Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjä

Gredi Oy, y-tunnus 1474817-5

Yhteystiedot

Tekniikantie 14, 02150 Espoo

Yhteyshenkilö

toimitusjohtaja Risto Pasanen

Rekisterin nimi

Gredi Materiaalipankki

Rekisterin käyttötarkoitus ja tietosisältö

Palvelun tarkoitus on asiakasorganisaation digitaalisen aineiston tallentaminen. Asiakasorganisaatio omistaa itse kaiken sisältönsä eikä Gredi:lle synny siihen minkäänlaista hyödyntämisoikeutta. Kirjautumista ja palvelun käyttöä varten palvelun käyttäjistä tallennetaan nimi-, sähköpostiosoite- ja puhelinnumerotiedot.

Rekisterin tietolähteet

Tiedot saadaan palveluun rekisteröityneiltä käyttäjiltä ja näiden organisaatioilta.

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei koskaan luovuteta ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin vaatiessa. Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen suojaus

Kaikki verkkoliikenne on suojattu HTTPS-salauksella. Tiedot tallennetaan sähköisesti turvatulle palvelimelle Suomessa sijaitsevaan konesaliin, jonne on pääsy vain auktorisoiduilla henkilöillä. Käytössä oleva tietoverkko ja laitteistot on suojattu palomuureilla ja muilla tietoturvaan liittyvillä teknisillä toimenpiteillä. Tietoa pääsevät käsittelemään vain henkilöt, joiden työnkuvaan se oleellisesti kuuluu.

Analytiikka ja käytön seuranta

Palvelun seurantaa ja kehittämistä varten kerätään analytiikkatietoja Google Analyticsin avulla. Analytiikkadataa ei koskaan luovuteta organisaation tai asiakasorganisaation ulkopuolelle, eikä siitä voi tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä.

Evästeet

Palvelun olennaisen toiminnan takia hyödynnämme selaimen evästeitä.

Tarkastusoikeus ja tiedon poistaminen

Palvelun käyttäjällä on oikeus tarkistaa omat tietonsa olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään esim. asiakaspalvelun kautta. Asiakkaan ilmoittaessa palvelun käytön lopetuksesta kaikki tiedot poistetaan ilman aiheetonta viivettä.

Mobiilisovellus

Materiaalipankin kamerasovellus hyödyntää käyttäjän laitteen kameraa ja pyytää tähän käyttöoikeutta. Kameraa käytetään ainoastaan tiedon syöttöön palveluun ja syötettyä tietoa koskevat samat ehdot kuin käyttäjän tietoa yleensäkin.

 
AAA Suomen Vahvimmat Lowest credit risk Menestyjäyritys Suomalaista palvelua Koodia Suomesta Luotettava kumppani