PunaMusta Media Oyj on ostanut RockOn Oy:n koko osakekannan

PunaMusta Media Oyj on ostanut 31.8.2022 päivätyllä kauppakirjalla digitaalisiin, erityisesti tuotetiedon hallinnan ratkaisuihin erikoistuneen RockOn Oy:n koko osakekannan.

Osakekauppana toteutettavan yritysoston nettovelaton kauppahinta on 3,0 miljoonaa euroa, ja osakkeet vaihtavat omistajaa kaupantekopäivänä. Kauppahinta on rahoitettu vieraan pääoman ehtoisella rahoituksella ja maksettu kokonaisuudessaan kaupantekohetkellä. Lisäksi järjestelyyn sisältyy mahdollinen, enintään 2,4 miljoonan euron lisäkauppahinta, jos asetetut kasvutavoitteet vuosille 2023-2025 saavutetaan.

RockOn Oy:n liikevaihto 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella oli 1,6 miljoonaa euroa, ja sen liiketulos oli 0,2 miljoonaa euroa. RockOn Oy:n toistuvaislaskutuksen (ARR) määrä oli vuoden 2021 lopussa noin 0,9 miljoonaa euroa. Tilikauden 2021 lopussa RockOn Oy:n -konsernin varat olivat 0,6 miljoonaa euroa ja velat 0,3 miljoonaa euroa. RockOn Oy työllisti tilikaudella 2021 keskimäärin 15 henkilöä. Yrityskaupalla ei ole olennaista vaikutusta konsernin lukuihin.

Yrityskauppa on osa PunaMusta Media -konsernin strategiaa, jossa konsernin visiona on tuottaa asiakkaille kokonaisvaltaisia erottuvia ratkaisuja markkinoinnin tarpeisiin. Yrityskauppa vahvistaa merkittävästi konsernin
digitaalisten liiketoimintojen kasvua sekä tuo samalla lisää ammattilaisia konsernin palvelukseen. Investoinnin avulla konserni vahvistaa asemaansa asiakkaiden brändiarvon kasvattajana ja mahdollistaa entistä
kokonaisvaltaisemman palveluvalikoiman markkinointiprosessin kaikkiin vaiheisiin.

PunaMusta Media -konsernin talousraportoinnissa RockOn Oy tulee olemaan osa näkyvyys- ja painoliiketoimintaa.

Yrityskauppa ei muuta vuoden 2022 aiempaa tulosohjeistusta, jonka mukaan konsernin vuoden 2022 liikevaihdon odotetaan kasvavan ja liiketuloksen arvioidaan paranevan vuoden 2021 tasoista.

Joensuussa 31. elokuuta 2022

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Raimo Puustinen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtaja Raimo Puustinen,
puh. 0500 975 873
PunaMusta Media Oyj:n näkyvyys- ja painoliiketoiminnan johtaja Jari Avellan,
puh. 050 323 3885

«
»
 
AAA Suomen Vahvimmat Lowest credit risk Menestyjäyritys Suomalaista palvelua Koodia Suomesta Luotettava kumppani