkunnallemme. Perustoimintojen ohella voimme ottaa helposti käyttöön uusia toiminnallisuuksia tarpeen vaatiessa”, sanoo Suvi Leinonen, markkinointipäällikkö, Sako Oy.

 
AAA Suomen Vahvimmat Lowest credit risk Menestyjäyritys Suomalaista palvelua Koodia Suomesta Luotettava kumppani