Sanoimme Tahdon! tieteeseen perustuville ilmastotavoitteille

Konsernimme PunaMusta Media Oyj ja Gredi sen osana on sitoutunut Pariisin ilmastosopimuksen mukaisten, tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden (Science Based Targets) asettamiseen. Konsernimme vastuullisuusvisio on hiilinegatiivisuuden saavuttaminen vuoden 2029 loppuun mennessä.

”Olemme käynnistäneet Pariisin ilmastosopimuksen mukaisten päästötavoitteiden asettamiseen tähtäävän työn. Päästöjemme lähtötasovuodeksi olemme valinneet vuoden 2022, joka poikkeusolosuhteistaan huolimatta oli liiketoiminnan volyymien osalta normaalimpi kuin sitä edeltäneet pandemiavuodet”, kertoo PunaMusta Median markkinointi- ja vastuullisuusjohtaja Mirka Lammi.

Hiilijalanjälkilaskennassa huomioidaan kaikki Science Based Targets -standardin vaatimat päästöt.

”Painotoimintamme hiilijalanjälki on menneinä vuosina laskettu GHG-protokollan mukaisesti, mistä johtuen vuonna 2022 teimme Gap-analyysin GHG-protokollaan ja SBTi-standardin osin tarkempien laskentavaatimusten välillä. SBTi-standardin mukainen hiilijalanjäljen laskenta on myös käynnistetty yrityskauppojen kautta konserniimme tulleissa yksiköissä, eli niissä konserniyhtiöissämme, joissa sitä ei aiemmin ole tehty. Ilmastotavoitteemme jätetään YK:n alaisen järjestön hyväksyttäviksi vuoden 2023 aikana”, Mirka Lammi jatkaa.

PunaMusta Media -konsernissa on tehty jo vuosia jatkuvaa, tuloksekasta työtä hiilijalanjäljen minimoimiseksi. Suurin vaikutus koko konsernin päästöjen vähentämiseen saadaan painoliiketoiminnan päästöjen pienentämisestä.  PunaMusta onkin onnistunut hiilijalanjäljen pienentämisessä upeasti: 2018–2019 se pieneni 20 prosentilla ja 2019–2020 se pieneni 16 prosentilla. Tämä on saavutettu muun muassa:

  • siirtymällä uusiutuvista energialähteistä tuotettuun sähköön
  • jätepaperin ja kemikaalien vähentämisellä
  • painolevyjen kierrättämisellä
  • valaistuksen muuttamisella LED-valaistukseksi
  • kalvomuovin keräyksellä sekä muovin kulutukseen ja ympäristöpäästöihin vaikuttavalla kalvomuovin vaihtamisella monikerroskalvoksi ja
  • käytettävien paperilaatujen ympäristövaikutusten huomioimisella.


Käsitteet selviksi – mitä SBT tarkoittaa?

Science Based Targets -aloite (SBTi) eli Tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet -aloite on luotu edistämään ilmastotoimia yksityisellä sektorilla auttaen yrityksiä asettamaan tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet omalle toiminnalleen. Tavoitteet on luotu yhteistyössä CDP:n (Carbon Disclosure Project), YK:n Global Compactin, Maailman luonnonvarainstituutin (WRI) ja Maailman luonnonsäätiön (WWF) kanssa. SBTi:n avulla yritykset voivat varmistaa, että niiden ilmastotoimet tukevat Pariisin ilmastosopimuksen globaalia tavoitetta puolittaa kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030 mennessä sekä saavuttaa nettonolla vuoteen 2050 mennessä.

Lue lisää vastuullisuudestamme konsernimme Vastuullisuusraportista.

«
»
 
AAA Suomen Vahvimmat Lowest credit risk Menestyjäyritys Suomalaista palvelua Koodia Suomesta Luotettava kumppani